Prof. Dr. REFİK BALAY

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (DR)

1997 - 2000

TEZ: Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara ili örneği)

Yüksek Lisans

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

1993 - 1996

TEZ: Eğitimin istendik davranışlar meydana getirme sürecinde televizyonun rolü

Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

1987 - 1992

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-
 • Doçent Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010-
 • Yardımcı Doçent Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2008-2010
 • Yardımcı Doçent Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002-2008
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2002
 • Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997-2000
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994-1997

Verdiği Dersler

 • Okul Liderliği ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Lisans, 2013-2014
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2013-2014
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Lisans, 2013-2014
 • Sınıf Yönetimi Lisans, 2013-2014
 • Sınıf Yönetimi Lisans, 2012-2013
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Lisans, 2012-2013
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2012-2013
 • Okul Liderliği ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Lisans, 2012-2013
 • Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Yüksek Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Dekan Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Bölüm Başkanı Harran Üniversitesi, , 2008 -
 • Dekan Yardımcısı Harran Üniversitesi, , 2007 - 2013

Üniversite Dışı Deneyim

 • İngilizce Öğretmenliği Mıllı Egıtım Bakanlıgı , 1992 - 1994

Makaleler

1. Yükseköğretim Kurumlarında İtibar Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi

Balay Refik,Kaya Ahmet,Yıldırım Mesut, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversites Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Suriyeli Öğretmenlerin Eğitim ve Öğretimden Beklentileri ile Bu Beklentilerin Gerçekleştirilme Düzeylerinin Belirlenmesi

Atlı Halil,Balay Refik, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


3. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımı ile İnternet Bağımlılıklarının İncelenmesi

Şahin Cengiz,Aydın Davut,Balay Refik, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


4. Bilim ve Sanat Merkezindeki Üstün Yetenekliler Eğitiminin Sürdürülebilirliğine İlişkin Öğrenci Düşünceleri

Atlı Halil,Balay Refik, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad)., 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Yaratıcılık İle Yönetsel Etkililik Algıları Arasındaki İlişki

Balay Refik,Kaya Ahmet,Gülbahar Melik, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli ulakbim, asos, ısı Özgün Makale


6. Gönüle Uzanan Eğitim Milli Eğitim

Balay Refik, Yayın Yer: Tyb Akademi Dil Edebiyat Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


7. GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin Harran Gaziantep ve Dicle Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeyleri Öğretim Elemanları ve Öğrencilere Göre Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Paksoy Mustafa, Paksoy Sadettin, Balay Refik, Yayın Yer: Kazancı Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


8. Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Ahlaki Değer Yönelimleri

Balay Refik,Kaya Ahmet, Yayın Yer: Değerler Eğitimi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inanç düzeyleri

Balay Refik,Kaya Ahmet,Çevik M,Nezir, Yayın Yer: Karadeniz, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


10. Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik veÖrgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki

Kaya Ahmet,Balay Refik,Tınaz Songül, Yayın Yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ)

Balay Refik,Kaya Ahmet,Demirci Zeynep, Yayın Yer: Electronic Journal Of Social Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Eğitim Yöneticilerinin Hizmetkar Liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki

Balay Refik,Kaya Ahmet,Gençdoğan Yılmaz Re, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli Türk Eğitimİndeksi Özgün Makale


13. Okul müdürlerinin müzakere becerilerine ilişkin bir analiz

Yıldırım M Cevat, Kaya Ahmet, Balay Refik, Yılmaz Salih, Yayın Yer: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literatuar And History Of Turkish Or Turkic Academic Journal, 2013

Uluslararası Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


14. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sinizm İlişkisi

Balay Refik, Kaya Ahmet, Cülha Ali, Yayın Yer: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli ULAKBIM Özgün Makale


15. Erdemi paylaştıran ve paylaşmayı erdemleştiren okul Erdemli oku

Balay Refik, Yayın Yer: Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale


16. Ortaöğretim Pansiyonlarında Kalan Lise Öğrencilerinin Öğretmen Öğrenci İlişkisine İlişkin Algıları

Balay Refik, Kaya Ahmet, Doğu Zekiye, Yayın Yer: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli ULAKBIM Özgün Makale


17. İlköğretim sınıf öğretmenlerinde mesleki yabancılaşma

Şimşek Hüseyin, Balay Refik, Şimşek A Salih, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli Akademik Dizin Özgün Makale


18. Öğrenen örgüt algısının örgütsel bağlılığa etkisi Özel ve devlet üniversitesi arasında bir karşılaştırma

Balay Refik, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


19. Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri

Kaya Ahmet, Balay Refik, Göçen Ahmet, Yayın Yer: International Journal Of Human Sciences, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


20. The applicability of moral virtues scale in higher education

Balay Refik, Yayın Yer: Journal Of Educational Sciences Research, 2011

Uluslararası Hakemli Academic Journals Database Özgün Makale


21. Öğretim Elemanlarının Örgütsel Yaratıcılık Algıları

Balay Refik, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ULAKBIM Özgün Makale


22. Teachers Perception of Organizational Culture and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools

Balay Refik, İpek Cemalettin, Yayın Yer: Journal Of World Of Turks, 2010

Uluslararası Hakemli ASOS Özgün Makale


23. Sınıf Yönetimi Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İstenmeyen Davranışlara Müdahale Biçimleri Üzerindeki Etkisi

İpek Cemalettin, Balay Refik, Yayın Yer: E-Journal Of New World Sciences Academy, 2010

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


24. Sınıf İçi Olumsuz Davranışlara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Balay Refik,Sağlam Miraç, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli GOOGLE SCHOLAR Özgün Makale


25. GAP Bölgesinde Görev Yapan İlköğretim Müfettişlerinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

Balay Refik, Engin Adnan, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli ULAKBIM Özgün Makale


26. Predicting Conflict Management Based on Organizational Commitment and Selected Demographic Variables

Balay Refik, Yayın Yer: Asia Pacific Education Review, 2007

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


27. Conflict Management Strategies of Administrators and Teachers

Balay Refik, Yayın Yer: Asian Journal Of Management Cases, 2006

Uluslararası Hakemli Family Index Özgün Makale


28. GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin Harran Gaziantep ve Dicle Öğrenen Organizasyon Özellikleri Öğretim Elemanları Üzerinde Araştırma

Paksoy Mustafa, Paksoy Sadettin, Balay Refik, Yayın Yer: İktisat, İşletme Ve Finans, 2005

Uluslararası Hakemli World Banking Abstracts Özgün Makale


29. Eğitimde Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Uygulanabilirliği

Balay Refik, Sağlam Miraç, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli ULAKBIM Özgün Makale


30. Küreselleşme Bilgi toplumu ve Eğitim

Balay Refik, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli ULAKBİM, ASOS Özgün Makale


31. Özel ve Resmi Liselerde Örgütsel Bağlılık

Balay Refik, Yayın Yer: Eğitim Araştırmaları, 2001

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


32. İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları

Balay Refik, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1999

Ulusal Hakemli ULAKBIM Özgün Makale


Bildiriler

1. Kültür Emperyalizmi Bağlamında Erol Güngör’ün Medeniyetimizin Yeniden İhyasına ve İnşasına İlişkin Görüşleri

Balay Refik, Yayın Yeri: Erol Güngor sempozyumu, 27.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Dede Korkut Hikayelerinde Değerler ve Karakter Eğitimi

Balay Refik, Yayın Yeri: 1.Türk Halklarıın Felsefi Mirası Sempozyumu, 26.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Eğitim Sistemimizde Hikmet Arayışı

Balay Refik, Yayın Yeri: 1.Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu, 26.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Milli Devletin Küreselleşme ile İmtihanı. El Ruha 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Balay Refik, Yayın Yeri: İKSAD, 04.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretimden beklentileri ile bu beklentilerin gerçekleştirilme düzeylerinin belirlenmesi

Balay Refik, Yayın Yeri: 3rd. International Eurasian Educational Research Congress., 02.06.2015

Uluslararası Özet bildiri


6. Sinerjik yönetim ölçeğinin geliştirilmesi Sözlü Bildiri

Balay Refik, Müjdeci Nilgün, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


7. Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretim elemanları ile almayan öğretim elemanlarının sınıf yönetimi beceri düzeylerinin karşılaştırılması

Balay Refik, Adıgüzel Abdullah, Kaya Ahmet, Aydoğdu Ahmet, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


8. Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi Şanlıurfa ili örneği

Balay Refik, Kaya Ahmet, Cülha Ali, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


9. Örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme arasındaki ilişki Şanlıurfa ili örneği

Kaya Ahmet, Balay Refik, Demir Seda, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


10. Öğretmenlerin okullarda maruz kaldıkları yıldırma durumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Balay Refik, Kaya Ahmet, Kazoğlu Mehmet Akif, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


11. Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım özyeterlik inanç düzeyleri

Balay Refik, Kaya Ahmet, Çevik Mehmet Nezir, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


12. Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve yönetsel etkililik algıları arasındaki ilişki

Balay Refik, Kaya Ahmet, Melik Gülbahar, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


13. Okul yöneticilerinin çatışmayı yönetme stilleri ile müzakere becerileri arasındaki ilişki

Kaya Ahmet, Balay Refik, Yılmaz Salih, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi.,

Ulusal Özet bildiri


14. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin örgütsel stres yönetimi ile örgütsel psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi

Kaya Ahmet, Balay Refik, Kaplan Venhar, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


15. İlk ve ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yönetsel etkililik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki

Kaya Ahmet, Balay Refik, Tınaz Songül, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


16. Öğretmen adaylarının moral değer yönelimleri

Balay Refik, Kaya Ahmet, Atlı Halil, Yayın Yeri: I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


17. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin bazı değişkenlere göre aksiyonda değerler eğitimi algıları Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği

Balay Refik, Kaya Ahmet, Atlı Halil, Yayın Yeri: I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


18. Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki

Adıgüzel Abdullah, Kaya Ahmet, Balay Refik, Yayın Yeri: IV. Eğitim Yönetimi Forumu,

Ulusal Özet bildiri


19. Eğitim örgütlerinde itibar yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi

Balay Refik, Kaya Ahmet, Yıldırım Mesut, Yayın Yeri: IV. Eğitim Yönetimi Forumu,

Ulusal Özet bildiri


20. Eğitim Yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki

Balay Refik, Kaya Ahmet, Gençdoğan Yılmaz Reyhan, Yayın Yeri: IV. Eğitim Yönetimi Forumu,

Ulusal Özet bildiri


21. Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri Hakkâri ili örneği

Kaya Ahmet, Balay Refik, Göçen Ahmet, Yayın Yeri: XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu,

Ulusal Özet bildiri


22. Pozitif okul yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi

Karadaş Halil, Balay Refik, Kaya Ahmet, Yayın Yeri: VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


23. Harran Üniversitesi öğretim elemanlarının örgütsel metafor algıları

Seda Yılmaz, Balay Refik, Yayın Yeri: IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi.,

Ulusal Özet bildiri


24. Eğitim ve toplumsal değişme Şanlıurfa ve Hilvan yöresi kalkınmasında insan ögesi

Balay Refik, Yayın Yeri: Gap Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu,

Ulusal Özet bildiri


25. İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık etkenleri Şanlıurfa ili örneği

Balay Refik, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


26. GAP bölgesindeki illerden Şanlıurfa da görev yapan öğretmenlerin liderlik davranışları

Balay Refik, Yayın Yeri: Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


27. Öğrenmeyi paylaşan ve paylaşmayı öğrenen örgütler olarak üniversiteler

Balay Refik, Paksoy Mustafa, Paksoy Sadettin, Yayın Yeri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


28. Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarına etkisi

Balay Refik, Adıgüzel Abdullah, Kaya Ahmet, Göçen Ahmet, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


29. Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi Şanlıurfa örneği

Kaya Ahmet, Balay Refik, Demirci Zeynep, Göçen Ahmet, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


30. İl eğitim denetmenlerinin liderlik yöneticilik ve rehberlik rollerine ilişkin öğretmen görüşleri

Kaya Ahmet, Balay Refik, Taşdemir Ayşegül, Yayın Yeri: V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


31. Ortaöğretim kurumlarında yapılan denetimin okul başarısı ve gelişimi üzerine etkisi

Kaya Ahmet, Balay Refik, Karakuş Müslüm, Karadaş Halil, Yayın Yeri: V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


32. İl eğitim denetmenlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri

Kaya Ahmet, Balay Refik, Güven Sara, Karadaş Halil, Yayın Yeri: V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


33. Çağın sorunları karşısında eğitimde onurlu insan arayışı Hz Peygamber ve İnsan Onuru

Balay Refik, Yayın Yeri: VII. Uluslararası Kutlu Doğum Sempozyumu,

Uluslararası Tam metin bildiri


34. E school

Usta Mehmet Emin, Altuntaş Cavit, Balay Refik, Yayın Yeri: Information Technology Applied to Adult Training,

Uluslararası Tam metin bildiri


35. Eğitimde İhtiyaç Duyduğumuz Bir Değer Moral Liderlik

Balay Refik, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. BRIDGE RADIO NETWORK CROSSING BOUNDARIES BRAIN

Network Llp Grundvıg Partnershıp

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.08.2013 31.07.2015


2. Kamuda Görev Yapan Yöneticilerin Hizmetkâr Liderlik Yeterlikleri ile Farklılıkları Yönetme Becerileri

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu Hübak Tarafından Desteklenen Proje Proje No 12110

Proje Koordinatörü ARAŞTIRMA PROJESİ


3. İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu Hübak Tarafından Desteklenen Proje Proje No 12111

Proje Koordinatörü ARAŞTIRMA PROJESİ


4. Gap Kapsamındaki İllerde Bulunan Üniversitelerin Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu Hübak Tarafından Desteklenen Proje Proje No 387

Yönetici ARAŞTIRMA PROJESİ


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>