Dr. Öğr. Üyesi AYŞE GÜL SELİMHOCAOĞLU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ (DR)

1988 - 1990

TEZ: Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’xxna devam eden 14-18 yaşları arasındaki öğrencilerin heteroseksüel gelişimlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

1985 - 1987

TEZ: H.Ü. Devlet Konservatuvarına devam eden 14-18 yaş grubu öğrencilerinin sosyal uyumları ile ana baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EV EKONOMİSİ YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1979 - 1984

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2003-

Verdiği Dersler

 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, ARAŞTIRMA PROJESİ, OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, ERKEN ÇOCUKLUK EĞT GİRİŞ, ANNE ÇOCUK BESLENMESİ, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GELİŞİM, ANNE BABA EĞİTİMİ Lisans, 2018-2019
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, ANNE ÇOCUK BESLENMESİ, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GELİŞİM I-II, MATERYAL GELİŞTİRME Lisans, 2017-2018
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, ARAŞTIRMA PROJESİ 1-2, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM 1-2, ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ, ÇOCUKLAR İLETİŞİM, OKUL DENEYİMİ, MATERYAL GELİŞTİRME, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1-2 Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1-2, OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM 1-2, ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ, ÇOCUKLA İLETİŞİM, ARAŞTIRMA PROJESİ 1-2, MATERYAL GELİŞTİRME, Lisans, 2015-2016
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, ANNE ÇOCUK BESLENMESİ, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GELİŞİM I-II, OKUL DEN., MATERYAL GEL., ANNE BABA EĞT., ARŞT. PRO., ÖĞRETMENLİK UYG., ÇOCUKLA İLETİŞİM Lisans, 2014-2015
 • Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim, Materyal Geliştirme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Drama, Animasyon, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Lisans, 2013-2014
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Lisans, 2013-2014
 • DRAMA SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2013-2014
 • DRAMA SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2013-2014
 • DRAMA SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2012-2013
 • DRAMA SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2012-2013
 • Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim, Materyal Geliştirme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Drama, Animasyon, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Lisans, 2012-2013
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Lisans, 2012-2013
 • Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim, Materyal Geliştirme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Drama, Animasyon, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Lisans, 2011-2012
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Lisans, 2011-2012
 • DRAMA SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2011-2012
 • OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Lisans, 2010-2011
 • Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim, Materyal Geliştirme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Drama, Animasyon, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Lisans, 2010-2011
 • Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim, Materyal Geliştirme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Drama, Animasyon, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Lisans, 2009-2010
 • Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans, 2006-2007
 • Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans, 2005-2006
 • Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans, 2004-2005
 • Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans, 2003-2004
 • Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans, 2002-2003
 • Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans, 2001-2002
 • Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans, 2000-2001

Akademik / İdari Görevler

 • Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2014
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2014
 • Farabi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2016
 • Bologna Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 - 2015
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2004 - 2016

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretim Elemanı Gazi Üniversitesi, 1997 - 2007
 • Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Uzmanı Hacettepe Üniversitesi, 1984 - 2003

Makaleler

1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yer: Turkish Studies, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. 36-72 AYLIK ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKOYUNCAKLARI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yer: Turkish Studies, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterlilikleri ve Bu Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Kırşehir İli Örneği

Afacan Özlem,Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2012

Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale


4. Anne Babaların Çocuklarının Temel Gereksinimlerinin Yaklaşım Tarzlarının Çocukların Duygusal İstismar-İhmal Durumuna Etkisi (Kırşehir İli Örneği)

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Farklı Sosyo Ekonomik Düzeylerdeki İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Anne Babalarının Değerlendirmesine Göre Uyum Sorunları (Kırşehir İl Örneği)

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yer: Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Olumlu Bir Öğrenme Ortamı Oluşturulmasında Sınıf Yönetiminin Önemi

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 26.11.2004

Uluslararası Tam metin bildiri


2. 36-72 Aylık Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuk Oyuncakları Konusunda Görüşleri

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yeri: 4.Uluslararası İlköğretim Eğitimi Konferansı (4.th International Conference on Primary Education, 24.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL KOŞULLARININ İNCELENMESİ

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 21.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Beytepe İlköğretim Okuluna Devam Eden Öğrencilerin Ruhsal Uyumlarını Etkileyebilecek Değişkenlerin İncelenmesi

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yeri: V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17.09.1999

Ulusal Özet bildiri


5. Drama ve İlköğretimde Dramanın Önemi

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yeri: VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 09.07.2004

Ulusal Tam metin bildiri


6. İletişim ve Sınıf İçi İletişimin Önemi

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yeri: VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 09.07.2004

Ulusal Tam metin bildiri


7. 6-12 Yaş Grubu Çocuklarının Eğitiminde Okul-Aile İşbirliğinin Önemi ve Dikkat Edilebilecek Noktalar

Selimhocaoğlu Ayşe Gül, Yayın Yeri: VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 07.09.2001

Ulusal Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>