Araş. Gör. HÜSEYİN ATEŞ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Önlisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

2016 - 2018

Doktora

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM (DR)

2013 - 2019

TEZ: A conceptual model of relationships among ecological worldview, fundamental values, personal norm and self-identity

Yüksek Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2011 - 2013

TEZ: Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer enerji hakkındaki düşünceleri

Lisans

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2007 - 2011

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-

Verdiği Dersler

 • Bilimin Doğası ve Öğretimi Lisans, 2021-2022
 • Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Lisans, 2021-2022
 • Seçmeli Alan II: Teknoloji ve Proje Tasarımı Lisans, 2021-2022
 • Astronomi (Eski Müfredat) Lisans, 2021-2022
 • Genel Kimya Laboratuvarı II Lisans, 2021-2022
 • Astronomi Lisans, 2021-2022
 • Astronomi Lisans, 2020-2021
 • Genel Kimya Laboratuvarı II Lisans, 2020-2021
 • Genel Fizik Laboratuvarı II Lisans, 2020-2021
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2020-2021
 • Genel Fizik Laboratuvarı III Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Genel Fizik Laboratuvarı II Lisans, 2019-2020

Üniversite Dışı Deneyim

 • Erasmus Öğrenci Universidade Lusófona De Humanidades E Tecnologias, 2010 - 2010
 • Work And Travel, Hyannis, Massachusetts, The United States Of America American Tent &Amp; Table, 2009 - 2009

Makaleler

1. Determination of sustainable consumption behaviors of pre-service science teachers using the theory of planned behavior: A case of fast-food

Ateş Hüseyin, Gül Kibar, Yayın Yer: Anadolu University Journal Of Education Faculty, 2022

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


2. Temel eğitim ve ortaöğretimde STEM eğitimi üzerine alan yazın incelemesi: Türkiye örneği

Gül Kibar, Saylan Kırmızıgül Aslı, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


3. Fen eğitimi alanındaki akademisyenlerin STEM eğitimi inançları

Taktat Ateş Yeşim, Saraçoğlu Sibel, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Araştırma Ve Deneyim Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


4. The extended technology acceptance model for Web 2.0 technologies in teaching

Şimşek Ahmet Salih, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: International Journal Of Technology And Educational Innovation, 2022

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


5. An examination of the effect of technology-based STEM education trainings in the framework of Technology Acceptance Model (in revision)

Gül Kibar, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Education And Information Technologies, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


6. An integrated model for examining teachers’ intentions to use augmented reality in science courses

Ateş Hüseyin, Garzon Juan, Yayın Yer: Education And Information Technologies, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


7. Review of trends in the use of mobile learning in teacher education

Olpak Yusuf Ziya, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Journal Of Information And Communication Technologies, 2022

Uluslararası Hakemli Directory of Research Journal Indexing Özgün Makale


8. Drivers of teachers' intentions to use mobile applications to teach science

Ateş Hüseyin, Garzon Juan, Yayın Yer: Education And Information Technologies, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


9. Understanding pre-service teachers’ mobile learning readiness using theory of planned behavior

Gül Kibar, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Educational Technology &Amp; Society, 2021

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


10. Turkish adaptation of mobile learning readiness scale in the framework of theory of planned behavior

Gül Kibar, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: International Online Journal Of Education And Teaching, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


11. Determinants of science teachers' healthy eating behaviors: Combining health belief model and theory of planned behavior

Ateş Hüseyin, Demir Özdenk Gülcan, Çalışkan Cüneyt, Yayın Yer: Journal Of Baltic Science Education, 2021

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


12. Fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının STEM alanlarına ve kariyerlerine yönelik semantik (anlamsal) algıları

Gül Kibar, Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Understanding students' and science educators' eco-labeled food purchase behaviors: Extension of theory of planned behavior with self-identity, personal norm, willingness to pay, and eco-label knowledge

Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Ecology Of Food And Nutrition, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Merging theory of planned behavior and value identity personal norm model to explain pro-environmental behaviors

Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Sustainable Production And Consumption, 2020

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


15. Pre-service science teachers’ perceptual biases regarding sustainable food consumption: Negative footprint illusion

Ateş Hüseyin, Yayın Yer: International Journal Of Research İn Education And Science, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


16. Fen bilimleri dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından analizi

Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Elementary school teachers' behavioral intentions for healthy nutrition

Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Health Education, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


18. Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course

Ateş Yeşim Taktat, Ateş Hüseyin, Özbek Neslihan, Afacan Özlem, Yayın Yer: Science Education International, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


19. Investigating of pre-service science teachers’beliefs on education for sustainable development and sustainable behaviors

Ateş Hüseyin,Gül Kibar, Yayın Yer: International Electronic Journal Of Environmental Education, 2018

Uluslararası Hakemli Eric Özgün Makale


20. Pre-service science teachers’ perceptions toward additional instructional strategies in biology laboratory applications: Blended learning

Olpak Yusuf Ziya,Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Science Education International, 2018

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


21. Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması

Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


22. Science teachers’ perceptions toward discrepant events applied in science education

Gül Kibar,Ateş Hüseyin, Yayın Yer: Asia-Pacific Forum On Science Learning And Teaching, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


23. Turkish adaptation of nature of technology scale

Ateş Hüseyin, Durmaz Serbay, Yayın Yer: Journal Of Education And Vocational Research, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


24. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz değer inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Ateş Hüseyin, Durmaz Serbay, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. Pre-service science teachers’ views about nuclear energy with respect to gender and university providing instruction

Ateş Hüseyin, Saraçoğlu Murat, Yayın Yer: Science Education International, 2016

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


26. Investigation of pre-service science teachers' academic self efficacy and academic motivation toward biology

Ateş Hüseyin,Saylan Aslı, Yayın Yer: International Journal Of Higher Education, 2015

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


27. Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji

Ateş Hüseyin,Saraçoğlu Murat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Antecedents of Preservice Science Teachers’ Preferences Related to Sustainable Consumption: An Implementation of Theory of Planned Behavior

Ateş Hüseyin,Gül Kibar, Yayın Yeri: X. International Congress of Educational Research, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM ALANLARINA VE KARİYERLERİNE YÖNELİK ANLAMSAL ALGILARI

Gül Kibar,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: X. İNTERNATİONALCONGRESS OF EDUCATİONAL RESEARCH, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Explaining science teachers’ intentions to use augmented reality

Garzon Juan, Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), 27.08.2021

Uluslararası Özet bildiri


4. Examinining of Pre-service Science Teachers’ Intentions toward Sustainable Food Consumptions and Moral Norms

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 27.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Examinining of Pre-service Science Teachers’ Fastfood Consumptions

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 27.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Yanlısı Davranışlarının İncelenmesi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 27.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


7. DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING ENERGY CONSERVATIONBEHAVIORS IN THE SCOPE OF VALUE BELIEF NORM THEORY

Ateş Hüseyin,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 23.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. The Material Design of Cacabey Astronomy and Space Theme

Ateş Hüseyin,Aydın Abdullah,Uluay Gülşah,Arıkan Nihat, Yayın Yeri: II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 21.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. ÖĞRETMENLERİN FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI

Gazioğlu Fatma, Ateş Hüseyin, Aydın Abdullah, Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 20.03.2022

Uluslararası Özet bildiri


10. The effect of drawing on gifted students’ opinions towards space

Uluay Gülşah,Ateş Hüseyin,Aydın Abdullah,Arıkan Nihat, Yayın Yeri: 3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology, 19.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. DETERMINATION OF SELF-EFFICACY OF SPECIAL EDUCATION TEACHERSTOWARDS SCIENCE COURSE

Taktat Ateş Yeşim,Özbek Neslihan,Afacan Özlem,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT), 19.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. SEYFE LAKE FLORA STUDY AND PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ ATTITUDESTOWARD APPLICATION

Ateş Hüseyin,Eyüboğlu Ömer, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONGRESSon EDUCATION SCIENCESAND LEARNING TECHNOLOGY, 19.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Examination of factors affecting food consumpetion behaviors of individuals who live in university cummunidyin the scope of theory of planned behaivior

Eyüboğlu Ömer,Ateş Hüseyin,Taktat Ateş Yeşim,Zerenay Öztürk Ceyda, Yayın Yeri: Academic conference on education, 14.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. Examination of Pre-Service Science Teachers’ Sustainable Consumption Behaviors to Provide Low Carbon LifeStyle

Ateş Hüseyin,Eyüboğlu Ömer, Yayın Yeri: Academic conference on education teaching an e-learnıng, 14.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Determination of Pre-service Teachers’ Knowledge Level and Carbon Footprints

Ateş Hüseyin, Gündüz Ahmet, Taktat Ateş Yeşim, Yayın Yeri: 5th International Congress On Social Sciences, 14.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. INVESTIGATION OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS BELIEFS ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, 14.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. EXAMINING DISSERTATIONS CONDUCTED ABOUT EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TURKEY

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, 14.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


18. EXAMINING DISSERTATIONS CONDUCTED ABOUT ECOLOGICAL FOOTPRINT IN THE FIELD OF EDUCATION IN TURKEY

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, 14.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


19. AN ATTEMPT FOR DEVELOPING DETERMINANTS OF LOW CARBON BEHAVIOR A CLUE FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION

Teksöz Gaye,Öztekin Ceren,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION, 14.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


20. 2018 Yılında Güncellenen Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Dersi Ortaokul Müfredatlarının Çevre Eğitimi Açısından İncelenmesi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


21. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gıda Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Planlanmış Davranış Teorisi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Tüketime Yönelik Davranış Düzeylerin Belirlenmesi: Nitel Çalışma

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Determination of pre-service science teachers’ perceptions towards supplementary instructional strategies in biology laboratory applications

Olpak Yusuf Ziya,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: II. International Congress Students Engagement in School: Perspectives of Psychology and Education, 13.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


24. Investigation of Pre Service Science Teachers Beliefs on Education for Sustainable Development and Sustainable Behaviors

Ateş Hüseyin,Gül Kibar, Yayın Yeri: II. International Congress Students Engagement in School: Perspectives of Psychology and Education, 13.07.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


25. Investigation of Pre service Science Teachers Academic Self efficacy and Academic Motivation toward Biology

Ateş Hüseyin,Saylan Aslı, Yayın Yeri: IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 10.06.2015

Uluslararası Özet bildiri


26. Öğretmen adaylarının Osmanlı Devleti zamanındaki bilim alanında yaşanan gelişmelere yönelik farkındalıkların incelenmesi

Gündüz Ahmet, Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences, 09.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


27. Science Based Technological Pedagogical Content Knowledge – a Review of the Literature

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences, 09.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


28. DETERMINATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ NATURE OF TECHNOLOGY BELIEFS

Ateş Hüseyin,Durmaz Serbay, Yayın Yeri: II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 07.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


29. PROMOTING PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ SUSTAINABLE BEHAVIORS

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 07.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


30. investigation of pre-service science teachers’xx degree of willingness to act toward preventing climate change

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: I. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu,, 07.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


31. Determination of Science Teachers’ Perceptions of Discrepant Events Applied in Science Education

Gül Kibar,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, 07.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


32. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Görüşleri

Kılınç Mustafa,Sıvacı Sadık Yüksel,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 05.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


33. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Görüşleri

Sıvacı Sadık Yüksel,Kılınç Mustafa,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 05.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


34. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Araçlarını Kullanma Niyetlerinin Belirlenmesi

Öz İpek, Aydın Abdullah, Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, 05.03.2022

Uluslararası Özet bildiri


35. Mobil Öğrenmeye Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Belirlenmesi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


36. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


37. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


38. Ortaokul Öğrencileri, Fen BilimleriÖğretmen Adayları ve Fen BilimleriÖğretmenleri Örnekleminde YeniEkolojik Paradigma Ölçeğinin GeçerlikVe Güvenirlik Çalışması

Ateş Hüseyin,Öztekin Ceren,Teksöz Gaye, Yayın Yeri: 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 04.05.2019

Ulusal Özet bildiri


39. Determination Of Pre-Service Science Teachers’ Ecologıcal Footprints

Ateş Hüseyin, Özbek Neslihan, Afacan Özlem, Yayın Yeri: International Conference On Educational Perspectives, 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


40. Mobile Learning Intention Scale: Validity and Reliability Study ofTurkish Form based on Theory of Planned Behavior

Ateş Hüseyin,Gül Kibar, Yayın Yeri: 6th international conference on education, 01.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


41. Investigation of pre-service teachers’ attitudes towards recycling

Olpak Yusuf Ziya,Ateş Hüseyin,Taktat Ateş Yeşim, Yayın Yeri: 6th International Conference on Education, 01.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


42. Invesgation of the flora of the Kızılcahamam cognitive national park and investigation of views of prevervice science teachers

Ateş Hüseyin,Eyüboğlu Ömer,Taktat Ateş Yeşim, Yayın Yeri: Uluslararası kongre Kiev, 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


43. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 2017 yılında Yayınlanan Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Görüşleri

Sıvacı Sadık Yüksel, Kılınç Mustafa, Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies,

Uluslararası Özet bildiri


44. Ortaokul Öğrencilerin İnsan-Doğa İlişkisine Yönelik Algılarının Çizim Vasıtasıyla Belirlenmesi

Ateş Hüseyin, Öztekin Ceren, Yayın Yeri: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


45. Fen Öğretiminde Sanal Gerçeklik Kullanma Niyetleri Üzerindeki Faktörlerin Belirlenmesi

Ateş Rabia, Ateş Hüseyin, Aydın Abdullah, Yayın Yeri: 6.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


46. Determination of Pre-Service Science Teachers’ Knowledge Level Related to Ecological Footprints

Ateş Hüseyin, Özbek Neslihan, Afacan Özlem, Yayın Yeri: International Conference On Educational Perspectives,

Uluslararası Özet bildiri


47. Determination of Pre-Service Science Teachers’ Nature of Technology Beliefs

Ateş Hüseyin, Durmaz Serbay, Yayın Yeri: 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science,

Uluslararası Özet bildiri


48. Promoting Pre-Service Science Teachers’ Sustainable Behaviors

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science,

Uluslararası Özet bildiri


49. Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Degree of Willingness to Act toward Preventing Climate Change

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science,

Uluslararası Özet bildiri


50. Determination of Students’ Self Worth Beliefs

Ateş Hüseyin, Durmaz Serbay, Yayın Yeri: II.International Congress Students Engagement in School: Perspectives of Psychology and Education,

Uluslararası Özet bildiri


51. Investigation what pre-service science teachers think about benefits and risks of nuclear energy

Ateş Hüseyin, Saraçoğlu Murat, Yayın Yeri: International Symposium on Changes and New Trends in Education,

Uluslararası Özet bildiri


52. Views of prospective science teachers about nuclear energy

Ateş Hüseyin, Saraçoğlu Murat, Yayın Yeri: International Conference On Education, Culture and Identity,

Uluslararası Özet bildiri


53. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının Türkiye’de uygulanmakta olan eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarının tespit edilmesi (Kayseri ili örneği

Ateş Hüseyin, Saraçoğlu Murat, Yayın Yeri: Uygulamalı Eğitim Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


54. Fen temelli teknolojik pedagojik alan bilgisi- Literatür taraması

Ateş Hüseyin, Çakıroğlu Jale, Yayın Yeri: 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


55. Pre-Service science teachers’ knowledge, attitudes and ethical approaches regarding biotechnology

Ateş Hüseyin, Çakıroğlu Jale, Yayın Yeri: European Science Education Research Association (ESERA),

Uluslararası Tam metin bildiri


56. Kişisel Normları Açıklayan Faktörler Cinsiyete Göre Değişir mi?

Ateş Hüseyin, Öztekin Ceren, Teksöz Gaye, Yayın Yeri: 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


57. Teknoloji Kabul Model Yardımıyla Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerini Kullanma Niyetlerinin Belirlenmesi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


58. Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşlarının Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında Anlaşılması

Gül Kibar, Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


59. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Gıda Tüketimlerinin Sürdürülebilirlik Açıdan Değerlendirilmesi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS,

Uluslararası Özet bildiri


60. Okul Öncesi, Ilk Ve Orta Öğretimde Stem Eğitimi Üzerine Alan Yazın Incelemesi: Türkiye Örneği

Gül Kibar, Saylan Kırmızıgül Aslı, Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 2 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education,

Uluslararası Özet bildiri


61. Fen Bilimleri Öğretmenlerin Organik Gıda Tüketim Davranışlarının Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında İncelenmesi

Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: International Congress of Pedagogical Research,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Seyfe Gölü Flora çalışması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.08.2017 24.08.2018


2. Cacabey Astronomi ve Uzay Temalı Materyal Tasarımı

Fen Eğitimi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 21.03.2018


3. Deneysel fen bilimleri konularının üniversite bünyesinde ortaokul öğrencilerine uygulamalı olarak öğretilmesi

Deneysel Fen Bilimleri Konularının Üniversite Bünyesinde Ortaokul Öğrencilerine Uygulamalı Olarak Öğretilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.11.2015 09.12.2016


4. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik dinamik yazılım destekli etkinliklerin tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle geliştirilmesi

Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Dinamik Yazılım Destekli Etkinliklerin Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemiyle Geliştirilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 27.10.2016


5. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik dinamik yazılım destekli etkinliklerin tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle geliştirilmesi

Bu Proje Üstün Zekâlı Öğrencilere Yönelik Geogebra Tabanlı Öğretim Etkinliklerinin Nasıl Geliştirilebileceğini Detaylı Şekilde İncelemeyi Amaçlamaktadır Araştırmacılar Üstün Zekâlı Bireylerin Özelliklerini Dikkate Alarak Geliştirecekleri Öğretim Etkinlik

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 19.12.2016


6. Düşük karbonlu yaşam biçimi için fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının incelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 22.09.2017


7. Yeni Bir Gelecek Fikri: Alternatif Enerji

Yeni Bir Gelecek Fikri: Alternatif Enerji

Uzman TÜBİTAK PROJESİ 10.07.2022


8. Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüme Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Türkiye’De Üniversitelerde Öğretmen Adaylarının Eğitimi Göz Önüne Alındığında, Çevre İle İlgili Çevre Bilinci, Çevre Bilimi Ve Çevresel Farkındalık Gibi Çeşitli Dersler Yer Almaktadır. Bu Bağlamda Öğretmen Adayları Da, Geri Dönüşüm Konusunda Yeterli Çevre

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.03.2017 10.11.2017


9. Öğretmen Adaylarının Karbon Ayak İzi Bilgi Seviyelerinin Ölçülmesi ve Karbon Ayak İzlerinin Hesaplanması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.03.2017 24.08.2017


10. Öğretmen adaylarının Osmanlı Devleti zamanındaki bilim alanında yaşanan gelişmelere yönelik farkındalıkların incelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 03.07.2019


11. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayakizi Kavramına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Öğrenilmesi ve Ekolojik Ayakizlerinin Hesaplanması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.03.2018 01.03.2019


12. Planlanmış Davranış Teorisi kapsamında Üniversite Ortamında yaşayan bireylerin Gıda Tüketimi davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.06.2017 02.03.2018


Sanatsal Faaliyetler

1. cacabey ve uzay temalı resim ve materyal

YER:

DÜZENLEYENLER:

Ulusal Karma 18.04.2017 21.04.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805174

--%>