Doç. Dr. ADEM TAŞDEMİR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)

2004 - 2008

TEZ: Matematiksel düşünme becerilerinin ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıları, problem çözme becerileri ve tutumları üzerine etkileri

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2002 - 2004

TEZ: Fen bilgisi öğretmenliği kimya laboratuvarı dersinde çözeltiler konusunun öğrenilmesinde işbirlikli öğrenme yönteminin etkileri

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

1998 - 2002

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-2019
 • Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 2003-2008

Verdiği Dersler

 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Lisans, 2021-2022
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM UYGULAMALRI: FETEMM EĞİTİMİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE AKADEMİK UYGULAMALARI Yüksek Lisans, 2021-2022
 • BİLGİSAYAR ORTAMINDA İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI Doktora, 2021-2022
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2021-2022
 • FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Lisans, 2021-2022
 • FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ Lisans, 2021-2022
 • FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ Lisans, 2020-2021
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2020-2021
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI Lisans, 2020-2021
 • NİCEL VERİ ANALİZİ: UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ Lisans, 2020-2021
 • GENEL BİYOLOJİ Lisans, 2020-2021
 • BİLİM HİKAYELERİ YOLUYLA FEN ÖĞRETİMİ: ÖĞRETMENLER İÇİN METODLAR Doktora, 2020-2021
 • BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Lisans, 2020-2021
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2019-2020
 • BİLİMİN DOĞASI VE ÖĞRETİMİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM UYGULAMALRI: FETEMM EĞİTİMİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Lisans, 2019-2020
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II Lisans, 2019-2020
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ I-II Lisans, 2019-2020
 • NİCEL VERİ ANALİZİ: UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL ANALİZLER Yüksek Lisans, 2019-2020
 • DİSİPLİNLEARASI EĞİTİM UYGULAMALARI=STEM EĞİTİMİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II Lisans, 2018-2019
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2018-2019
 • FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ LABARATUVAR UYGULAMALARI I-II Lisans, 2018-2019
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II Lisans, 2018-2019
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I Lisans, 2018-2019
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2017-2018
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I Lisans, 2017-2018
 • FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALAR-I Lisans, 2017-2018
 • FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALAR-I Lisans, 2016-2017
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II Lisans, 2016-2017
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2016-2017
 • FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALARI -II Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALARI -II Lisans, 2015-2016
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I Lisans, 2015-2016
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2015-2016
 • FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALAR-I Lisans, 2015-2016
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALAR-I Lisans, 2014-2015
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II Lisans, 2014-2015
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I Lisans, 2014-2015
 • FEN VE TEKNOLOJİ LABARATUAR UYGULAMALARI -II Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Lisans, 2014-2015
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ÇEVRE EĞİTİMİ Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2014-2015
 • Okul Deneyimi Lisans, 2013-2014
 • Eğitimde Araştırma Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması I-II Lisans, 2013-2014
 • Çevre Eğitimi Lisans, 2013-2014
 • Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Lisans, 2013-2014
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2013-2014
 • Test Geliştirme Teknikleri Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Lisans, 2013-2014
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II Lisans, 2013-2014
 • Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar Uygulamaları I-II Lisans, 2013-2014
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II Lisans, 2011-2012
 • Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar Uygulamaları I-II Lisans, 2011-2012
 • Okul Deneyimi Lisans, 2011-2012
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Lisans, 2011-2012
 • Çevre Eğitimi Lisans, 2011-2012
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2011-2012
 • Öğretmenlik Uygulaması I-II Lisans, 2011-2012
 • Fen Eğitimi Lisans, 2011-2012
 • Çevre Eğitimi Lisans, 2010-2011
 • Okul Deneyimi Lisans, 2010-2011
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Öğretmenlik Uygulaması I-II Lisans, 2010-2011
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2010-2011
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II Lisans, 2010-2011
 • Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar Uygulamaları I-II Lisans, 2010-2011
 • Fen ve Teknoloji Dersi Labaratuvar Uygulamaları I-II Lisans, 2009-2010
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II Lisans, 2009-2010
 • Öğretmenlik Uygulaması I-II Lisans, 2009-2010
 • Okul Deneyimi Lisans, 2009-2010
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2009-2010
 • Fen Bilgisi Laboratuvarı Lisans, 2005-2006
 • Fen Bilgisi Öğretimi I-II Lisans, 2005-2006
 • Fen Bilgisi Laboratuvarı Lisans, 2004-2005
 • Fen Bilgisi Öğretimi I-II Lisans, 2004-2005

Akademik / İdari Görevler

 • Rektör Danışmanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Myo/Yüksekokul Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2015

Üniversite Dışı Deneyim

 • Researcher Virginia Commentwealth University, 2012 - 2013
 • Öğrenci International Language Academy Of Canada, 2009 - 2009

Makaleler

1. A Study on Digital Game Addictions of Adolescents in the Covid-19 Pandemic

Çiriş Vahit, Başkonuş Turan, Kartal Tezcan, Taşdemir Adem, Yayın Yer: Journal Of Education İn Science Environment And Health, 2022

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


2. Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi

Demirkol Kaan, Kartal Büşra, Taşdemir Adem, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli ASOS, Google, International Scientific Indexing, HW Wilson Özgün Makale


3. The Effect of Teachers’ Attitudes Towards and Self-Efficacy Beliefs Regarding STEM Education on Students’ STEM Career Interests

Demirkol Kağan, Kartal Büşra, Taşdemir Adem, Yayın Yer: Journal Of Science Learning, 2022

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


4. İlkokul Fen Bilimleri Dersi Konularında Yer Alan Kavramlara Yönelik Sınıf Öğretmen Adaylarının Hazır Bulunuşluk Düzeyleri

Taşdemir Adem, Yayın Yer: Trakya Eğitim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Fen Öğretiminde Geliştirilen Materyallerin Öğrenme Stratejileri Bağlamında Değerlendirilmesi: Öz ve Akran Değerlendirme Teknikleri

Taşdemir Adem, Yayın Yer: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Pre-Service Teachers' Attitudes towards STEM: Differences Based on Multiple Variables and the Relationship with Academic Achievement

Kartal Büşra, Taşdemir Adem, Yayın Yer: International Journal Of Technology İn Education, 2021

Ulusal Hakemli ERIC, INDEX COPERNICUS Özgün Makale


7. Preschool Childrens Science Motivation and Process Skills during Inquiry-Based STEM Activities

Dilek Hasan,Konca Ahmet Sami,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Journal Of Education İn Science, Environment And Health, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. STEM Eğitimi ile Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri Problem Çözme Becerileri ve Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Acar Diber,Işık Tertemiz Neşe,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale


9. The Effects of STEM Training on the Academic Achievement of 4th Grades in Science and Mathematics and their Views on STEM Training Teachers

Kaptan Acar Dilber,Tertemiz Neşe,Taşdemir Adem, Yayın Yer: International Electronic Journal Of Elementary Education, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


10. Faculty Technology Mentoring Program Facilitates- A Case Study

Konca Ahmet Sami,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Malaysian Online Journal Of Educational Technology (Mojet), 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


11. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğrenme Ve Öğretmeye Yönelik Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçları

Kaptan Acar Dilber,Taşdemir Adem, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Socialscience, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


12. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler ve Fene Yönelik Tutumları Açısındanİncelenmesi

Taşdemir Adem,Boysak Muhammed Emin, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli Scholar Özgün Makale


13. İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Problemlerinde ÖğrencilerinMatematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Taşdemir Adem,Salman Selahatin, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Using Science Centers and Museums for Teacher Training in Turkey

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Özdemir Alper Murat, Yayın Yer: The Asia-Pacific Education Researcher, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


15. Teachers opinions of concepts emphasised in national papers concerning science and technology curriculum

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet, Yayın Yer: Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies, 2013

Uluslararası Hakemli Chemical Abstracts Özgün Makale


16. Survey of the science and primary school teachers candidates scientific attitudes in terms of multi variables

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2013

Ulusal Hakemli Elsevier, Education Research Index, ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Education Research Abstract (ERA), EBSCO Education Research Complete, SCOPUS, ProQuest, The Asian Education Index, The Directory of Open Access Journals – DOAJ , The AERA SIG, Commun Özgün Makale


17. Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri

Kartal Tezcan,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Examination of Turkish students opinions related to values in the example of Iraq Saudi Arabia and Turkey

Taşdemir Adem, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


19. Ilköğretim öğrencilerinin gözüyle fen ve teknoloji öğretmenleri

Taşdemir Adem,Kaptan Acar Dilber, Yayın Yer: The Journal Of Qafqaz University, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


20. Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlikleri

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TUBİTAK Sosyal Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale


21. Yenilenen ilköğretim programı ile ilgili ulusal gazetelerde yayınlanan haberlerin içerik analizi

Taşdemir Adem,Kuş Zafer, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


22. İlköğretim müfredatındaki fen ve dil temelli derslerin disiplinlerarası yaklaşımla incelenmesi

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TÜBİTAK – Sosyal Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale


23. İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri

Taşdemir Adem,Demirbaş Murat, Yayın Yer: International Journal Of Human Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


24. Okullarda başarı ve başarısızlık olgusu Tipik öğrenci davranışları yönüyle bir durum araştırması

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesieğitim Fakültesidergisi, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. Öğrencilerin fen okur yazar birey nitelenmesinde görsel yazılı değişkenlerin etkileri

Demirbaş Murat,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli idealonline, Google Scholar, BASE, Akademik Dizin, Index Copernicus, ResearchBib, Scientific Indexing Services, infobase index Özgün Makale


26. Influence of portfolio evaluation in cooperative learning on student success

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem,Yıldırım Kasım, Yayın Yer: Journal Of Theory And Practice İn Education, 2009

Uluslararası Hakemli Education Source, EBSCOhost Education Research Complete, EBSCO A-Z Journals, ERA (Educational Research Abstracts), HERDC (Higher Education Research Data Collection), AERA (American Educational Research Association), DOAJ (Directory of Open Access Journa Özgün Makale


27. A comparison of Turkish primary school students achievement in science and maths subjects

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: The Journal Of Qafqaz University, 2008

Uluslararası Hakemli Russian Periodicals Catalog, Directory of Open Access Journals, Middle East Virtual Library, The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, JournalSeek, Genamics, RefSeek, Dspace, Eprints, EBSCO, Indexcopernicus, ASOS Özgün Makale


28. Fizik laboratuvarı dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerinin akadeik başarılarını geliştirme etkisinin araştırılması

Demirbaş Murat,Bozdoğan Aykut Emre,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


29. Mesleki sürecin bazı boyutlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2007

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi, Akademik Türk Dergileri İndeksi Özgün Makale


30. Fen bilgisi öğretiminde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarının akademik başarıya etkileri

Taşdemir Adem,Tay Bayram, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


31. Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi

Bozdoğan Aykut Emre,Taşdemir Adem,Demirbaş Murat, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


32. Lise Felsefe Öğretim Programlarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Beydoğan Hacı Ömer,Cihan Mustafa,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


33. Fen bilgisi öğretmen adaylarının çözeltiler kimyasını öğrenmelerine işbirlikli öğrenme yönteminin etkilerinin araştırılması

Taşdemir Adem,Sarıkaya Mustafa, Yayın Yer: Gazi Üniverstesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


34. Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin grafik yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi

Taşdemir Adem,Demirbaş Murat,Bozdoğan Aykut Emre, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Ve Teknoloji Dersi Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçları

Taşdemir Adem,Kaptan Dilber, Yayın Yeri: 10.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


2. İlköğretim 5.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi

Yücel Tuğba,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 10.Ulusal Fen Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


3. Teachers’ Metaphors on K-8 Curriculum in Turkey

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 2nd International Conference On New Trends İn Education And Their Implications, 29.04.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Metaphors on teaching process and teachers produced by the teachers

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 2nd International Conference On New Trends İn Education And Their Implications, 29.04.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı Destekli Öğretimin Etkilerinin İncelenmesi

Taşdemir Mehmet,Yıldırım Kasım,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: VI.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 29.04.2007

Ulusal Tam metin bildiri


6. The influence of early childhood STEM activities on the children’xxs belief towards science-learning

Dilek Hasan,Taşdemir Adem,Konca Ahmet Sami,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: Humanities and Social Sciences Conference, 29.01.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Examining Preservice Science Teachers’ Beliefs Related to Teaching The Topic of “Pressure”

Kartal Tezcan,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


8. The Examining of the Relationship Between Attitude Towards STEM and Entrepreneurship Skills of Pre-Service Primary School and Science Teachers

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersleri Öğrenme- Öğretme Sürecindeki Etkililiği Nasıl Arttırabilir?

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet,Kaptan Dilber, Yayın Yeri: 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


10. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


11. Fen ve Teknoloji Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri: Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Örneği

Tuba Yücel,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


12. STEM education science technology engineering mathmatics in k 8 curriculums in Turkey A content analysis

Taşdemir Adem,Tertemiz Neşe,Acar Dilber, Yayın Yeri: The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 26.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


13. Some activities on STEM education in primary education in Turkey

Taşdemir Adem,Acar Dilber, Yayın Yeri: The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 26.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerini Arttırmaya YönelikBeklentileri

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: I st Eurasian Educational Research Congress, 26.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


15. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Stratejik Bir Planlama

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Ünal Menderes, Yayın Yeri: I st Eurasian Educational Research Congress, 26.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


16. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersi Başarı Düzeyleri ve Düşünceleri

Tay Bayram,Demirci Güler Mutlu Pınar,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: VIII. Ulusal SInıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23.05.2009

Ulusal Özet bildiri


17. STEM Activities in Early Childhood Education The Concept of Force

Taşdemir Adem,Dilek Hasan,Baltacı Serdal,Konca Ahmet Sami, Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


18. Effects of Early Childhood STEM Activities to The Children s Problem Solvıng Skills

Dilek Hasan,Taşdemir Adem,Konca Ahmet Sami,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


19. Ortaokul öğrencilerinin STEM mesleklerine yönelik ilgilerinin incelenmesi

Demirkol Kağan, Kartal Büşra, Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 4. International Social Sciences and Innovation Congress, 22.02.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


20. The ınvestıgatıon of the relatıonshıp between mathematıcs and scıence problem solvıng skılls and achıevements of students who were beıng educated wıth STEM

Acar Dilber,Işık Tertemiz Neşe,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V, 19.12.2019

Uluslararası Özet bildiri


21. Perceptions of pre service teachers about instructional technology The findings of a qualitative study

Mcdonnough Jacqueline,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 18.05.2014

Uluslararası Özet bildiri


22. The awareness of pre service teachers about living things as a fundamental concept on teaching socioscientific ıssues

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: The International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 18.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


23. 444 Sistemi İle İlgili Vurgulamalar: Ulusal Haberler Ne Söylüyor?

Tay Bayram,Taşdemir Adem,Gönç Abdullah,Okçu Sezer, Yayın Yeri: 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 18.04.2015

Ulusal Özet bildiri


24. Ulusal Gazetelerde 444 Eğitim Sisteminde Vurgulanan Öğretmen Ve Öğrenci Özellikleri

Tay Bayram,Taşdemir Adem,Gönç Abdullah,Okçu Sezer, Yayın Yeri: 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 18.04.2015

Ulusal Özet bildiri


25. İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavraları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri

Taşdemir Adem,Demirbaş Murat, Yayın Yeri: 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium,, 18.04.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Öğretmen Adaylarının Strateji, Yöntem Ve Teknikleri Kullanabilmelerine Yönelik Yeterlilik Düzeyleri

Tay Bayram,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 15.09.2006

Ulusal Özet bildiri


27. Development of Pre Service Teachers Science Process Skills during STEM activities

Taşdemir Adem,Çoban Zeynep, Yayın Yeri: The International Conference on Social Sciences and Humanities, 15.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


28. The Competences of Primary School Teachers for Using Instructional Technologies Analysis of Current Situation

Taşdemir Adem,Konca Ahmet Sami,Kaya Bayram, Yayın Yeri: The International Conference on Social Sciences and Humanities, 15.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


29. Yeni Göreve Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin “İlk Deneyimleri Ve İlk Yıl Sorunları Üzerine” Bir Durum Çalışması

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 1.Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 15.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


30. Gökbilimci Astronom ve Gözlemevine Yönelik Algılar

Kaya Volkan Hasan,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


31. Bilim Merkezinin Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerinde Uyandırdıkları

Taşdemir Adem,Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


32. STEM Eğitimi Kapsamında Robotik Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Özyeterlikleri Üzerine Etkisi

Dönmez Mert Can,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


33. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi

Çam Fahriye Nur,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


34. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkinGörüşleri

Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler EğitimiSempozyumu, 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


35. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bir Değer Olarak BilimsellikÜzerine Algıları

Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler EğitimiSempozyumu, 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


36. Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaları İnceleme Yeterlikleri

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: International Congress on New Trends in Education, 13.05.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


37. The effects of a micro teaching technique on primary teacher candidates self efficacy in a science and technology teaching course

Taşdemir Adem,Mcdonnough Jacquelıne, Yayın Yeri: ASTE 2013 International Conference, 12.01.2013

Uluslararası Özet bildiri


38. İlköğretim 4.Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Laboratuvar Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi

Taşdemir Adem,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: 7. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 09.09.2006

Ulusal Tam metin bildiri


39. Fen Bilimlerinin Doğasına İlişkin Temel Kavramların Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen Uygulamaları

Taşdemir Adem,Demirbaş Murat, Yayın Yeri: VIII. International Educational Technology Conference, 09.05.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


40. Öğrencilerin Fen Okur-Yazar Birey Nitelenmesinde Görsel Ve Yazılı Değişkenlerin Etkileri

Demirbaş Murat,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: VIII. Internatıonal Educatıonal Technlogy Conference, 09.05.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


41. Ulusal gazetelerde çıkan haberlerde 2004 2007 ilköğretim fen ve teknoloji dersi programları ile ilgili vurgu yapılan noktaların öğretmen görüşleri ile irdelenmesi

Taşdemir Adem,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 1st International Congress on Curriculum and Instruction, 08.10.2011

Uluslararası Özet bildiri


42. Sınıf Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişler Açısından İncelenmesi

Boysak Muhammet Emin,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: International Congress of Eurasian Social Sciences - Icoess, 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


43. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından Okuma-Anlama Becerlerinin İncelenmesi

Taşdemir Adem,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


44. İlköğretim Öğrencilerinin Disiplinler Arası Öğrenme Düzeyleri Ve Bu Düzeylerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Taşdemir Mehmet,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


45. İlköğretim 4.Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Işık Ve Ses Ünitesi Problem Senaryolarında SQ3R Okuma Tekniğinin Kullanılma Durumları

Taşdemir Adem,Kaya Ceylan, Yayın Yeri: 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 07.05.2011

Ulusal Özet bildiri


46. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasını Oluşturan Temel İlkeleri Algılama Durumları

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Aslan Oktay, Yayın Yeri: 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 07.05.2011

Ulusal Özet bildiri


47. Çoklu Zeka Kuramı Destekli Öğretimin Öğrencilerin Neden-Sonuç İlişkisi Kurabilmeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Taşdemir Adem,Tay Bayram,Yıldırım Kasım, Yayın Yeri: 7th Internatıonal Educatıonal Technology Conference, 07.05.2007

Uluslararası Tam metin bildiri


48. Robotik STEM Etkinlikleri: İlkokul Öğrencileri İle İlgili Bir Durum Çalışması

Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, 07.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


49. STEM Eğitiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi

Kaptan Acar Dilber,Tertemiz Neşe,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, 07.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


50. Stem eğitiminin ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisine etkisi.

Kaptan Dilber,Işık Tertemiz Neşe,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 2nd Internatıonal Congress Of Eurasıan Socıal Scıences. 4-7, 07.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


51. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması

Yıldırım Kasım,Bozdoğan Aykut Emre,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: 7th Internatıonal Educatıonal Technology Conference, 05.05.2007

Uluslararası Tam metin bildiri


52. Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Bilişsel Düzeyde Öğrenci Başarısına Etkisinin İncelenmesi

Taşdemir Adem, Yayın Yeri: III. Uluslararası Öğretme Yetiştirme Sempozyumu, 05.05.2006

Uluslararası Tam metin bildiri


53. The use of out-of-the-school learning environments for theformation of scientific attitudes in teacher training programmes

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Kuş Zafer, Yayın Yeri: WCES 2012- 4th World Conference on Educational Sciences, 05.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


54. Out-of-the- school learning environments in values education:science centres and museums

Taşdemir Adem,Kuş Zafer,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: WCES 2012-4th World Conference on Educational Sciences, 05.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


55. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilim Kavramına Yönelik Metaforları

Taşdemir Adem,Demirbaş Hilal,Aydın Hasan,Bircan Mehmet Ali, Yayın Yeri: 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium(ICITS 2019), 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


56. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin STEM Etkinlikleri İle Görüşleri

Taşdemir Adem,Aydın Hasan,Demirdaş Hilal,Bircan Mehmet Ali, Yayın Yeri: 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium(ICITS 2019), 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


57. Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Algı Düzeyleri

Özata Hacı Bayram, Taşdemir Adem, Akdal Deniz, Yayın Yeri: International Congress on Education (ERPA),

Uluslararası Tam metin bildiri


58. Fen Eğı̇tı̇mı̇nde Öğretı̇m Teknolojı̇lerı̇ Öz-Yeterlı̇k Ölçeğı̇'nı̇n Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇

Taşdemir Adem, Yayın Yeri: The 12th International Scientific Research Congress,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Okul Binasında Bir Öğrenme Çevresinin Tasarımı Tarihsel Araç Gereçlerin Kullanımı

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 31.12.2014 05.12.2016


2. Yüksek Öğretimde Kalite Eğitimleri Eğiticilerin Eğitimi

Bu Araştırma İle Yüksek Öğretimde Kalite Nasıl Arttırılabilir Sorusunun Cevaplarından Birisi Olan Yetişkinlerin Eğitimi Sürecinin İşe Koşulması Amaçlanmıştır Çalışma Pilot Bir Uygulama Niteliğinde Olup Aeü Bünyesinde Kurulu Olan Ve İlk Defa 2016 2017

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 31.03.2016 31.03.2017


3. Öğrenci Danışmanlar Projesi Servis Öğrenme Deneyimleri

Bu Çalışma İle Temel Amaç Yaşlı Bakımının Tek Yönlü Sadece İlaç Yada Fiziksel İhtiyaçların Giderilmesi Olarak Değil Yaşlıların Hayat Kalitesini Arttıracak Birçok Aktivitenin Bu Sürece Nasıl Dahil Edileceğini Göstermektir Bu Süreçte Yardımcı Danışman Ola

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 22.12.2017


4. Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Fen Ve Teknoloji Okuryazarlığı Üzerine Etkileri

Araştırma Projesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2011 14.10.2013


5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçlarının Belirlenmesi SBA 11 09

Yürütücü Doç Dr Mehmet Taşdemir

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2011 15.10.2012


6. Okuldışı Öğrenme Ortamlarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Üzerine Etkileri SBA 11 11

Okuldışı Öğrenme Ortamları Olarak Bilim Merkezlerinin Müzelerin Ve Tarihi Alanların Öğrencilerin Fen Okuryazarlıkları Üzerine Etkileri Araştırılmıştır

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2011 15.10.2012


7. Okul Öncesi Dönemde FETEMM Eğitimi

Bu Proje Okul Öncesi Dönemde Fetemm Fen Teknoloji Matematik Ve Mühendislik Etkinliklerinin Uygulanmasını Ve Sonuçlarını Detaylı Bir Şekilde İncelemeyi Amaçlamaktadır

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 22.12.2017


8. TUBITAK 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme ProgramıSınıf öğretmeni adaylarına yönelik interaktif öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğretim ortamına uyarlanması projesi İGUP

Yürütücü Doç Dr Murat Demirbaşinteraktif Öğretim Etkinliklerinin Uygulanması

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 08.09.2014 12.09.2014


9. The Competences of Primary School Teachers for Using Instructional Technologies Analysis of Current Situation

The Aim Of This Study Was To Determine Primary School Teachers Self Efficacy For Use Of It And Competence Of Some It İn The Their Classroom

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 08.04.2017


10. TUBITAK 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Yürütücü Doç Dr Uğur Sarıfen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Tpab Temelli Sorgulayıcı Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 07.09.2015 11.09.2015


11. 2221 Konuk veya Akademik İzinli Sabbatical Bilim İnsanı Destekleme Programı

Eğitimde Disiplinlerarası Yaklaşım Uygulamaları Stem Eğitimi Fen Teknoloji Mühendislik Ve Matematik

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 07.05.2014 17.05.2014


12. TUBITAK 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Yürütücü Yrd Doç Dr Evrim Barangenç Mucitler Geleceği Tasarlıyor Fen Teknoloji Matematik Ve Mühendislik Eğitimleri

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 07.03.2015 11.03.2015


13. TUBITAK 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Yürütücü Doç Dr Uğur Sarıfen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Teknoloji Destekli İnteraktif Öğretim Etkinliklerinin Geliştirilmesi Ve Sorgulayıcı Öğrenme Ortamlarına Uyarlanması

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 02.02.2015 06.02.2015


14. Matematiksel Düşünme Becerilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıları Problem Çözme Becerileri Ve Tutumları Üzerine Etkileri 04 2007 04

Yürütücü Prof Dr Selahattin Salmanfen Eğitiminde Matematisel Düşünme

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2004 01.09.2007


15. Hatila Vadisi ve Kaçkar Dağları Milli Parkı Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi 107B016

Yürütücü Oğuz Kurdoğlukafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi

Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2007 15.06.2007


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805183

--%>