Dr. Öğr. Üyesi HAKAN KIR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARLA BİTKİLERİ (DR)

2011 - 2014

TEZ: Kırşehir koşullarında farklı biçim zamanları ve karışım oranlarının macar fiği + tahıl karışımlarının verim ve kalitesi üzerine etkileri

Yüksek Lisans

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

2008 - 2010

TEZ: Tokat-Kazaova şartlarında bazı yonca çeşitlerinin performanslarını belirlenmesi

Lisans

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2004 - 2008

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2015-
 • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2012-2015

Verdiği Dersler

 • Tarla Bitkileri Uygulama II Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Tezi II Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Uygulama II Lisans, 2021-2022
 • Baklagil Yem Bitkileri Lisans, 2021-2022
 • Tarla Bitkileri Lisans, 2021-2022
 • Silaj Bitkileri ve Silaj Tekniği Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Tezi I Lisans, 2021-2022
 • Tarla Bitkileri Uygulama I Lisans, 2021-2022
 • Mesleki Uygulama I Lisans, 2021-2022
 • Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans, 2021-2022
 • Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygilleri Doktora, 2021-2022
 • Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği Doktora, 2021-2022
 • Yem Bitkilerinde Kalite ve Kalite Etkileyen Faktörleri Doktora, 2021-2022
 • Alternatif Yem Bitkileri Doktora, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Seminer Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Seminer Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Baklagil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yem Bitkilerinde Analiz Yöntemleri Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Buğdaygil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Mesleki Uygulama II Lisans, 2020-2021
 • SLAJ BİTKİLERİ VE SLAJ TEKNİĞİ Lisans, 2020-2021
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2020-2021
 • Proje Hazırlama ve Sunum Teknikleri Lisans, 2020-2021
 • Baklagil Yem Bitkileri Lisans, 2020-2021
 • Tarla Bitkileri Lisans, 2020-2021
 • Bitirme Tezi II Lisans, 2020-2021
 • Tarla Bitkilerinde Temel Analiz Yöntemleri Lisans, 2020-2021
 • Mesleki Uygulama I Lisans, 2020-2021
 • Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans, 2020-2021
 • SLAJ BİTKİLERİ VE SLAJ TEKNİĞİ Lisans, 2019-2020
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-II Lisans, 2019-2020
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA-II Lisans, 2019-2020
 • PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Lisans, 2019-2020
 • Baklagil Yem Bitkileri Lisans, 2019-2020
 • Tarla Bitkileri Lisans, 2019-2020
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-I Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA-I Lisans, 2019-2020
 • Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans, 2019-2020
 • TARLA BİTKİLERİ Lisans, 2019-2020
 • Yem Bitkilerinde Ekoloji ve Fizyoloji Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Baklagil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yüksek Lisans Seminer Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Herbaryum Hazırlama Teknikleri Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yem Bitkilerinde Analiz Yöntemleri Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Buğdaygil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yem Bitkilerinde Ekoloji ve Fizyoloji Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yüksek Lisans Seminer Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Herbaryum Hazırlama Teknikleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yem Bitkilerinde Analiz Yöntemleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tarla Bitkileri Lisans, 2018-2019
 • SLAJ BİTKİLERİ VE SLAJ TEKNİĞİ Lisans, 2018-2019
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2018-2019
 • YAZ STAJI 30 İŞ GÜNÜ Lisans, 2018-2019
 • MESLEKİ UYGULAMA-II Lisans, 2018-2019
 • PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Lisans, 2018-2019
 • Laboratuvara Giriş Lisans, 2018-2019
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-II Lisans, 2018-2019
 • Çayır Mera ve Yem Bitkileri Lisans, 2018-2019
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-I Lisans, 2018-2019
 • MESLEKİ UYGULAMA-I Lisans, 2018-2019
 • BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Lisans, 2018-2019
 • SLAJ BİTKİLERİ VE SLAJ TEKNİĞİ Lisans, 2017-2018
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-II Lisans, 2017-2018
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA-II Lisans, 2017-2018
 • PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Lisans, 2017-2018
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-II Lisans, 2017-2018
 • TARLA BİTKİLERİ Lisans, 2017-2018
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-I Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA-I Lisans, 2017-2018
 • BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Lisans, 2017-2018
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-I Lisans, 2017-2018
 • Yem Bitkilerinde Ekoloji ve Fizyoloji Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yüksek Lisans Seminer Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Herbaryum Hazırlama Teknikleri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yem Bitkilerinde Analiz Yöntemleri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yem Bitkilerinde Ekoloji ve Fizyoloji Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Herbaryum Hazırlama Teknikleri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yem Bitkilerinde Analiz Yöntemleri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SLAJ BİTKİLERİ VE SLAJ TEKNİĞİ Lisans, 2016-2017
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ UYGULAMA-II Lisans, 2016-2017
 • PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Lisans, 2016-2017
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-II Lisans, 2016-2017
 • TARLA BİTKİLERİ Lisans, 2016-2017
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-I Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ UYGULAMA-I Lisans, 2016-2017
 • BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Lisans, 2016-2017
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-I Lisans, 2016-2017
 • SLAJ BİTKİLERİ VE SLAJ TEKNİĞİ Lisans, 2015-2016
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-II Lisans, 2015-2016
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ UYGULAMA-II Lisans, 2015-2016
 • PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Lisans, 2015-2016
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-II Lisans, 2015-2016
 • TARLA BİTKİLERİ Lisans, 2015-2016
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-I Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ UYGULAMA-I Lisans, 2015-2016
 • BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Lisans, 2015-2016
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-I Lisans, 2015-2016
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Seminer Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Yem Bitkilerinde Ekoloji ve Fizyoloji Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Yem Bitkilerinde Kalite Yüksek Lisans, 2015-2016
 • SLAJ BİTKİLERİ VE SLAJ TEKNİĞİ Lisans, 2014-2015
 • TARLA BİTKİLERİ UYGULAMA-II Lisans, 2014-2015
 • MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans, 2014-2015
 • MESLEKİ UYGULAMA-II Lisans, 2014-2015
 • PROJE HAZIRLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Lisans, 2014-2015
 • LABORATUVAR UYGULAMALARI-II Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2019

Üniversite Dışı Deneyim

 • Eğitim Alma Bydgoszcz University Of Science And Technology, 2016 - 2016

Makaleler

1. Comparison of Alternative Sowing Methods in Hungarian Vetch and Triticale Cultivation in Terms of Yield and Weed Biomass

Kır Hakan, Yavuz Tamer, Yılar Melih, Yayın Yer: Gesunde Pflanzen, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Effects of Different Forage Pea and Rye Mixtures on Forage Yield and Quality

Kır Hakan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Range And Forage Science, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Determining the proper sowing time for the mixture of Hungarian vetch and triticale under continental climate conditions

Kır Hakan, Yayın Yer: Cıencıa Rural, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. Some physical, chemical, and germination properties of Peganum harmala L. seeds

Ertuğrul Ömer, Yılar Melih, Kır Hakan, Kömekçi Ceren, Yayın Yer: Journal Of Food Process Engıneerıng, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Forage yield and quality of Hungarian vetch mixture with oat varieties under rainfed conditions

Kır Hakan, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. YIELD AND QUALITY TRAITS OF SOME SILAGE MAIZE CULTIVARS

Kır Hakan, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. Türkiye’de Kaba Yem Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği

Yavuz Tamer,Kır Hakan,Gül Veysel, Yayın Yer: Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


8. Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Kır Hakan,Ünsal Bülent, Yayın Yer: Manas Journal Of Agriculture Veterinary And Life Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


9. Physio-biochemical analyses in seedlings of sorghum-sudangrass hybrids that are grown under salt stress under in vitro conditions

Beyaz Ramazan,Kır Hakan, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Bıochemıstry-Turk Bıyokımya Dergısı, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


10. Yield and Quality Feature of Some Silage Sorghum and Sorghum-Sudangrass Hybrid Cultivars in Ecological Conditions of Kırşehir Province

Kır Hakan, Şahan Dursun Başak, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. THE YIELD AND AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF SILAGE MAIZE CULTIVARS GROWN UNDER KIRSEHIR ECOLOGICAL CONDITIONS

Kır Hakan,Yavuz Tamer, Yayın Yer: Journal Of Global Innovations İn Agricultural And Social Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli Scopus Özgün Makale


12. Sıra Araliklarının Sorgum ve Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Kalite Uzerine Etkisi

Talat Budak, Kır Hakan, Yayın Yer: 21. Yüzyılda Fen Bilimleri Veteknik Bilimler Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


13. The Factors Affecting Yield and Quality of Hungarian Vetch Cereal Mixtures in Arid Environmental Conditions

Kır Hakan,Karadağ Yaşar,Yavuz Tamer, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletin, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Farklı Sıra Arası Uygulamalarının Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi

Sabancı Cafer Olcayto,Kır Hakan,Yavuz Tamer,Karayel Ali İhsan,Baskoy Sibel, Yayın Yer: Anadolu Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. The Effects of Different Row Spacings on Seed Yield of Some Common Vetch Varieties (Vicia sativa L.)

Sabancı Cafer Olcayto,Kır Hakan,Yavuz Tamer,Baskoy Sibel,Karayel Ali İhsan, Yayın Yer: Anadolu Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Ahi Evran Üniversitesi Kaba Yem Pilot Üniversite Projesi Tanıtımı

Yavuz Tamer, Kır Hakan, Yayın Yeri: TÜBA Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu, 31.03.2018

Ulusal Tam metin bildiri


2. The Effects of Different Row Spacings on Seed Yield of Some Common Vetch Varieties

Sabancı Cafer Olcayto,Yavuz Tamer,Kır Hakan,Başköy Sibel,Karayel Ali İhsan, Yayın Yeri: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 28.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


3. Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Karadağ Yaşar, Özkurt Mahir, Akbay Tohumcu Seda, Kır Hakan, Yayın Yeri: Tarım Sempozyumu, 23.04.2012

Ulusal Tam metin bildiri


4. Tokat İli Yeşilyurt Köyü Doğal Merasının Botanik Kompozisyon, Kuru Madde Verimi ve Kalitesi Belirlenmesi

Nadir Melih, İptaş Selahattin, Karadağ Yaşar, Kır Hakan, Yayın Yeri: Tarım Sempozyumu, 23.04.2012

Ulusal Tam metin bildiri


5. Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L) Hatları Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Karadağ Yaşar,Yavuz Musa,Karaalp Musa,Akbay Seda,Kır Hakan, Yayın Yeri: IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 15.10.2011

Ulusal Tam metin bildiri


6. Tokat Kazova Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Karadağ Yaşar,İptaş Selahattin,Kır Hakan,Akbay Seda, Yayın Yeri: IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 15.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


7. Tokat Kazova Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İptaş Selahattin,Karadağ Yaşar,Kır Hakan,Akbay Seda,Özkurt Mahir, Yayın Yeri: IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 15.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


8. Sivas Şarkışla koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Kır Hakan,Akbay Tohumcu Seda,Özkurt Mahir,Karadağ Yaşar, Yayın Yeri: ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, 12.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Kırşehir Koşullarında Farklı Biçim Zamanları ve Karışım Oranlarının MacarFiği Tahıl Karışımlarının Verim Üzerine Etkileri

Kır Hakan,Karadağ Yaşar,Yavuz Tamer, Yayın Yeri: 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 10.09.2015

Ulusal Özet bildiri


10. Sıra Aralıklarının Sorgum ve Sorgum Üzerine Etkisi -Sudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Kalite

Kır Hakan, Budak Talat, Yayın Yeri: 2.nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 09.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


11. Sıra Aralıklarının Sorgum ve Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinin Bazı Agronomik Özelliklerine Etkisi

Budak Talat, Kır Hakan, Yayın Yeri: 2.nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 09.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


12. The Yield and Agronomic Characteristics of Silage Sorghum and Sorghum-Sudangrass Hybrid Cultivars Under Kirsehir Ecological Conditions

Kır Hakan, Şahan Dursun Başak, Yayın Yeri: 4. International Agriculture Congress, 08.07.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


13. KIRŞEHİR KOŞULLARINDA FARKLI MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) VE YULAF (Avena sativa L.) KARIŞIM ORANLARININ OT VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Kır Hakan, Yavuz Tamer, Gül Veysel, Yayın Yeri: AHI EVRAN International Conference on Scientific Research, 02.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Kırşehir Ekolojik Koşullarında Ana Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Kırşehir İlinde Yetiştirme Potansiyeli Olabilecek Üretim İznine Sahip Ve Tescilli Mısır Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 27.04.2018


2. Kırşehir Koşullarında Bazı Baklagil Yem Bitkileri Üzerinde Araştırmalar

Kırşehir Ekolojik Koşullarında Fiğ Macar Fiği Mürdümük Gibi Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkisi Türlerinin Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.07.2013 27.07.2016


3. Kırşehir Ekolojisine Uygun Yapay Mera Karışımlarının Belirlenmesi

Bölgede Kurulması Muhtemel Yapay Meralar İçin Verim Ve Kalite Bakımından En Uygun Karışım Ya Da Karışımların Belirlenmesi.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.07.2013 05.12.2016


4. Kırşehir Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafenin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verim Ögelerine Üzerine Etkisi.

Kırşehir Ekolojisine Uygun Mısır Çeşitlerinde Sıra Arası Ve Sıra Üzeri Mesafenin Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.05.2019 22.04.2021


5. Kaba Yem Üretim Projesi

Yem Bitkileri Kültürünü, Tarımını Tanıtmak Ve Yaygınlaştırmak.

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 22.05.2018


6. Kırşehir koşullarında mürdümük ve yulaf karışımlarının performansının belirlenmesi

Kırşehir Hayvancılığının En Büyük Problemi Olan Kaliteli Kaba Yem Açığının Kapatılmasına Yönelik Olarak, Verim Ve Kalite Bakımından Uygun, Bölgede Ekilebilecek Mürdümük Ve Yulaf Karışım Oranının Belirlenmesi.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 03.06.2021


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804827

--%>