Dr. Öğr. Üyesi ASLI AKILLI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ZOOTEKNİ (DR)

2014 - 2019

TEZ: Tarımsal verilerin doğrusal olmayan çok değişkenli bulanık regresyon yöntemi ile analizi

Yüksek Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOMETRİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)

2010 - 2012

TEZ: Hayvancılıkta bulanık mantık tabanlı karar destek sistemi

Lisans

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

2002 - 2008

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2021-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2011-2021

Verdiği Dersler

 • Tarım Ekonomisi Lisans, 2021-2022
 • Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Tarımsal Verilerde SPSS Uygulamalı İstatistik 1 Yüksek Lisans, 2021-2022
 • İstatistik Lisans, 2021-2022
 • Araştırma ve Deneme Yöntemleri Lisans, 2020-2021
 • İstatistik Lisans, 2020-2021
 • Tarım Ekonomisi Lisans, 2020-2021
 • Ekonomi Lisans, 2020-2021
 • Ekonometrik Yöntemler Lisans, 2020-2021

Makaleler

1. Path Analysis for Factor Affecting the 305- Day Milk Yield of Holstein Cows

Akıllı Aslı, Kul Ertuğrul, Atıl Hülya, Yayın Yer: Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpaşa University, 2022

Uluslararası Hakemli DOAJ, Worldcat, CAB Abstracts, FAO/AGRİS, ARASTIRMAX, INDEX COPERNICUS, Google Scholar Özgün Makale


2. A Decision Tree Model to Determine Some Environmental Factors Affecting 305-Day Milk Yield in Simmental Cows

Akıllı Aslı, Atıl Hülya, Takma Çiğdem, Yayın Yer: Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpaşa University, 2022

Uluslararası Hakemli DOAJ, Worldcat, CAB Abstracts, FAO/AGRİS, ARASTIRMAX, INDEX COPERNICUS, Google Scholar Özgün Makale


3. Hayvansal Üretim Faaliyetlerinde Kadın İşgücünün Rolü: Eskil İlçesi Örneği

Dağlı Ayşenur, Akıllı Aslı, Yayın Yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli Directory of Research Journals Indexing, Cite Factor, Asos indeks Özgün Makale


4. Investigation of awareness level of climate change: The case of Kırşehir

Özdemir Büşra, Özdamar Asude, Kıymaz Sultan, Akıllı Aslı, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology, 2022

Uluslararası Hakemli Worldcat, Sobiad, Dozaj Özgün Makale


5. Evaluation of Normalization Techniques on Neural Networks for the Prediction of 305-Day Milk Yield

Akıllı Aslı,Atıl Hülya, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, 2020

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


6. Comparative Assessments of Multivariate Nonlinear Fuzzy Regression Techniques for Egg Production Curve

Akıllı Aslı,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Tropıcal Anımal Health And Productıon, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. Egg Production Curve Fitting Using Least Square Support Vector Machines and Nonlinear Regression Analysis

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yer: European Poultry Science, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Estimation of 305-Days Milk Yield Using Fuzzy Linear Regression in Jersey Dairy Cattle

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yer: The Journal Of Animal And Plant Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. Power Analyse Review of Research Articles in Life Science Journals

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yer: The Anthropologist, 2017

Uluslararası Hakemli Eurasian Scientific Journal Index, Indian Citation Index (ICI), Linguistics and Language Behavior Abstracts database, National Academy of Agricultural Sciences, India (NAAS), Norwegian Register for Scientific Journals, ResearchBib, Science Library Index-A Özgün Makale


10. The Determination of the Levels of Burnout Syndrome Organizational Commitment and Job Satisfaction of the Health Workers

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yer: Nigerian Journal Of Clinical Practice, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. Comparison of Artificial Neural Network and Multiple LinearRegression for Prediction of Live Weight in Hair Goats

Akkol Suna,Akıllı Aslı,Cemal İbrahim, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Use of Fuzzy Logic Based Decision Support Systems in Medicine

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yer: Studies On Ethno-Medicine, 2016

Uluslararası Hakemli ASSIA, CAB Abstracts and Global Health databases Derleme Makale


13. Comparison of Artificial Neural Network and K-Means for Clustering Dairy Cattle

Atıl Hülya,Akıllı Aslı, Yayın Yer: International Journal Of Sustainable Agricultural Management And Informatics, 2016

Uluslararası Hakemli AGRICOLA (National Agricultural Library)CAB Abstracts - Agriculture and International Development IndexesCAB Abstracts - Animal SciencesCAB Abstracts - Environmental Sciences IndexesCAB Abstracts - Human Sciences Abstracts, CAB Abstracts - Plant Sciences Özgün Makale


14. Fuzzy Logic Based Decision Support System for Dairy Cattle

Akıllı Aslı,Atıl Hülya,Takma Çiğdem,Ayyılmaz Tarık, Yayın Yer: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Çiğ Süt Kalite Değerlendirmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

Akıllı Aslı,Atıl Hülya,Kesenkaş Harun, Yayın Yer: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Büyümenin Tek ve Çok Aşamalı Analizlerinin Seleksiyon Kriteri Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması

Karadavut Ufuk,Şahin Ahmet,Taşkın Atilla,Akıllı Aslı, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. The Effects of Water-Holding Polymer and Application Methods in Bean, Pea and Broad Bean Species

Madakbaş Seher Yıldız,Başak Hakan,Akıllı Aslı,Önal Mehmet Samet,Dündar Berrak, Yayın Yer: Sky Journal Of Agricultural Research, 2014

Uluslararası Hakemli Worldcat Özgün Makale


18. Süt Sığırcılığında Yapay Zeka Teknolojisi Bulanık Mantık veYapay Sinir Ağları

Akıllı Aslı,Atıl Hülya, Yayın Yer: Hayvansal Üretim, 2014

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


19. Genotype Environment Interaction and Phenotypic Stability Analysis for Yield of Corn Cultivar

Karadavut Ufuk,Akıllı Aslı, Yayın Yer: Greener Journal Of Agricultural Sciences, 2012

Uluslararası Hakemli Worldcat Özgün Makale


20. Bitkisel Üretimde Bulanık Mantık Uygulamaları

Karadavut Ufuk,Akıllı Aslı, Yayın Yer: Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli FAO/AGRIS Geobase EMBiology EMBASESCOPUSEBSCOFISHLIT INDEX COPERNICUSCAB ABSRACT JOURNALSEEKAnatolian INDEXDOAJTübitak Ulakbim Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı (TVBBVT)Forest Science DatabaseZoological recordISI Master Journals Derleme Makale


Bildiriler

1. Use of Artificial Intelligence Methods in 305-Day Milk Yield Estimation

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Comparison of Neural Networks and Multivariate Nonlinear Regression: Case Study for Animal Science

Akıllı Aslı,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Comparative Assessments of Nonlinear Fuzzy Regression Methods for Milk Prediction

Akıllı Aslı,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference, 27.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Goat Milk Quality Assessment Based on Artificial Neural Network and Cluster Analysis

Akıllı Aslı,Coşkun Füsun, Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference, 27.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Use of fuzzy logic based decision support systems in medicine

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 36th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (ISCB 2015), 27.08.2015

Uluslararası Özet bildiri


6. Comparison of Nonlinear Regression Models and Least Square Support Vector Machines for Egg Production Curve Fitting

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017)24-26 May 2017, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Fuzzy Regression Analysis Using Back Propagation Neural Network for Prediction of Sheep Live Weight

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC-2017), 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Comparison of Different Back-Propagation Algorithms and Nonlinear Regression Models for Egg Production Curve Fitting

Akıllı Aslı,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: 11. International Animal Science Conference, 22.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Prediction of Live Weight from Body Measurement Using the Elastic Net in Adult Hair Goat

Akkol Suna,Cemal İbrahim,Varol Mustafa,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: the International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), 21.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


10. Investigation of Dairy Cattle Traits by Using Artificial NeuralNetworks and Cluster Analysis

Atıl Hülya,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), 20.09.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Süt sığırlarında bulanık mantık tabanlı karar destek sistemi

Atıl Hülya,Akıllı Aslı,Takma Çiğdem,Ayyılmaz Tarık, Yayın Yeri: 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 16.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


12. Prediction of Milk Yield Using Fuzzy Nonlinear Regression with Neural Networks

Akıllı Aslı,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: The 5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17), 15.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Effect of Normalızatıon Technıques On Artıfıcıal Neural Network Performance For 305 Day Mılk Yıeld Predıctıon

Akıllı Aslı,Atıl Hülya, Yayın Yeri: 8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS)., 15.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


14. Comparıson Of Artıfıcıal Neural Network And Multıple Lınear Regressıon For Predıctıon Of Lıve Weıght In Haır Goat

Akkol Suna,Akıllı Aslı,Cemal İbrahim, Yayın Yeri: 8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS)., 15.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


15. Power Analyse Review of Research Articles in Journals That Publishing at Life Science Field

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS)., 15.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


16. Artificial Neural Networks and Non Linear Model Comparison At The Definition on The Growth of Japanese Quails

Karadavut Ufuk,Akıllı Aslı,Genç Serdar,Taşkın Atilla, Yayın Yeri: 9. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, 14.05.2014

Uluslararası Özet bildiri


17. A Decision Tree Method for Estimating 305-day Milk Yield

Akıllı Aslı, Atıl Hülya, Takma Çiğdem, Yayın Yeri: 1st International Conference on Innovative Academic Studies, 13.09.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Mor Karaman Koyunlarında Üretici Tercihlerinin Kısıtlı Değişken Yaklaşımı ile Modellenmesi

Karadavut Ufuk,Akıllı Aslı,Taşkın Atilla,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 13.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


19. Kırşehir İlinde Küçükbaş Hayvan Üretiminin Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi

Akıllı Aslı,Karadavut Ufuk,Taşkın Atilla,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 13.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


20. Çiğ süt kalite değerlendirmesinde bulanık mantık yaklaşımı

Akıllı Aslı,Atıl Hülya,Kesenkaş Harun, Yayın Yeri: Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 13.09.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


21. Çiftlik hayvanlarında hastalık teşhisinde yapay zekanın rolü

Atıl Hülya,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 13.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


22. YOUTH ATTITUDES AND BEHAVIORS OF MEDICINAL PLANT ORMEDICINAL PLANT BASED DRUG USE

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ”Natural and Healthy Life”, 12.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


23. Evaluation of Fuzzy Linear Regression Models- Based on Mathematical Programming with Application to Animal Science

Akıllı Aslı,Görgülü Özkan,Gül Sabri,Keskin Mahmut, Yayın Yeri: 11. International Statistics Days Conference (ISDC), 07.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Hayvancılıkta Sınıflandırma Problemlerinin Çözümünde Yapay Zeka Yaklaşımı

Akıllı Aslı,Atıl Hülya, Yayın Yeri: 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 07.09.2013

Ulusal Özet bildiri


25. Japon Bıldırcınlarının Ontogenik ve Dönemsel Büyümelerinin Belirlenmesi

Karadavut Ufuk,Taşkın Atilla,Akıllı Aslı,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 07.09.2013

Ulusal Özet bildiri


26. Classification of Milk Yield Characteristics with Cluster Analysis

Akıllı Aslı,Atıl Hülya, Yayın Yeri: 6. International Balkan Animal Conference Balnimalcon, 05.10.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


27. Bulanık Regresyon Analizinin Zootekni Alanında Uygulanabilirliği

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 9. Ulusal Zootekni Kongresi, 05.09.2015

Ulusal Özet bildiri


28. Ulusal Zootekni Bilim Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Güç Analizi İle İncelenmesi

Görgülü Özkan,Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 9. Ulusal Zootekni Kongresi, 05.09.2015

Ulusal Özet bildiri


29. Characteristics Of Risk Groups In Chickpea Producers: Case Study For Central Anatolia Region

Doğan Hasan Gökhan, Akıllı Aslı, Kan Mustafa, Kan Arzu, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Test Day-Based Machine Learning Techniques for The Estimation of Norduz Sheep Live Weight

Akıllı Aslı, Akkol Suna, Yayın Yeri: III. International Applied Statistics Conference (UYIK - 2022),

Uluslararası Özet bildiri


31. Using The Random Effect Negative Binomial Model and The Zero Inflated Negative Binomial Model to Examine Sheep Counts in Saray, Van

Cerebut Koray, Akkol Suna, Akıllı Aslı, Yayın Yeri: III. International Applied Statistics Conference (UYIK - 2022),

Uluslararası Özet bildiri


32. Determination Of Food Preservation Capacity of Extracts Prepared with Different Forms of Rosehip (Rosa Canina L.) Fruit And Economic Evaluation of Its Use as a Food Preservative

Şirin Ebru, Kezer Gizem, Akıllı Aslı, Yayın Yeri: 2. Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


33. Analysis of Chickpea Production Profile in Central Anatolia Region by Fuzzy Clustering Approach

Akıllı Aslı, Doğan Hasan Gökhan, Kan Arzu, Kan Mustafa, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Tarımsal Verilerin Doğrusal Olmayan Çok Değişkenli Bulanık Regresyon Yöntemi İle Analizi

Doğrusal Olmayan Bulanık Regresyon

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.11.2014 02.03.2018


2. Zirai Egitimde Ureterek Ogrenme Modeli

Zirai Egitim

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 10.01.2013 10.10.2015


3. Kefir Üretiminde Mikrobiyolojik Özelliklerin Bulanık Mantık Tabanlı Karar Destek Sistemi ile Değerlendirilmesi

Proje Konusu; Kefir Mikrobiyolojisi Ve Süt Bileşen Özellikleri Kullanılarak Bulanık Mantık Tabanlı Karar Destek Sistemi Yöntemi İle Kalite Değerlendirmesi Gerçekleştirmektir.

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 09.04.2021


4. KÜLTÜREL DİPLOMASİDE KÜLTÜR MERKEZLERİNİN ROLÜ

Kültürel Diplomasi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.03.2018 30.11.2018


5. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Büyümenin Tek ve Çok Aşamalı Analizlerin Seleksiyon Kriteri Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması- PYO-ZRT.4001.12.021

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Büyümenin Tek Ve Çok Aşamalı Analizlerin Seleksiyon Kriteri Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması- Pyo-Zrt.4001.12.021

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.07.2012 01.07.2013


6. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Bazı Baklagil Ürünlerinin (Nohut, Kuru Fasülye ve Kırmızı Mercimek) Arz Zinciri Yapısının İncelenmesi

Baklagil Ürünlerinde Ortaya Çıkan Çıkan Üretici-Tüketici Fiyat Marjlarının Araştırılması, Üretim Maliyetleri, Aracılar, Perakendeciler Gibi Aktörlerini Rollerinin Belirlenmesi Amaçlanmaktadır.

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2019 31.12.2020


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804841

--%>