Doç. Dr. REMZİ CAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2007 - 2012

TEZ: Ortaöğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarında paragraf düzeyinde bağdaşıklık ve tutarlılık

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2003 - 2006

TEZ: Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin soru sorma becerileri üzerine bir alan araştırması (orta öğretim birinci sınıf-sınıf içi etkinliklerde )

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR.

1998 - 2002

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-

Verdiği Dersler

 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEM TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2017-2018
 • OKUL DENEYİMİ, Lisans, 2017-2018
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2017-2018
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YARATICI YAZMA Yüksek Lisans, 2016-2017
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEM TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2016-2017
 • ANLATMA TEKNİKLERİ II YAZMA EĞİTİMİ Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2016-2017
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2016-2017
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SEMİNER Yüksek Lisans, 2015-2016
 • YARATICI YAZMA Yüksek Lisans, 2015-2016
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • UZMANLIK ALANI Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YÖNTEM TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ANLATMA TEKNİKLERİ II: YAZMA EĞİTİMİ Lisans, 2015-2016
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2015-2016
 • OKUL DENEYİMİ, Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2015-2016
 • Yaratıcı Yazma Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yöntem Teknik ve Yaklaşımlar Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Anlatma Teknikleri Yazma Eğitimi Lisans, 2013-2014
 • ÖZel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2013-2014
 • Türkçenin Çağdaş Sorunları Lisans, 2012-2013
 • Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Lisans, 2011-2012

Akademik / İdari Görevler

 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2021
 • Myo/Yüksekokul Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2016
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2015

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı , 2002 - 2009

Makaleler

1. Öğretmen ve Öğrencilerinin Okuduğu/Tavsiye Ettiği Kitaplar ve BuKitapları Beğenme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Altuntaş Behçet,Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: International Journal Of Languages’ Education And Teaching (Ijlet), 2020

Uluslararası Hakemli Modern Language Association MLA, Linguistics Abstracts Online, Asian Education Index,Index Copernicus International Journals Master List Özgün Makale


2. Analysis of Written Expression Revision Skills of the Students in Faculty of Education

Can Remzi, Yayın Yer: Educational Research And Reviews, 2017

Uluslararası Hakemli Eric Özgün Makale


3. Ortaöğretim Öğrencilerinin Örtülü Anlamı Bulma Becerileri ile Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algıları Arasındaki İlişki

Can Remzi, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


4. Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazmaya Yönelik İlgileri Üzerine Bir Araştırma

Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli Google Akademik Özgün Makale


5. Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Kırşehir İli Örneği)

Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli Index Copernicus, SOBİAD Özgün Makale


6. Paragraf Yazma Becerilerini Geliştirme Üzerine BirUygulama

Altuntaş Behçet,Can Remzi, Yayın Yer: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Sobiad, Akademik Dizin, Tei Özgün Makale


7. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİKİLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Croos Trek Özgün Makale


8. Yansıtıcı Günlük Yazma Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Can Remzi,Altuntaş Behçet, Yayın Yer: Ana Dili Eğitimi, 2016

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


9. Türk Edebiyatı Dersine Katılıma Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Can Remzi, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergsi, 2016

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


10. The Relationship between Readers Comprehension Skillsand Awareness of Cohesive Relationships

Can Remzi, Yayın Yer: The Anthropologist, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


11. Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Konuşma Dili Unsurlarının İncelenmesi

İlanbey Özgür,Can Remzi, Yayın Yer: Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


12. The Relationshıp Between Skills Of Reading Comprehension And Establishing Relations Of Coherence And Cohesion In Written Expressions Of Secondary School Students

Can Remzi, Yayın Yer: Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2015

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


13. Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Can Remzi, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


14. Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Bakımından Değerlendirilmesi

Çetin İsmet,Can Remzi, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


15. OOrtaöğretim Öğrencilerinin Bağdaşıklık Araçlarını İşlevlerineGöre Yazılı Anlatımlarında Kullanma Becerileri

Can Remzi, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


16. Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Can Remzi,Türkyılmaz Mustafa,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


17. Öğrenci Görüşleriyle Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerlendirilmesi

Türkyılmaz Mustafa,Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


18. Alımlama Estetiği ve Okur Merkezli Yaklaşımın Eski Edebiyat Eğitimine Uygulanması

Türkyılmaz Mustafa,Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Acar Özgün Makale


Bildiriler

1. Students Views Regarding The Applicatıon Of Reflective Journal Writing

Can Remzi,Altuntaş Behçet, Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences and Education Research, 31.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


2. Fluency skills and their relations with reading comprehension

Yıldırım Kasım,Ateş Seyit,Can Remzi,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 28.10.2012

Uluslararası Özet bildiri


3. Context and Isolated Word Reading Fluency of Turkish Students and Their Relations with Reading Comprehension

Can Remzi,Türkyılmaz Mustafa,Yıldırım Kasım,Ateş Seyit, Yayın Yeri: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 28.10.2012

Uluslararası Özet bildiri


4. A Research on Book Reading Habits and Media Literacy of Students at the Faculty of Education

Karadeniz Abdulkerim,Can Remzi, Yayın Yeri: . International Conference on New Horizons in Education, 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Yazmaya Yönelik İlgileri Üzerine Bir Araştırma

Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 19.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. İlköğretim 7 Sınıf Türkçe Dersinin Öğretiminde Ortamdan Kaynaklanan Sorunların Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Beydoğan Hacı Ömer,Can Remzi, Yayın Yeri: Fakültesi I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Sempozyumu,, 17.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


7. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Şiir ve Aruz Eğitimi Hakkında Görüşleri

Karadeniz Abdulkerim,Can Remzi, Yayın Yeri: III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 14.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Relations among oral reading fluency silent reading fluency retell fluency and reading comprehension

Türkyılmaz Mustafa,Can Remzi,Yıldırım Kasım,Ateş Seyit, Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Science, 08.02.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Relations among contextual silent reading fluency non contextual silent reading fluency and reading comprehension a path analysis of fifth grade readers

Ateş Seyit,Yıldırım Kasım,Can Remzi,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Science., 08.02.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Ana Dili Türkçe Olan Bireylerin ve Yabancı Dili Türkçe Olan Bireylerin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi

Can Remzi,Armut Mustafa, Yayın Yeri: 12. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 05.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Paragraf Düzeyinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık

Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Paragraf Düzeyinde Bağdaşıklık Ve Tutarlılık Unsurların I İncelemek Amacıyla Yürütülmüştür Türkiye Örneklemi İle Çalışılmıştır 23 İlde Gerçekleştirilmiştir

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 30.09.2010 23.09.2012


2. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler Akademik Başarı Cinsiyet Sınıf Düzeyi Kitap Okuma Alışkanlığı Değişkenleri Açısından İncelenmiştir

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 30.12.2016


3. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 30.12.2016


4. Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından incelenmesi.

Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeyleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 11.10.2017


5. Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından incelenmesi.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 10.11.2017


6. İlköğretim Öğrencileriniin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Gençlik Romanlarının Etkisi

İlköğretim Öğrencileriniin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Gençlik Romanlarının Etkisi Belirlenmeye Çalışılmıştır

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 15.01.2014


7. İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin İncelenmesi

Araştırmada Öğrencilerin Sesli Okuma Akıcılıkları Sessiz Okuma Akıcılıkları Anlatma Akıcılıkları Bireysel Kelime Okuma Akıcılıkları Ve Okuduğunu Anlamaları Değerlendirilmiştir

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 14.07.2013


8. Bağdaşıklık İlişkileri İle İlgili Okuyucu Farkındalığı ve Okuduğunu Analama Becerisi Arasındaki İlişki

Bağdaşıklık İlişkileri İle İlgili Okuyucu Farkındalığı Ve Okuduğunu Analama Becerisi Arasındaki İlişkinin Tespiti Amaçlanmıştır

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.08.2014 07.09.2015


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805161

--%>