Dr. Öğr. Üyesi MURAT POYRAZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

COĞRAFYA (DR)

2017 - 2021

TEZ: Yukarı kızılırmak havzası jips karstının morfometrik ve morfojenetik özellikleri

Yüksek Lisans

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)

2008 - 2013

TEZ: Ekolojik risk değerlendirmesi açısından Kazdağı Milli Parkı

Lisans

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

2004 - 2008

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2022-
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013-2022
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009-2013

Verdiği Dersler

 • Bitirme Projesi Lisans, 2021-2022
 • Volkan Jeomorfolojisi Lisans, 2021-2022
 • Uygulamalı Jeomorfoloji Lisans, 2021-2022
 • Arazi Çalışması Lisans, 2020-2021
 • Temel İstatistik Lisans, 2020-2021
 • Türkiye İç Bölgeleri Lisans, 2020-2021
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri II Lisans, 2020-2021
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri I Lisans, 2020-2021
 • Hidrografya Lisans, 2019-2020
 • Toprak Coğrafyası Lisans, 2019-2020
 • Coğrafyaya Giriş Lisans, 2019-2020
 • Afetler Coğrafyası Lisans, 2018-2019
 • Kıyı jeomorfolojisi ve Kıyı Yönetimi Lisans, 2018-2019

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Farabi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 - 2013
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 - 2013

Makaleler

1. Sivas Jips Karstında Dolin Yoğunluğunun CBS Tabanlı Analizi

Poyraz Murat, Öztürk Muhammed Zeynel, Soykan Abdullah, Yayın Yer: Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Service, DRJI, DOAJ Özgün Makale


2. Geyik Dağı Kütlesinin Yüzey Karstı Jeomorfolojisi ve Kütle Üzerindeki Karst-Buzul Jeomorfolojisi İlişkisi

Şimşek Mesut,Utlu Mustafa,Poyraz Murat,Öztürk Muhammed Zeynel, Yayın Yer: Ege Coğrafya Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Kırşehir ve Çevresi Demir Çağ Yerleşmeleri

Ünsal Veli,Poyraz Murat, Yayın Yer: Journal Of International Social Research, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), ScientificCommons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI,SIOP SocIndex, P Özgün Makale


4. Türkiye karst jeomorfolojisi genelini karakterize eden bir bölge: Orta Anadolu Platoları karst kuşağı

Nazik Lütfi,Poyraz Murat, Yayın Yer: Türk Coğrafya Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Morphometric approach to geomorphologic characteristics of Zeytinli Stream basin

Poyraz Murat,Taşkın Sevil,Keleş Kemal, Yayın Yer: Elsevier - Procedia, Social And Behavioral Sciences, 2011

Uluslararası Hakemli Conference Proceedings Citation Index Özgün Makale


Bildiriler

1. Türkiye'de Enerji Kaynakları Açısından Taşkömürünün Önemi ve Kullanım Durumu

Kapluhan Erol,Poyraz Murat, Yayın Yeri: 4th International Geography Symposium ‐ GEOMED 2016, 26.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Kırşehir'in Doğal ve Yapay Mağaralarının Turizm Potansiyeli

Tuncer Kadir,Poyraz Murat,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: 4th International Geography Symposium - GEOMED 2016, 26.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Morphometrical and Geomorphological Features of Kılıçözü Stream Basin Kırşehir

Elibol Eren,Poyraz Murat, Yayın Yeri: 4th International Geography Symposium - GEOMED2016, 26.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


4. Geyik Dağı (Orta Toroslar) Üzerinde Kuvaterner Buzullaşması ve Karstlaşma İlişkisi

Şimşek Mesut,Utlu Mustafa,Öztürk Muhammed Zeynel,Poyraz Murat, Yayın Yeri: 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 22.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


5. Yayla Alanlarının Kullanımının Yasal Ve Bilimsel Çerçevede İncelenmesi: Çataloluk Yaylası (Konya – Beyşehir) Örneği

Fural Şakir,Poyraz Murat, Yayın Yeri: II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Ecological Risk Assessment For Kaz Mountain National Park

Poyraz Murat,Soykan Abdullah, Yayın Yeri: SSHIF - 2015 / Social Sciences and Humanities in Focus, 18.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


7. Köprü Çayı Havzasında Konglomeralar Üzerinde Karstlaşma ve Ekolojisi (Antalya)

Atalay İbrahim,Soykan Abdullah,Cürebal İsa,Poyraz Murat,Fural Şakir, Yayın Yeri: UJES 2015 IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 17.10.2015

Ulusal Tam metin bildiri


8. Pamukkale Underground: Kaklık Cave Denizli TURKEY

Nazik Lütfi,Poyraz Murat, Yayın Yeri: 2nd International Conference On The Changing World And Social Research, 16.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


9. Türkiye Karst Morfolojisinde Neotektoniğin Rolü

Nazik Lütfi, Poyraz Murat, Yayın Yeri: UJES2015 IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 16.10.2015

Ulusal Tam metin bildiri


10. Gelişiminde, Karstlaşmanın İklim Değişikliklerinin Önüne Geçtiği Tektono-Karstik Bir İç Havza: Konya Kapalı Ovası

Nazik Lütfi,Poyraz Murat, Yayın Yeri: UJES 2015 IV. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu,, 16.10.2015

Ulusal Tam metin bildiri


11. Uluyan Rüzgârların Mutlu Adası: Catanduanes

Atasoy Emin,Poyraz Murat, Yayın Yeri: Global Challenges – Scientific Solutions, 15.05.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


12. Filipinlerin Sörf Başkenti: Siargao Adas

Atasoy Emin,Poyraz Murat, Yayın Yeri: Global Challenges – Scientific Solutions, 15.05.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


13. Çetince Cave (Ermenek-Karaman-Turkey) Formation And Development Characteristics With Economic Potential

Poyraz Murat,Elibol Eren,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu - UJES2017, 14.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. Türkiye'de mağara ekosistemine yönelik tehditler ve koruma yöntemleri

Poyraz Murat,Ferudun Dilek,Tuncer Kadir,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, 13.10.2010

Ulusal Özet bildiri


15. Türkiye de mağara turizminin unsurları ve Mencilis Mağarası (Safranbolu, Karabük) örneği

Ferudun Dilek,Poyraz Murat,Nazik Lütfi,Tuncer Kadir, Yayın Yeri: Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, 13.10.2010

Ulusal Özet bildiri


16. Kazdağları'nda turizm potansiyeline sahip bir mağara: Avcılar Mağarası (Edremit, Balıkesir)

Tuncer Kadir,Nazik Lütfi,Soykan Abdullah,Poyraz Murat, Yayın Yeri: The 3rd International Geography Symposium / GEOMED 2013, 13.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


17. Jips Karstında Gelişen Bir Mağara: İncirli Mağarası (Gazimağusa – KKTC)

Poyraz Murat,Nazik Lütfi, Yayın Yeri: UJES2019 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


18. A Characteristic Zone Representing Quaternary Development of Karstic Morphology in Turkey Central Taurides Central Anatolia Central Pontides Karstic Zone

Nazik Lütfi,Poyraz Murat, Yayın Yeri: TURQUA - Quaternary Symposium of Turkey, 11.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


19. Doğal bir mağaraya dönüşen bir altın galerisi: Sarmaşıklı Mağarası (Küçükkuyu, Çanakkale)

Nazik Lütfi,Tuncer Kadir,Poyraz Murat, Yayın Yeri: Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu-2011, 07.05.2011

Uluslararası Özet bildiri


20. Türkiye akarsularının bağlı oldukları akarsu havzalarının tekto-jenetik gelişim özellikleri

Nazik Lütfi,Tuncer Kadir,Poyraz Murat,Ferudun Dilek, Yayın Yeri: III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2012, 06.10.2012

Ulusal Özet bildiri


21. Importance Of Doline Morphometry In Terms of Morphotectonic Studies: Case Studies From Central Taurus Mountaıns

Öztürk Muhammed Zeynel,Şener Mehmet Furkan,Şimşek Mesut,Utlu Mustafa,Poyraz Murat, Yayın Yeri: 72st Geological Congress of Turkey, 01.02.2019

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Kırşehir ve Çevresi Demir Çağ Yerleşmelerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 27.10.2017


2. 1830 Nüfus Sayımında Kırşehir Nüfusu ve İdari Taksimatı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018 19.04.2019


3. Kırşehir Mağaralarının Ekonomik Kullanılabilirliği

Bilimsel Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2011 19.11.2015


4. Kartoğrafya Laboratuvarı

Alt Yapı Destekleme Programı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 14.07.2015


5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Laboratuvarı

Alt Yapı Destekleme Programı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 14.07.2015


6. Yoğun tektonik bir bölgede bulunan Karanfil Dağı kesintisiz kast kuşağının gelişim özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile modellenmesi (Pozantı-Adana)

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.05.2011 15.09.2013


7. Orta Kızılırmak Havzası'nın Kültürel Gelişimi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 03.07.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804534

--%>