Prof. Dr. NURİ BALOĞLU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)

1994 - 1998

TEZ: Sınıf (İlkokul) Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Hakkında Eğitim Yönetici ve Deneticilerinin Görüşleri

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ VE PLANLAMASI (YL) (TEZLİ)

1990 - 1992

TEZ: İlköğretim birinci kademede vekil öğretmenlik uygulaması hakkında eğitim yönetici ve deneticilerinin görüşleri

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1985 - 1987

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2006-2013
 • Yardımcı Doçent Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1998-2006
 • Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1994-1998

Verdiği Dersler

 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ AL-II: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ AL-I: KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Lisans, 2017-2018
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OK. YÖN Lisans, 2017-2018
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Bilimine Giriş Lisans, 2016-2017
 • Sınıf Yönetimi Lisans, 2016-2017
 • Seçmeli AL-I KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Eğitim Yönetimi: Teori Araştırma ve Uygulama Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ AL-II: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ Lisans, 2016-2017
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yüksek Lisans Semineri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Eğitim Örgütlerinde Liderlik ve Liderlik Eğitimi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMA Yüksek Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ AL-II: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ AL-I: KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Lisans, 2015-2016
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ AL-2: PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ Lisans, 2014-2015
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMA Yüksek Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • SINIF YÖNETİMİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM YÖNETİMİ Lisans, 2013-2014
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK Yüksek Lisans, 2013-2014
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2013-2014
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2013-2014
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2012-2013
 • FTR-YÖNETİM VE ORGANİZASYON Lisans, 2012-2013
 • EĞİTİM YÖNETİMİ Yüksek Lisans, 2012-2013
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2012-2013
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2012-2013
 • EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK Yüksek Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2017
 • Genel Sekreter Ahi Evran Üniversitesi, , 2006 - 2007
 • Dekan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2005 - 2006
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 1998 - 2003

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 1990 - 1994

Makaleler

1. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

Baloğlu Nuri, Öz Hamza, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Kullanma Becerileri ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Demir Mesut Fatih,Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Ahi Evra Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Öğrencilerin Eğitim Kademelerinde Liderliği Deneyimleme Durumlarının Analizi

Öz Hamza,Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Gefad, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK DÜZEYLERİ

Doğan Onur,Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Tübav Bilim Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMSAL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ

Doğan Onur,Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. TOXIC LEADERSHIP: A QUANTITATIVE ANALYSIS BASED ON THE OPINIONS OF VOCATIONALSCHOOL STUDENTS (TOKSİK LİDERLİK: MYO ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA DAYALI BİR NİCEL ANALİZ)

Baloğlu Nuri,Doğan Onur, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli ulakbim Özgün Makale


7. LEADERSHIP INITIATIVES IN TERMS OF NON-POSITONAL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS (MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KONUMSAL OLMAYAN LİDERLİK GİRİŞİMLERİ )

Baloğlu Nuri,Doğan Onur, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli ESJI, ULAKBİM Özgün Makale


8. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ VE ÜSTBİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (RELATIONS BETWEEN FAMILY RELATIONSHIPS AND EXECUTIVE COGNITIVE SKILLS OF 8TH GRADE STUDENTS)

Baloğlu Nuri,Demir Mesut Fatih, Yayın Yer: The Journal Of International Social Research, 2017

Uluslararası Hakemli Index Islamicus Özgün Makale


9. The effects of family leadership orientation on socialentrepreneurship, generativity and academic successof college students

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Educational Research And Reviews, 2017

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


10. VALUE-BASED LEADERSHIP SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Baloğlu Nuri,Bulut Meryem Berrin, Yayın Yer: The Journal Of International Social Research, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCOHOST, Sobiad Özgün Makale


11. FAMILY LEADERSHIP ORIENTATION SCALE FLOS VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Baloğlu Nuri,Bulut Meryem Berrin, Yayın Yer: The Journal Of Internatıonal Socıal Research, 2016

Uluslararası Hakemli Index Islamicus Özgün Makale


12. The Relations Between Distributed LeadershipBehaviors and Personality Traits of The SchoolPrincipals

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli Zoology Özgün Makale


13. Üniversite öğrencilerinin aile liderlik yönelimleri ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Bulut Meryem Berrin,Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli ULAKBIM, EBSCO, ASOS Özgün Makale


14. Farklılıkların Yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli ULAKBİM Bilirkişi Raporu vb.


15. Sınıf Yönetiminde Doğru Liderlik

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Artı Eğitim, 2015

Ulusal Hakemsiz Yorum


16. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli ULAKBİM Bilirkişi Raporu vb.


17. Organizational Commitment of Teachers A Meta Analysis Studyu for the Effect of Gender and Martial Status in Turkey

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Bilirkişi Raporu vb.


18. Systemik Replication and School Improvement Implications for Research Based Educational Leadership and Decision Making

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Journal Of Basic And Applied Research International, 2015

Uluslararası Hakemli ISI Thomson Reuters Bilirkişi Raporu vb.


19. School Culture and Academic Achievement of Students A Meta analysis Study

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Anthropologist, 21(3): 482-488 (2015), 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Bilirkişi Raporu vb.


20. Testing the Psychometric Features of the Academic Intellectual Leadership Scale in a University Environment

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Educational Sciences: Theory & Practice, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Bilirkişi Raporu vb.


21. Aile Liderliği

Baloğlu Nuri,Bulut Meryem Berrin, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli Ulakbim Özgün Makale


22. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçmede Bir Karar Destek Sistemi Analitik Hiyerarşi Süreci

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kefad (Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), 2014

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM EBSCO host The Directory of Open Access Journals - DOAJ Türk Eğitim İndeksi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale


23. Relations between Value Based Leadership and Distributed Leadership A Casual Research on School Principles

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Educational Sciences: Theory & Practice, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


24. Dağıtımcı Liderlik Uygulamaları Eklektik Bir Tasarım Çalışması

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kefad (Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), 2011

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİMEBSCOhostThe Directory of Open Access Journals - DOAJTürk Eğitim İndeksiAkademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale


25. Dağıtımcı Liderlik Okullarda Dikkate Alınması Gereken Bir Liderlik Yaklaşımı

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


26. A Path Analysis Study of School Culture and Teachers Organisational Commitment

Karadağ Engin, Baloğlu Nuri, Çakır Abdullah, Yayın Yer: Policy Futures İn Education, 2011

Uluslararası Hakemli ERİC Özgün Makale


27. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Stillerinin Yaşam Çatışmaları Üzerindeki Etkileri

Yüksel Sedat, Karadağ Engin, Baloğlu Nuri, Yayın Yer: E-Journal Of New World Sciences Academy Nwsa, 2010

Uluslararası Hakemli Humanities Sciences Özgün Makale


28. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Düşünme Stilleri ve Yaşam Çatışması

Baloğlu Nuri, Yüksel Sedat, Karadağ Engin, Yayın Yer: Kuramsal Eğitim Bilim, 2010

Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


29. Yapılandırmacı Düşünme ve Stresle Başa Çıkma Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması

Karadağ Engin,Baloğlu Nuri,Yüksel Sedat, Yayın Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) Ebscohost Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) Ulrich's Periodicals Directory Directory of Open Access Journals (DOAJ) Özgün Makale


30. İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDEKİ LİDERLİK YETERLİKLERİ HAKKINDAİLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


31. Yönetici denetim algısının öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeyin8e etkisi Bir path analizi çalışması

Karadağ Engin,Baloğlu Nuri,Kücük Erkan, Yayın Yer: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale


32. YAPILANDIRMACI DÜŞÜNME VE STRESLE BAŞA ÇIKMA: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME ÇALIŞMASI

Baloğlu Nuri, Karadağ Engin, Yüksel Sedat, Yayın Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


33. Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma An Empirical Study on School Managers Level of the Acceptance of Education Philosophies

Karadağ Engin,Baloğlu Nuri,Kaya Sedat, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Dergipark Özgün Makale


34. Ruhsal Liderlik Üzerine Teorik Bir Çözümleme

Baloğlu Nuri,Karadağ Engin, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2009

Ulusal Hakemli Alan Özgün Makale


35. Okulu Müdürlerinin Çok Faktörlü Liderlik Stillerinin Yetki Devri Düzeylerine Etkisi Bir Doğrusal ve Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması

Baloğlu Nuri,Karadağ Engin, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli International Journal of Social Inquiry Özgün Makale


36. Negative Behavior of Teachers with regard to High School Students in Classroom Setting

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Journal Of Instructional Psychology, 2009

Uluslararası Hakemli Questia Özgün Makale


37. Turkish Primary School Teachers Constructive Thinking Styles

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Reading Improvement, 2009

Uluslararası Hakemli Education Özgün Makale


38. A Study of the Relationship the Prospective Teachers Attitudes toward the Teaching Profession and their Preferred Coping Strategies with Stress

Baloğlu Nuri, Karadağ Engin, Yayın Yer: The New Education Review, 2009

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


39. Path Analysis of How Prospective Teachers Sense of Efficacy Affects Their Styles of Coping with Stress Student Control Orientations and Attitudes toward Teaching Profession

Karadağ Engin, Baloğlu Nuri, Yayın Yer: The New Education Review, 2009

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


40. The Relationship Between Prospective Teachers Strategies for Coping with Stress and Their Perceptions of Student Control

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Social Behavior And Personality: An International Journal, 2008

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


41. Bilgisayar Destekli Eğitim BDE İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma

Karadağ Engin,Sağlam Hakan,Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2008

Uluslararası Hakemli SocIndex Özgün Makale


42. The strategic planning attitude scale a study of exploratory and confirmatory factor analyses

Baloğlu Nuri,Karadağ Engin,Hasan Karaman, Yayın Yer: Educational Sciences: Theory And Practice, 2008

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


43. Öğretmen Yetkinliğinin Tarihsel Gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği Türk Kültürüne Uyarlama Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi

Baloğlu Nuri,Karadağ Engin, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2008

Ulusal Hakemli Alan Özgün Makale


44. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mesleki Etik Davranışları

Baloğlu Nuri,Karadağ Engin,Aslı Elif Doğan, Yayın Yer: İş Ahlakı Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli Asos Özgün Makale


45. Eğitim Kurumlarında Örgüt İklimi ve Örgüt Etkinliği Algısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Karadağ Engin,Baloğlu Nuri,Çalışkan Nihat,Korkmaz Tuba, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale


46. İlk ve Ortaöğretim Okulu Yönetici Yardımcılarının Alması Gereken Hizmetiçi Eğitim Konuları Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM EBSCO host The Directory of Open Access Journals - DOAJ Türk Eğitim İndeksi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale


47. İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Baloğlu Nuri,Karadağ Engin,Çalışkan Nihat,Korkmaz Tuba, Yayın Yer: Kıreşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


48. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma

Karadağ Engin,Baloğlu Nuri,Pınar Yalçınkayalar, Yayın Yer: Değerler Eğitimi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli isiplinler arası, hakemli akademik dergidir. Özgün Makale


49. Türkiye de İlköğretim I Kademede Görevli Sınıf Öğretmenlerinin Davranış Yönetimi Yeterlikleri

Baloğlu Nuri, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2002

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM EBSCO host The Directory of Open Access Journals - DOAJ Türk Eğitim İndeksi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale


Bildiriler

1. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

Baloğlu Nuri,Öz Hamza, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Öğrencilerin Eğitim Kademelerinde Liderliği DeneyimlemeDurumlarının Analizi

Baloğlu Nuri,Öz Hamza, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Fen ve Meslek Lisesi Öğretmenlerindeki Tükenmişlik Düzeyi:Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması

Baloğlu Nuri,Aztekin Yasin, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algıları ile İşe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkiler

Baloğlu Nuri,Yıldız Erdal, Yayın Yeri: The 26th International Congress on Educational Sciences 2017, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algılarının Özlük Hakları (Maaş), Mesleki Saygınlık ve Meslek Değiştirmeye Yönelik Görüşleri Acısından İncelenmesi

Baloğlu Nuri,Yıldız Erdal, Yayın Yeri: The 26th International Congress on Educational Sciences 2017, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. The 26th International Congress on Educational Sciences 2017.

Baloğlu Nuri,Yıldız Erdal, Yayın Yeri: Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algılarının Özlük Hakları (Maaş), Mesleki Saygınlık ve Meslek Değiştirmeye Yönelik Görüşleri Acısından İncelenmesi, 23.04.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Öğretmenlerin Meslek Etik İlkelerine Uygun Davranma Algıları ile İşe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkiler.

Baloğlu Nuri,Yıldız Erdal, Yayın Yeri: The 26th International Congress on Educational Sciences 2017., 23.04.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Sosyal Adalet Algıları ve Uygulamaları

Baloğlu Nuri,Can Rüya, Yayın Yeri: 3 Rd International Congress of Eurasian Social Sciences, 21.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Okul Müdürlerinin Okula Yönelik Değer Öncelikleri

Aktepe Vedat,Baloğlu Nuri,Temur Murat,Irmak Sefa, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


10. “Liderlik kimliği geliştirme yörüngeleri: Öğretmeni adayları üzerine nitel bir çalışma”

Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi., 13.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


11. Örgüt Kültürü İnşa Aracı Olarak: Beşi Bir Yerde Sermaye Yönetimi Yaklaşımı

Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: The 12th International Congress on Educational Administration, 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KOLEKTİF BİLİNÇ: AMPİRİK ARAŞTIRMALARA TEMEL OLACAK BİR KAVRAMSAL ANALİZ ÇALIŞMASI

Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: The 12th International Congress on Educational Administration, 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Örgütsel Çeviklik: Eğitim Örgütlerine Yansımalar

Doğan Onur,Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 12.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


14. Konumsal Olmayan Liderlik: Eğitim Kurumlarındaki Gizil Liderlik Potansiyeli Üzerine Bir Nitel Araştırma

Baloğlu Nuri,Doğan Onur, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 12.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


15. Bilinçli medya tüketimi farkındalık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Baloğlu Nuri,Gülbahar Bahadır,Söğüt Yasin,Topal Mehmet Cemil,Yurt Erhan, Yayın Yeri: 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17, 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Bilinçli medya tüketimi eğitiminin üniversite birinci sınıf öğrencileri üzerindeki etkileri

Baloğlu Nuri,Gülbahar Bahadır,Söğüt Yasin,Topal Mehmet Cemil,Yurt Erhan, Yayın Yeri: 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17), 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Pedagojik liderlik ve yapılandırmacı yaklaşım

Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. OKUL MÜDÜRLERİNİN HESAP VERİLEBİLİRLİK POLİTİKALARI VE OKULA BAĞLILIK DÜZEYLERİARASINDAKİ İLİŞKİLER

Baloğlu Nuri,Yağ Tanju, Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ VE ÜSTBİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Baloğlu Nuri,Demir Mesut Fatih, Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Beşi Bir Yerde Yenilik Yönetimi Modeline İlişkin Bir Teori Uygulama Karşılaştırması

Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: Sözlü Bildiri, 07.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


21. KONUMSAL OLMAYAN LİDERLİK GİRİŞİMLERİ BAKIMINDAN MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

Baloğlu Nuri,Doğan Onur, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), 07.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


22. TOKSİK LİDERLİK: MYO ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA DAYALI BİR NİCEL ANALİZ

Doğan Onur,Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS), 07.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


23. Ecological behavior management: a model proposal based on ecological system theory.(Ekolojik davranış yönetimi: Ekolojik sistem kuramı temelinde bir model önerisi)

Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: International Congress of Eurasian Social Sciences., 07.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


24. Aile liderlik eğilimi ve akademik başarı arasındaki ilişkiler Eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma

Baloğlu Nuri,Bulut Meryem Berrin, Yayın Yeri: INES, 05.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


25. PEDAGOJİK LİDERLİK ÖĞRETİMSEL LİDERLİĞİN GÖLGESİNDE KALAN BİR LİDERLİK YAKLAŞIMI

Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: EYFOR, 05.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Öğretmenlerin meslek etik ilkelerine uygun davranma algılarının yaşam doyumu açısından incelenmesi

Baloğlu Nuri,Yıldız Erdal, Yayın Yeri: Sözlü Bildiri, 05.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


27. Pedagojik Liderlik Öğretimsel liderliğin gölgesinde kalan bir liderlik yaklaşımı

Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: EYFOR, 05.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


28. ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ETİK İLKELERİNE UYGUN DAVRANMA ALGILARININ YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Baloğlu Nuri,Yıldız Erdal, Yayın Yeri: EYFOR, 05.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


29. AİLE LİDERLİK YÖNELİMİNİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ KAPSAMINDA BİR NİCEL ÇALIŞMA

Bulut Meryem Berrin,Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: INES, 05.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Aile liderlik yöneliminin sosyal girişimcilik üzerindeki etkileri Üniversite öğrencilerinin görüşleri kapsamında bir araştırma

Bulut Meryem Berrin,Baloğlu Nuri, Yayın Yeri: INES, 05.11.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


31. Eğitim Örgütlerinde Üreten Hareketi

Öztürk Mücahit,Baloğlu Nuri,Doğan Onur, Yayın Yeri: The 14th International Congress on Educational Administration, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


32. Yenilikçi Öğrenme Ortamları OlarakÜreten Alanları (Makerspace)

Öztürk Mücahit,Baloğlu Nuri,Doğan Onur, Yayın Yeri: The 14th International Congress on Educational Administration, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


33. AİLE LİDERLİK EĞİLİMİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Baloğlu Nuri,Bulut Meryem Berrin, Yayın Yeri: INES TAM METİN, 03.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


34. Öğretmen adaylarının stresle başa çıkma yolları ve yetkinlik duygusu yönelimleri: Bir MANOVA analizi

Karadağ Engin,Baloğlu Nuri,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 1st. International Congress of Educational Research, 03.05.2009

Ulusal Tam metin bildiri


Projeler

1. Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilerek Öğretmenlerin Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dünyada Her Alanda Olduğu Gibi Eğitimde De Hızlı Değişimler Yaşanmakta, Bu Durum Öğretmenlere Geleneksel Rollerin Yanı Sıra Birçok Yeni Rol Yüklemektedir. Liderlik, Günümüzde Öğretmenlerden Beklenen En Önemli Rollerden Biridir. Okullar Gelişmek, Topluma Y

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 28.10.2017


2. BİLİNÇLİ MEDYA TÜKETİMİ EĞİTİM MODÜLÜ

Bilinçli Medya Tüketimi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 22.12.2017


3. BİLİNÇLİ MEDYA TÜKETİMİ EĞİTİM MODÜLÜ

Bilinçli Medya Tüketimi Eğitim Modülünün Hazırlanması Ve Sunulması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.03.2018


4. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARIYLA SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eğitimde Liderlik

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.03.2018 05.04.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805194

--%>