Prof. Dr. NESLİHAN ÖZBEK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİMYA (DR)

2001 - 2008

TEZ: Bazı sülfonamit türevleri ve komplekslerinin sentezi, antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi, yapı-aktivite ilişkilerinin (SAR) değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİMYA (YL) (TEZLİ)

1999 - 2001

TEZ: Selenit ve selenatın türlendirilmesi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1990 - 1994

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
  • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-
  • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-

Akademik / İdari Görevler

  • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 - 2015
  • Bologna Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2019

Üniversite Dışı Deneyim

  • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, 2009 -
  • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, 2006 - 2009
  • Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi, 1999 - 2006
  • Öğretmen Atlıoğlu İlköğretim Okulu ,Şehit Nuri Pamir Lisesi, 1995 - 1999

Makaleler

1. Copper(II) sulfonamide complexes having enzyme inhibition activities on carbonic anhydrase I: synthesis, characterization and inhibition studies

Uzun Demet, Balaban Gündüzalp Ayla, Gümüşparlak Gökhan, Özdemir Özmen Ümmühan, Özbek Neslihan, Aktan Ebru, Yayın Yer: Journal Of The Iranıan Chemıcal Socıety, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. New sulfonylhydrazones containing methane sulfonic acid hydrazıde havıng human anticarbonic anhydrase and antimicrobıal activıty: synthesis, spectroscopic characterization, electrochemical properties, and biological activıties

Uzun Demet, Erdoğdu Ebru, Balaban Gündüzalp Ayla, Özdemir Özmen Ümmühan, Öztürk Ali, Özbek Neslihan, Kaya Kerem, Abdulmajet Olkar, Yayın Yer: Macedonian Journal Of Chemistry And Chemical Engineering, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Sulfonamide-derived hydrazone compounds and their Pd (II) complexes: Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure determination, in vitro antibacterial activity and computational studies

Özbek Neslihan,Özdemir Özmen Ümmühan,Altun Ahmet Fazıl,Şahin Ertan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2019

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


4. Special education teachers’ self-efficacy beliefs toward science course

Ateş Yeşim Taktat, Ateş Hüseyin, Özbek Neslihan, Afacan Özlem, Yayın Yer: Science Education International, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


5. Investigation of Social Media Addiction of High School Students

Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yer: International Journal Of Educational Methodology, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


6. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Elementlerin İsimlerinin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi

Yozgat Akman Aslı,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Researcher: Social Science Studies, 2018

Uluslararası Hakemli SOBİAD Özgün Makale


7. Synthesis, characterization, DFT studies of piperazine derivatives and its Ni(II), Cu(II) complexes as antimicrobial agents and glutathione reductase inhibitors

Özbek Neslihan,Mamaş Serhat,Alyar Saliha,Erdoğdu Türkan,Kaya Kerem,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2018

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


8. Synthesis, characterization, computational studies, antimicrobial activities and carbonic anhydrase inhibitor effects of 2-hydroxy acetophenone-N-methyl p-toluenesulfonylhydrazone and its Co(II), Pd(II), Pt(II) complexes

Özbek Neslihan,Alyar Salihe,Koçak Memmi Burcu,Balaban Gündüzalp Ayla,Bahçeci Zafer,Alyar Hamit, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2017

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


9. New Bioactive Silver(I) Complexes: Synthesis, Characterization, Anticancer, Antibacterial and Anticarbonic Anhydrase II Activities

Özdemir Özmen Ümmühan,Özbek Neslihan,Karagöz Genç Zuhal,İlbiz Firdevs,Balaban Gündüzalp Ayla, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2017

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


10. Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Üzerine Düşünceleri

Afacan Özlem,Özbek Neslihan,Aydoğdu Mustafa, Yayın Yer: Researcher:Social Science Studies, 2017

Uluslararası Hakemli SOBİAD Özgün Makale


11. Carbonic anhydrase inhibitors Synthesis characterization and inhibition activities of furan sulfonylhydrazones against carbonic anhydrase I hCA I

Balaban Gündüzalp Ayla,Parlakgümüş Gökhan,Uzun Demet,Özdemir Özmen Ümmühan,Özbek Neslihan,Sarı Musa,Tunç Tuncay, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2016

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


12. Biologically active Schiff bases containing thiophene furan ring andtheir copper II complexes Synthesis spectral nonlinear optical and density functional studies

Balaban Gündüzalp Ayla,Özsen İffet,Alyar Hamit,Alyar Saliha,Özbek Neslihan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2016

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


13. Synthesis characterization antibacterial activity and quantum chemical studies of N Acetyl propane sulfonic acid hydrazide

Alyar Saliha,Alyar Hamit,Özdemir Özmen Ümmühan,Şahin Ömer,Kaya Kerem,Özbek Neslihan,Balaban Gündüzalp Ayla, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2015

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


14. Synthesis characterization and crystal structures of new Zinc II and Nickel II complexes containing morpholine moiety and their antibacterial studies

Goudarziafshar Hamid,Rezaeivala Majid,Fayezeh Khosravı,Abbasityule Younes,Yousefi Somaieh,Özbek Neslihan,Eigner Vaclav,Dusek Mıchal, Yayın Yer: Journal Of The Iranian Chemical Society, 2015

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


15. Alkyl sulfonic acide hydrazides Synthesis characterization computational studies and anticancer antibacterial anticarbonic anhydrase II hCA II activities

Özdemir Özmen Ümmühan,İlbiz Firdevs,Balaban Gündüzalp Ayla,Özbek Neslihan,Tekin Suat,Hamurcu Fatma,Karagöz Genç Zuhal, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2015

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


16. Hg II and Zn II complexes based on 1 3 dimorpholinopropane Synthesis crystal structures and antibacterial activities

Goudarziafshar Hamid,Yousefi Somaieh,Abbasityule Younes,Dusek Mıchal,Eigner Vaclav,Rezaeivala Majid,Özbek Neslihan, Yayın Yer: Chınese Journal Of Inorganic Chemistry, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. Screening of novel chemical compounds as possible inhibitors of carbonic anhydrase and photosynthetic activity of photosystem II

Karacan Mehmet Sayım,Serhat Mamaş,Sergei Zharmukhamedov,Kupriyanova Elena,Shitov Alexandr,Klimov Vyacheslav,Özbek Neslihan,Özdemir Özmen Ümmühan,Balaban Gündüzalp Ayla,Schmitt Franz Josef,Karacan Nurcan,Friedrich Thomas,Los Dmitry,Carpentier Robert,Allakh, Yayın Yer: Journal Of Photochemistry And Photobiology B: Biology, 2014

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


18. Characterization antibacterial anticarbonic anhydrase II isoenzyme anticancer electrochemical and computational studies of sulfonic acid hydrazide derivative and its Cu II complex

Özdemir Özmen Ümmühan,Aktan Ebru,Firdevs İlbiz,Balaban Gündüzalp Ayla,Özbek Neslihan,Sarı Musa,Çelik Ömer,Saydam Sinan, Yayın Yer: Inorganica Chimica Acta, 2014

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


19. Experimental and computational study on 2 2 1E 2E hydrazine 1 2 diylidenedi 1E eth 1 yl 1 ylidene diphenol and its Ni II Pt II Pd II complexes

Alyar Saliha,Özbek Neslihan,Yıldırım Sema,İde Semra,Butcher Ray, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2014

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


20. Synthesis characterization and anti microbial evaluation of Cu II Ni II Pt II and Pd II sulfonylhydrazone complexes 2D QSAR analysis of Ni II complexes of sulfonylhydrazone derivatives

Özbek Neslihan,Alyar Saliha,Alyar Hamit,Şahin Ertan,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2013

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


21. Synthesis characterization and antimicrobial activity of copper II complexes with N N propanediyl bis benzenesulfonamide and N N ethanediyl bis 2 methylbenzenesulfonamide

Alyar Saliha,Özbek Neslihan,Ocak İskeleli Nazan,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Medicinal Chemistry Research, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


22. New nickel II palladium II platinum II complexes with aromatic methanesulfonylhydrazone based ligands Synthesis spectroscopic characterization and in vitro antibacterial evaluation

Özdemir Özmen Ümmühan,Akkaya Nesrin,Özbek Neslihan, Yayın Yer: Inorganica Chimica Acta, 2013

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


23. Conformational analysis vibrational and NMR spectroscopic study of the methanesulfonamide N N 1 2 ethanediylbis

Alyar Hamit,Ünal Arslan,Özbek Neslihan,Alyar Saliha,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2012

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


24. Synthesis characterization and antimicrobial activity of m toluenesulfonamide N N 1 2 ethanediylbis mtsen and Cu II phenanthroline 2 mtsen complex

Alyar Hamit,Alyar Saliha,Ünal Arslan,Özbek Neslihan,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2012

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


25. Synthesis crystal structure antibacterial activities and electrochemical studies of new N N polymethylene bis sulfonamides

Özbek Neslihan,Saliha Alyar,Serhat Mamaş,Şahin Ertan,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2012

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


26. Conformational analysis and nonlinear optical properties of the N N pentamethylenebis salicylideneiminato manganese II complexs

Alyar Hamit,Saliha Alyar,Özbek Neslihan, Yayın Yer: Journal Of Optoelectronıcs And Advanced Materıals, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


27. Synthesis characterization and antibacterial activity of the ligands including thiophene furan ring systems and their Cu II Zn II complexes

Balaban Gündüzalp Ayla,Özbek Neslihan,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Medicinal Chemistry Research, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


28. Quantitative structure activity relationships studies for prediction of antimicrobial activity of synthesized disulfonamide derivatives

Saliha Alyar,Özbek Neslihan,Kübra Kuzukıran,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Medicinal Chemistry Research, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


29. Synthesis characterization spectroscopic properties theoretical calculation and antimicrobial activity of new aryldisulfonamides

Alyar Saliha,Zengin Hüseyin,Özbek Neslihan,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2011

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


30. Experimental and theoretical studies on methanesulfonic acid 1 methylhydrazide Antimicrobial activities of its sulfonyl hydrazone derivatives

Özbek Neslihan,Saliha Alyar,Karacan Nurcan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2009

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


31. Structure antibacterial activity and theoretical study of 2 hydroxy 1 naphthaldehyde N methylethanesulfonylhydrazone

Özbek Neslihan,Özcan Yusuf,Kavak Gülten,Karacan Nurcan,İde Semra, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2009

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


32. Synthesis characterization and antimicrobial activity of new aliphatic sulfonamide

Özbek Neslihan,Hikmet Katırcıoğlu Türk,Karacan Nurcan,Tülay Baykal, Yayın Yer: Bioorganic Medicinal Chemistry, 2007

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


33. Nucleophilic attack by bromide ions as a first step of conversion of Se VI to Se IV

Özbek Neslihan,Güler Somer,Peter Zuman, Yayın Yer: Talanta, 2006

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. SYNTHESİS ANTİBACTERİAL ACTİVİTİES AND ELECTROCHEMİCAL STUDİES THE SYNTHESIS OF SCHIFF BASE METHYL 2 2 HYDROXYBENZYLIDENE AMINO 6 ETHYL 4 5 6 7 TETRA HYDROTHIENO 2 3 C PYRIDINE 3 CARBOXYLATE

Özbek Neslihan,Çolak Naki, Yayın Yeri: 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 30.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


2. NEW BIOACTIVE AG I COMPLEXES WITH ALKYL SULFONIC ACIDE HYDRAZIDES SYNTHESIS CHARACTERIZATION COMPUTATIONAL STUDIES ANTIBACTERIAL ANDANTICARBONIC ANHYDRASE II HCAII ACTIVITIES

Özbek Neslihan,Özdemir Özmen Ümmühan,Balaban Gündüzalp Ayla,İlbiz Firdevs, Yayın Yeri: 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Synthesis, Characterization, DFT Calculations and Antimicrobial Studies of Heteroaromatic Diimines and Their Copper(II) Complexes

Akyıldız Fatih,Balaban Gündüzalp Ayla,Alyar Hamit,Özsen İffet,Özbek Neslihan,Alyar Salihe, Yayın Yeri: 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), 29.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Bazı Sülfonilhidrazon Türevlerinin Yapısal ve Elektronik özelliklerinin PM3 ve DFT Yöntemleriyle İncelenmesi, Yapı-Aktivite İlişkilerinin (SAR) değerlendirilmesi

Alyar Salihe,Alyar Hamit,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Bazı disülfonamit bileşiklerinin Yapı-Aktivite İlişkisinin İncelenmesi (SAR)

Alyar Salihe,Alyar Hamit,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Synthesis, Characterization, Computational Studies andAntimicrobial Activity of bis(3,5-di-tert-bütil-2-hydroxyacetophenonepropanesulfonylhydrazone) Pd(II)

Özbek Neslihan,Özdemir Özmen Ümmühan,Altun Ahmet Fazıl, Yayın Yeri: IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. New aromatic/heteroaromatic propanesulfonylhydrazonecompound: Synthesis, Physical properties, ComputationalStudies and Antimicrobial Activity

Özbek Neslihan,Özdemir Özmen Ümmühan,Altun Ahmet Fazıl, Yayın Yeri: IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Bis(5-Klor,2-Hidroksiasetofenonpropansülfonilhidrazonato)Pd(II) Kompleksinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması,Antibakteriyel Özelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisininİncelenmesi

Özbek Neslihan,Özdemir Özmen Ümmühan,Altun Ahmet Fazıl, Yayın Yeri: IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. 5-Klor,2-Hidroksiasetofenon PropansülfonilhidrazonBileşiğinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması, AntibakteriyelÖzelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisinin İncelenmesi

Özbek Neslihan,Özdemir Özmen Ümmühan,Altun Ahmet Fazıl, Yayın Yeri: IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Synthesis, structural characterization and biological evaluation of boron-containing alkyl sulfonyl hydrazones

Kantoğlu Ümit,Özdemir Özmen Ümmühan,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), 20.03.2020

Uluslararası Özet bildiri


11. DETERMINATION OF SELF-EFFICACY OF SPECIAL EDUCATION TEACHERSTOWARDS SCIENCE COURSE

Taktak Ateş Yeşim,Özbek Neslihan,Afacan Özlem,Ateş Hüseyin, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONGRESS onEDUCATION SCIENCES AND LEARNINGTECHNOLOGY (ICESLT), 19.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Carbonic Anhdrase I Inhibitor Determinatıon of Inhibition Effect of Bis Furan 2 aldehydemethanesulfonylhdrazone copper II chloride by Spectrophotometric Metod

Balaban Gündüzalp Ayla,Özdemir Özmen Ümmühan,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 11thInternational Symposıum on Pharmaceutical Science .Ankara Universty, 12.06.2015

Uluslararası Özet bildiri


13. CHARACTERIZATION, VIBRATIONAL AND NMR SPECTROSCOPICSTUDY OF 2 DIETHYL 2,2’xx-(PIPERAZINE-1,4-DIYL)DIACETATEMOLECULE

Ünal Arslan,Özbek Neslihan,Alyar Salihe,Alyar Hamit, Yayın Yeri: 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. ELECTRONIC CHARACTERISTICS AND NONLINEAR OPTICALPROPERTIES OF DIETHYL 2,2’xx- (PIPERAZINE-1,4-DIYL) DIACETATECOMPONENT

Ünal Arslan,Özbek Neslihan,Alyar Salihe,Alyar Hamit, Yayın Yeri: 1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. YENİ AROMATİK PİPERAZİN BİLEŞİĞİ: SENTEZİ, FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, HESAPLAMA ÇALIŞMALARI VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTE

Özbek Neslihan,Balaban Gündüzalp Ayla, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık,, 10.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


16. 2,2’-(PİPERAZİN-1,4-DİİL) BIS N’-((Z)-1-(2-HİDROKSİNAFTALEN-1-İL)ETİLİDEN)) ASETOHİDRAZİD’İN SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ VE TEORİK NMR ÇALIŞMALARI

Balaban Gündüzalp Ayla,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık,, 10.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


17. 2,2’-(PİPERAZİN-1,4-DİİL)BİS(N’-((Z)-2,4-DİHİDROKSİBENZİLİDEN)ASETOHİDRAZİT) BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ, YAPISININ AYDINLATILMASI VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMES

Özbek Neslihan,Balaban Gündüzalp Ayla, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık,, 10.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


18. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Yüksel Merve,Afacan Özlem,Özbek Neslihan,Aydoğdu Mustafa, Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress463, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Taktak Ateş Yeşim,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Buyukbilen Rıdvan,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. YENİ PİPERAZİN TÜREVİ VE Nİ(II) , CU(II) KOMPLEKSLERİ SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ VE YAPI -AKTİFLİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

Özbek Neslihan,Erdoğdu Türkan,Alyar Saliha,Karacan Nurcan, Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


22. PİPERAZİN HALKASI İÇEREN SCHİFF BAZI VE CU(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, YAPISININ AYDINLATILMASI, BİYOLOJİK VE TEORİK ÇALIŞMALAR

Özbek Neslihan,Erdoğdu Türkan,Alyar Saliha,Karacan Nurcan, Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


23. Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği

Şanlı Demet,Afacan Özlem,Özbek Neslihan,Aydoğdu Mustafa, Yayın Yeri: II. International Scientific And Vocational Studies Congress, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Boşaltım Sisteminin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi

Demir İlknur,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: II. International Scientific And Vocational Studies Congress, 08.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. Fen Bilgisi İle Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: II. International Scientific And Vocational Studies Congress, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Fen Eğitimi Alanında 2007-2017 Yılları Arasında Yapılan Robotik Kodlama Çalışmalarının İncelenmesi

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: II. International Scientific And Vocational Studies Congress, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


27. Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarının Bilimsel Tutumlarına Etkisi

Karahan Mehmet,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


28. Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel YaratıcılıklarınınFen Bilimleri Ders Başarısına Etkisi

Karahan Mehmet,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


29. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersinde Uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi.

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


31. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Beyin Yarı Kürelerinin Baskınlığı ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Akkuş Ali,Afacan Özlem,Özbek Neslihan, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


32. Öğretmen Adayları Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Öz Yeterlik Ölçeği (ÖBEPÖYÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması.

Karakurt Nevin,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


33. Destek ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlamaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Kırşehir İli Örneği).

Karakurt Nevin,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


34. Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumları.

Karakurt Nevin,Özbek Neslihan,Afacan Özlem, Yayın Yeri: 13.Uluslarası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


35. New Aromatic Aminothiophenes Compound Synthesis Characterization Antibacterial Anticarbonic Anhydrase II hCA II Activities

Özbek Neslihan,Çolak Naki, Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS, 02.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


36. THE SYNTHESIS OF SCHIFF BASE METHYL 2 5 CHLORO 2 HYDROXYBENZYLIDENE AMINO 6 ETHYL 4 5 6 7 TETRA HYDROTHIENO 2 3 C PYRIDINE 3 CARBOXYLATE AND INVESTIGATION OF ITS ELECTROCHEMICAL PROPERTIES AND ANTİBACTERİAL ACTİVİTİES

Özbek Neslihan,Çolak Naki, Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS, 02.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


37. CHARACTERİZATİON CRYSTAL STRUCTURE AND COMPUTATION OF CHEMICAL SHIFT TENSOR AND OF 2 2 HYDROXY 3 METHOXYPHENYL METHYLENE HYDRAZONE

Özbek Neslihan,Kaya Kerem, Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS, 02.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Bazı sülfonamit türevlerinin p ve d bloğu elementleri ile komplekslerinin sentezi antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi ve Karbonik anhidraz enzimine karşı inhibitör etkisinin incelenmesi

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 28.03.2011 06.01.2014


2. Bitkilerde yeni karbonik anhidraz ve glutation redüktaz inhibitörlerinin sentezi karekterizasyonu ve uygulaması

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 24.03.2013 01.06.2015


3. Tiyadiazol İçeren Tek Kristal Moleküllerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Aktivitelerinin Deneysel ve Moleküler Doking Yöntemi İle İncelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.06.2017 17.05.2018


4. Tiyadiazol İçeren Tek Kristal Moleküllerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Aktivitelerinin Deneysel ve Moleküler Doking Yöntemi İle İncelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.06.2017


5. Yeni piperazin türevleri ve komplekslerinin sentezi, antimikrobial aktivitelerinin ve yapı aktiflikilişkisinin kurulması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.12.2017


6. FEF 05 2012 12

Aromatik Metansulfonilhidrazon Türevleri İle Ni Iı Pd Iı Pt Iı Komplekslerinin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması Antibakteriyel Ve Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitör Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.05.2012 30.10.2014


7. Yeni sülfonilhidrazit ve sülfonil hidrazonlar ile bunların geçiş metal Komplekslerinin sentezi kuantum mekaniksel yöntemlerle konformasyon IR ve NMR hesaplamalarının yapılması biyolojik aktifliklerinin incelenmesi

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 09.03.2005 21.01.2008


8. Bazı sülfonamit türevlerinin p ve d bloğu elementleri ile komplekslerinin sentezi antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi DFT yöntemi ile kuantum kimyasal parametrelerinin hesaplanması ve yapı aktivite ilişkilerinin incelenmesi

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 04.03.2010 18.04.2012


9. Alkilsülfonamid hidrazitlerin Kantitatif Yapı Aktiflik İlişkisinin QSAR İncelenmesi

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 04.01.2006 01.01.2008


10. Propansülfonamit türevlerinin sentezi biyolojik aktifliklerinin incelenmesi ve Kantitatif Yapı Aktiflik İlişkisi nin QSAR belirlenmesi

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 03.01.2007 25.02.2009


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805116

--%>