Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA GÜZEL ERGÜL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
TOPOLOJİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (DR)

2010 - 2015

TEZ: Soft topolojik uzaylar üzerine ve soft örtü tabanlı rough kümelerin tıp alanında uygulaması

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2007 - 2009

TEZ: İdeal topolojik uzaylarda weakly ?-pre-I sürekli fonksiyonlar üzerine

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008-

Makaleler

1. A Note on Weak Soft Structures

Tozlu Naime,Güzel Ergül Zehra,Yüksel Şaziye,Kader Serkan, Yayın Yer: International Journal Of Mathematics Trends And Technology, 2017

Uluslararası Hakemli GOOGLE SCHOLAR Özgün Makale


2. Decompositions of soft continuity and soft AB-continuity

Güzel Ergül Zehra,Tozlu Naime, Yayın Yer: Annals Of Fuzzy Mathematics And Informatics, 2017

Uluslararası Hakemli MathSciNeT Özgün Makale


3. Supra regular generalized closed soft sets in supra soft topological spaces

Güzel Ergül Zehra,Yüksel Şaziye, Yayın Yer: Annals Of Fuzzy Mathematics And Informatics, 2016

Uluslararası Hakemli MathSciNeT Özgün Makale


4. On soft regular generalized closed sets with respect to a soft ideal in soft topological spaces

Güzel Ergül Zehra,Yüksel Şaziye, Yayın Yer: Filomat, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. On soft generalized preregular closed and open sets in soft topological spaces

Güzel Ergül Zehra,Şaziye Yüksel,Tozlu Naime, Yayın Yer: Applied Mathematical Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli Zentralblatt MATH Özgün Makale


6. Soft covering based rough sets and their application

Şaziye Yüksel,Güzel Ergül Zehra,Tozlu Naime, Yayın Yer: The Scientific World Journal, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. Soft filter

Şaziye Yüksel,Tozlu Naime,Güzel Ergül Zehra, Yayın Yer: Mathematical Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


8. Soft C sets and a decomposition of soft continuity in soft topological spaces

Tozlu Naime,Şaziye Yüksel,Güzel Ergül Zehra, Yayın Yer: International Journal Of Mathematics Trends And Technology, 2014

Uluslararası Hakemli Google scholar Özgün Makale


9. Soft regular generalized closed sets in soft topological spaces

Şaziye Yüksel,Tozlu Naime,Güzel Ergül Zehra, Yayın Yer: International Journal Of Mathematical Analysis, 2014

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


10. Soft connected spaces

Şaziye Yüksel,Güzel Ergül Zehra,Güven Zehra, Yayın Yer: International Journal Of Pure & Engineering Mathematics, 2014

Uluslararası Hakemli Zentralblatt MATH Özgün Makale


11. On soft generalized closed sets in soft topological spaces

Yüksel Şaziye,Tozlu Naime,Güzel Ergül Zehra, Yayın Yer: Journal Of Theoretical And Applied Information Technology, 2013

Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale


12. On weakly pre I continuous functions

Yüksel Şaziye,Güzel Ergül Zehra,Dizman Tuğba Han, Yayın Yer: "Vasile Alecsandri" University Of Bacau Faculty Of Sciences Scientic Studies And Research Series Mathematics And Informatics, 2011

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


13. Strongly pre I continuous functions

Yüksel Şaziye,Dizman Tuğba Han,Güzel Ergül Zehra,Takashı Noırı, Yayın Yer: "Vasile Alecsandri" University Of Bacau Faculty Of Sciences Scientic Studies And Research Series Mathematics And Informatics, 2010

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


Bildiriler

1. Soft filter

Tozlu Naime,Yüksel Şaziye,Güzel Ergül Zehra, Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2013), 29.08.2013

Uluslararası


2. On soft compactness and soft separation axioms

Yüksel Şaziye,Güzel Ergül Zehra,Tozlu Naime, Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2013), 29.08.2013

Uluslararası


3. Soft connected spaces

Güzel Ergül Zehra,Yüksel Şaziye,Zehra Güven, Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2013), 29.08.2013

Uluslararası


4. On soft regular generalized closed sets in soft topological spaces

Güzel Ergül Zehra,Yüksel Şaziye, Yayın Yeri: Analysis, Topology and Applications (ATA-2014), 29.05.2014

Uluslararası


5. Weakly θ-pre-I continuous functions

Güzel Ergül Zehra,Yüksel Şaziye,Dizman Tuğba Han, Yayın Yeri: The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society (ICJMS-2011), 23.07.2011

Uluslararası


6. Soft AB-Sets and Soft αAB-Sets in Soft Topological Spaces

Güzel Ergül Zehra,Tozlu Naime, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Decomposition of Soft Continuity via Soft Locally b-Closed Set

Güzel Ergül Zehra,Tozlu Naime,Yüksel Şaziye, Yayın Yeri: 4th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2017), 15.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Örtü tabanlı soft rough kümelerin karşılaştırılması

Güzel Ergül Zehra,Yüksel Şaziye, Yayın Yeri: XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 08.09.2012

Ulusal


9. A new type of soft covering based rough sets and its application

Güzel Ergül Zehra,Yüksel Şaziye, Yayın Yeri: Seventh International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control (ICSCCW-2013), 03.09.2013

Uluslararası


Projeler

1. Soft Topolojik Uzaylar Üzerine

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.03.2016 14.12.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804617

--%>