Araş. Gör. RAZİYE SANCAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (DR)

2014 - 2019

TEZ: Öğretmen Adaylarının Kendi Video Durumlarının Öğretimsel Kararlarının Çözümlenmesinde Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)

2011 - 2014

TEZ: Bilişim Teknolojisi Sınıflarının Fiziksel ve Psikososyal Ortamları ve Bu Sınıflara İlişkin Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2007 - 2011

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-
  • Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2013-2018
  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-2013

Verdiği Dersler

  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2021-2022
  • Özel Öğretim Yöntemleri 1 Lisans, 2021-2022
  • Bilişim Teknolojileri Lisans, 2021-2022
  • Bilişim Teknolojileri Lisans, 2020-2021
  • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020

Makaleler

1. Editing video cases to facilitate preservice teachers' self-reflection on their instructional decisions

Sancar Raziye, Deryakulu Deniz, Yayın Yer: Reflective Practice, 2022

Uluslararası Hakemli Australian Education Index Özgün Makale


2. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Odaklanan Araştırmalar Ne Söylüyor?

Atal Deniz, Sancar Raziye, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Bıkkınlık, endişe, mutluluk ve heyecan: Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin hissettikleri duygular.

Atal Deniz, Sancar Raziye, Yayın Yer: Ahi Bilge Eğitim Dergisi (Abed), 2021

Ulusal Hakemli ASOS indeks Özgün Makale


4. A new framework for teachers’ professional development

Sancar Raziye, Atal Deniz, Deryakulu Deniz, Yayın Yer: Teaching And Teacher Education, 2021

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


5. Türkiye’de Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Nasıl Araştırılıyor?

Sancar Raziye, Atal Deniz, Yayın Yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Özel okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmeni olmak

Atal Deniz,Sancar Raziye, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Video-Duruma Dayalı Öğretimde Bir Yöntem: Öğretmen Adaylarının Kendi Deneyimlerinin Kurgulanması ve Tartışılması

Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Learning to Teach: Ethnomethodological Analysis of Pre-Service Teachers’ Instructional Decisions

Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yer: Journal Of Qualitative Research İn Education, 2020

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


9. Video Kapılma Ölçeğinin Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Deryakulu Deniz,Sancar Raziye,Ursavaş Ömer Faruk, Yayın Yer: Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. BT Öğretmenlerinin Çevrimiçi Forumlarda Tartıştıkları Konuların Karşılaştırılması: Türkiye-İngiltere Örneği

Atal Deniz,Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yer: . Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Boredom, Anxiety, Happiness, and Excitement: Emotionsof Information and Communication Technology Teachers

Atal Deniz, Sancar Raziye, Yayın Yeri: 14th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 28.10.2021

Uluslararası Özet bildiri


2. Virtual Reality Technology in Education: Research in Turkey

Sancar Raziye, Atal Deniz, Yayın Yeri: 14th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 28.10.2021

Uluslararası Özet bildiri


3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz-Yeterlik İnançları ile Çevrimiçi Teknolojilere Yönelik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,, 26.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin Covid 19 sürecindeki acil uzaktan eğitime ilişkin algıları: metaforlara dayalı bir inceleme

Kuşcu Ebru, Sancar Raziye, Yayın Yeri: The International Conference of Educational Technology and Online Learning, 24.09.2021

Uluslararası Özet bildiri


5. Video Usage of Turkish ICT Teachers Pitfalls and Recommendations

Sancar Raziye Dursun,Atal Deniz,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: International Journal of Arts Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education, 22.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanal Gerçeklik Teknolojisiyle İlgili Değişen Vizyonları

Atal Deniz, Sancar Raziye, Yayın Yeri: 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021), 19.11.2021

Uluslararası Özet bildiri


7. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Tercihi Süreçlerinin İncelenmesi

Sancar Raziye, Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021), 19.11.2021

Uluslararası Özet bildiri


8. Kamu Spotu Tasarımı ile Geliştirilen Materyallerin Süreç ve Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi

Atal Deniz,Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 18.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Öğretmen Eğitiminde Profesyonel Gelişime Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Alanyazın Taraması

Sancar Raziye,Atal Deniz,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 14.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


10. BÖTE Bölümü Öğrencilerinden Akranlarına Mektup Var

Atal Deniz,Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 14.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


11. Öğretmen Adaylarının Bilinçli Dikkat Farkındalık Düzeyleri ile Video Duruma Kapılma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Sancar Raziye,Atal Deniz,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 14.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


12. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Çalışmakta Olan Öğretim Üyelerinin Akademik Çalışma Konularının İncelenmesi.

Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu,, 13.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


13. “Çocuğunu Dijitalleştiren Ebeveynler ve Kamera Önünde Yaşayan Çocuklar: YouTube Üzerine Bir Durum Çalışması”

Sancar Raziye,Altıok Serhat, Yayın Yeri: Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 13.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


14. Çocuk YouTuberlar Tarafından Paylaşılan Dijital Oyunlara Yönelik Videoların İçerik ve Aldıkları Geri Bildirimler (Yorumlar) Açısından İncelenmesi “Merhaba! YouTube Kanalıma Hoş Geldiniz.”

Altıok Serhat,Sancar Raziye, Yayın Yeri: Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 13.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Reuse of Online Discussions Presenting All Previous Postings May Cause Lurking

Deryakulu Deniz,Atal Deniz,Sancar Raziye Dursun, Yayın Yeri: 3rd International Conference on E-Learning and E-Educational Technology, 13.04.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Derslerde Video Kullanım Durumları

Sancar Raziye Dursun Sancar,Atal Deniz,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: . Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 11.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


17. Pre service ICT Teachers Opinions about School Experience

Sancar Raziye,Atal Deniz,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: International Journal of Arts Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education, 10.03.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Pre Service ICT Teachers Occupational Anxieties A Comparison

Deryakulu Deniz,Atal Deniz,Sancar Raziye, Yayın Yeri: nternational Journal of Arts Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education, 10.03.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


19. The Relationships among Attitudes toward Teaching, Liking of Children and Occupational Anxieties of Prospective Teachers

Deryakulu Deniz,Sancar Raziye, Yayın Yeri: Pixel International Conferences: The Future of Education, 09.06.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


20. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Lisansüstü Eğitimde Öğrenciler

Sancar Raziye,Bilgin Elif,Güneş Atilla,Sanin Eda,Şanlı Melis, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


21. Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Olmak

Atal Deniz,Sancar Raziye, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Özet bildiri


22. Öğretmen Adaylarının Mobil Teknoloji Kullanım Tercihleri ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları Arasındaki İlişki

Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


23. BT Öğretmenlerinin Çevrimiçi Forumlarda Tartıştıkları Konuların Kültürler Arası Karşılaştırılması: Türkiye ve İngiltere Örneği

Atal Deniz,Sancar Raziye,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir: Ege Üniversitesi., 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


24. Associations Between Computer Lab Environments and Students Attitudes Towards Computers and Computer Courses

Sancar Raziye Dursun,Deryakulu Deniz, Yayın Yeri: International Conference on Computing Education Information Technology, 03.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


25. Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları ile Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sancar Raziye, Yayın Yeri: International Conference on Educational Technology and Online Learning,

Uluslararası Özet bildiri


26. Siber Kimlik: Üniversite Öğrencilerinin Anlam Oluşturma Süreçleri

Sancar Raziye, Yayın Yeri: International Conference on Educational Technology and Online Learning,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Sanal Gerçeklik Ortamı Tasarlıyorum

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Sg Teknolojilerine Yönelik Farkındalık Kazandırarak Bu Teknolojilerin Kullanımı Konusunda Temel Beceriler Elde Etmelerini Sağlamak Ve Böylece İleride Mesleki Yaşantılarında Etkili Kullanabilecekleri Ortamlar Tasarlayabilmelerini

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 31.08.2021 03.09.2021


2. Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı II

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 17.06.2022


3. Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı Eğitimi

Okul Psikolojik Danışmanı Adaylarının Siber Kimlik, Bağımlılık Ve Zorbalık Konularında Derinlemesine Bilgi Kazanmaları Ve Edindikleri Bu Bilgileri Öğrencilerine, Meslektaşlarına Ve Velilere Aktarabilmeleri İçin Uygun Dijital Teknolojiyi Etkili, Verimli Ve

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 04.09.2021 10.09.2021


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805172

--%>