Doç. Dr. HAMZA YAKAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR)

2014 - 2019

TEZ: Ortaokul düzeyinde iklim okuryazarlığı yeterliklerinin delphi tekniğiyle belirlenmesi

Yüksek Lisans

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2010 - 2013

TEZ: Cumhuriyetten Günümüze Uygulanmış Olan İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Seyahatnamelerin İncelenmesi

Lisans

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2006 - 2010

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2022-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-2022
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-2019

Verdiği Dersler

 • Bilim Tarihi Lisans, 2021-2022
 • Sosyal Antropoloji Lisans, 2021-2022
 • Türk Eğitim Tarihi Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Ahlâk ve Etik Lisans, 2021-2022
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2020-2021
 • Kurum Deneyimi Lisans, 2020-2021
 • Bilim Tarihi Lisans, 2020-2021
 • Eğitimde Ahlak ve Etik Lisans, 2020-2021
 • Türk Eğitim Tarihi Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Kurum Deneyimi Lisans, 2019-2020
 • Türk Tarihi ve Kültürü Lisans, 2019-2020
 • Okul Deneyimi Lisans, 2019-2020
 • Uygarlık Tarihi Lisans, 2019-2020
 • İnsan İlişkileri ve İletişim Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Sosyolojisi Lisans, 2019-2020
 • Seç. GK-II: Ahilik Kültürü ve Medeniyeti Lisans, 2019-2020
 • Türk Eğitim Tarihi Lisans, 2019-2020

Akademik / İdari Görevler

 • Eğitim Fakültesi Birim Kalite Temsilcisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Dekan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Kurumsal Akreditasyon Programı (Kap) Birim Temsilcisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Kurum İç Değerlendirme Komisyonu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Kalite Değerlendirme Ve Geliştirme Komisyonu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Kalite Yönetimi-Süreç Yönetim Komisyonu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Kalite Kurulu Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -

Makaleler

1. Okul Yöneticilerinin Doküman Yönetim Sistemi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Toprak Bektaş, Yakar Hamza, Yayın Yer: Milli Egitim Bakanligi Milli Egitim Dergisi, 2023

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Define Adası Hikâye Kitabının Coğrafi Kavramlar Açısından İncelenmesi

Yakar Hamza, Dikmenli Yurdal, Yayın Yer: Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli International Scientific Index, Advanced Science Index, DRJI, Cite Factor, ASOS Index, Academic Resource Index, ROOT Index, Google Scholar, Özgün Makale


3. Eğitimde Etik Dışı Davranışlar Üzerine Bir Anlatı Analizi

Yakar Hamza, Yayın Yer: Ahi Bilge Eğitim Dergisi (Abed), 2021

Ulusal Hakemli ASOSindex, Google SCHOLAR. Özgün Makale


4. Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Edebî Ürünlerin Kullanımı

Yakar Hamza, Yıldırım Tercan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Öğretmen Adaylarının Millî Parklara Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri: İlişkisel Bir Çalışma

Yakar Hamza, Öztürk Demirbaş Çağrı, Dikmenli Yurdal, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (Ijonass), 2021

Uluslararası Hakemli AcademicKEYS, ASOSindex, INDEX COPERNICUS,Türk Eğitim İndeksi, Directory of Research Journals Indexing DRJI,Clausthal University of Technology Library, Google SCHOLAR. Özgün Makale


6. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye Yönelik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları

Kuş Zafer, Yakar Hamza, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Identifying Climate Literacy Competencies: A Delphi Study at the Middle School Level

Yakar Hamza,Karakuş Ufuk, Yayın Yer: Egitim Ve Bilim-Education And Science, 2020

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


8. Investigation of the Social Studies Curricula in Turkey (1968-2018) with Regards to the Climate Literacy Principles

Yakar Hamza,Karakuş Ufuk, Yayın Yer: Universal Journal Of Educational Research, 2019

Uluslararası Hakemli Scopus, NSD - Norwegian Centre for Research Data,Ulrich, EBSCO A-to-Z Özgün Makale


9. Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı Düzeylerinin İncelenmesi

Dikmenli Yurdal,Yakar Hamza, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula

Başarmak Uğur,Yakar Hamza,Güneş Erhan,Kuş Zafer, Yayın Yer: Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Development of Disaster Awareness Scale:A Validity and Reliability Study

Dikmenli Yurdal,Yakar Hamza,Konca Ahmet Sami, Yayın Yer: Review Of International Geographical Education Online, 2018

Uluslararası Hakemli ERIC, Elsevier-Scopus Özgün Makale


12. Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri

Dikmenli Yurdal,Öztürk Demirbaş Çağrı,Yakar Hamza, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması

Kuş Zafer,Yakar Hamza, Yayın Yer: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Aüebed), 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yakar Hamza, Yayın Yer: Journal Of Computer And Education Research, 2017

Uluslararası Hakemli Open AccessDirectory of Open Access Journals (DOAJ)IndexCopernicusDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Asian Education Index (AEI)ULRICHSWEB (Global Serials Directory)Google AkademikJournal Abstracting and Indexing Service (ROOT INDEXING)Cite Fac Özgün Makale


15. Turkey from the Perspective of the Refugee Children

Yıldırım Erdal,Yakar Hamza,Erdoğan Erdi, Yayın Yer: Journal Of Education And Learning, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


16. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Saygı ve Bilimsellik Değerlerine İlişkin Algıları Metafor Analizi

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza,Şarlayan Ramazan, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli Education Abstracts (H.W. Wilson) Education Full Text (H.W. Wilson) Özgün Makale


17. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afetlere Yönelik İnanışlarının İncelenmesi

Öcal Adem, Yıldırım Erdal, Yakar Hamza, Erdoğan Erdi, Yayın Yer: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli ASOS indeksi, Türk Eğitim indeksi Özgün Makale


18. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli Education Abstracts (H.W. Wilson) Education Full Text (H.W. Wilson) Özgün Makale


19. Sosyal Bilgiler Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza, Yayın Yer: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 2015

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


20. 1968 2005 Sosyal Bilgiler Ders Programlarında Küresel Farkındalık Eğitimi

Öcal Adem, Yakar Hamza, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli ASOS Index, Tübitak ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve Türk Eğitim İndeksi (tei) Özgün Makale


Bildiriler

1. Öğretmen Adaylarının Milli Park Bilgi Düzeyi

Yakar Hamza,Öztürk Demirbaş Çağrı,Dikmenli Yurdal,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Relationsihp between climate literacy principies and secodary school curriculums in Turkey

Karakuş Ufuk,Yakar Hamza, Yayın Yeri: Third Sarajevo International Confarence, 30.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. An Investigation of Preservice Teachers’ Disaster Consciousness

Yakar Hamza,Dikmenli Yurdal,Konca Ahmet Sami,Özçakır Bilal, Yayın Yeri: Third Sarajevo International ConferenceIrregular Migration towards EU and Balkan Countries, 30.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza, Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III): Eğitim Satrancı: Eğitim Sistemimiz, 4+4+4 ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, 30.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


5. Felsefe Nedir? Filozof Kimdir? Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Değerlendirme

Yakar Hamza,İpek Cemalettin, Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu, 26.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yakar Hamza, Yayın Yeri: 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Sosyal Bilgiler Ders Programlarının Küresel Farkındalık Eğitimi Açısından İncelenmesi

Öcal Adem,Yakar Hamza, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES IV): Barış Eğitimi, 25.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES IV): Barış Eğitimi, 25.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


9. Am I A Democratic Teacher? Social Studies Teachers’ Beliefs

Kuş Zafer,Yakar Hamza, Yayın Yeri: International Conference On Awareness, 18.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Social studies teachers’ beliefs and practices in classroom about democracy

Kuş Zafer,Yakar Hamza, Yayın Yeri: International Conference On Awareness, 18.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. İlköğretim Matematik Dersi Kazanımlarının Sosyal Bilgiler Dersi Becerileriyle İlişkilendirilmesi

Özçakır Bilal, Yakar Hamza, Yayın Yeri: 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 17.03.2021

Uluslararası Özet bildiri


12. Öğretmen Adaylarının Millî Park Algı Düzeylerinin İncelenmesi

Öztürk Demirbaş Çağrı,Dikmenli Yurdal,Yakar Hamza,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: 6. International Congress on Current Debates in Social Science, 16.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Mülteci Çocukların Gözünde Türkiye

Öcal Adem, Yıldırım Erdal, Yakar Hamza, Erdoğan Erdi, Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH2016), 15.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Sınıf Eğitimi ve Fen Eğitimi Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısı

Dikmenli Yurdal,Yakar Hamza,Konca Ahmet Sami,Özçakır Bilal, Yayın Yeri: 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yakar Hamza,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Afet Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yakar Hamza,Dikmenli Yurdal,Özçakır Bilal,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: 9. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Saygı ve Bilimsellik Değerine İlişkin Algıları Metafor Analizi

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza,Şarlayan Ramzan, Yayın Yeri: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 10.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


18. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerde Genel Eğilimler

Öcal Adem, Yakar Hamza, Erdoğan Erdi, Yıldırım Erdal, Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 08.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


19. Sosyal Bilgiler ve Matematik Eğitimi Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısının Karşılaştırılması

Dikmenli Yurdal,Yakar Hamza,Özçakır Bilal,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: 6. Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması

Kuş Zafer,Yakar Hamza, Yayın Yeri: 6.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. Alan Uzmanlarına Göre İklim Okuryazarlığı Yeterliklerinin Belirlenmesi

Yakar Hamza,Karakuş Ufuk, Yayın Yeri: II. UluslararasıCoğrafya Eğitimi Kongresi(UCEK-2019), 05.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


22. Öğretmen Adaylarının Milli Park Akademik Başarıları ile Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öztürk Demirbaş Çağrı,Dikmenli Yurdal,Yakar Hamza,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: III. İnternational Congress on Social Sciences (USOBAK)., 05.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


23. Türkiye’de Milli Parklar Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri

Dikmenli Yurdal,Öztürk Demirbaş Çağrı,Yakar Hamza,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: III. İnternational Congress on Social Sciences (USOBAK), 05.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


24. Geleneksel Vatandaşlıktan Dijital Vatandaşlığa: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algıları

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Yakar Hamza,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. Eğitimde Bilgi Yönetim Süreçleri Açısından Doküman Yönetim Sisteminin İncelenmesi

Toprak Bektaş, Yakar Hamza, Yayın Yeri: Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


26. Öğretmen Adaylarına Göre Ahlak ve Etik Kavramlarının Eğitime Yansımaları

Yakar Hamza, Yayın Yeri: II. Uluslararası Etik Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


27. 2018 Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Alan Eğitimi Derslerinde Tarihin Yeri

Yakar Hamza, Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2022),

Uluslararası Özet bildiri


28. 2018 Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarındaki Derslerin Eğitimin Tarihi Temelleri Bağlamında İncelenmesi

Yakar Hamza, Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2022),

Uluslararası Özet bildiri


29. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Girişimcilik Hikâyelerine Yönelik Bir Anlatı Analizi

Yakar Hamza, Yayın Yeri: 9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


30. Sosyal Bilgiler Öğretiminde 50 Yıllık Serüven: 1968-2018 Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Yakar Hamza, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2018),

Uluslararası Özet bildiri


31. Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Küresel Farkındalık Açısından Karşılaştırılması

Karakuş Ufuk, Yakar Hamza, Yayın Yeri: 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


32. Ortaöğretim Programlarının Dijital Vatandaşlık Konu İçeriklerinin Analizi

Başarmak Uğur, Yakar Hamza, Güneş Erhan, Kuş Zafer, Yayın Yeri: 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,

Uluslararası Özet bildiri


33. Değerlerin Kazanılmasındaki Etkili Faktörler (Öğrenci Görüşleri)

Çelikkaya Tekin, Yakar Hamza, Filoğlu Simge, Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III): Eğitim Satrancı: Eğitim Sistemimiz, 4+4+4 ve Sosyal Bilgiler Eğitimi,

Uluslararası Özet bildiri


34. 4+4+4 Yeni Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Yakar Hamza, Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III): Eğitim Satrancı: Eğitim Sistemimiz, 4+4+4 ve Sosyal Bilgiler Eğitimi,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısı

Afet, Afet Eğitimi, Öğretmenadayı, Afet Bilinci.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.10.2016 26.10.2017


2. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokratik İnanç Sistemleri Ve Yapılandırmacı Sınıflarda Uygulamaları

Demokrasi, Sosyal Bilgiler, Öğretmen İnacı, Demokrasi Eğitimi.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.06.2017 22.12.2017


3. 21 Yüzyıl Vizyonu Için Dezavantajlı Bir Grup Olarak Sıgınmacı Çocukların Egitimi Örnek Uygulamalar ve Model Arayışı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2016 23.03.2018


4. Öğretmen Adaylarının Milli Park Algısı ve Bilgi Düzeyleri

Milli Parklar, Milli Park Algısı, Öğretmen Adayı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.03.2018


5. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ PARK ALGISI VE BİLGİ DÜZEYLERİ

Öğretmen Adaylarının Milli Park Algısı Ve Bilgi Düzeyleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.09.2018


6. Çok Amaçlı Sosyal Bilgiler Dersi Laboratuarı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.07.2014 01.07.2015


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805133

--%>