Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT MAK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
GEOMETRİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (DR)

2008 - 2014

TEZ: Hiperbolik uzayın izometrileri ve invaryant yüzeyleri

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

2005 - 2008

TEZ: Genelleştirilmiş stereografik izdüşüm ve inversiyon

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

2001 - 2005

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005-2014

Verdiği Dersler

 • İleri Diferensiyel Geometri I Yüksek Lisans, 2021-2022
 • GEOMETRİDE ÖZEL KONULAR Doktora, 2019-2020
 • GEOMETRİDE ÖZEL KONULAR Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÖKLİD OLMAYAN GEOMETRİLER Doktora, 2019-2020
 • ÖKLİD OLMAYAN GEOMETRİLER Yüksek Lisans, 2019-2020
 • SEMBOLİK HESAPLAMA Doktora, 2019-2020
 • SEMBOLİK HESAPLAMA Yüksek Lisans, 2019-2020
 • GEOMETRİ II Lisans, 2019-2020
 • GEOMETRİ I Lisans, 2019-2020
 • İleri Lineer Cebir II Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İleri Lineer Cebir I Yüksek Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Dekan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 - 2020

Makaleler

1. Mappings That Transform Helices From Euclidean Space To Minkowski Space

Altınbaş Hasan, Mak Mahmut, Altunkaya Bülent, Kula Levent, Yayın Yer: Hacettepe Journal Of Mathematics And Statistics, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Some Special Legendre Mates of Spherical Legendre Curves

Mak Mahmut, Demir Melek, Yayın Yer: Punjab Unıversıty Journal Of Mathematıcs, 2022

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


3. Natural and conjugate mates of Frenet curves in three-dimensional Lie group

Mak Mahmut, Yayın Yer: Communications Faculty Of Sciences University Of Ankara Series A1 Mathematics And Statistics, 2021

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


4. Some Characterizations of Timelike Rectifying Curves in De Sitter 3-Space

Mak Mahmut, Yayın Yer: Cumhuriyet University Sciences Journal, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Some Special Associated Curves of Non-degenerate Curve in Anti de Sitter 3-Space

Mak Mahmut,Altınbaş Hasan, Yayın Yer: Mathematical Sciences And Applications E-Notes, 2017

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


6. Spacelike Smarandache Curves of Timelike Curves in Anti de Sitter 3-Space

Mak Mahmut,Altınbaş Hasan, Yayın Yer: International Journal Of Mathematical Combinatorics, 2016

Uluslararası Hakemli MathScinet Özgün Makale


7. Invariant Surfaces under Hyperbolic Translations in Hyperbolic Space

Mak Mahmut,Karlığa Baki, Yayın Yer: Journal Of Applied Mathematics, 2014

Uluslararası Hakemli MathScinet Özgün Makale


Bildiriler

1. On Some Mappings that Transform Helices from E^n to Minkowski Space E^n_1 or E^{n+1}_1

Altınbaş Hasan, Mak Mahmut, Altunkaya Bülent, Kula Levent, Yayın Yeri: 19. International Geometry Symposium, 30.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


2. Invariant Surfaces Under H Translation H Rotation and Horocyclic Rotation in Hyperbolic Space

Mak Mahmut,Karlığa Baki, Yayın Yeri: XII. Geometri Sempozyumu, 26.06.2014

Ulusal Özet bildiri


3. Kapalı Lorentz Küresel Eğrilerinin Alan Vektörleri ve Holditch Teoremi

Koru Yücekaya Gülay,Mak Mahmut, Yayın Yeri: III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, 23.05.2008

Ulusal Özet bildiri


4. Area Vectors of Lorentz Spherical Curves and its Application

Koru Yücekaya Gülay,Mak Mahmut, Yayın Yeri: 4th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2019), 22.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


5. Some Special Smarandache Curves of Non Degenerate Curves in Anti de Sitter 3 Space

Mak Mahmut,Altınbaş Hasan, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), 14.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


6. On Slant Helices in Hyperbolic 3-Space and de Sitter 3-Space

Altınbaş Hasan,Mak Mahmut, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2017), 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. A New Characterization of Bertrand curves Hyperbolic 3-Space and Minkowski 4-space

Mak Mahmut,Altınbaş Hasan, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2017), 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Some Characterization of Slant Helices in de Sitter 3-Space

Altınbaş Hasan,Mak Mahmut, Yayın Yeri: Modern Problems of Mathematics and Mechanics, 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. CMC Surfaces in Hyperbolic Space Hn

Mak Mahmut,Karlığa Baki, Yayın Yeri: 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications ( IECMSA-2012), 07.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


10. Genelleştirilmiş Stereografik İzdüşüm ve İnversiyon

Mak Mahmut,Karlığa Baki, Yayın Yeri: V. Ulusal Geometri Sempozyumu, 07.07.2007

Ulusal Özet bildiri


11. Direction Curves of Non-degenerate Frenet Curve in Anti de Sitter 3-Space

Mak Mahmut,Altınbaş Hasan, Yayın Yeri: 15th International Geometry Symposium, 06.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Some Special Legendre Mates of Spherical Legendre Curves

Mak Mahmut, Demir Melek, Yayın Yeri: 18th International Geometry Symposium,

Uluslararası Özet bildiri


13. Natural Mates of Frenet Curves in Three-Dimensional Lie Group

Mak Mahmut, Canan Ayşe, Yayın Yeri: 3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804590

--%>