Dr. Öğr. Üyesi KORAY KILIÇ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Post-Doktora

University of Ottawa

2021 - 2022

Doktora

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)

2013 - 2019

TEZ: Role of a needs assessment – based learning community experience on artistic gymnastics coaches’xx professional knowledge and practices

Yüksek Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)

2009 - 2013

TEZ: How do Turkish sport coaches access the knowledge of sport science?

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

2005 - 2009

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, 2013-2017

Makaleler

1. Gençlik Takım Sporlarında Bağıl Yaş Etkisinin Ekolojik Bakış Açısıyla İncelenmesi

Kılıç Koray, Yılmaz Ekrem, Yayın Yer: Spor Bilimleri Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Youth athletes' developmental outcomes by age, gender, and type of sport

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yer: Journal Of Human Sport And Exercise, 2021

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


3. Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği – Antrenör Sürümünün (Aköy – Antrenör) Eş Zamanlı Geçerliği ve Güvenirliği

Kılıç Koray, İnce Mustafa Levent, Yayın Yer: Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Antrenörlerin kullandıkları öğretim yöntemleri ölçeği – sporcu sürümünün (AKÖY – SPORCU) geliştirilmesi.

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yer: International Journal Of Sport Exercise And Training Sciences, 2019

Ulusal Hakemli CABI Özgün Makale


5. Evaluation of the Current School-Parent Association Policy in Two Public Primary Schools

Çalık Başak,Kılıç Koray,Akar Hanife, Yayın Yer: Ilkogretim Online, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Türkçe’ye Uyarlanmış Sporda Yetkinlik Envanterinin Güvenirliğinin İncelenmesi

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yer: Spor Bilimleri Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Revize edilmiş yarışma durumluk kaygı envanterinin kendine güven alt ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yer: Spormetre, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. SPORDA POZİTİF GENÇLİK GELİŞİMİ ÖLÇEKLERİNİN 8 14 YAŞ GRUBU ÇOCUK VE GENÇ SPORCULAR TARAFINDAN ANLAŞILIRLIĞININ İNCELENMESİ

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yer: Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


9. Use of Sports Science Knowledge by Turkish Coaches

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yer: International Journal Of Exercise Science, 2015

Uluslararası Hakemli Pubmed Özgün Makale


Bildiriler

1. Antrenör Gözüyle Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Stilleri Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yeri: 15th International Sport Sciences Congress, 18.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. Sporcu Gözüyle Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Stilleri Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yeri: 15the International Sport Science Congress, 18.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. Gençlik Takım Sporlarında Bağıl Yaş Etkisinin Ekolojik Bakış Açısıyla İncelenmesi

Yılmaz Ekrem, Kılıç Koray, Yayın Yeri: 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 14.11.2021

Uluslararası Özet bildiri


4. The Use of Teaching Styles in Youth Sport by the Views of Coaches Athletes Preliminary Findings

İnce Mustafa Levent,Kılıç Koray, Yayın Yeri: 2016 AIESEP INTERNATIONAL CONFERENCE, 11.06.2016

Uluslararası Poster


5. The use of teaching styles in youth sport by the views of coaches athletes preliminary findings

İnce Mustafa Levent,Kılıç Koray, Yayın Yeri: AIESEP International Conference, 11.06.2016

Uluslararası Poster


6. Evaluation of professional development program designed for artistic gymnastics coaches needs

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yeri: 14th International Sport Science Congress, 04.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


7. Evaluation of a Professional Development Program Designed for Artistic Gymnastics Coaches Needs

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yeri: 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 04.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


8. Artistik Cimnastik Antrenman Ortamının Değerlendirilmesi

Kılıç Koray, İnce Mustafa Levent, Yayın Yeri: 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 03.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


9. Examining Youth Sport Coaches’ and Athletes’ Use and Value Perceptions of Teaching Styles

Kılıç Koray,İnce Mustafa Levent, Yayın Yeri: 11. ICCE Global Coach Conference, 02.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. How Does A needs – focused Learning Community Program Affect Coaches’ Knowledge and Practices

Kılıç Koray, İnce Mustafa Levent, Yayın Yeri: 12. ICCE Global Coach Conference, 01.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


11. Temas Sporlarında Genç Sporcuların Gelişimsel Kazanımlarının Ön İncelemesi

Kılıç Koray, Yayın Yeri: 20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Antrenörlerin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stilleri

Bu Çalışmanın Amacı 14 18 Yaş Grubu Sporcu Antrenörlerinin Kullandıkları Ve Sporcuların Algıladıkları Öğretim Stillerini İncelemektir Bu Amaçla Türkiye Nin Çeşitli İllerinde Çalışan Toplam 100 Antrenör Ve Bunların Çalıştırdığı 300 Sporcuya Öğretim Stil

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2016 31.12.2016


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>