Dr. Öğr. Üyesi LÜTFİ NAZİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

JEOMORFOLOJİ (DR)

1988 - 1992

TEZ: Beyşehir Gölü Güneybatısı ile Kembos Polyesi Arasının Karst Jeomorfolojisi

Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ

JEOMORFOLOJİ (YL) (TEZLİ)

1983 - 1985

TEZ: Beyşehir Gölü (Konya) yakın güneyinin karst jeomorfolojisi

Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

1974 - 1978

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010-

Verdiği Dersler

 • HARİTALAMA TEKNİKLERİ Lisans, 2015-2016
 • KARTOĞRAFYA Lisans, 2015-2016
 • KIYI JEOMORFOLOJİSİ Lisans, 2015-2016
 • TÜRKİYE HİDROGRAFYASI Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİK COĞRAFYA Lisans, 2015-2016
 • TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI Lisans, 2015-2016
 • TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ Lisans, 2015-2016
 • GENEL JEOMORFOLOJİ Lisans, 2015-2016
 • BUZUL JEOMORFOLOJİSİ Lisans, 2014-2015
 • KARTS JEOMORFOLOJİSİ Lisans, 2014-2015
 • VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ Lisans, 2014-2015
 • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞ. Lisans, 2014-2015
 • MİNERALLER VE KAYAÇLAR Lisans, 2014-2015
 • FLÜVYAL JEOMORFOLOJİ Lisans, 2014-2015
 • DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞAFYASI Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2020

Üniversite Dışı Deneyim

 • Jeomorfolog Mta Genel Müdürlüğü, 1979 - 2010

Makaleler

1. Seyfe Gölü Havzasi'nda (Kirşehir) Doğal Ortam Özellikleri

Çiftçi Esen, Günek Halil, Nazik Lütfi, Yayın Yer: Black Sea Journal Of Public And Social Science, 2021

Uluslararası Hakemli Index Copernicus, CAB Abstracts, WorldCat Özgün Makale


2. Türkiye karst jeomorfolojisi genelini karakterize eden bir bölge: Orta Anadolu Platoları karst kuşağı

Nazik Lütfi,Poyraz Murat, Yayın Yer: Türk Coğrafya Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Türkiye karst morfolojisinin bölgesel özellikleri

Nazik Lütfi,Tuncer Kadir, Yayın Yer: Türk Speleoloji Dergisi / Turkish Journal Of Speleology, 2010

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


4. Glacial destruction of cave systems in high mountains with a special reference to the Aladaglar massif Central Taurus Turkey

Klimchouk A,Bayarı Celal Serdar,Nazik Lütfi,Törk K, Yayın Yer: Acta Carsologıca, 2006

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Evolution of Golpazari Huyuk karst system Bilecik Turkey indications of morpho tectonic controls

Ekmekçi Mehmet,Nazik Lütfi, Yayın Yer: International Journal Of Speleology, 2004

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. The Çamlık Caves System

Doğan Uğur,Nazik Lütfi, Yayın Yer: Cave And Karst Science, 2003

Uluslararası Hakemli GeoRef Özgün Makale


7. Mağara morfolojisinin belirlediği jeolojik jeomorfolojik ve ekolojik özellikler

Nazik Lütfi, Yayın Yer: Jeomorfoloji Dergisi, 1989

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


8. Beyşehir Gölü yakın güneyi karst jeomorfolojisi ve karstik parametrelerin incelenmesi

Nazik Lütfi, Yayın Yer: Jeomorfoloji Dergisi, 1986

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


9. İncesu Mağaralar Sistemi Taşkale Karaman Jeomorfolojik Evrimi ve Ekonomik Olanakları

Nazik Lütfi,Güldalı Nuri, Yayın Yer: Jeomorfoloji Dergisi, 1985

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


10. Tınaz Tepe Mağara Sistemi ve yakın çevresinin karstik gelişimi

Güldalı Nuri,Nazik Lütfi, Yayın Yer: Jeomorfoloji Dergisi, 1984

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. The extent of Pleistocene ice cap glacial deposits and glaciokarst in the Aladaglar Massif Central Taurids Range Southern Turkey

Bayarı Celal Serdar,Zreda M,Çiner Tahsin Attila,Nazik Lütfi,Törk K,Özyurt Naciye Nur,Klimchouk A,Sarıkaya Mehmet Akif, Yayın Yeri: XVI Inqua Congress, 30.07.2003

Uluslararası Özet bildiri


2. Taurus karst belt and the cave formation and development on this belt

Nazik Lütfi,Törk Koray, Yayın Yeri: Karst 2000, 26.09.2000

Uluslararası Özet bildiri


3. Mağara Nedir Nasıl Oluşur

Nazik Lütfi, Yayın Yeri: Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu, 26.06.2005

Ulusal Tam metin bildiri


4. Türkiye mağaraları / Caves of Turkey

Nazik Lütfi,Koray Törk,Tuncer Kadir,Emrullah Özel,Hamit İnan,Savaş Fatih, Yayın Yeri: Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu / Symposium of national cave days), 26.06.2005

Ulusal Tam metin bildiri


5. Kırşehir'in Doğal ve Yapay Mağaralarının Turizm Potansiyeli

Tuncer Kadir,Poyraz Murat,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: 4th International Geography Symposium - GEOMED 2016, 26.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Formation Characteristics and Tourism Potential of Sırtlanini Cave Karacasu Aydın

Bozbey Murat,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: 4th International Geography Symposium, 26.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


7. Konya Ovası'nın hidrolojik hidrojeolojik gelişiminde karstlaşmanın etkisi

Nazik Lütfi,Koray Törk,Tuncer Kadir,Emrullah Özel, Yayın Yeri: I. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu-2004, 24.10.2004

Ulusal Tam metin bildiri


8. Türkiye’nin Güncel Karst Morfolojisinin Unsurları ve Belirleyici Morfodinamik Etmenler

Nazik Lütfi, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008, 23.01.2008

Ulusal Özet bildiri


9. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mağaraları

Nazik Lütfi,Koray Törk,Tuncer Kadir,Emrullah Özel,Cangül Acar, Yayın Yeri: 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 22.04.2007

Ulusal Özet bildiri


10. Pileki mağarası ve jeokültürel değeri

Şaroğlu Fuat,Yılmaz Güner,Nazik Lütfi,Aksoy Bekir, Yayın Yeri: ULUSLARARASI JEOLOJIK KORUMA SEMPOZYUMU, 19.09.2010

Uluslararası Özet bildiri


11. Pamukkale Underground: Kaklık Cave Denizli TURKEY

Nazik Lütfi,Poyraz Murat, Yayın Yeri: 2nd International Conference On The Changing World And Social Research, 16.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


12. Türkiye Karst Morfolojisinde Neotektoniğin Rolü

Nazik Lütfi, Poyraz Murat, Yayın Yeri: UJES2015 IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 16.10.2015

Ulusal Tam metin bildiri


13. Gelişiminde, Karstlaşmanın İklim Değişikliklerinin Önüne Geçtiği Tektono-Karstik Bir İç Havza: Konya Kapalı Ovası

Nazik Lütfi,Poyraz Murat, Yayın Yeri: UJES 2015 IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu,, 16.10.2015

Ulusal Tam metin bildiri


14. Çetince Cave (Ermenek-Karaman-Turkey) Formation And Development Characteristics With Economic Potential

Poyraz Murat,Elibol Eren,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu - UJES2017, 14.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Karst Araştırmalarının İlke ve Esasları

Nazik Lütfi, Yayın Yeri: ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017, 14.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Akarsularda Kıyı Kenar Çizgisinin Tespit Edilmesinin Esasları ve Jeomorfolog Bilirkişilerin Yetkinliği

Nazik Lütfi, Yayın Yeri: ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017, 14.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Evidence of hypogenic karst development in the Taurus Mountain Range Turkey

Bayarı Celal Serdar,Özyurt Naciye Nur,Klimchouk Alexander,Törk Koray,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: DeepKarst 2016, 14.04.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Türkiye Karst Mofolojisinin Gelişim Dönemleri

Nazik Lütfi,Tuncer Kadir,Poyraz Murat,Ferudun Dilek, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 13.10.2012

Ulusal Tam metin bildiri


19. Türkiye de Mağara Turizminin Unsurları ve Mencilis Mağarası Safranbolu Karabük Örneği

Ferudun Dilek,Poyraz Murat,Tuncer Kadir,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 13.10.2010

Ulusal Özet bildiri


20. Aşağı ve Orta Sakarya Havzası'nın (Eskişehir, Bilecik, Sakarya) doğal mağaraları ve bu mağaraların ekosistemlerinin bozulmasına yönelik tehditler

Tuncer Kadir,Nazik Lütfi,Poyraz Murat,Ferudun Dilek, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, 13.10.2010

Ulusal Özet bildiri


21. Türkiye'de mağara ekosistemine yönelik tehditler ve koruma yöntemleri

Poyraz Murat,Ferudun Dilek,Tuncer Kadir,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, 13.10.2010

Ulusal Özet bildiri


22. Türkiye de mağara turizminin unsurları ve Mencilis Mağarası (Safranbolu, Karabük) örneği

Ferudun Dilek,Poyraz Murat,Nazik Lütfi,Tuncer Kadir, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, 13.10.2010

Ulusal Özet bildiri


23. Türkiye de Mağara Ekosistemine Yönelik Tehditler ve Koruma Yöntemleri

Poyraz Murat,Ferudun Dilek,Tuncer Kadir,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 13.10.2010

Ulusal Tam metin bildiri


24. Kazdağları'nda turizm potansiyeline sahip bir mağara: Avcılar Mağarası (Edremit, Balıkesir)

Tuncer Kadir,Nazik Lütfi,Soykan Abdullah,Poyraz Murat, Yayın Yeri: The 3rd International Geography Symposium / GEOMED 2013, 13.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


25. Jips Karstında Gelişen Bir Mağara: İncirli Mağarası (Gazimağusa – KKTC)

Poyraz Murat,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: UJES2019 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


26. A Characteristic Zone Representing Quaternary Development of Karstic Morphology in Turkey Central Taurides Central Anatolia Central Pontides Karstic Zone

Nazik Lütfi,Poyraz Murat, Yayın Yeri: TURQUA - Quaternary Symposium of Turkey, 11.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


27. The karst regions of Turkey (according to morphogenesis and morphometric properties)

Nazik Lütfi, Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EARTH SYSTEM SCIENCES (ISESS), 10.10.2004

Uluslararası Özet bildiri


28. The effect of the karstification on the Development of Konya Basin

Nazik Lütfi,Koray Törk,Tuncer Kadir,Emrullah Özel, Yayın Yeri: Proceedings of International Symposium on Earth System Science (ISES 2004), 10.09.2004

Uluslararası Özet bildiri


29. Deniz kenarında bulunan polijenik bir mağara: Gilindire Mağarası(Aydıncık, İçel)

Nazik Lütfi,Törk Koray,Güner İ Noyan,Mengi Hamdi,Özel Emrullah,Aksoy Bekir,Acar Cangül, Yayın Yeri: 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10.05.2001

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Türkiye mağaralarının envanter çalışmaları

Nazik Lütfi,Koray Törk,Emrullah Özel,Cangül Acar,Tuncer Kadir, Yayın Yeri: Türkiye'de Korunması ve Değerlendirilmesi Sempozyum I, 07.12.2003

Ulusal Tam metin bildiri


31. Doğal bir mağaraya dönüşen bir altın galerisi: Sarmaşıklı Mağarası (Küçükkuyu, Çanakkale)

Nazik Lütfi,Tuncer Kadir,Poyraz Murat, Yayın Yeri: Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu-2011, 07.05.2011

Uluslararası Özet bildiri


32. Yoğun tektonik bölgede bulunan Eğrigöz Dağları'nda (İçbatı Anadolu, Kütahya) yer alan mağaraların jeomorfolojik gelişim özellikleri

Nazik Lütfi,Tuncer Kadir,Nurdan Keser, Yayın Yeri: III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2012, 06.10.2012

Ulusal Özet bildiri


33. Türkiye akarsularının bağlı oldukları akarsu havzalarının tekto-jenetik gelişim özellikleri

Nazik Lütfi,Tuncer Kadir,Poyraz Murat,Ferudun Dilek, Yayın Yeri: III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2012, 06.10.2012

Ulusal Özet bildiri


34. Türkiye karst morfolojisinin gelişim dönemleri

Nazik Lütfi,Tuncer Kadir,Poyraz Murat,Ferudun Dilek, Yayın Yeri: III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2012, 06.10.2012

Ulusal Özet bildiri


35. Kırşehir Doğal Afet Duyarlılık Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Başıbüyük Zeynel,Elibol Eren,Ekdur Engin,Nazik Lütfi,Pehlivaner Mahmut,Yılmaz Serhat, Yayın Yeri: Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 04.03.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804588

--%>