Dr. Öğr. Üyesi GÜL ÖZÜDOĞRU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)

2013 - 2017

TEZ: Dijital öykülemenin Türkçe öğretmeni adaylarının derse katılımı ile yazılı anlatım ve bilişim teknolojileri kullanım öz yeterliklerine etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2011 - 2013

TEZ: Öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerini eğitimde kullanmada öğretim elemanlarını model alma durumlarının incelenmesi

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2006 - 2010

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
 • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2011-2019

Verdiği Dersler

 • Öğretim Teknolojileri Lisans, 2021-2022
 • Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Lisans, 2021-2022
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2021-2022
 • Okullarda RPD Uygulamaları 2 Lisans, 2021-2022
 • Okullarda RPD Uygulamaları 1 Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Öğretim Teknolojileri Lisans, 2020-2021
 • Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Lisans, 2020-2021
 • Kurum Deneyimi Lisans, 2020-2021
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2019-2020
 • Öğretim Teknolojileri Lisans, 2019-2020
 • Bilişim Teknolojileri Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2019-2020
 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Bilişim Teknolojileri Lisans, 2018-2019
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli Al-I: Medya Okuryazarlığı Lisans, 2018-2019
 • Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi Lisans, 2018-2019

Akademik / İdari Görevler

 • Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlık Komisyonu Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Akreditasyon Komisyon Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Eğitimde Kalite Güvence Sistemi- Sistem Destek Ofisi Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Sosyal, Kültürel Ve Spor Faaliyetler Komisyon Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Bologna Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2019

Makaleler

1. Pre-Service Teachers’ E-learning Styles and A eachers’ E-learning Styles and Attitudes t ttitudes towards Elearning

Özüdoğru Gül, Yayın Yer: İ.E.: İnquiry İn Education, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. The effect of distance education on self-efficacy towards online technologies and motivation for online learning

Özüdoğru Gül, Yayın Yer: Journal Of Learning And Teaching İn Digital Age, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. Non-linear digital storytelling: Effect on technology utilization and writing self-efficacy

Özüdoğru Gül, Çakır Hasan, Yayın Yer: Technology İn Society, 2021

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


4. A Qualitative Research on Competency-Based Learning Management System and Its Effectiveness

Özüdoğru Gül, Şimşek Hüseyin, Yayın Yer: Journal Of Qualitative Research İn Education, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. 8. Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Pandemi Döneminde Matematik Dersi Deneyimleri

Özüdoğru Gül, Kılıç Bulut Ahsen Seda, Yayın Yer: Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


6. Problems faced in distance education during Covid-19 Pandemic

Özüdoğru Gül, Yayın Yer: Participatory Educational Research, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


7. COVID-19 Salgını Döneminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitiminde Uzaktan Eğitim Ortamı ile Yüz Yüze Eğitim Ortamının Karşılaştırılması

Özüdoğru Anıl, Yinanç Satuk Buğrahan, Özüdoğru Gül, Yayın Yer: Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi

Özüdoğru Gül, Baltacı Önder, Özçakır Bilal, Yayın Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Digital storytelling in education from teachers’ perspectives

Özüdoğru Gül, Yayın Yer: Bartın University Journal Of Faculty Of Education, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Investigation of Pre-Service Teachers’ Opinions About Using Non-Linear Digital Storytelling Method

Özüdoğru Gül, Çakır Hasan, Yayın Yer: Kastamonu Education Journal, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Technology in foreign language teaching: A needs analysis

Armut Mustafa, Başar Tarık, Özüdoğru Gül, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


12. An investigation into the opinions of pre-service teachers toward uses of digital storytelling in literacy education

Özüdoğru Gül, Çakır Hasan, Yayın Yer: Participatory Educational Research, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


13. Teacher Educators as Role Models for Technology: Pre-Service Teachers' Perceptions

Özüdoğru Gül, Çakır Hasan, Yayın Yer: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. An investigation of the effects of digital storytelling activities on engagement and writing self-efficacy

Özüdoğru Gül, Çakır Hasan, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


15. The use of digital storytelling in elementary Math teachers’ education

İslim Ömer Faruk, Özüdoğru Gül, Sevim Çırak Neşe, Yayın Yer: Educational Media International, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


16. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi

Özüdoğru Gül,Özüdoğru Anıl, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. 2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi

Kılıç Çakmak Ebru,Özüdoğru Gül,Bozkurt Şeyma Büşra,Ülker Ülkü,Özgül Ünsal Nimet,Boz Kübranur,Bozkurt Ömer Faruk,Ergül Sönmez Esra,Baştemur Kaya Ceren,Karaca Celal,Bahadır Harun,Üstün Gül Handan, Yayın Yer: Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik Farkındalıklarının İncelenmesi

Çakır Hasan,Özüdoğru Gül,Bozkurt Şeyma Büşra,Hava Kevser, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerinde güvenlik farkındalıklarının incelenmesi

Çakır Hasan, Hava Kevser, Gülen Şeyma Büşra, Özüdoğru Gül, Yayın Yer: International Journal Of Human Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


20. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi

Özüdoğru Gül,Çakır Hasan, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. 8. Sınıf Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Döneminde Matematik Dersi Deneyimleri

Özüdoğru Gül, Kılıç Bulut Ahsen Seda, Yayın Yeri: 14th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 28.10.2021

Uluslararası Özet bildiri


2. Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Konusunda Öz yeterlik Düzeylerinin ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi

Özüdoğru Gül, Çakır Hasan, Yayın Yeri: 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 28.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


3. The Investigation of Attitude and Readiness of Information and Communication Technologies Pre-service Teachers Toward Web Based Learning

Yağcı Mustafa, Alsancak Sırakaya Didem, Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: 5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Web Tabanlı Bir Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi

Yağcı Mustafa,Özüdoğru Gül,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: International Conferenceon New Horizons (INTE), 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Üniversite Öğrencilerinde Sesli Betimlemeli Film Deneyimi

Özüdoğru Anıl, Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 26.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Üniversite Öğrencilerinde Sesli Betimlemeli Film Deneyimi

Özüdoğru Anıl, Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi

Özüdoğru Gül, Özüdoğru Anıl, Yayın Yeri: 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Öz-Yeterliklerinin ve 21. Yüzyıl Öğreten Becerilerinin İncelenmesi

Durak Döndü, Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 26.01.2022

Uluslararası Özet bildiri


9. A Review of the Studies Using Digital Storytelling in In-Service and Pre-Service Teacher Training

Özüdoğru Gül, Çakır Hasan, Yayın Yeri: EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, 23.06.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Lessons Learned: Comparison of Three Cases of Design Based Learning Activities

Çakır Hasan, Hava Kevser, Sarıtepeci Mustafa, Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, 23.06.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Görme Engelli Öğretmen Adaylarının EğitimdeTeknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Özüdoğru Gül,Özüdoğru Anıl, Yayın Yeri: 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 20.09.2014

Uluslararası Özet bildiri


12. Fen Eğitiminde Problem Temelli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretim Teknolojileriyle Desteklenebilirliği

Özüdoğru Gül, Çakır Hasan, Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi, 15.09.2012

Ulusal Özet bildiri


13. Yetişkinlerin Eğitimlerinde Teknolojiden Faydalanma Durumlarının İncelenmesi

Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 10.07.2021

Uluslararası Özet bildiri


14. Türkçe Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturma Etkinliği Sürecinin İncelenmesi

Özüdoğru Gül,Çakır Hasan, Yayın Yeri: 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 08.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


15. Doğrusal Olmayan Dijital Öyküleme Yöntemine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi

Özüdoğru Gül,Çakır Hasan, Yayın Yeri: 13. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 04.05.2019

Uluslararası Özet bildiri


16. The Use of Digital Storytelling in Elementary Math Teacher Education

İslim Ömer Faruk, Özüdoğru Gül, Sevim Çırak Neşe, Yıldırım İbrahim Soner, Yayın Yeri: III. International Dynamic, Explorative, and Active Learning (IDEAL) Conference, 03.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. Türkiye’de Eğitim Felsefesi ve Eğitim Tarihi Konularında Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirmesi

Baltacı Önder, Özçakır Bilal, Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: II. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences, 03.02.2019

Uluslararası Özet bildiri


18. Öğretmenlerin Eğitimde Dijital Öyküleme Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: 7th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 01.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


19. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi

Özüdoğru Gül, Baltacı Önder, Özçakır Bilal, Yayın Yeri: II. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Web Tabanlı Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi ve Web Tabanlı Öğretim Ortamında Yapılan Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Araştırılması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.09.2013 25.03.2015


2. İlköğretim Matematik Eğitimi Kapsamında Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküler Tasarlaması Geliştirimesi ve Kullanması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.03.2016 25.03.2017


3. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin eğitsel amaçlı sosyal ağ kullanım durumlarının belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 12.05.2018


4. ”Kod adı 2023” Projesinin 12-15 Yaş Aralığındaki Gençlerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.05.2018 07.05.2019


5. Doğadan İlham Aldım

Projenin Amacı Erken Yaşta Çocuklara Etraflarında Çalışan Akıllı Cihazların Ve Teknolojilerin Çalışma Mantığını Kazandırmak, Her Türlü Teknolojik Gelişimin Doğadan Ve Bilimden İlham Aldığı Konusunda Farkındalık Yaratmaktır. Proje Boyunca Kazanacakları Alg

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2021


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805135

--%>