Dr. Öğr. Üyesi MELTEM BAYRAKTAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOTEKNOLOJİ (DR)

2007 - 2013

TEZ: ”Gemlik” ve ”Domat” zeytin (Olea europaea L.) çeşitlerinin in vitro koşullarda rejenerasyon potansiyellerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOTEKNOLOJİ (YL) (TEZLİ)

2000 - 2004

TEZ: Üç patates (Solanum tuberosum L.) genotipinde, boğumlu çelik ve yatırılmış sürgünlerde mikro yumru oluşumu üzerine araştırmalar

Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

1996 - 2000

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2013-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2013-2013
 • Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-2013
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2010-2012

Verdiği Dersler

 • Nükleik Asitler ve Biyomühendislik Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Bitki Doku Kültürleri ile Ticari Çaplı Bitkisel Üretim Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Kullanılan Biyoreaktör Tipleri Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Bitki Doku Kültürleri ile Ticari Üretim Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Son Gelişmeler Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Transgenik Bitkiler Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Kullanılan Biyoreaktör Tipleri Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Son Gelişmeler Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Botanik Lisans, 2015-2016

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Laborant Asgen Tarım Ticaret A.Ş. , 2000 - 2004

Makaleler

1. Covid-19 ile mücadelede bitkilerin olası rolü

Güler Begüm, Bayraktar Meltem, Gürel Aynur, Yayın Yer: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


2. Bitkilerde Programlı Hücre Ölümü

Güngör Halide Hande, Güler Begüm, Bayraktar Meltem, Gürel Aynur, Yayın Yer: Journal Of The Institute Of Science And Technology, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


3. ‘Kalender’ Yonca (Medicago sativa L.) Çeşidinin In vitro Çoğaltımı Üzerine Farklı Besin Ortamları, Sitokininler ve Eksplant Tiplerinin Etkisi

Bahar Fatma Gökşin,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yer: Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Micropropagation and prevention of hyperhydricity in olive (Olea europaea L.) cultivar ‘Gemlik’

Bayraktar Meltem,Hayta Smedley Şadiye,Ünal Sündüs,Varol Nuran,Gürel Aynur, Yayın Yer: South Afrıcan Journal Of Botany, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Vigna caracalla L. Verdc. bitkisinde in vitro klonal mikroçoğaltım

Güngör Halide Hande,Güler Begüm,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yer: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Micropropagation of Stevia rebaudiana Bertoni Using RITA® Bioreactor

Bayraktar Meltem, Yayın Yer: Hortscıence, 2019

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


7. Improved in vitro propagation and direct acclimatization of Cryptocoryne wendtii in aquarium in the presence of aquarium fish Puntius tetrazona (Bleeker)

Ünal Sündüs,Türkmen Gürel,Yağmur Bülent,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yer: Indıan Journal Of Experımental Bıology, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. High-frequency protocorm-like bodies and shoot regeneration through a combination of thin cell layer and RITA® temporary immersion bioreactor in Cattleya forbesii Lindl

Ekmekçigil Münire,Bayraktar Meltem,Akkuş Özge,Gürel Aynur, Yayın Yer: Plant Cell Tıssue And Organ Culture, 2019

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


9. Enhancement of stevioside production by using biotechnological approach in in vitro culture of Stevia rebaudiana

Bayraktar Meltem,Naziri Elmira,Karabey Fatih,Akgün İsmail Hakkı,Bedir Erdal,Okuyucu Rana,Gürel Aynur, Yayın Yer: International Journal Of Secondary Metabolite, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. The effect of different plant growth regulators on callus induction from hypocotyl explants and plantlet regeneration through somatic embryo in cotton (Gossypium hirsutum L.) genotype Nazilli-143

Hayta Smedley Şadiye,Özbek Nedim,Ansız Arif,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yer: Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. In Vitro Callus Induction of Saffron (Crocus Sativus L.)

Halim Raihana,Güler Begüm,Gürel Aynur,Bayraktar Meltem, Yayın Yer: International Journal Of Innovative Science And Research Technology, 2018

Uluslararası Hakemli Google Scholar Özgün Makale


12. In vitro Callus Induction of Saffron (Crocus sativus L.)

Halim Raihana,Güler Begüm,Gürel Aynur,Bayraktar Meltem, Yayın Yer: International Journal Of Innovative Science And Research Technology, 2018

Uluslararası Hakemli Google Scholar, RESEARCHERID, PubMed Özgün Makale


13. Direct plant regeneration from different explants through micropropagation and determination of secondary metabolites in the critically endangered endemic Rhaponticoides mykalea

Hayta Sadiye,Bayraktar Meltem,Baykan Erel Sura,Gürel Aynur, Yayın Yer: Plant Bıosystems, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. PLANT IN VITRO ART

Gürel Aynur,Bayraktar Meltem,Ansız Arif,Akyol Begüm,İlhan Esra,Ekmekçigil Münire ,Ansız Irmak,Ünal Berk,Ünal Sündüs,Acar Alpaslan Şevket,Yılan Canan, Yayın Yer: Deu Muhendislik Fakultesi Fen Ve Muhendislik, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Journey of naturally colored cottons: from field to final products and their product ranges

Gürel Aynur,Bayraktar Meltem,Akyol Begüm,İlhan Esra,Tanyolaç Muhammed Bahattin,Akdemir Hüseyin,Çoban Mehmet,Hayta Smedley Şadiye,Erdal Ülfet, Yayın Yer: Deu Muhendislik Fakultesi Fen Ve Muhendislik, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Elicitor induced stevioside production, in vitro shoot growth, and biomass accumulation in micropropagated Stevia rebaudiana

Bayraktar Meltem,Naziri Elmira,Akgün İsmail Hakkı,Karabey Fatih,İlhan Esra,Akyol Begüm,Bedir Erdal,Gürel Aynur, Yayın Yer: Plant Cell Tıssue And Organ Culture, 2016

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


17. Plant growth regulator effects on in vitro propagation and stevioside production in Stevia rebaudiana Bertoni

Okuyucu Rana,Bayraktar Meltem,Akgün İsmail Hakkı,Gürel Aynur, Yayın Yer: Hortscıence, 2016

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


18. Determination of clone lines having a high content of stevioside and rebaudioside A for in vitro commercial production of Stevia rebaudiana

Bayraktar Meltem,Okuyucu Rana,Akgün İsmail Hakkı,Orhanfedakar Serpil,Kanık Hilal,Gürel Aynur, Yayın Yer: Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Micropropagation of centennial tertiary relict trees of Liquidambar orientalis Miller through meristematic nodules produced by cultures of primordial shoots

Bayraktar Meltem,Hayta Şadiye,Parlak Salih,Gürel Aynur, Yayın Yer: Trees-Structure And Functıon, 2015

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


Bildiriler

1. Üç patates (Solanum tuberosum L.) genotipinde boğumlu çelik ve yatırılmış sürgünlerde mikro yumru oluşumu üzerine araştırmalar

Bayraktar Meltem,Emiroğlu Ülkü, Yayın Yeri: XV. ULUSAL BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 31.10.2007

Ulusal Özet bildiri


2. In vitro commercial micropropagation of Stevia rebaudiana (Bertoni)

Bayraktar Meltem,Okuyucu Rana,Akgün İsmail Hakkı,Orhan Fedakar Serpil,Kanık Hilal,Gürel Aynur, Yayın Yeri: International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES-2017), 29.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. In vitro shoot regeneration in olive (Olea europaea L.) cv. Gemlik

Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH-2018), 27.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. In Vitro Germination Efficiency of Gamma Irradiated Seeds of Cotton (Gossypium Hirsutum L.) Cultivars Carmen and NP-Özbek-100

Güntürkün Kır Pervin,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH-2018), 27.04.1918

Uluslararası Özet bildiri


5. Bioreactor Systems For Large Scale Micropropagation For Fruit Tree Rootstocks

Orhan Fedakar Serpil,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 15th European Congress on Biotechnology, 26.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


6. Plant In Vitro Art

Gürel Aynur,Bayraktar Meltem,Ansız Arıf,Akyol Begum,Ilhan Esra,Ekmekcıgıl Munıre,Ansız Irmak,Unal Berk,Unal Sundus,Acar Alpaslan Sevket, Yayın Yeri: VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges), 21.12.2015

Uluslararası Özet bildiri


7. Organ Regenerations in Different Rosemary Rosmarinus officinalis L.) Genotypes Under In Vitro Conditions

Erme Yunus,Hayta Smedley Sadıye,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges), 21.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


8. Journey of Naturally Colored Cottons From Field to Final Products and Their Product Ranges

Gürel Aynur,Bayraktar Meltem,Akyol Begüm,İlhan Esra,Tanyolaç Muhammed Bahattin,Akdemir Hüseyin,Çoban Mehmet,Hayta Smedley Sadıye,Erdal Ülfet, Yayın Yeri: VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges), 21.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


9. In Vitro Synthetic Seed Production of Gentiana cruciata L.

Telli Osman,Bayraktar Meltem,Hayta Smedley Sadıye,Gürel Aynur, Yayın Yeri: VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges), 21.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


10. Phytochemical Screening of Juniperus Oxycedrus subsp. oxycedrus Callus Cultures

Tımocın Kaan,Hayta Smedley Sadıye,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges), 21.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


11. Optimisation of Sterilization Protocol for In Vitro Regenerations in Duckweed (Lemna Minor L.)

Aktas Yunus Emre,Cakan Serdar,Akyol Begüm,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: VIIth International Bioengineering Congress (BEC 2015-Biodesign Solutions of Nature for Societal Challenges), 21.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


12. Factors Affected the Production of Steviol Glycosides in In Vitro Cultures of Stevia rebaudiana

Bayraktar Meltem, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Plant Secondary Metabolite Production via Co culture Systems and Their Bioreactor Applications

Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: VI. INTERNATIONAL BIOENGINEERING CONGRESS ”HUMAN WELFARE”, 15.11.2013

Uluslararası Özet bildiri


14. Meristem Kültürü Yoluyla Hastalıktan Ari Virüssüz Zeytin (Olea europaea L.) Materyalinin Elde Edilmesi

Gürel Aynur,Bayraktar Meltem,Hayta Smedley Şadiye,Varol Nuran, Yayın Yeri: “INNO-VENTURE 2007” PROJE PAZARI (EBİLTEM), 14.12.2007

Ulusal Özet bildiri


15. Hyperhydricity and Reactive Oxygen Species (ROS)

Güler Begüm,Saçu Melis,Aydın Ezgi,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017), 13.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. In Vitro Selection for Stress Tolerant Plants and Reactive Oxygen Species (ROS)

Güntürkün Kır Pervin,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017), 13.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Browning Problem in Plant Tissue Culture and Solutions

Bayraktar Meltem,Güler Begüm,Güntürkün Kır Pervin,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017), 13.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. Agrobacterium rhizogenes and ROS Interaction In Vitro Hairy Roots

Güler Begüm,Aydın Ezgi,Saçu Melis,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 13th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants: Emerging Roles in Plant Form and Function (POG-2017), 13.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. Contributions of Plant Tissue Culture to Plant Science

Bayraktar Meltem, Yayın Yeri: Global Conference on Plant Science and Molecular Biology (GPMB 2017), 13.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Gemlik ve Domat Zeytin (Olea Europaea L.) Çeşitlerinin Mikroçoğaltımı için Etkili Bir Sterilizasyon Protokolünün Optimizasyonu

Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: VI. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, 11.05.2018

Ulusal Tam metin bildiri


21. Patates Bitkisinde (Solanum tuberosum L.) Hastalıktan Ari Virüssüz Mikro Yumru Üretimi

Bayraktar Meltem,Hayta Smedley Şadiye,Gürel Aynur, Yayın Yeri: ÖZGÜN ÇÖZÜMLER PROJE PAZARI VE YARIŞMASI, 09.12.2009

Ulusal Özet bildiri


22. Efficient and Rapid Propagation of Stevia rebaudiana Bertoni In vitro Conditions

Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: WORKSHOP ON PLANT PRODUCTS CHEMISTRY INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL-AROMATIC PLANTS, 07.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


23. Somatic Embryogenesis and Plant Regeneration in Gossypium hirsutum L cv Nazilli 143

Hayta Smedley Sadıye,Ozbek Nedım,Ansız Arıf,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6), 06.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


24. Callus Induction from In Vitro Anther Cultures of Two Different Cotton Gossypium hirsutum L cultivars

Akyol Begüm,Bayraktar Meltem,Çoban Mehmet,Gürel Aynur, Yayın Yeri: World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6), 06.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


25. The History of Two Naturally Colored Cotton Varieties Emirel and Akdemir

Gürel Aynur,Akdemir Hüseyin,Bayraktar Meltem, Yayın Yeri: World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6), 06.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


26. Importance of Organic Cotton For Turkey

Erdal Ülfet,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6), 06.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


27. The Impact of Leaf Anatomy on Drought Tolerance and Yield of Cotton Cultivars

Yıldız Aktaş Lale,Yağmur Bülent,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: World Cotton Research Conference-6 (WCRC-6), 06.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


28. Use of Elicitors to Enhance Plant Secondary Metabolites Production In Vitro Conditions

Bayraktar Meltem,Güntürkün Kır Pervin,Güler Begüm,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


29. In Vitro Micropropagation of Medicinal Plants via Bioreactors

Bayraktar Meltem,Güler Begüm,Sezen Merve,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


30. Green Synthesis of Nanoparticles Using Medicinal Plants and Their Areas of Utilization

Güler Begüm,Bayraktar Meltem,Güngör Halide Hande,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


31. Potential Use of Plant Stem Cell Technology In Cosmetic

Bayraktar Meltem,Güler Begüm,Güngör Halide Hande,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


32. Biotransformation in Medicinal Plants

Bayraktar Meltem,Güler Begüm,Saçu Melis,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


33. Recombinant Protein Production in Plant Systems

Güler Begüm,Bayraktar Meltem,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


34. Plant Secondary Metabolites Produced By Cell Culture Technologies in Commercial Scale

Bayraktar Meltem,Güler Begüm,Saçu Melis,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


35. Co-culture System for Enhancing of Secondary Metabolite Production in Medicinal Plants

Bayraktar Meltem,Güler Begüm,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


36. Cryopreservation of Medicinal Aromatic Plants

Bayraktar Meltem,Güler Begüm,Sezen Merve,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


37. Biopesticides and Plant Biotechnology

Bayraktar Meltem,Güntürkün Kır Pervin,Gürel Aynur, Yayın Yeri: 4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 04.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


38. Patates Y Virüsü’nün Bitki Doku Kültürü Teknikleri ile Eliminasyonu

Bayraktar Meltem, Yayın Yeri: Patates Y virüsü: Patates yetiştiriciliğinde süregelen problem ve mücadele yönetimi, 04.05.2018

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi

Kalkınma Bakanlığı Ve Yükseköğretim Kurulu (Yök) Tarafından 2015 Yılında Başlatılan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Ve İhtisaslaşması Projesi” Kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018 Yılında Beş Üniversite Arasında “Tarım Ve Jeoterm

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 22.05.2018


2. Zeytin Bitkisinde (Olea europaea L.) Meristem ve Nod Kültürleri ile Klonal Çoğaltım Üzerine Araştırmalar

Proje Kapsamında, Köklenmesi Kolay Olan (Gemlik) Ve Köklenmesi Zor Olan (Domat) İki Zeytin (Olea Europaea L.) Çeşidinde Meristem Ve Nod Eksplantlarından Rejenerasyon İle Sürgünler Elde Edilmesi Üzerine Çalışmalar Yürütülmüştür.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2009 02.10.2013


3. Şeker Otu (Stevia rebaudiana Bertoni) Bitkisinde In vitro Koşullarda Besin Ortamı Modifikasyonlarının Stevioside ve Rebaudioside A Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Çalışmada İn Vitro Koşullarda Üretilen Stevia Rebaudiana Bitkiciklerine Ait Nodal Eksplantlar Farklı Konsantrasyonlarda Değişik Karbon Kaynakları İçeren Besin Ortamlarında Ve Farklı Besin Ortamı Modifikasyonlarında Kültüre Alınarak Yapılan Bu Uygulamaları

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 19.06.2014 09.05.2016


4. Stevia rebaudiana Bertoni’de in vitro koşullarda farklı elisitör uygulamalarının stevioside ve rebaudioside A üretimi üzerine etkilerinin araştırılması

Çalışmada İn Vitro Koşullarda Üretilen Stevia Rebaudiana Bertoni Bitkiciklerine Değişik Konsantrasyonlarda Farklı Elisitörler Uygulanarak Bu Elisitörlerin Bitki Büyümesi Ve Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Etkileri Araştırılmıştır.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 19.06.2014 20.01.2016


5. Şeker Otu (Stevia rebaudiana Bertoni) Bitkisinde Sera Koşullarında Çeşitli Besin Elementi Uygulamalarının Bitki Büyümesi ve Sekonder Metabolit İçeriği Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Projede İn Vitro Koşullarda Üretilen Stevia Rebaudiana Bitkicikleri Sera Koşullarına Aktarılarak Farklı Besin Ortamı Modifikasyonları Bitkiciklere Uygulanmış Ve Bu Uygulamaların Bitki Büyümesi Ve Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Etkileri İncelenmiştir.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 26.07.2017


6. Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Anterlerinden In vitro Koşullarda Haploid Bitki Elde Edilmesine Yönelik Embriyo ve Organ Rejenerasyonlarının Sağlanması

Proje Kapsamında Gossypium Hirsutum L. Türüne Ait 2 Farklı Çeşitte (Özbek-100 Ve Nazilli-143) Anter Kültürlerine Soğuk Ön Uygulaması ( 4 °C), Farklı Kültür Koşulları (Fotoperiyot Ve Karanlık) Ve Farklı Besin Ortamı İçerikleri Uygulamaları Yapılarak Bu Uyg

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.05.2013 22.10.2015


7. Bazı Orkide Türlerinin In Vitro Koşullarda Üretimleri ve Çiçeklenmelerinin Ticari Çapta Gerçekleştirilmesi

Proje Kapsamında İnce Hücre Tabaka Sistemi, Çift Tabakalı Sistem Ve Rıta® Biyoreaktörleri Kullanılarak Ekonomik Aşıdan Önemli İki Orkide Türünün (Cattleya Ve Vanda) İn Vitro Koşullarda Klonal Çoğaltımları Ve İn Vitro Çiçeklenmeleri Üzerine Çalışmalar Yürü

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.05.2013 22.10.2015


8. Selluka-İzmir Sarmaşığı (Vigna caracalla L. Verdc.) Bitkisinin In Vitro Klonal Mikroçoğaltımı.

Selluka (İzmir Sarmaşığı) Bitkisinin İn Vitro Koşullarda Klonal Mikroçağaltımı Esas Alınmıştır.

Araştırmacı Diğer (Ulusal) 15.10.2017 10.09.2018


9. Stevia rebaudiana’da Doku Kültürü Teknikleri ile In Vitro Koşullarda Rejenerasyon Çalışmaları

Proje Kapsamında Stevia Rebaudiana Bitkisine Ait Tohumların İn Vitro Koşullarda Çimlendirilmesi, Bu Tohumlardan Çoğaltım Hızı Yüksek Ve Doku Kültürüne Uygun Olan Klonların Belirlenmesi Ve Belirlenen Klonlar İçin En Uygun Mikroçoğaltım Protokolünün Oluştur

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.03.2009 08.05.2011


10. Nergis (Narcissus tazetta subsp. tazetta) Bitkisinde In Vitro Soğan Üretimi

Proje Kapsamında Nergis (Narcissus Tazetta Subsp. Tazetta) Soğanlarından Elde Edilen Pul Eksplantlarından İn Vitro Sürgün Rejenerasyonu Ve İn Vitro Soğan Üretimi Üzerine Çalışmalar Yürütülmüştür.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.06.2016 08.06.2017


11. In Vitro Seleksiyon Aracılığı ile Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Kalluslarının Verticillium Solgunluk Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Ait Kültür Filtratına Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Çalışma, Verticillium Solgunluk Etmenine (Verticillium Dahliae Kleb.) Duyarlı (Ncch-8/10 İleri Hattı Np-Özbek 100) Ve Tolerant (Carmen) Olan İki Pamuk Genotipine Ait Kalluslara Fungal Kültür Filtratının Uygulanması Ve Kallusların Bu Kültür Filtratına Karş

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.06.2016 20.02.2020


12. Myrobolan B Erik Kök Anacının (Prunus cerasifera L.) Sıvı Kültürlerde Büyük Ölçekte Mikroçoğaltımı

Mevcut Projenin Konusunu Kök Boğazı Çürüklüğüne Dayanıklı, Kuvvetli Bir Erik Kök Anacı Olan, Ekonomik Olarak Önemli Myrobolan B (Prunus Cerasifera L.) Çeşidinin Sıvı Kültürlerde Geçici Daldırma Prensibine Dayalı 1 L’Lik Rıta® Ve 5 L’Lik Kabarcık Kolon Biy

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.09.2010 06.06.2013


13. Bazı Orkide Türlerinin In Vitro Koşullarda Üretimleri ve Çiçeklenmelerinin Ticari Çapta Gerçekleştirilmesi

Proje Kapsamında İnce Hücre Tabaka Sistemi, Çift Tabakalı Sistem Ve Rıta® Biyoreaktörleri Kullanılarak Ekonomik Aşıdan Önemli İki Orkide Türünün (Cattleya Ve Vanda) İn Vitro Koşullarda Klonal Çoğaltımları Ve İn Vitro Çiçeklenmeleri Üzerine Çalışmalar Yürü

Yardımcı Personel Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ 01.12.2012 30.11.2014


14. Myrobolan B. Erik Kök Anacının (Prunus cerasifera L.) Sıvı Kültürlerde Büyük Ölçekte Mikroçoğaltımı

Meyve Anaçları İçinde Önemli Bir Pazar Payına Sahip Olan Myrobolan B (Prunus Cerasifera L.) Erik Klon Anaçlarının, Köklenme Problemlerinden Dolayı, Çelik Ya Da Daldırma Yöntemleri İle Üretimleri Zordur. Mevcut Projenin Konusunu Kök Boğazı Çürüklüğüne Daya

Araştırmacı Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ 01.12.2009 01.12.2011


15. Tür İçi ve Türler Arası Pamuk (Gossypium spp.) Melezlerinde Haploit Bitki Eldesi İçin Anter Kültürü Olanaklarının Araştırılması

Çalışmada Farklı Pamuk Genotiplerinde Anter Kültürlerinde Doğrudan Ya Da Dolaylı Embriyo Rejenerasyonlarının Sağlanması Ve Ardından Öncelikle Haploit Bitkilerin, İlerleyen Aşamalarda Da Bu Haploit Bitkilerden Kromozom Katlanması Teknikleri Yardımı İle Dih

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2017


16. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) In Vitro Kültür Tiplerinin Farklı Eksplant Kaynaklarından Tam Bitki Rejenerasyonlarının Sağlanması Üzerine Etkileri

Proje Kapsamında Gossypium Hirsutum L. Türüne Ait 2 Farklı Çeşitte (Özbek-100 Ve Nazilli-143) Anter Kültürlerine Soğuk Ön Uygulaması ( 4 °C), Farklı Kültür Koşulları (Fotoperiyot Ve Karanlık) Ve Farklı Besin Ortamı İçerikleri Uygulamaları Yapılarak Bu Uyg

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2013 01.03.2018


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862803821

--%>