Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN AYRANCI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARLA BİTKİLERİ (DR)

2009 - 2013

TEZ: Farklı kuraklık tiplerinde ekmeklik buğday genotiplerinin fizyolojik, morfolojik, verim ve kalite özellikleri yönüyle ıslahta kullanılabilecek uygun parametrelerin belirlenmesi

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

1989 - 1999

TEZ: Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek atdişi melez mısır (zea mays L. indentate S.) çeşitlerinin belirlenmesi

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1984 - 1988

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2013-

Akademik / İdari Görevler

 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 - 2024
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 - 2024
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 - 2021
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Pilot Üniversite Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Dekan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2020
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 - 2017

Üniversite Dışı Deneyim

 • Serin İklim Tahılları Islahçısı / Zir.Yük.Müh./ Dr. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 2009 - 2013
 • Islah Genetik Bölüm Başkanı Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 2007 - 2008
 • Serin İklim Tahılları Islahçısı / Ziraat Yüksek Mühendisi Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 2000 - 2007
 • Ziraat Mühendisi Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 1990 - 2000

Makaleler

1. Kırşehir Ekolojik Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Bileşenleri Bakımından Değerlendirilmesi

Çetin Gökçenur, Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli DRJI, Academic Resource Index, Cite Factor, Google Scholar, Open Aire, Advanced Science Index, Eurasian Scientific Journal Index, ASOS Index, Index copernicus international, Scientific Indexing Services Özgün Makale


2. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Konya Ekolojik Koşullarında Tane Verimleri ile Tarımsal Özelliklerinin Korelasyonlarının Belirlenmesi

Subaşı Kemal, Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Google Scholar, ASOS İndeks Özgün Makale


3. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Azot Miktarı ve Uygulama Zamanının Tane Verimi ve Kalitesine Etkisi

Çobanoğlu Mustafa Yücel, Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Google Scholar, ASOS İndeks Özgün Makale


4. Kırşehir Kurak Koşullarında Geleneksel ve Doğrudan EkimYöntemlerinin Arpa – Mercimek Ekim Nöbetinde Karşılaştırılması

Yalçın Bülent,Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Ziraat Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli CAB Abstr., CABİ Full Text, EBSCO Özgün Makale


5. YIELD PERFORMANCES OF WINTER WHEAT (T. aestivum) GENOTYPES IMPROVED FOR DRY ENVIRONMENTAL REGION OF TURKEY

Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Field Crops, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. Utilization of Stress Tolerant Local Genotypes in Wheat Breeding Program in Context to Global Climate Change

Ayrancı Ramazan,Bağcı Seydi Ahmet, Yayın Yer: Ekin Journal Of Crop Breeding And Genetics, 2020

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


7. Selection of Barley (Hordeum vulgare L.) Lines for Grain Yield and Some Quality Traits under Rainfed Conditions

Ayrancı Ramazan,Şahin Mehmet,Aydoğan Seydi, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim ve Fenolojik Özelliklerinin Tane Doldurma Dönemindeki Kuraklık Stresine Tepkileri

Ayrancı Ramazan,Sade Bayram,Soylu Süleyman, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Breeding barley for quality in Turkey

Kaya Yüksel,Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Genetika, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


10. Tahıllarda çeşitlerin genetik safiyetinin sürdürülmesi

Ayrancı Ramazan,Bağcı Seydi Ahmet, Yayın Yer: Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2016

Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor Derleme Makale


11. The Response Of Bread Wheat Genotypes In Different Drought Types I. Grain Yield, Drouhgt Tolerance And Grain Yield Stability

Ayrancı Ramazan,Sade Bayram,Soylu Süleyman, Yayın Yer: Turkish Journal Of Field Crops, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Konya koşullarına uygun yüksek verimli ve kaliteli arpa genotiplerinin belirlenmesi

Aydoğan Seydi,Şahin Mehmet,Göçmen Akçacık Aysun,Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Ekmeklik Buğdayda Bazı Kalite Özellikleri ile Miksograf Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Şahin Mehmet, Göçmen Akçacık Aysun, Aydoğan Seydi, Taner Seyfi, Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


14. Buğdayda Tohum İriliğinin Tane Verimi Bitki Boyu ve Bazı Kalite Unsurlarına Etkisi

Taner Seyfi, Çeri Sait, Kaya Yüksel, Partigöç Fevzi, Ayrancı Ramazan, Özer Emel, Aydoğan Seydi, Yayın Yer: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


15. Serin iklim tahıllarında ilkbahar erken gelişiminin düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığıyla tahmin edilmesi

Kaya Yüksel, Kara İbrahim, Akçura Mevlüt, Taner Seyfi, Çeri Sait, Ayrancı Ramazan, Özer Emel, Güneş Ahmet, Topal İlker, Ercan Birol, Arısoy Rifat Zafer, Ülker Rıza, Özcan Gazi, Tezel Mehmet, Koç Hasan, Yayın Yer: Bitkisel Araştırma Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


16. Parametric stability analyses for grain yield of durum wheat

Akçura Mevlüt, Kaya Yüksel, Taner Seyfi, Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Plant, Soil And Environment, 2006

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. Pattern analysis of multi environment trials in bread wheat

Kaya Yüksel, Akçura Mevlüt, Ayrancı Ramazan, Taner Seyfi, Yayın Yer: Communications İn Biometry And Crop Science, 2006

Uluslararası Hakemli CAB Abstracts database, EBSCO Electro, Google Scholar, Google nic Journals Service; DOAJ - Directory of Open Access Journals; e-journals.org - Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals; ZDB (Zeitschriftendatenbank); EMbiology; Özgün Makale


18. GRAIN YIELD STABILITY OF WINTER OAT Avena Sativa L CULTIVARS IN THE CENTRAL ANATOLIAN REGION OF TURKEY

Akçura Mevlüt,Çeri Sait,Taner Seyfi,Kaya Yüksel,Özer Emel,Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Journal Of Central European Agriculture, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


19. Orta Anadolu kurak şartlarında bazı kışlık arpa genotiplerinin tane veriminin stabilitesi

Ayrancı Ramazan, Akçura Mevlüt, Kaya Yüksel, Taner Seyfi, Yayın Yer: Bitkisel Araştırma Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


20. Bazı ekmeklik buğday T aestivum L genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi

Taner Seyfi, Çeri Sait, Kaya Yüksel, Akçura Mevlüt, Ayrancı Ramazan, Özer Emel, Yayın Yer: Bitkisel Araştırma Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


21. Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek atdişi melez mısır Zea mays L indentata Sturt çeşitlerinin belirlenmesi

Ayrancı Ramazan, Sade Bayram, Yayın Yer: Bitkisel Araştırma Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


22. Konya ekolojik şartlarında bazı melez mısır çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi

Sade Bayram,Soylu Süleyman,Ayrancı Ramazan, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Kırşehir İli Sulu Koşullarında Bazı Atdişi Melez Mısır (Zea Mays İndentata Sturt.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Öz Tuğçe, Ayrancı Ramazan, Yayın Yeri: III. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi, 28.05.2021

Ulusal Özet bildiri


2. Kırşehir Ekolojik Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Bileşenleri Bakımından Değerlendirilmesi

Çetin Gökçenur, Ayrancı Ramazan, Yayın Yeri: III. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi, 28.05.2021

Ulusal Özet bildiri


3. Wheat Breeding Programs and Local Varieties in the Context of Global Climate Change

Ayrancı Ramazan,Bağcı Seydi Ahmet, Yayın Yeri: SARA, Seed Science and Archaebotanical Research in Anatolia, 26.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


4. Reactions of Different Barley Genotypes Against Barley Leaf Stripe Disease (Drechslera graminea (Lord.) My Shoei.) and Potential Resistance Resources

Topal İlker, Ercan Birol, Özdemir Fatih, Taş Murat Nadi, İmriz Gül, Ayrancı Ramazan, Yayın Yeri: International Mesopotamia Agriculture Congress, 25.09.2014

Uluslararası Özet bildiri


5. Konya koşullarında bazı arpa genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi

Aydoğan Seydi,Şahin Mehmet,Göçmen Akçacık Aysun,Ayrancı Ramazan,Çeri Sait, Yayın Yeri: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 22.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


6. Arpa (Hordeum vulgare L.) ıslah programında geliştirilen hatların verim ve bazı kalite özelliklerinin değerlendirilmesi

Soylu Süleyman,Ayrancı Ramazan,Sade Bayram,Çeri Sait,Şahin Mehmet, Yayın Yeri: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 22.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


7. Kuru ekmeklik buğday (T. aestivum l.) Bölge Verim denemelerinin GGÇ-biplot analizi ile Değerlendirilmesi.

Kaya Yüksel,Kara İbrahim,Koç Hasan,Güneş Ahmet,Akçura Mevlüt,Taner Seyfi,Çeri Sait,Ayrancı Ramazan,Özer Emel,Ercan Birol,Topal İlker,Ülker Rıza,Gazi Özcan,Özdemir Fatih,Arısoy Rifat Zafer,Tezel Mehmet,Aksoyak Şeref,Işık Şaban,Türköz Musa,Şahin Mehmet,Göçm, Yayın Yeri: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 22.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


8. Kuraklık stresi ve kuraklığa toleranslı buğday ıslahında bazı yaklaşımlar

Ayrancı Ramazan,Sade Bayram,Soylu Süleyman, Yayın Yeri: Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, 18.06.2010

Ulusal Tam metin bildiri


9. Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim ve Fenolojik Özelliklerin Tane Doldurma Dönemindeki Kuraklık Stresine Tepkileri

Ayrancı Ramazan,Sade Bayram,Soylu Süleyman, Yayın Yeri: Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 15.09.2017

Ulusal Özet bildiri


10. Ekmeklik Buğdayda Farklı Gelişme Dönemlerindeki Kuraklığın Translokasyon Kapasitesi Üzerine Etkisi

Ayrancı Ramazan,Sade Bayram,Soylu Süleyman, Yayın Yeri: TÜRKİYE IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 15.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


11. Bisküvilik kalite özelliklerini taşıyan buğday genotiplerinin belirlenmesi

Göçmen Akçacık Aysun, Aydoğan Seydi, Şahin Mehmet, Kaya Yüksel, Ayrancı Ramazan, Koç Hasan, Özer Emel, Görgülü Meltem Nisa, Ekici Mehmet, Yayın Yeri: TÜRKİYE IX. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 15.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


12. FARKLI KURAKLIK TİPLERİNDE EKMEKLİK BUĞDAY GENOTİPLERİNİN TEPKİSİ 1. TANE VERİMİ, KURAK TOLERANSI VE TANE VERİM STABİLİTESİ

Ayrancı Ramazan, Sade Bayram, Soylu Süleyman, Yayın Yeri: TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 13.09.2013

Ulusal Tam metin bildiri


13. KONYA EKOLOJİK ŞARTLARINDA GECİKMİŞ EKİMİN EKMEKLİK BUĞDAY VERİM VE BAZI KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Taner Seyfi, Çeri Sait, Şahin Mehmet, Ayrancı Ramazan, Özer Emel, Kara İbrahim, Akçura Mevlüt, Yayın Yeri: TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 13.09.2013

Ulusal Tam metin bildiri


14. ARPA (Hordeum vulgare L.) GENOTİPLERİNİN ORTA ANADOLU’xxNUN KURAK ÇEVRELERİNDE TARIMSAL VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayrancı Ramazan, Aydoğan Seydi, Yayın Yeri: TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 13.09.2013

Ulusal Tam metin bildiri


15. BAZI ARPA ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Aydoğan Seydi, Şahin Mehmet, Göçmen Akçacık Aysun, Ayrancı Ramazan, Yayın Yeri: TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 13.09.2013

Ulusal Tam metin bildiri


16. EKMEKLİK BUĞDAY ISLAH MATERYALİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MİKSOGRAF CİHAZININ KULLANIMI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Şahin Mehmet, Göçmen Akçacık Aysun, Aydoğan Seydi, Taner Seyfi, Ayrancı Ramazan, Yayın Yeri: TÜRKİYE 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 13.09.2013

Ulusal Tam metin bildiri


17. Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

Kara İbrahim, Türköz Musa, Yakışır Enes, Ercan Birol, Taner Seyfi, Yıldırım Telat, Yaşar Meltem, Aydoğan Seydi, Ayrancı Ramazan, Topal İlker, Cerit Şah İsmail, Çayıröz Mehmet Ali, Özer Emel, Bayraktaroğlu Melek, Yayın Yeri: Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 10.09.2015

Ulusal Özet bildiri


18. Improvement of candidate malting barley cultivars for diverse agro-ecologiesof Turkey

Akar Taner,Sayim İsmail,Ergun Namuk,Aydoğan Sinan,Sipahi Hülya,Avcı Muzaffer,Mert Zafer,Güler Safure,Şanal Turgay,Ayrancı Ramazan,İnce Tuğrul,Kahraman Turhan,Aydın Nevzat,Kendal Enver,Engin Ahmet, Yayın Yeri: 10th International Barley Genetics Symposium, 10.04.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Türkiye’nin kurak çevreleri için geliştirilen kışlık buğdayda (Triticum aestivum L.) genetik ilerleme

Ayrancı Ramazan, Yayın Yeri: TÜRKİYE 13. ULUSAL 1. ULUSLARARASI TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 04.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


20. Kırşehir kurak koşullarında geleneksel ve doğrudan ekim yöntemlerinin arpa – mercimek ekim nöbetinde karşılaştırılması

Yalçın Bülent,Ayrancı Ramazan, Yayın Yeri: TÜRKİYE 13. ULUSAL 1. USUSLARARASI TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 04.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Orta Anadolu Kurak Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Bazı Agronomik, Fizyolojik, Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerinde Genetik İlerlemenin Belirlenmesi

Orta Anadolu Kurak Koşulları İçin Geliştirilmiş Ve Yaygın Bir Şekilde Yetiştirilmekte Olan 1963 Yılından 2015 Yılına Kadar Tescil Edilmiş Çeşitlerde Agronomik, Fizyolojik, Fenolojik Ve Morfolojik Özellikler Bakımından Bir Genetik İlerleme Olup Olmadığının

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 27.10.2018


2. Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa, Hastalıklara Tolerans ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Kışlık Ekmeklik Buğday Islahında Kullanılan Anaçların Yer Aldığı Melez Bahçesindeki Genetik Materyali Kontrollü Koşullarda Kuraklığa Karşı Test Ederek, Hastalıklar Ve Kalite Değerlendirmeleri Yaparak Karakterize Etmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 04.10.2012 01.10.2014


3. Arpa Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kurak Koşullar İçin Gelitirilen İleri Arpa Hatlarının Tane Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Ön Plana Çıkan Hatların Seçilmesi.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 03.10.2011 01.10.2015


4. Arpa Islah Araştırmaları

Orta Anadolunun Kışlık Diliminde Kurak Koşullara Adaptasyonu Yüksek, Yüksek Tane Verimli, Tane Kalitesi İyi, Bölgede Yaygın Görülen Arpa Hastalıklarına Karşı Toleranslı, Tüketici İsteklerine Uygun Arpa Çeşitleri Geliştirmek.

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2013 03.10.2017


5. Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Kışlık Diliminde Kuru Veya Sulu Koşullara Adaptasyonu Yüksek, Yüksek Verimli, Kaliteli, Hastalıklara Dayanıklı, Tüketici İsteklerine Uygun Ekmeklik Buğday Çeşitleri Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2013 03.10.2017


6. Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kuru Veya Sulanan Koşullara Uyumlu, Yüksek Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Toleranslı Makarnalık Buğday Çeşitleri Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2013 03.10.2017


7. Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Kışlık Diliminde Kuru Tarım Alanlarına Adaptasyonu İyi, Yüksek Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Toleranslı Tritikale Çeşitleri Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2013 03.10.2017


8. Ülkesel Yulaf Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kurak Koşullara Uyumlu, Yüksek Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Dayanıklı Yeni Yülaf Çeşitleri Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2013 01.10.2017


9. Çavdar Islah Araştırmaları

Ülkemizin Farklı Ekolojik Bölgelerinden Yerel Çavdar Genotipleri Toplanarak, Farklı Özellikler Bakımından Karakterizasyon Yapılması, Üstün Özellikler Belirlenen Çavdar Genotiplerinde Popülasyon İçi Üreme İle Popülasyon Islahı Yapılması

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2013 01.10.2017


10. Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara Karşı Test Edilmesi

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Yaygın Olarak Görülen Buğday Ve Arpa Hastalıklarına Karşı, Buğday Ve Arpa Islahında İleri Çıkmış Hatları Test Etmek Suretiyle, Dayanıklı Veya Toleranslı Olan Hatları Seleksiyona Tabi Tutmak.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2008 01.10.2013


11. Seleksiyon Yoluyla Bisküvilik Buğday Çeşit Geliştirme Projesi

Kamu-Özel Sektör İşbirliği İle Bisküvilik Kalitesi Yüksek, Kurak Veya Sulu Koşullara Adaptasyonu İyi, Yüksek Verimli, Hastalıklara Toleranslı, Tüketici İsteklerine Uygun Yeni Çeşit Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2008 04.10.2010


12. Arpa Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kuru Tarım Alanları İçin Adaptasyon Kabiliyeti Yüksek, Yüksek Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Dayanıklı Yeni Çeşitler Geliştirerek Çiftçilerin Hizmetine Sunmak.

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2007 01.10.2012


13. Ekmeklik Buğday Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kuru Tarım Alanlarına Veya Sulu Koşullara Uyumlu, Yüksek Verimli, Hastalıklara Dayanıklı Ve Yüksek Tane Kalitesine Sahip Yeni Çeşitler Geleştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2007 01.10.2012


14. Makarnalık Buğday Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kuru Tarım Alanlarına Veya Sulu Tarım Koşullarına Adaptasyonu Yüksek, Yüksek Verimli, Makarnalık Kalitesi İyi, Hastalıklara Toleranslı Yeni Çeşitler Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2007 01.10.2012


15. Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kurak Koşullara Adaptasyonu Yüksek, Verimli, Tane Kalitesi İyi, Hastalıklara Karşı Toleranslı Yeni Çeşitler Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2007 01.10.2012


16. Ülkesel Yulaf Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Kışlık Diliminde Kurak Koşullara Uygun, Yüksek Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Toleranslı Yeni Çeşitler Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2007 01.10.2012


17. Arpa Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Orta Anadolu Kışlık Dilimi İçin Geliştirilen İleri Arpa Hatlarında Bazı Tane Kalite Özelliklerinin Belirlenerek, Ön Plana Çıkan Hatlarda Kalite Özellikleri Bakımından Seleksiyon Yapmak.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2007 01.10.2012


18. Kışlık Hububatta (Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday, Arpa ve Tritikale) Kalitenin İyileştirilmesi

Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday, Arpa Ve Tritikale Tahıl Cinslerinde Islah Çalışmalarıyla Geliştirilmiş İleri Hatların Tane Kalite Ötellikleri Belirlenerek, Ön Plana Çıkan Hatların Seleksiyonun Yapılması

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2002 01.10.2006


19. Konya Yöresinde Ekilen Yerel Buğday Çeşitlerinin Toplanıp, Tanımlanması ve Islah Çalışmalarında Genetik Kaynak Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Konya Yöresinde Ekilen Yerel Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Toplanması, Karakterizasyon Yapılması, Islah Çalışmalarında Genetik Materyal Olarak Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2002 01.10.2007


20. Tritikale Islah Çalışmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kuru Veya Sulu Koşullarına Uyumlu, Yüksek Verimli, Tane Kalitesi Yüksek, Hastalıklara Toleranslı Yeni Çeşitler Geliştirmek

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2002 01.10.2007


21. Ülkesel Serin İklim Tahılları Entegre Ürün Yönetimi Yulaf Islah Araştırmaları

Orta Anadolu Bölgesinde Kışlık Dilimde Kuru Veya Sulu Koşullarda Yetitirilmeye Uygun, Yüksek Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Dayanıklı Yeni Yulaf Çeşitleri Geliştirmek

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2002 01.10.2007


22. Makarnalık Buğday Çeşit Geliştirme Çalışmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kuru Tarım Alanlarına Veya Sulanan Koşullarına Uyumlu, Yüksek Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Dayanıklı Yeni Çeşitler Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2002 01.10.2007


23. Ekmeklik Buğday Çeşit Geliştirme Çalışmaları

Orta Anadolu Bölgesi Kışlık Diliminde Kuru Tarım Alanlarına Veya Sulu Koşullara Uyumlu, Yüksek Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Toleranslı Ekmeklik Buğday Çeşitleri Geliştirmek.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2002 01.10.2007


24. Arpa Islah Çalışmaları

Orta Anadolu Kışlık Diliminde Kuru Veya Sulu Koşullara Adaptasyonu Yüksek, Verimli, Kaliteli Ve Hastalıklara Toleranslı Yeni Arpa Çeşitleri Geliştirmek.

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2002 01.10.2007


25. TARP (Dünya Bankası Projeleri) 197O225 nolu, GAP BÖLGESINE UYUM SAGLAYABILECEK KARAKAVAK (POPULUS NIGRA L.) KLONLARININ BELIRLENMESINE ILISKIN ARASTIRMALAR

Türkiye'nin Farklı Ekolojik Bölgelerinden Toplanan Karakavak (Populus Nigra L.) Klonlarının Oryantasyon Denemesi Kurularak, Bölge Koşullarına Uyumlu Karakavak Klonlarının Belirlenmesi Çalışmalarını Kapsamaktadır.

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.04.1998 01.04.2000


26. TAGEM/TSKAD/B/18/A9/P6/284 numaralı -Bazı Ürünlerde İklim Değişkenleri İle Hasar Tespitlerinin İlişkilendirilmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması

Projede, Tarım Havzaları İçerisinde En Fazla Yüz Ölçüme Sahip, Yarı-Kurak Ve Kurak İklim Kuşağında Yer Alan, İklim Değişikliklerine Bağlı Olarak Arazi Bozulması Ve Üretim Sistemlerinin Çok Fazla Etkilendiği Orta Anadolu Tarım Havzası (7 Milyon 171 Bin 254

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2018


27. Orta Anadolu’da Farklı Kuraklık Tiplerinde Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim, Fizyolojik, Morfolojik ve Kalite Özellikleri Yönüyle Tepkileri ile Islahta Kullanılabilecek Uygun Parametrelerin Belirlenmesi

Orta Anadolu’Da Görülebilen Farklı Kuraklık Tiplerinin Modellendiği Kontrollü Koşullarda Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Farklı Kuraklık Parametrelerine Tepkilerinin Belirlenmesi Ve Islahta Kullanılabilecek Uygun Seleksiyon Ölçütlerinin Belirlenmesi

Yürütücü -Tübitak 1002 01.01.2010 01.01.2011


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804867

--%>