Araş. Gör. YASEMİN KUZU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DR)

2015 -

Yüksek Lisans

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

2013 - 2015

TEZ: Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi örneği

Yüksek Lisans

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2009 - 2012

TEZ: Bir Sturm-Liouville probleminin bazı özellikleri ve Green Fonksiyonu

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2004 - 2009

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-
  • Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016-2016
  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-2016

Akademik / İdari Görevler

  • Bologna Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 - 2015

Makaleler

1. Evaluation of teacher candidates according to the organization people pattern

Kuzu Okan,Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: College Student Journal, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. The Development of a Behavior Patterns Rating Scale for Preservice Teachers

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: Journal Of Education And Learning, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeğinin Geliştirilmesi

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, DRJI Özgün Makale


4. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeğinin Geliştirilmesi.

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli SOBIAD Özgün Makale


5. The Development of a Behavior Patterns Rating Scale for Preservice Teachers

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: Journal Of Education And Learning, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


Bildiriler

1. Aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin metaforları üzerindeki etkisi

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 4. International Conference on Curriculum and Instuction (ICCI), 30.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


2. Aday Öğretmenlerde Mesleki Tutumun Mesleğe ilişkin Metaforik Algıya Etkisi

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 4. International Conference on Curriculum and Instruction (ICCI), 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


3. The Pedagogical Formation Study Certificate Programme Students Relationship Between The General Proficiencies of Teaching Profession and Critical Thinking Tendency

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 5th International Conference on New Horizons (INTE 2014), 27.06.2014

Uluslararası Özet bildiri


4. Öğretmen Adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin,Akdoğan Dilan, Yayın Yeri: 26 th International Conference on Educational Sciences, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Teacher Candidates’ Attitudes and Views Towards Content Knowledge and Teaching Profession Knowledge Courses

Kuzu Okan,Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences (ICES), 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Öğretmen Adaylarının Etkinlik Davranış Kalıbına Göre Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin,Kuzu Okan, Yayın Yeri: 2nd International Academic Research Congress (INES), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİNLİK DAVRANIŞ KALIBINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin,Kuzu Okan, Yayın Yeri: II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Some Properties of a Sturm Liouville Type Problem and The Green Function

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Kadakal Mahir, Yayın Yeri: I. International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM), 21.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


9. Matematik Öğretmen Adaylarının Alan ve Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutum ve Metaforları

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Problem Çözme Becerisi ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Arasındaki İlişki

Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 09.05.2014

Ulusal Özet bildiri


11. Üniversite Tercihini Etkileyen Faktörlerin İkili Karşılaştırması

Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Okan,Yağmur Gökhan Uğur, Yayın Yeri: 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER), 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Oran ve Orantı Konusunda Soru Hazırlama Becerileri

Kuzu Okan,Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER), 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Öğretmen adaylarına yönelik organizasyon huy kalıbı değerlendirme ölçeği

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: I. International Academic Research Congress(INES), 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinlik Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sıvacı Sadık Yüksel,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016), 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


15. Matematiğe Yönelik Tutumlar ile Matematik Kavramına İlişkin Sahip Olunan Metaforlar Arasındaki İlişki

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016), 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Matematiğe Yönelik Tutumlar İle Matematik Kavramına İlişkin Sahip Olunan Metaforlar Arasındaki İlişki

Kuzu Okan,Kuzu Yasemin,Sıvacı Sadık Yüksel, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016), 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. 8 Sınıf Matematik Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Kullanılan Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarının İncelenmesi

Kuzu Yasemin,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016), 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


18. Evaluation of Teacher Candidates According to the Organization People Pattern

Kuzu Okan,Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 4. International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE), 01.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Öğretmen adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016


2. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının istatistiksel düşünme becerileri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016


3. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının istatistiksel düşünme becerileri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 27.11.2017


4. Öğretmen adaylarının organizasyon huy kalıbına göre değerlendirilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 09.12.2016


5. Etkinlik davranış kalıbına göre öğretmen adaylarının değerlendirilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.06.2017 22.12.2017


6. Öğretmen adaylarının etkinlik davranış kalıbına göre değerlendirilmesi

Kişilik Ve Kişiliğin Birey Yaşamındaki Etkileri Yüzyıllardır Merak Edilen Bir Konu Olmuş Ve Bu Alanda Birçok Görüş Öne Sürülmüştür. Bu Görüşlerden Biri De “Davranış Kalıpları” Dır. Davranış Kalıpları, Bireyi Tanıma Ve Bireye En Uygun Mesleği Sunabilme Kon

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.06.2017 22.12.2017


7. Etkinlik Davranış Kalıbına Göre Öğretmen Adaylarının Değerlendirilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.06.2017 22.12.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805149

--%>