Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÇAĞLAYAN DİLBER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

DİLBİLİM BÖLÜMÜ

2009 -

TEZ: İlköğretim Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Oluşturmalarında Öz Düzenleme Strateji Gelişimi Öğretim Modeliyle Bağlaçların Kullanımı

Yüksek Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL)

2007 - 2009

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2008-

Verdiği Dersler

 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi Lisans, 2016-2017
 • Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Lisans, 2016-2017
 • Genl Dilbilimi Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2016-2017
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2016-2017
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2015-2016
 • Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans, 2015-2016
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2015-2016
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2015-2016
 • Genl Dilbilimi Lisans, 2015-2016
 • Okul Deneyimi Lisans, 2015-2016
 • Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Lisans, 2015-2016

Üniversite Dışı Deneyim

 • Academic Visitor University Of Reading, 2019 - 2020
 • Türkçe Öğretmenliği T.C. Kömür İşletmeleri İlköğretim Okulu, 2007 - 2008

Makaleler

1. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kiatplara İlişkin Bir İnceleme

Çağlayan Dilber Nilay, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS, Index Copernicus Özgün Makale


2. Dilbilim Kavramları Işığında Türkçe Öğretimi

Çağlayan Dilber Nilay, Yayın Yer: International Journal Of Languages’Xx Educatin And Teaching, 2017

Uluslararası Hakemli MLA Özgün Makale


3. Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Ulamları Üzerine Bir Çalışma Prototip Kuramı Çerçevesinde

Çağlayan Dilber Nilay, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli MLA Özgün Makale


4. Türkçe Derslerinde Sözedimlerin Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

Gökmen Seda, Dilber Çağlayan Nilay, Yayın Yer: Dil Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


5. AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCAMASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİVE İNCELEMESİ

Çağlayan Dilber Nilay,Dilber Kadir Can, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2010

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ICAAP, ScienctificCommons ve MLA Özgün Makale


6. İlköğretim 6 Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Kelime Grupları ve Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

Eroğlu Süleyman, Çağlayan Nilay, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


Bildiriler

1. Öz düzenlemeli Strateji Gelişimi Modeli Kullanılarak Karşılaştırmalı Metin Yazma Öğretimi

Çağlayan Dilber Nilay, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. Öz Düzenlemeli Strateji Gelişimi Yazma Öğretimi Modeli

Çağlayan Dilber Nilay, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 23.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan KaynakKitaplara İlişkin Bir İnceleme

Çağlayan Dilber Nilay, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, 19.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜRETTİKLERİ TARTIŞMACI METİNLERDE BAĞDAŞIKLIK TUTARLILIK VE METİN ELEMENTLERİNİN KULANIMI

Çağlayan Dilber Nilay,Gökmen Seda Gülsüm, Yayın Yeri: 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 14.05.2016

Ulusal Özet bildiri


5. İlköğretim 6 Sınıf Türkçe Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Dil Öğretimine Uygunluğu

Çağlayan Dilber Nilay,Cemiloğlu Mustafa, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 04.07.2009

Uluslararası Özet bildiri


6. Bir Yazma Öğretimi Modeli Öz Düzenlemeli Strateji Gelişimi

Çağlayan Dilber Nilay, Yayın Yeri: 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 03.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


7. Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin TEOG Sınavı Türkçe Dersi Başarı Puanları ile YazmaBecerisi Kazanımlarını Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması

Çağlayan Dilber Nilay, Yayın Yeri: Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 02.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Öz Düzenlemeli Strateji Gelişimi Öğretim Modelinin Ortaokul Öğrencilerinin Ürettikleri Karşılaştırmalı Metinlere Etkisi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 28.02.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805189

--%>