Dr. Öğr. Üyesi SEVAL YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ
FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ (DR)

2010 - 2016

TEZ: Türkiye’xxde ahlak eğitimi üzerine bir inceleme

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BİLİM TARİHİ (YL) (TEZLİ)

2007 - 2009

TEZ: Osmanlıların modernleşme sürecinde ”yeni bilim anlayışının” etkisi: Doğa felsefesi mi? fizik mi?

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

2003 - 2007

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2021-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017-
 • Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2010-2016
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009-2010

Verdiği Dersler

 • Descartes Lisans, 2020-2021
 • Bitirme Ödevi-II Lisans, 2020-2021
 • Analitik Felsefe Lisans, 2020-2021
 • Sistematik Felsefe Semineri Lisans, 2020-2021
 • Eğitim Felsefesi Lisans, 2020-2021
 • Ortaçağ Felsefesi Lisans, 2020-2021
 • Felsefe Tarihi Semineri Lisans, 2020-2021
 • Felsefe Tarihi Metinleri-I Lisans, 2020-2021
 • Bitirme Ödevi-I Lisans, 2020-2021
 • Zihin Felsefesi Lisans, 2020-2021
 • Bilim Tarihi Semineri Lisans, 2020-2021
 • Bilgi Felsefesi Lisans, 2020-2021
 • Ortaçağ Felsefesi Lisans, 2020-2021
 • Varlık Felsefesi Lisans, 2020-2021
 • Felsefe Tarihi Metinleri-II Lisans, 2020-2021
 • İlkçağ Felsefesi Lisans, 2020-2021
 • Bilim Tarihi Lisans, 2020-2021
 • Analitik Felsefe Lisans, 2019-2020
 • Sistematik Felsefe Semineri Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Felsefesi Lisans, 2019-2020
 • Ortaçağ Felsefesi Lisans, 2019-2020
 • Felsefe Tarihi Semineri Lisans, 2019-2020
 • Felsefe Tarihi Metinleri-II Lisans, 2019-2020
 • Felsefe Tarihi Metinleri-I Lisans, 2019-2020
 • Zihin Felsefesi Lisans, 2019-2020
 • Bilim Tarihi Semineri Lisans, 2019-2020
 • Bilim Tarihi Lisans, 2019-2020
 • Bilgi Felsefesi Lisans, 2019-2020
 • Varlık Felsefesi Lisans, 2019-2020
 • Felsefe Tarihi Semineri Lisans, 2018-2019
 • Bilgi Felsefesi Lisans, 2018-2019
 • Ortaçağ Felsefesi Lisans, 2018-2019
 • Felsefe Tarihi Metinleri-I Lisans, 2018-2019
 • Varlık Felsefesi Lisans, 2018-2019
 • Felsefe Tarihi Metinleri- II Lisans, 2018-2019
 • Bilim Tarihi Lisans, 2018-2019
 • Felsefe Tarihi Metinleri-I Lisans, 2017-2018
 • Bilim Tarihi Lisans, 2017-2018
 • Bilim Tarihi Lisans, 2017-2018

Akademik / İdari Görevler

 • Komisyon Üyeliği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Farabi Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Bologna Koordinatörü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Dış Danışmanlık Tübitak, 2018 - 2020

Makaleler

1. An Exemplary Book On The Training Of The Mind Through The Eyes Of A Doctor: Terbiyye-i Akliyye And Philosophical Investigation

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Turkish History Education Journal, 2021

Uluslararası Hakemli Ebsco:Humanities Source Ultimate, ERIHPlus Özgün Makale


2. Reflections of the “Human Nature” Problematic in the Professional Identity of Pre-Service Teachers within the Context of the Philosophy of Education Course

Yinilmez Akagündüz Seval, Soylu Ayşe, Yayın Yer: International Journal Of Eurasian Education And Culture, 2021

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


3. THE ETHICAL VALUE OF HUMAN AND ENVIRONMENTAL RELATIONS: THE PLACE OF ENVIRONMENTAL ETHICS IN GEOGRAPHY CURRICULUM AND TEXTBOOKS IN TURKEY

Alabaş Ramazan, Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Ijetsar, 2021

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


4. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yurttaşlık Eğitimi: Cumhuriyet Çocuklarına Malûmât-ı Vataniye Ders Kitabı Örneği

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Turkish History Education Journal, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Çağımızın Ahlak Eğitimi Anlayışıyla Ahmed Şem’î’nin Hülâsatü’l Ahlâk Adlı Eserin Değerlendirilmesi

Yinilmez Akagündüz Seval,Doğan Ahmet, Yayın Yer: Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Citizenship Consciousness and Moral Values in Civics Textbooks in Turkey (1924-1945)

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Educational Policy Analysis And Strategic Research, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


7. Ahmed Şem’î’nin “Hülâsatü’l-Ahlâk” Adlı Eseri ve Ahlaka Dair Görüşleri

Doğan Ahmet,Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Turkish Studies - Language And Literature, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. II. Meşrutiyet Dönemi Ahlak Eğitimine Örnek Bir Ders Kitabı: İbtidailere Malumat-I Ahlakiyye ve Medeniyye

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Kesit Akademi, 2017

Uluslararası Hakemli CROSSREF, ROAD Özgün Makale


9. İmece Dergisi ve Dergideki Toplum Temalı Yazıların Bibliyografik Künyesi (1961-1965)

Akagündüz Ümüt,Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Sciences (Asos Journal), 2017

Uluslararası Hakemli Crossref, SOBİAD Özgün Makale


10. Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Günümüze Ders Kitaplarında Ahlak Eğitimi

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (Ctad), 2017

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (E-SCI) Özgün Makale


11. Mehmet Emin Erişirgil’in “Terbiye ve Felsefe” Adlı Makalesinden Hareketle Günümüzde Eğitim-Felsefe İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Tuhed, 2016

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Kitap Kritiği


12. Osmanlı Devclet'nde Okutulan İlk Fizik Ders Kitabı: Usûl-i Hikmet-i Tabiiye (Doğa Felsefesine Giriş)

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Tuhed, 2013

Uluslararası Hakemli DOAJ, INDEX COPERNICUS Özgün Makale


13. Cumhuriyet Dönemi Düşünürlerinden Sabahattin Eyuboğlu’nda Felsefi Bakış

Yinilmez Akagündüz Seval,Akagündüz Ümüt, Yayın Yer: Folklor/Edebiyat, 2013

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Çok Yönlü Bir Fikir Adamının Geçmişe Bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve Tarih

Akagündüz Ümüt,Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Folklor/Edebiyat, 2011

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Eğitim Sistemimizin Düşünsel Tıkanışı Hakkında Bir Değerlendirme

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yer: Yeniden İmece, 2011

Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor Kısa Makale


16. Galieo'nun Bilimsel Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Topdemir Hüseyin Gazi, Yinilmez Seval, Yayın Yer: Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları Dergisi, 2009

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Darülfunun'da Batı Algısına Bakış: Usûl-i Hikmet-i Tabiiye Örneği

Yinilmez Seval, Yayın Yeri: CIEPO, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Dergisi, 30.07.2010

Uluslararası Özet bildiri


2. Ahmed Şem’î’nin “Hülâsatü’l-Ahlâk” Adlı Eseri ve Ahlaka Dair Görüşleri

Doğan Ahmet,Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yeri: INCSOS 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 30.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


3. Yurt Bilgisi Ders Kitaplarında Yurttaşlık Bilinci ve Ahlaki Değerler (1924-1925)

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yeri: USBES, Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 30.04.2016

Uluslararası Özet bildiri


4. Ontolojik Temsilden Epistemik İnşaya Rasyonalizmin Dönüşümü

Er Hasan, Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yeri: UYSAD 7. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 21.05.2021

Uluslararası Özet bildiri


5. Sapare Aude: Yüreklice Düşünen Bir Bilgin Galileo

Yinilmez Seval, Yayın Yeri: VII. Ulusal Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu, 11.09.2009

Ulusal Tam metin bildiri


6. 1960 Askeri Müdahalesi Sonrasında Yazılan Yurttaşlık Bilgisi Ders Kitaplarında İyi Yurttaş İdeali

Yinilmez Akagündüz Seval,Akagündüz Ümüt, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Ayşe Sıdıka Hanım ve ”Usul-ı Talim ve Terbiye Dersleri” Adlı Ders Kitabından Hareketle Dönemin Ahlak Eğitimi Anlayışında Felsefi Yansımalar

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitmi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Osmanlı Devleti'nde İlköğretim Tarih Ders Kitaplarına Bir Örnek: Hülasa-i Tarih-i Osmani

Akagündüz Ümüt,Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yeri: Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları, 03.10.2012

Uluslararası Özet bildiri


9. Çok Partili Siyasi Yaşama Geçildikten Sonra Yazılan Yurttaşlık Bilgisi Ders Kitaplarında Halkı Aydınlatma Araçları

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 03.09.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Türkiye Cumhuriyet'inde Ahlak Eğitiminin Analitik Felsefe Bağlamında İrdelenmesi

Yinilmez Akagündüz Seval,Akagündüz Ümüt, Yayın Yeri: Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları, 03.01.2012

Uluslararası Özet bildiri


11. Deontological Ethics and Kant's Moral Philosophy

Yinilmez Akagündüz Seval, Yayın Yeri: II. International Ethics Congress,

Uluslararası Tam metin bildiri


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>