Doç. Dr. ÜMİT DEMİRAL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)

2008 - 2014

TEZ: Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konudaki argümantasyon becerilerinin eleştirel düşünme ve bilgi düzeyleri açısından incelenmesi: GDO örneği

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2003 - 2006

TEZ: Fen bilgisi öğretiminde genetik ünitesinin kavranmasında çoklu zeka kuramının öğrenci başarısına etkisi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1999 - 2003

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-2019
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-2014

Verdiği Dersler

 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans, 2019-2020
 • ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ Lisans, 2019-2020
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Lisans, 2019-2020
 • FEN EĞİTİMİ Lisans, 2019-2020
 • İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Lisans, 2019-2020
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I Lisans, 2018-2019
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2018-2019
 • İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Lisans, 2018-2019
 • ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Lisans, 2018-2019
 • FEN EĞİTİMİ Lisans, 2018-2019
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÇEVRE EĞİTİMİ Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ GK-I: Toplum Sağlığı ve İlkyardım Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2017-2018
 • ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans, 2017-2018
 • FEN EĞİTİMİ Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2017-2018
 • ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Lisans, 2017-2018
 • İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Lisans, 2017-2018
 • FEN EĞİTİMİNDE YENİ GELİŞMELER Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Lisans, 2017-2018
 • FEN EĞİTİMİ Lisans, 2016-2017
 • Seçmeli GK-II: OKUL DIŞI ÇEVR.ÖĞR.KULL. Lisans, 2016-2017
 • İLERİ PEDAGOJİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ GK-I: Toplum Sağlığı ve İlkyardım Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2016-2017
 • ARAŞTIRMA PROJESİ I Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2016-2017
 • ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Lisans, 2016-2017
 • İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Lisans, 2016-2017
 • ARAŞTIRMA PROJESİ II Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ GK-I: Toplum Sağlığı ve İlkyardım Lisans, 2015-2016
 • ARAŞTIRMA PROJESİ II Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Lisans, 2015-2016
 • ARAŞTIRMA PROJESİ-I Lisans, 2015-2016
 • BİLİM TARİHİ Lisans, 2015-2016
 • ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Lisans, 2015-2016
 • İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ GK-II: OKUL DIŞI ÇEVR.ÖĞR.KULL. Lisans, 2015-2016
 • FEN EĞİTİMİ Lisans, 2015-2016
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Fen Bilimleri Öğretmeni Özel Eğitim Kurumları, 2003 - 2009

Makaleler

1. Öğretmen Adaylarının Gözünden Göçmen Çocuklara Yönelik Erken Çocukluk Eğitiminin Kalitesi

Dilek Hasan, Demiral Ümit, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. 2013, 2017 ve 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Başar Tarık,Demiral Ümit, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Investigation of Conceptual Understandings of Pre-School Age Children On Living and Non-Living Things

Demiral Ümit, Yayın Yer: Internatıonal Journal Of Eurasıa Socıal Scıences, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Examination of Critical Thinking Skills of Preservice Science Teachers: A Perspective of Social Constructivist Theory

Demiral Ümit, Yayın Yer: Journal Of Education And Learning, 2018

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


5. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir Konuda Karar Verme Stratejilerinin Alan Bilgileriyle İlişkisi

Demiral Ümit,Türkmenoğlu Hande, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Examining Argumentation Skills of Preservice Science Teachersin Terms of their Critical Thinking and Content Knowledge Levels: An Example Using GMOs

Demiral Ümit,Çepni Salih, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2018

Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale


7. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler ile İlgili Risk Algılarının Karar Verme Mekanizmalarıyla İlişkisinin İncelenmesi

Demiral Ümit,Türkmenoğlu Hande, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinlerle İlgili Risk Algılarının İncelenmesi

Demiral Ümit,Türkmenoğlu Hande, Yayın Yer: Turkish Studies, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir Konudaki Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi

Demiral Ümit,Çepni Salih, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Stickers to Facts Imposers Democracy Advocators and Committed Impartialists Preservice Science Teachers Beliefs About Teacher s Roles in Socioscientific Discourses

Kılınç Ahmet,Thomas Kelly,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Sönmez Arzu,Demirbağ Mehmet, Yayın Yer: International Journal Of Science And Mathematics Education, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


11. Resistance to Dialogic Discourse in SSI Teaching The Effects of an Argumentation Based Workshop Teaching Practicum and Induction on a Preservice ScienceTeacher

Kılınç Ahmet,Demiral Ümit,Kartal Tezcan, Yayın Yer: Journal Of Research İn Science Teaching, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


12. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri: Problemler ve Çözüm Önerileri

Demiral Ümit,Kartal Tezcan, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences (Ijoess), 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Preservice Science Teachers’ Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue

Kılınç Ahmet,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Sönmez Arzu,İşeri Büşra,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2014

Ulusal Hakemli SCOPUS Özgün Makale


14. Preservice Science Teachers Efficacy Regarding a Socioscientific Issue: A Belief System Approach

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Research İn Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


15. School Students Conceptions about Biodiversity Loss Definitions Reasons Results and Solutions

Kılınç Ahmet,Yeşiltaş Namık,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Eroğlu Barış, Yayın Yer: Research İn Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


Bildiriler

1. Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları.

Kılınç Ahmet,Soysal Davut,İşeri Büşra,Tanık Önal Nagihan,Seymen Hatice,Sönmez Arzu,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Yıldırım Kasım,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


2. Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma.

Polat Dilber,Kılınç Ahmet,Görgülü Özkan,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,İşeri Büşra,Soysal Davut,Sönmez Arzu,Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


3. Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri.

Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Kılınç Ahmet,Demiral Ümit,Polat Dilber,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Tanık Önal Nagihan,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


4. 4-6 Yaş Çocukların Canlı-Cansız Varlıklara İlişkin Kavramsal Örüntülerinin İncelenmesi

Demiral Ümit, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler Konusundaki Alan Bilgileri ile Argümantasyon Becerileri Arasındaki İlişkiler

Demiral Ümit,Çepni Salih, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Science teachers’ views about teaching socioscientific issues: understandings, experiences and suggestions.

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Eroğlu Barış,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Görgülü Özkan,Yıldırım Kasım,Tanık Önal Nagihan,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: NARST Annual Meeting, 28.03.2012

Uluslararası Özet bildiri


7. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir Konudaki Karar Verme Stratejilerinin Alan Bilgileriyle İlişkisi

Demiral Ümit,Türkmenoğlu Hande, Yayın Yeri: International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK), 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Ortak Bilgiyi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Muhakeme Becerileri Üzerinde Etkisi: Küresel Isınma Örneği

Bişkin Uygar Seda,Demiral Ümit,Bakırcı Hasan, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 22.11.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Kimya Dersi 9.Sınıf Kavramsal Anlama ve Kimya Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

Pulat Nazlı,Bakırcı Hasan,Demiral Ümit, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 22.11.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Risk Algılarının Karar Verme Stratejileriyle İlişkisi

Demiral Ümit,Türkmenoğlu Hande, Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 21.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. Comparing Science and Health Curricula of the Countries in Terms of the Life Skills Emphasized by WHO: Turkey, Finland and USA

Demiral Ümit, Yayın Yeri: XIV.WCCES Congress, 18.06.2010

Uluslararası Özet bildiri


12. Student science teachers’ self-efficacy beliefs about teaching a socio-scientific issue.

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Polat Dilber,Görgülü Özkan,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Eroğlu Barış,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: American Educational Research Association 2012 Annual Meeting, 17.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


13. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının GDO’lu besinlerin öğretimi sırasında alacakları roller.

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Sönmez Arzu,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış, Yayın Yeri: 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


14. Ortaokul Fen Bilgisi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Karadaş Ömer Fırat,Demiral Ümit, Yayın Yeri: Uluslararası Fen, Matematif, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 14.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Examining the preservice teachers’ level of knowledge about first aid applications through a number of variables

Demiral Ümit, Yayın Yeri: International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 14.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


16. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Demiral Ümit, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


17. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Becerileri ile Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Demiral Ümit,Çepni Salih, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


18. Preservice Science Teachers First Experiences with Socio scientific Discourse The Problems and Possible Solutions

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet, Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching, 14.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


19. An Examination of Pre-School Teachers’ Problems and Solutions to the Special Needs Kids in Science Activities

Demiral Ümit, Yayın Yeri: 3rd International Scientific Studies Congress, 12.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


20. Perceptions of Preschool Teachers about the Selection and Use of Science Story Books

Demiral Ümit, Yayın Yeri: International Learning, Teaching and Educational Research Congress, 08.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


21. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Öğrenme Merkezlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Demiral Ümit, Yayın Yeri: 6 th International Early Childhood Education Congress, 05.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları ve Tutumların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Demiral Ümit, Yayın Yeri: 6 th International Early Childhood Education Congress, 05.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Prospective Teachers Perceptions Toward Scientific Thinking Skills

Demiral Ümit,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 4. International Childhood Education Congress, 05.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


24. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalıkları ve Bu Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Türk Memduh Sefa, Demiral Ümit, Yayın Yeri: VIII. International Eurasian Educational Research Congress,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ GELİŞİMİNE MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ETKİSİ

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 31.07.2014 24.03.2016


2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.10.2011 08.04.2016


3. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir Konudaki Alan Bilgisi ve Risk Algılarının Karar Verme Stratejileriyle İlişkisi

Bu Proje Çalışmasında Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Gdo’Lu Besinler Hakkındaki Karar Verme Mekanizmalarında Risk Algılarının Etkileri İncelenmek İstenmiştir.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.03.2018


4. Fen Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konularda Yapmış Oldukları Muhakemelerde Risk Algılarının Etkileri

Fen Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konularda Yapmış Oldukları Muhakemelerde Risk Algılarının Etkilerini İncelemek

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.11.2015 31.03.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805141

--%>