Araş. Gör. CANSU YILDIZ TAŞDEMİR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (DR)

2016 - 2021

TEZ: Sanat ve Bilimle Keşif Programı'nın çocukların yaratıcı düşünme ve bilimsel süreç becerilerine yansımaları

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2014 - 2016

TEZ: 60-66 aylık çocukların bakış açısı alma ve yaratıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2008 - 2012

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2022-2022
  • Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-2022
  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-2014

Üniversite Dışı Deneyim

  • Öğretmen Özel Gürçağ Okulları, 2012 - 2013

Makaleler

1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat Etkinliği Uygulamalarının İncelenmesi

Yıldız Taşdemir Cansu, Güler Yıldız Tülin, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Investigating Preschoolers' Perception of Artists: Drawing an Artist

Çetin Zeynep, Yıldız Taşdemir Cansu, Yayın Yer: International Journal Of Art &Amp; Design Education, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


3. Is scientific creativity possible in early childhood?

Yıldız Taşdemir Cansu, Yayın Yer: Theory And Practice İn Child Development, 2021

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


4. The views and solution recommendations of preschool teachers and parents concerning children’s misbehaviors

Ata Doğan Selda,Yıldız Cansu,Atış Akyol Nevra,Akman Berrin, Yayın Yer: İlköğretim Online (Elektronik), 2021

Uluslararası Hakemli Scopus, TR Dizin, Index Copernicus Özgün Makale


5. Exploring the relationship between creative thinking and scientific process skills of preschool children

Yıldız Cansu, Güler Yıldız Tülin, Yayın Yer: Thinking Skills And Creativity, 2021

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


6. Okul öncesi fen eğitiminde açık kaynak kodlu planetaryumların kullanılabilirliği

Yıldız Cansu, Yayın Yer: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli ASOS Kısa Makale


7. Experiences of pre-school children and their teachers regarding class rules and behavior management: A case study

Yıldız Cansu,Atış Akyol Nevra,Ata Doğan Selda,Akman Berrin, Yayın Yer: Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli ESCI, EBSCO-Host, ERIC, ERIH Plus, ASOS İndex, TR Dizin Özgün Makale


8. Pre-service preschool teachers’ views, experiences and approaches about children’s drawings

Yıldız Cansu,Çoban Aysel, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


9. Erken çocukluk dönemi resimli çocuk kitaplarının eğitsel özelliklerinin incelenmesi

Yazıcı Dila Nur,Yıldız Cansu,Durmuşoğlu Mine Canan, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Gazetede çocuklar: Hürriyet, Sabah, Sözcü ve Posta örnekleri

Yıldız Cansu, Yayın Yer: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Türk Eğitim Indeksi, SOBİAD, ASOS Özgün Makale


11. Ressamları konu alan çocuk kitaplarının sanatla ilişkili eğitsel özellikleri

Yıldız Cansu,Durmuşoğlu Mine Canan, Yayın Yer: Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Scientific Indexing Services,ASOS Özgün Makale


12. The family involvement in different early childhood curricula and approaches in the world

Yıldız Cansu,Durmuşoğlu Mine Canan, Yayın Yer: Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


13. Öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin görüşleri ve zorbalıkla baş etme stratejileri

Atış Akyol Nevra,Yıldız Cansu,Akman Berrin, Yayın Yer: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2018

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


14. Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve bakış açısı alma

Yıldız Cansu,Karaman Neslihan, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. 3-6 yaş çocuklarının tercih ettikleri çizgi filmlerdeki şiddet içeriklerinin analizi

Yıldız Cansu, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. 2010-2015 yılları arasında yayımlanmış resimli çocuk kitaplarının resimleme özelliklerinin incelenmesi

Yıldız Cansu,Yazıcı Dila Nur,Durmuşoğlu Mine Canan, Yayın Yer: Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Erken Çocuklukta Kimine Göre Kaygı- Farklılıklara Saygı: AtölyeÇalışması Örneği

Uysal Hatice,Yazıcı Dila Nur,Akgül Esra,Karakuş Hilal,Yıldız Cansu,Güney Karaman Neslihan,Can Gül Şadiye, Yayın Yeri: 1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017), 24.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. Okul öncesi fen eğitiminde açık kaynak kodlu planetaryumların kullanılabilirliği

Yıldız Cansu, Yayın Yeri: Ulusal Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Konferansı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 19.12.2020

Ulusal Tam metin bildiri


3. Basic Scientific Process Skills and TV Cartoons in Early Childhood

Yıldız Cansu,Güler Yıldız Tülin, Yayın Yeri: New Perspectives in Science Education 6th Edition, 17.03.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Ressamları konu alan çocuk kitaplarının sanatla ilişkili eğitsel özellikleri

Yıldız Cansu,Durmuşoğlu Mine Canan, Yayın Yeri: II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu, 08.12.2018

Ulusal Tam metin bildiri


5. Erken Çocukluk Dönemi Çocuk Kitaplarının Eğitsel Özelliklerinin İncelenmesi

Yazıcı Dila Nur,Yıldız Cansu,Durmuşoğlu Mine Canan, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 05.09.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


6. TÜBİTAK çeviri resimli çocuk kitaplarındaki kültürel ögelerin incelenmesi

Yıldız Cansu,Işık Sıla, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 05.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


7. 21. yüzyıl becerileri için erken çocuklukta sanat ve bilimin bütünleştirilmesi: Sistematik bir derleme

Yıldız Taşdemir Cansu, Yayın Yeri: IX International Eurasian Educational Research Congress,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805169

--%>