Dr. Öğr. Üyesi RIFAT İLHAN ÇELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

2008 - 2014

TEZ: Türkiye Selçukluları Zamanında Anadolu’da Ahilik Müessesesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARİH EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

2006 - 2008

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

2003 - 2005

TEZ: Tevarih-i Al-i Selçuk`un Transkribi ve Değerlendirilmesi

Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

YOZGAT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH PR.

1998 - 2002

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011-2013

Verdiği Dersler

 • ORTAÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Araştırma Projesi Lisans, 2021-2022
 • Türk Tarihi Bibliyografyası Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Selçuklu Müesese ve Medeniyeti Tarihi Lisans, 2021-2022
 • Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Lisans, 2021-2022
 • Büyük Selçuklu Tarihi Lisans, 2020-2021
 • Oğuzlar Türkmenler Lisans, 2018-2019
 • Selçuklu Devletleri Tarihi Doktora, 2018-2019
 • Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı Lisans, 2016-2017

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2010 - 2016

Makaleler

1. Türkiye Selçuklu Devleti'nde Askerî ve İdari Makam: Beylerbeyliği

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Halife Nasır Li-dinillah’ın Fütüvvet Faaliyetleri ve Sultan I. İzzeddîn Keykâvus

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yer: Tarihçi, 2022

Uluslararası Hakemli Asos idex,, Euro pub, Academic resource Index Özgün Makale


3. Ahi Evran Vakfı ve Vakfiyelerinin Sosyal Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yer: Vakıflar Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Ahi Evran Vakfı ve Vakfiyelerinin Tarihi Temelleri

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 29.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Halife Nasır Li-dinillah ve Sultan I. İzzeddin Keykavus’un Fütüvvet Teşkilatına Girişi

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 29.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Selçuklu Uç Kuvvetlerinin Kuruluş Süreci ve Ordu Pazarları

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 29.09.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Ahi Müessesesi İçerisinde Yeralan Türk Kültürü Unsurlarının Günümüzdeki İzleri

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 24.10.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Ahiliğin Temellerinden İki Önemli Şahsiyet: Şeyh Sühreverdi ve Alâüddin Keykubat’ın Füytüvvet Teşkilarına Girişi,

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 20.09.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Sultan I. Kılıç Arslan’ın Şahsiyetine Etki Eden Tarihî Faktörler ve Meyyâfârikîn’e (Silvan) Defnedilmesi

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 17.10.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan ve Kayıp Mezarı

Çelik Rıfat İlhan, Annaniyyazova Ovadan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 14.03.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Fütüvvetnâmelerde Gençlik ve Ahlâk

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 08.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Anadolu Ahiliğinin Doğuşunda Rol Oynayan Siyasî Etkenler

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 07.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Bozok Sancak Merkezi Olarak Kırşehir Bozok Üniversitesi Uluslararası Bozok Sempozyumu (5-6-7 Mayıs). Yozgat 2016.

Tuğluca Murat, Çil Fatih, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 07.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


11. Türkiye Selçuklu Devleti’nde Saçı Âdeti ve Bağlılık Sembollerinin Uygulanışı İle İlgili Ritüeller, Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu, (4-6 Nisan)

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 06.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


12. Oğuznâmelerde Oğuz Teşkilatlanması İle İlgili Bilgiler, XVIII. Türk Tarih Kongresi (1-5 Ekim)

Çelik Rıfat İlhan, Yayın Yeri: Uluslararası Sempozyum, 05.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Ahi Evran Vakfı ve Vakfiyeleri

Ahi Evran Vakfiyeleri

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 28.04.2016 28.04.2018


2. Kırşehir'in Osmanlılar Dönemi Arşiv Envanteri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 17.03.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>