Prof. Dr. MUSTAFA KASIM KARAHOCAGİL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

1998 - 2003

TEZ: Hepatit B profilaksisinde klasik intramusküler yol ile alternatif intradermal ve subkutan aşı uygulama sonuçlarının karşılaştırılması

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP PR.

1987 - 1993

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016-
 • Profesör Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2014-2016
 • Doçent Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2009-2014
 • Yardımcı Doçent Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2006-2009

Akademik / İdari Görevler

 • Rektör Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Dekan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -
 • Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2015 - 2016
 • Dekan Yardımcısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2013 - 2016
 • Anabilim Dalı Başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2012 - 2016
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2009 - 2013

Üniversite Dışı Deneyim

 • Uzman Dr Sb Oltu Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, 2004 - 2006
 • Öğretim Görevlisi Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003 - 2004
 • Pratisyen Dr Sb Amasya I Nolu Sağlık Ocağı, 1994 - 1997
 • Pratisyen Dr Sb Amasya Yassıçal Sağlık Ocağı, 1993 - 1994

Makaleler

1. Plasma Free Amino Acid Profile in HIV-Positive Cases

Binici İrfan, Alp Hamit Hakan, Karsen Hasan, Koyuncu İsmail, Gönel Ataman, Çelik Hakim, Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Bentham Science Publishers Ltd., 2022

Uluslararası Hakemli EBSCO, SCOPUS, InCites, Pubmed, BIOSIS Özgün Makale


2. Optik Nörit ve Abdusens Sinir Paralizisi İle Seyreden Nörobruselloz: Olgu sunumu

Ceylan Mehmet Reşat, Esmer Oktay, Yakan Ümit, Menteş Osman, Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Medical Journal Of Ankara Training And Research Hospital, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi


3. Erişkin Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Retrospektif Olarak İncelenmesi

Binici İrfan, Çelik Mehmet, Altındağ Deniz, Baran Ali İrfan, Parlak Mehmet, Alp Hamit Hakan, İncecik Şaban, Huyut Zübeyir, Tarcan Tayyar, Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Van Yuzuncu Yil University, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Küresel Salgının Tıp Eğitimi Üzerine Etkileri ve Uzaktan Eğitim Tecrübesi

Karahocagil Mustafa Kasım, Çiçek Muttalip, Güneş Ali, Yayın Yer: Tıp Eğitimi Dünyası, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi


5. Çoğul İlaç Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarının Pulsed-Field Gel Elektroforezis İle Klonal İlişkisinin Araştırılması

Ceylan M Reşit,Karahocagil Mustafa Kasım,Karagöz Alper,Çıkman Aytekin,Durmaz Rıza, Yayın Yer: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Salmonella Ovarian Abscess in a Patient with Systemic Lupus Erytematosus Presented as Acute Abdomen: A Case Report and Review of the Literature

Baran Ali İrfan, Sünnetçioğlu Mahmut, Yakan Ümit, Batur Abdussamet, Karagöz Ergenekon, Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Eastern Journal Of Medicine, 2020

Ulusal Hakemli EBSCO, CAS, Index copernicus, Scopus, Proquest Özgün Makale


7. A case of typhoid fever with deep vein thrombosis

Baran Ali İrfan, Arslan Yusuf, Çelik Mehmet, Sünnetçioğlu Mahmut, Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Ortadoğu Tıp Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli EBSCO Vaka Takdimi


8. Maternal and fetal outcomes of Covid 19, SARS, and MERS: A narrative review on the current knowledge

Şimşek Ömer Yavuz,Çıplak Barış,Songur Dağlı Selda,Kara Mustafa,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme Makale


9. Ensefalomyelit İle Seyreden Bir Kızamık Olgusu A Case of Measles Wıth Encephalomyelıtıs

Baran Ali İrfan, Çelik Mehmet, Sünnetçioğlu Mahmut, Menteş Osman, Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Van Tıp Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi


10. Antibiotic usage in hospitalized patients: a one-day point prevalence study

Karabay Oğuz, İnce Nevin, Aypak Adalet, Güçlü Ertuğrul, Bodur Hürrem, Usturalı Ayşe Nur, Memikoğlu Osman, Çınar Güle, Öztoprak Çuvalcı Nefise, Erayman İbrahim, Can Selver, Tarakçı Arzu, Erben Nurettin, Elaldı Nazif, Gül Hanefi Cem, Artuk Cumhur, Baştuğ Al, Yayın Yer: Journal Of Chemotherapy, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. Nasal carriage of Staphylococcus aureus by medical students: Assessment of antibiotic susceptibility and risk factors

Milletli Sezgin Fikriye,Sarıhan Sevgi,Türkoğlu Havva Nur,Yağmur Melihcan,Bucak Gülgüşa,Büyüktatar Nida Şvval,Şener Semih Mert,Şehnaz Sıla Nur,Konar Naime Meriç,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Cumhuriyet Medical Journal, 2020

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


12. Candida Globosa\u2019nın Etken Olduğu Bir Piyojenik Karaciğer Apsesi Olgusu

Sünnetçioğlu Mahmut,Baran Ali İrfan,Çelik Mehmet,Arslan Yusuf,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Sakarya Medical Journal, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi


13. The value of diffusion-weighted imaging in the diagnosis of active sacroiliitis

Akdeniz Hüseyin,Avcu Serhat,Ünal Özkan,Bora Aydın,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Eastern Journal Of Medicine, 2019

Uluslararası Hakemli IndexCopernicus, AMED Allied and Complementary Medicine, Chemical Abstracts Service, ProQuest Health Medical Complete, and Ulrich’xxs Periodicals Directory, Turkiye Citation Index. Özgün Makale


14. Brucellosis in pregnancy: results of multicenter ID-IRI study

Inan Asuman,Erdem Hakan,Elaldı Nazif,Gulsun Serda,Karahocagil Mustafa Kasım,Pekok Abdullah U,Ulug Mehmet,Tekin Recep,Bosilkovski Mile,Kaya Safak,Haykir-Solay Asli,Demirdal Tuna,Kaya Selcuk,Sunnetcioglu Mahmut,Şener Alper,Tosun Selma,Aydın Emsal,Ural Serap, Yayın Yer: European Journal Of Clinical Microbiology Infectious Diseases, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Van İl Merkezinde Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Erişkinlerde Antibiyotik Kullanımı ve Etkileyen Faktörler

Ulu Botan Emine,Ersarı Server Sena,Ergün Esra Buse,Toupchizadegan Samira,Aydın Tuba,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Van Tıp Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli Google Scholar, Ulakbim, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline Özgün Makale


16. Antibiotic consumption in Turkish hospitals a multi centre point prevalence study

Güçlü Ertuğrul,Öğütlü Aziz,Karabay Oğuz,Demirdal Tuna,Hoşoğlu Salih,Turhan Vedat,Erol Serpil,Öztoprak Nefise,Batırel Ayşe,Aybala Altay Fatma,Kaya Gülsüm,Karahocagil Mustafa Kasım,Sözen Hamdi,Yıldırım Mustafa,Koçak Funda, Yayın Yer: Journal Of Chemotherapy, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. Remisyonda Hodgkin Lenfoma Tanılı Bir CMV Enteriti Olgusu

Çelik Mehmet,Baran Ali İrfan,Ersöz Acar Betül,Kurt Ömer,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi


18. Tıp eğitiminde akreditasyonun önemi

Layık Mehmet Emin,Karahocagil Mustafa Kasım,Kalem Pınar, Yayın Yer: Van Tıp Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


19. Cranial imaging findings in neurobrucellosis results of Istanbul 3 study

Erdem Hakan,Senbayrak Seniha,Meriç Kaan,Batırel Ayşe,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Infection, 2016

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


20. Causative pathogens and antibiotic resistance in diabetic foot infections A prospective multi center study

Hatipoğlu Mustafa,Mutluoğlu Mesut,Turhan Vedat,Uzun Günalp,Lıpsky Benjamın A,Sevim Erol,Demiraslan Hayati,Eryılmaz Esma,Ozuguz Cem,Memiş Ali,Ay Hakan,Arda Bilgin,Uysal Serhat,Köksaldı Motor Vicdan,Kader Çiğdem,Ertürk Ayşe,Çoşkun Ömer,Duygu Fazilet,Aybala , Yayın Yer: Journal Of Diabetes And İts Complications, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. Malaria An evaluation of three Africa borne cases

Sünnetcioğlu Mahmut,Ceylan Mehmet Reşat,Yakan Ümit,Karsen Hasan,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Eastern Journal Of Medicine, 2015

Ulusal Hakemli IndexCopernicus, AMED Allied and Complementary Medicine, Chemical Abstracts Service, ProQuest Health & Medical Complete, and Ulrich's Periodicals Directory, Turkiye Citation Index Özgün Makale


22. Serum interleukin 6 interleukin 10 tumor necrosis factor alpha neopterin and plasma soluble urokinase plasminogen activator receptor levels in the patients with pandemic H1N1 influenza infection

Irmak Hasan,Karahocagil Mustafa Kasım,Cesur Salih,Fidan Yasemin,Özdamar Sema,Karabulut Erdem,Akdeniz Hayrettin,Demiröz Ali Pekcan, Yayın Yer: Journal Of Microbiology And Infectious Diseases, 2015

Ulusal Hakemli EBSCO, Turkish Medline, DOAJ, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar and Turkiye Citation Index Özgün Makale


23. Seroprevalence of human fascioliasis in Van province Turkey

Taş Cengiz Zeynep,Yılmaz Hasan,Dülger Ahmet Cumhur,Akdeniz Hayrettin,Karahocagil Mustafa Kasım,Çiçek Muttalip, Yayın Yer: The Turkish Journal Of Gastroenterology, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


24. Comparison of colistin monotherapy and non colistin combinations in the treatment of multi drug resistant Acinetobacter spp bloodstream infections A Multicenter retrospective analysis

Balkan İlker İnanç,Batırel Ayşe,Karabay Oğuz,Ağalar Canan,Akalın Şerife,Alıcı Özlem,Alp Meşe Emine,Altay Fatma Aybala,Altın Nilgün,Arslan Ferhat,Aslan Turan,Bekiroğlu Gülnaz Nural,Cesur Salih,Doğan Çelik Aygül,Doğan Mustafa,Durdu Bülent,Duygu Fazilet,Engi, Yayın Yer: Indian Journal Of Pharmacology, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


25. Tuberculous and brucellosis meningitis differential diagnosis

Erdem Hakan,Şenbayrak Seniha,Gencer Serap,Hasbun Rodrigo,Karahocagil Mustafa Kasım,Şengöz Gönül,Karsen Hasan,Kaya Selçuk,Civljak Rok,İnal Ayşe Seza,Pekok Abdullah Umut,Çelen Mustafa Kemal,Deniz Seçil,Uluğ Mehmet,Demirdal Tuna,Namiduru Mustafa,Tekin Recep,, Yayın Yer: Travel Medicine And Infectious Disease, 2015

Uluslararası Hakemli elsevier Özgün Makale


26. Comparative analysis of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis of 411 cases

Sunnetcioglu Aysel,Sunnetcioglu Mahmut,Binici İrfan,Baran Ali İrfan,Karahocagil Mustafa Kasım,Muhammed Rıdvan Saydan, Yayın Yer: Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


27. Comparison of colistin carbapenem colistin sulbactam and colistin plus other antibacterial agents for the treatment of extremely drug resistant Acinetobacter baumannii bloodstream infections

Batırel Ayşe,Ibalkan İlker İnanç,Karabay Oğuz,Ağalar Canan,Akalın Şerife,Alıcı Özlem,Alp Meşe Emine,Altay Fatma Aybala,Altın N,Arslan Ferhat,Aslan Turan,Bekiroğlu Gülnaz Nural,Cesur Salih,Çelik Aygül,Doğan Mustafa,Durdu Bülent,Duygu Fazilet,Engin Aynur,En, Yayın Yer: European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


28. Predictors of response to pegylated interferon treatment in HBeAg negative patients with chronic hepatitis B

Güçlü Ertuğrul,Nazan Tuna,Karabay Oğuz,Akhan Sıla,Bodur Hürrem,Ceylan Bahadır,Demirdal Tuna,Demirdağ Kutbettin,Demirtürk Neşe,Ekerbiçer Hasan Çetin,Erol Serpil,Esen Şaban,Evirgen Ömer,Geyik Mehmet Faruk,Gündüz Alper,Karahocagil Mustafa Kasım,Kökoğlu Ömer , Yayın Yer: The Journal Of Infection İn Developing Countries, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


29. Asymmetric dimethylarginine levels in patients with cutaneous anthrax a laboratory analysis

Sünnetçioğlu Mahmut,Mengeloğlu Fırat Zafer,Baran Ali İrfan,Karahocagil Mustafa Kasım,Tosun Mehmet,Küçükbayrak Abdulkadir,Ceylan Mehmet,Akdeniz Hayrettin, Yayın Yer: Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


30. Comparative analysis of cerebrospinal fluid adenosine deaminase activity in meningitis

Karsen Hasan,Koruk Süda Tekin,Karahocagil Mustafa Kasım,Çalışır Celal,Baran Fatma Çorcu, Yayın Yer: Swiss Medical Weekly, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


31. High Asymmetric Dimethylarginine ADMA Levels in Patients with Brucellosis

Mengeloğlu Fırat Zafer,Sünnetçioğlu Mahmut,Tosun Mehmet,Küçükbayrak Abdulkadir,Ceylan Mehmet Reşat,Baran Ali İrfan,Karahocagil Mustafa Kasım,Akdeniz Hayrettin, Yayın Yer: Inflammation, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


32. İmipeneme Dirençli Acinetobacter baumanniiİzolatlarında Kolistin Ampisilin Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Çıkman Aytekin,Ceylan Mehmet Reşat,Parlak Mehmet,Karahocagil Mustafa Kasım,Mustafa Berktaş, Yayın Yer: Mikrobiyoloji Bülteni, 2013

Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


33. Diagnosis of chronic brucellar meningitis and meningoencephalitis the results of the Istanbul 2 study

Erdem Hakan,Kılıç Selçuk,Şener Burçin,Açıkel C,Alp Meşe Emine,Karahocagil Mustafa Kasım,Yetkin Funda,İnan A,Boşnak Vuslat,Gül Hanefi Cem,Tekin Koruk Suda,Ceran N,Demirdal Tuna,Yılmaz G,Ulu Kılıç Ayşegül,Ceylan Bahadır,Doğan Çelik A,Nayman Alpat Saygın,Tek, Yayın Yer: Clinical Microbiology And Infection, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


34. Evaluation of Colistin Ampicillin Sulbactam Combination Efficacy in Imipenem Resistant Acinetobacter baumannii Strains

Çıkman Aytekin,Ceylan Mehmet Reşat,Parlak Mehmet,Karahocagil Mustafa Kasım,Berktaş Mustafa, Yayın Yer: Mikrobiyoloji Bulteni, 2013

Ulusal Hakemli MEDLINE/PUBMED, SCOPUS, EMBASE, RESEARCHGATE, GENAMICS, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ ve TÜBİTAK/ULAKBİM Özgün Makale


35. Complete Recovery from Clinical Rabies Case Report

Karahocagil Mustafa Kasım,Akdeniz Hayrettin,Aylan Orhan,Sünnetçioğlu Mahmut,Ün Hikmet,Yapıcı Kubilay,Baran Ali İrfan, Yayın Yer: Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi


36. Comparative efficacy of pegylated interferons 2a and 2b in the treatment of HBeAg negative chronic Hepatitis B infection

Karabay Oğuz,Tuna Nazan,Esen Şaban,Akhan Sıla,Bodur Hürrem,Ceylan Bahadır,Demirdağ Kutbettin,Demirdal Tuna,Demirtürk Neşe,Erol Serpil,Evirgen Ömer,Özdemir Davut,Geyik Mehmet Faruk,Gündüz Alper,Karahocagil Mustafa Kasım,Kökoğlu Ömer Faruk,Özaras Reşat,Özgü, Yayın Yer: European Journal Of Gastroenterology & Hepatology, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


37. Evaluation of children with neurobrucellosis

Akbayram Sinan,Doğan Murat,Peker Erdal,Bektaş M S,Çaksen Hüseyin,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Bratislava Medical Journal, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


38. Efficacy and Tolerability of Antibiotic Combinations in Neurobrucellosis Results of the Istanbul Study

Erdem Hakan,Ulu Kılıç Ayşegül,Kılıç Selim,Karahocagil Mustafa Kasım,Ghaydaa Shehata,Tülek Necla Eren,Yetkin Funda,Çelen Mustafa Kemal,Ceran Nurgül,Gül Hanefi Cem,Mert Gürkan,Tekin Koruk Suda,Dizbay Murat,A Yşe Seza İnal,Nayman-Alpat Saygın,Bosilkovski Mil, Yayın Yer: Antimicrobial Agents And Chemotherapy, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


39. Naturally Occurring Cutaneous Anthrax Antibiotic Treatment and Outcome

Kayabaş Üner,Karahocagil Mustafa Kasım,Özkurt Zülal,Metan Gökhan,Parlak Emine,Bayındır Yaşar,Kalkan Ahmet,Akdeniz Hayrettin,Parlak Mehmet,Simpson Ajh,Doğanay Mehmet, Yayın Yer: Chemotherapy, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


40. Serum myeloperoxidase activity and oxidative stress in patients with acute brucellosis

Karahocagil Mustafa Kasım,Aslan Mehmet,Ceylan Mehmet Reşat,Çıkman Aytekin,Sünnetçioğlu Mahmut,Küçükoğlu Mehmet Emin,Taşkın Abdullah, Yayın Yer: Clinical Biochemistry, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


41. Molecular epidemiology of the Bacillus anthracis isolates collected throughout Turkey from 1983 to 2011

Durmaz Rıza,Doğanay Mehmet,Şahin Mitat,Perçin Renders Duygu,Karahocagil Mustafa Kasım,Kayabaş Üner,Otlu Barış,Karagöz Alper,Büyük Fatih,Çelebi Özgür,Öztürk Zülal,Ertek Mustafa,Ortatatlı Mesut,Bakıcı Mustafa Zahir,Kılıç Selçuk,Bostancı Sevtap,Ceylan Ebubek, Yayın Yer: European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


42. Correlation between intrahepatic hepatitis B virus cccDNA levels and other activity markers in patients with HBeAg negative chronic hepatitis B infection

Güner Hatice Rahmet,Karahocagil Mustafa Kasım,Büyükberber Mehmet,Kandemir Fatma Özlem,Ural Onur,Usluer Gaye,İnan Dilara,Köksal İftihar,Baykam Nurcan,Hızel Kenan,Yamazhan Tansu,Esen Şaban, Yayın Yer: European Journal Of Gastroenterology & Hepatology, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


43. Comparison of the Automated Cell Counter and Manual Method for theAssessment of Dialysis Fluids in Peritoneal Dialysis Patients

Usul Soyoral Yasemin,Beğenik Hüseyin,Aldemir Mehmet Naci,Baran Ali İrfan,Emre Habib,Karahocagil Mustafa Kasım,Erkoç Reha, Yayın Yer: Healthmed, 2011

Uluslararası Hakemli EBSCO, SCINCEDIRECT, EMBASE Özgün Makale


44. Serum paraoxonase and arylesterase activities and oxidant status in patients with brucellosis

Karsen Hasan,Karahocagil Mustafa Kasım,Akdeniz Hayrettin,Ceylan Mehmet Reşat,Binici İrfan,Selek Şahbettin,Çelik Hakim, Yayın Yer: African Journal Of Microbiology Research, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


45. A familial outbreak of fascioliasis in Eastern Anatolia A report with review of literature

Karahocagil Mustafa Kasım,Akdeniz Hayrettin,Sünnetçioğlu Mahmut,Çelik Mutalip,Mete Rafet,Akman Nevzat,Ceylan Ebubekir,Karsen Hasan,Yapıcı Kubilay, Yayın Yer: Acta Tropica, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


46. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 12 Olgunun Değerlendirilmesi

Yapıcı Kubilay,Demir Cengiz,Karahocagil Mustafa Kasım,Uluç Hazal Hande,Ceylan Abdullah,Akdeniz Hayrettin, Yayın Yer: Van Tıp Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TÜRK ATIF DİZİNİ, TÜRK MEDLİNE, TÜBİTAK/ULAKBİM Özgün Makale


47. Hastane Kökenli Staphylococcus aureus İzolatlarında MLSB Fusidik Asit ve Diğer Antibiyotiklere Direnç

Yaman Görkem,Çıkman Aytekin,Berktaş Mustafa,Parlak Mehmet,Güdücüoğlu Hüseyin,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Ankem Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TÜRK ATIF DİZİNİ, TÜBİTAK/ULAKBİM Özgün Makale


48. Retrospective Evaluation of Two Hundred and Four Bacterial Meningitis Cases

Buzgan Turan, Karahocagil M. Kasım, Irmak Hasan, Binici İrfan, Karsen Hasan, Akdeniz Hayrettin, Yayın Yer: Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


49. Brucellosis in pregnancy a 6 year clinical analysis

Kurdoğlu Mertihan,Adalı Ertan,Kurdoğlu Zehra,Karahocagil Mustafa Kasım,Kolusarı Ali,Yıldızhan Recep,Küçükaydın Zehra,Şahin Hanım Güler, Yayın Yer: Archives Of Gynecology And Obstetrics, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


50. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis a retrospective evaluation and review of the literature

Turan Buzgan,Karahocagil Mustafa Kasım,Irmak Hasan,Baran Ali İrfan,Karsen Hasan,Ömer Evirgen,Akdeniz Hayrettin, Yayın Yer: International Journal Of Infectious Diseases, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


51. Radiological Findings in Hepatobiliary Fascioliasis

Avcu Serhat,Bora Aydın,Arslan Halil,Karahocagil Mustafa Kasım,Sünnetcioğlu Mahmut, Yayın Yer: Turkıye Klınıklerı Tıp Bılımlerı Dergısı, 2009

Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


52. Clinical characteristics and outcome of Brucella endocarditis

Güneş Yılmaz,Tuncer Mustafa,Güntekin Ünal,Akdağ Serkan,Gümrükcüoğlu Hasan Ali,Karahocagil Mustafa Kasım,Ekim Hasan, Yayın Yer: Tropical Doctor, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


53. Renal Involvement in Brucella Infection

Ceylan Kadir,Karahocagil Mustafa Kasım,Usul Soyoral Yasemin,Sayarlıoğlu Hayriye,Karsen Hasan,Doğan Ekrem,Akdeniz Hayrettin,Bayram İrfan, Yayın Yer: Urology, 2009

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


54. Highly Elevated Adenosine Deaminase Level in BrucellarPleural Effusion

Karahocagil Mustafa Kasım,Akdeniz Hayrettin,Kırıkçı Aziz Dursun,Karsen Hasan,Sertoğullarından Bünyamin, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


55. A MENINGITIS CASE OF BRUCELLA AND TUBERCULOSIS CO INFECTION

Karsen Hasan,Karahocagil Mustafa Kasım,Irmak Hasan,Demiröz Ali Pekcan, Yayın Yer: Mıkrobıyolojı Bultenı, 2008

Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


56. Hematological Complications in 787 Cases of Acute Brucellosis in Eastern Turkey

Dilek İmdat,Durmuş Ahmet,Karahocagil Mustafa Kasım,Akdeniz Hayrettin,Karsen Hasan,Baran Ali İrfan,Evirgen Ömer, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 2008

Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


57. Cutaneous anthrax in Eastern Turkey a review of 85 cases

Karahocagil Mustafa Kasım,Akdeniz Necmettin,Akdeniz Hayrettin,Çalka Ömer,Karsen Hasan,Bilici Adnan,Güneş Bilgili Serap,Evirgen Ömer, Yayın Yer: Clinical And Experimental Dermatology, 2008

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


58. A Case of Brucellosis Lymphadenitis Mimicking Scrofuloderma

Karsen Hasan,Karahocagil Mustafa Kasım,Akdeniz Hayrettin,Sünnetçioğlu Mahmut,Evirgen Ömer, Yayın Yer: European Journal Of General Medicine, 2007

Ulusal Hakemli TURKMEDLINE, SCOPUS, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, EBSCO, CROSSREF Vaka Takdimi


59. Toxic febrile neurobrucellosis clinical findings and outcome of treatment of four cases based on our experience

Karsen Hasan,Akdeniz Hayrettin,Karahocagil Mustafa Kasım,Irmak Hasan,Sünnetçioğlu Mahmut, Yayın Yer: Scandinavian Journal Of Infectious Diseases, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


60. A brucellosis case presenting with mass formation suggestive for tumor in soft tissue

Karsen Hasan,Akdeniz Hayrettin,Irmak Hasan,Buzgan Turan,Karahocagil Mustafa Kasım,Koçak Tufan Zeliha,Sünnetçioğlu Mahmut, Yayın Yer: Southern Medıcal Journal, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


61. An outbreak of botulism in a family in Eastern Anatolia associated with eating süzme yoghurt buried under soil

Akdeniz Hayrettin,Buzgan Turan,Tekin Murat,Karsen Hasan,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Scandinavian Journal Of Infectious Diseases, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


62. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp FakültesiAraştırma Hastanesinde Yatan HastalardaAntibiyotik Kullanımının İncelenmesi

Karahocagil Mustafa Kasım,Er Abdulazim,Kırıkçı Aziz Dursun,Sünnetçioğlu Mahmut,Yapıcı Kubilay,Bilici Adnan,Baran Ali İrfan,Binici İrfan,Akdeniz Hayrettin, Yayın Yer: Van Tıp Degisi, 2007

Ulusal Hakemli ULUSAL TIP DİZİNİ, TÜRK ATIF DİZİNİ Özgün Makale


63. Lyme Neuroborreliosis Presenting Chiefly with Neuropsychiatric Symptoms Displaying Difficulties in Diagnosis Report of Two Cases

Akdeniz Hayrettin,Beşiroğlu Lütfullah,Karsen Hasan,Karahocagil Mustafa Kasım,Ağargün Mehmet Yücel, Yayın Yer: Journal Of Pediatric Infectious Diseases, 2006

Uluslararası Hakemli Academic Source Complete, CAB Abstracts, Embase, Global Health, Google Scholar, Scopus Vaka Takdimi


64. Comparison of Intramuscular and Intradermal Applications of Hepatitis B Vaccine in Hemodialysis Patients

Karahocagil Mustafa Kasım,Buzgan Turan,Irmak Hasan,Karsen Hasan,Akdeniz Hayrettin,Akman Nevzat, Yayın Yer: Renal Failure, 2006

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


65. GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA GENİŞ SPEKTRUMLUBETA LAKTAMAZ SIKLIĞI 2001 2004 YILI VERİLERİ Prevalence of Extended Spectrum Beta lactamases in Gram Negative Rods Data of 2001 2004 Period

Alıcı Özlem,Açıkgöz Ziyacibali,Gamberzade Şöhret,Göçer Safiye,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yer: Mikrobiyoloji Bülteni, 2006

Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


66. Combined Brucella melitensis and Staphylococcus aureus Endocarditis in A Patient with A Prosthetic Aortic Valve with Fatal Outcome

Karahocagil Mustafa Kasım,Karanfil Aydın,Erkmen Uyar Mehtap, Yayın Yer: European Journal Of Internal Medicine, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Editöre Mektup


67. Fibromyalgia Frequency in Hepatitis B Carriers

Adak Burhan,Tekeoğlu İbrahim,Ediz Levent,Budancamanak Mustafa,Buzgan Turan,Karahocagil Mustafa Kasım,Demirel Adnan, Yayın Yer: Jcr: Journal Of Clinical Rheumatology, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


68. Cutaneous manifestations of anthrax in Eastern Anatolia a review of 39 cases

Irmak Hasan,Buzgan Turan,Karahocagil Mustafa Kasım,Sakarya Nurten,Akdeniz Hayrettin,Çaksen Hüseyin,Demiröz Li Pekcan, Yayın Yer: Acta Medica Okayama, 2003

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


69. The Effect of Levamisole Combined with the Classical Treatment in Chronic Brucellosis

Irmak Hasan,Buzgan Turan,Karahocagil Mustafa Kasım,Evirgen Ömer,Akdeniz Hayrettin,Demiröz Ali Pekcan, Yayın Yer: The Tohoku Journal Of Experimental Medicine, 2003

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


70. Akut Lösemili Hastalarda Nötropenik AteşAtaklarının Değerlendirilmesi

Karahocagil Mustafa Kasım,Buzgan Turan,Irmak Hasan,Evirgen Ömer,Demir Cengiz,Durmuş Ahmet,Dilek İmdat,Akdeniz Hayrettin,Demiröz Ali Pekcan, Yayın Yer: Van Tıp Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli TURK ATIF DİZİNİ, TÜRK MEDLİNE,TÜRK TIP DİZİNİ, ULAKBİM Özgün Makale


71. Bone marrow biopsy findings in brucellosis patients with hematologicabnormalities

Demir Cengiz,Karahocagil Mustafa Kasım,Esen Ramazan,Atmaca Murat,Gönüllü Hayriye,Akdeniz Hayrettin, Yayın Yer: Chınese Medıcal Journal, 1900

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


72. Brucellosis and uveitis

Karahocagil Mustafa Kasim , Demirok Ahmet , Kilic Adil , Cinal Adnan , Caksen Hueseyin , Yasar Tekin, Yayın Yer: Annals Of Ophthalmology, 1900

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Sağlık Kurumlarunda Legionella Sorunu ve Epidemiyolojisi

Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yeri: 2. Uluslararasu Su ve Sağlık Kongresi, 17.02.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Prevalance of Hepatitis A in Health Professionals

Sünnetçioğlu Mahmut,Baran Ali İrfan,Menteş Osman,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yeri: 24 th Annual Conference of APASL, 15.03.2015

Uluslararası Poster


3. Fasciola hepatica infection at Van Yuzuncu Yil University research hospital

Sünnetçioğlu Mahmut,Yakan Ümit,Batur Abdussamed,Karahocagil Mustafa Kasım,Esmer Fatih, Yayın Yeri: 24th Annual Conference of APASL, 15.03.2015

Uluslararası Poster


4. Epidemiological Data, Treatment Preferences And Results Of HLA B5071 Gene Analysis In HIV / AIDS Cases Diagnosed At Our Center

Baran Ali İrfan,Arslan Yusuf,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yeri: 1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress, 14.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Evaluation Of Knowledge Level About Hand Hygiene Among Health Care Workers Sağlık Çalışanlarında El Hijyeni Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Gürses Esma,Yavuz Derya,Korkmaz Necla,Hızmalı Lokman,Karahocagil Mustafa Kasım, Yayın Yeri: Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi” [1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress (IAMHC)], 14.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. LIVER INVOLVEMENT IN ADULT WITN FIVE MEASLES

Sünnetçioğlu Mahmut,Karahocagil Mustafa Kasım,Baran Ali İrfan,Çelik Mehmet,Karadaş Sevdegül, Yayın Yeri: 24th Annual Conference of APASL, 14.03.2015

Uluslararası Poster


7. Current Bacterıal Etiology and Antimicrobial Resistance in DFIS A Multicenter Prospective Trial of TURK DAY

Turhan Vedat,Günalp Uzun,Hatipoğlu Mustafa,Mutluoğlu Mesut,Sevim Erol,Demiraslan Hayati,Eryılmaz Esma,Özuğuz Cem,Memiş Ali,Ay Hakan,Arda Bilgin,Uysal Serhat,Köksaldı Motor Vicdan,Kader Çiğdem,Ertürk Ayşe,Çoşkun Ömer,Duygu Fazilet,Güler Selma,Altay F Aybal, Yayın Yeri: 20th Congress of the Balkan Military Medical Committee 2015, 11.06.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. İ N VA Z İ V A R A Ç İ L İ Ş K İ L İ H A S T A N E E N F E K S İ YO N E T K E N İ A S İ N E T O B A K T E R TÜ R L E R İ V E D İ R E N Ç P A T T E R N L E R İ N İ N B E L İ R L E N ME S İ

İ N Va Z İ V A R A Ç İ L İ Ş K İ L İ H A S T A N E E N F E K S İ Yo N E T K E N İ A S İ N E T O B A K T E R Tü R L E R İ V E D İ R E N Ç P A T T E R N L E R İ N İ N B E L İ R L E N Me S İ

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.04.2015 29.12.2017


2. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin 2014 Ulusal Çekirdek Eğitim Programına Göre Yapılandırılmasında Çıktı Odaklı Müfredat Uygulama ve Program Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi

Tıp Eğitimi Modeli Geliştirilmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2014 06.06.2016


3. Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon: Eğiticilerin Eğitimi ve İyi Klinik Uygulamaları

Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine Sertifikalı Eğiticilerin Eğitimi Ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Verilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 10.08.2017 27.06.2018


4. Çoğul İlaç Dirençli Acinetobacter Baumaniiİzolatlarının Pulsed Field Gel Electrophoresis İleKlonal İlişkisinin Araştırılması

Proje Koordinatörü BAP


5. Pediatri Servis ve Yoğun Bakım ÜnitesindeVankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonuve Enfeksiyonu İçin Risk FaktörlerininBelirlenmesi

Proje Koordinatörü BAP


6. Yoğun Bakım Ünitelerinde Metisiline DirençliStafılococcus aureus Kolonizasyonu veEnfeksiyonu İçin Risk Faktörleri

Proje Koordinatörü BAP


7. Van Yöresinde İnsanlarda Fasçiolahepatica nınSeroprevalansı

Araştırmacı BAP


8. Hastane Enfeksiyonu ve Direnç ProfillerininBelirlenmesi

Yürütücü BAP


9. Brusellozun Tam Tedavi Ve Takibinde TüpAglütinasyon Testi İle Brusella Spesifik IgTestlerinin Karşılaştırılması Ve Önemi

Araştırmacı BAP


10. Van ilinde doğurgan yaş kadın populasyonundahepatit b taraması ve profilaksisi

Araştırmacı BAP


11. Hepatit B Profılaksisinde Klasik İntramüskülerVe Alternatif Subkutan İntradermal AşıUygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması

Araştırmacı BAP


12. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezinim Alt Yapısının Güçlendirilmesi

Araştırmacı DİĞER


13. Türkiye de şarbon yönünden hiperendemik bölgelerde bacillus anthracis infeksiyonunun moleküler epidemiyolojisi ve izolatların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862803912

--%>