Doç. Dr. TEZCAN KARTAL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)

2009 - 2013

TEZ: Mikro öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimine etkisi

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)

2004 - 2007

TEZ: İlköğretim fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve hatırda tutmalarına etkisi

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)

2000 - 2004

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-2018
 • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2008-2014

Verdiği Dersler

 • Fizik I Lisans, 2021-2022
 • Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I Lisans, 2021-2022
 • Fen Eğitiminde İleri Nicel Araştırma Yöntemleri Doktora, 2021-2022
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II Lisans, 2021-2022
 • Fizik II Lisans, 2021-2022
 • Fen Eğitiminde İleri Nitel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi Doktora, 2021-2022
 • Fen Öğretiminde Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları Yüksek Lisans, 2021-2022

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2020
 • Farabi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 - 2017
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 - 2017

Makaleler

1. Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Öğrenci Tutumları Üzerine Etkisi

Hacıoğlu Cansu Handan, Kartal Tezcan, Yayın Yer: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterlik İnançlarının İncelenmesi: Çok Değişkenli Varyans Analizi

Kızıltepe İbrahim Serdar, Kartal Tezcan, Yayın Yer: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. A Study on Digital Game Addictions of Adolescents in the COVID-19 Pandemic

Çiriş Vahit, Başkonuş Turan, Kartal Tezcan, Taşdemir Adem, Yayın Yer: Journal Of Education İn Science, Environment And Health, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. Extending Technology Acceptance Model with Scientific Epistemological and Science Teaching Efficacy Beliefs: A Study with Preservice Teachers

Kartal Tezcan, Kızıltepe İbrahim Serdar, Kartal Büşra, Yayın Yer: Journal Of Education İn Science, Environment And Health, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kızıltepe İbrahim Serdar, Kartal Tezcan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Developing Pre-Service Elementary Science Teachers’ Science Teaching Efficacy Beliefs Through Microteaching by Promoting Efficacy Sources

Kartal Tezcan, Dilek İrem, Yayın Yer: International Journal On Social And Education Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


7. Preservice Science Teachers’ TPACK Development in A Technology-Enhanced Science Teaching Method Course

Kartal Tezcan, Dilek İrem, Yayın Yer: Journal Of Education İn Science, Environment And Health, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. Examining strategies used by pre-service science teachers in stoichiometry problems in terms of proportional reasoning

Kartal Tezcan,Kartal Büşra, Yayın Yer: Çukurova University Faculty Of Education Journal, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


9. Stickers to Facts Imposers Democracy Advocators and Committed Impartialists Preservice Science Teachers' Beliefs About Teacher s Roles in Socioscientific Discourses

Kılınç Ahmet,Kelly Thomas,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Sönmez Arzu,Demirbağ Mehmet, Yayın Yer: International Journal Of Science And Mathematics Education, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


10. Resistance to Dialogic Discourse in SSITeaching The Effects of an Argumentation Based Workshop Teaching Practicum and Induction on a Preservice ScienceTeacher

Kılınç Ahmet,Demiral Ümit,Kartal Tezcan, Yayın Yer: Journal Of Research İn Science Teaching, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


11. Examining Turkish Pre-service Science Teachers’ TechnologicalPedagogical Content Knowledge (TPACK) Based on Demographic Variables

Kartal Tezcan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


12. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının Gelişiminde Mikro Öğretimin Etkisi

Kartal Tezcan,Yamak Havva,Kavak Nusret, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


13. Mikro Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgileri Üzerindeki Etkisi

Kartal Tezcan,Yamak Havva,Kavak Nusret, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


14. The Effect of Computer-Assisted Instruction on Students’ Achievement in Science Education

Şeker Renan,Kartal Tezcan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Education, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


15. Technological pedagogical content knowledge self assessment scale (TPACK-SAS) for pre service teachers: Development validity and reliability

Kartal Tezcan,Kartal Büşra,Uluay Gülşah, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri Problemler ve Çözüm Önerileri

Demiral Ümit,Kartal Tezcan, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Farklı Eğitim Kademelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri

Hastürk Hanife Gamze,Öztürk Nurhan,Demir Ramazan,Kartal Tezcan, Yayın Yer: Tarih Okulu Dergisi (Tod), 2014

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Preservice science teachers' belief system about teaching a socioscientific issue

Kılınç Ahmet,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Demiral Ümit,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Sönmez Arzu,İşeri Büşra,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Science Education, 2014

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


19. Using Science Centers and Museums in Teacher Training in Turkey

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Özdemir Alper Murat, Yayın Yer: The Asia-Pacific Education Researcher, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


20. Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kartal Tezcan,Kayacan Kadriye,Selvi Mahmut, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2013

Uluslararası Hakemli Eurasian Journal Index Özgün Makale


21. School Students Conceptions about Biodiversity Loss Definitions Reasons Results and Solutions

Kılınç Ahmet,Yeşiltaş Namık,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Eroğlu Barış, Yayın Yer: Research İn Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


22. Survey of the Science and Class Teacher Candidates’ Scientific Attitudes in Terms of Multi-Variables

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


23. Preservice Science Teachers' Efficacy Regarding a Socioscientific Issue: A Belief System Approach

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Görgülü Özkan, Yayın Yer: Research İn Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


24. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri

Kartal Tezcan,Taşdemir Adem, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerine Göre Öğretim Programının Boyutları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Fettahlıoğlu Pınar,Öztürk Nurhan,Yücel Dağ Manolya,Kartal Tezcan,Ekici Gülay, Yayın Yer: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


26. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Kartal Tezcan,Afacan Özlem, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


27. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Kartal Tezcan, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


28. Evaluation of Prospective Science Teachers’ Computer Self-Efficacy

Öztürk Nurhan,Bozkurt Altan Esra,Kartal Tezcan,Demir Ramazan,Ekici Gülay, Yayın Yer: Western Anatolian Journal Of Educational Science, 2011

Uluslararası Hakemli Index copernicus Özgün Makale


29. Investigation of Prospective Science Teachers’ Attitudes Towards Computers in Terms of Different Variables

Öztürk Nurhan,Ekici Gülay,Bozkurt Altan Esra,Kartal Tezcan,Demir Ramazan, Yayın Yer: Western Anatolian Journal Of Educational Science, 2011

Uluslararası Hakemli Index copernicus Özgün Makale


30. The Expectations of Post Graduate Students from Academic Staff Members: The Example of Educational Sciences Institution

Kartal Tezcan,Ekici Gülay,Demir Ramazan,Bozkurt Altan Esra,Öztürk Nurhan, Yayın Yer: Western Anatolia Journal Of Educational Sciences, 2011

Uluslararası Hakemli Index copernicus Özgün Makale


31. Station Technique: A Sample Lesson Activity on Cells.

Demir Ramazan,Kartal Tezcan,Ekici Gülay,Öztürk Nurhan,Bozkurt Altan Esra, Yayın Yer: Western Anatolian Journal Of Educational Science, 2011

Uluslararası Hakemli Index copernicus Özgün Makale


32. Use Of Science Logs in Determining The Relation Between Science and Technology and Daily Life

Bozkurt Altan Esra,Demir Ramazan,Öztürk Nurhan,Ekici Gülay,Kartal Tezcan, Yayın Yer: Western Anatolia Journal Of Educational Sciences, 2011

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


Bildiriler

1. Examining pre-service teachers’ technology acceptance

Kartal Büşra,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 30.06.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Examining pre-service science teachers’ proportional reasoning on the problems related to chemical reactions

Kartal Tezcan,Kartal Büşra, Yayın Yeri: IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 30.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Examining Pre-Service Teachers’ Knowledge and Belief System: What Kind of A Relationship Is There?

Kartal Tezcan, Yayın Yeri: IV. International Symposium on Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 30.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları

Kılınç Ahmet,Soysal Davut,İşeri Büşra,Tanık Önal Nagihan,Seymen Hatice,Sönmez Arzu,Eroğlu Barış,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Yıldırım Kasım,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


5. Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma

Polat Dilber,Kılınç Ahmet,Görgülü Özkan,Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Afacan Özlem,Demirci Güler Mutlu Pınar,İşeri Büşra,Soysal Davut,Sönmez Arzu,Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


6. Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri

Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Kılınç Ahmet,Demiral Ümit,Polat Dilber,Kartal Tezcan,Eroğlu Barış,Tanık Önal Nagihan,Sönmez Arzu, Yayın Yeri: Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.06.2012

Ulusal Özet bildiri


7. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Gelişimlerinin İncelenmesi

Kartal Tezcan, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Mikro Öğretim Uygulamalarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve İnanç Gelişimine Etkisi: Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri

Kartal Tezcan,Dilek İrem, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


9. Öğretmen adaylarının epistemolojik ve pedagojik inançlarının incelenmesi

Kartal Tezcan,Kartal Büşra,Kızıltepe İbrahim Serdar, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


10. Pre-service teachers’ prospective technology use and their beliefs

Kartal Büşra,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Examining Preservice Science Teachers’ Beliefs Related to Teaching The Topic of “Pressure”

Kartal Tezcan,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


12. The Examination of Pre-Service Science Teachers’ Scientific Epistemological Beliefs

Kızıltepe İbrahim Serdar,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


13. The Examining of the Relationship Between Attitude Towards STEM and Entrepreneurship Skills of Pre-Service Primary School and Science Teachers

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


14. The Investigation of External Variables in Technology Acceptance Model: Analysis of Variance

Kızıltepe İbrahim Serdar,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 28.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


16. Öğretmen Adaylarının Öğretmelik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


17. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerini Arttırmaya Yönelik Beklentileri

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: International Eurasian Educational Research Congress, 26.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


18. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Stratejik Bir Planlama

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Ünal Menderes, Yayın Yeri: International Eurasian Educational Research Congress, 26.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


19. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları

Kartal Tezcan,Hastürk Hanife Gamze,Öztürk Nurhan, Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 25.09.2010

Ulusal Özet bildiri


20. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Değişkenler Açısından Bilişsel Farkındalıklarının İncelenmesi

Kartal Tezcan,Kayacan Kadriye, Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 25.09.2010

Ulusal Özet bildiri


21. Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimleri

Kartal Büşra, Kartal Tezcan, Yayın Yeri: IX th International Eurasian Educational Research Congress, 25.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


22. Sosyobilimsel Bir Konunun Öğretiminde Ortaokul Öğrencilerinin Tartışmacı Tutumlarının İncelenmesi: GDO Örneği

Hacıoğlu Cansu Handan, Kartal Tezcan, Yayın Yeri: IX th International Eurasian Educational Research Congress, 25.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


23. Etkili Öğretim İçin Teknoloji Gerekli Mi? : Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Çalışma

Kartal Tezcan, Kartal Büşra, Yayın Yeri: IX th International Eurasian Educational Research Congress, 25.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


24. The Perception of Primary Education’s Students About Science And Technology

Kartal Tezcan,Kaya Volkan Hasan, Yayın Yeri: World Conference on New Trends in Science Education, 23.09.2011

Uluslararası Özet bildiri


25. The examination of pre-service science and mathematics teachers’ attitudes towards the integration of science, mathematics, and technology in terms of pedagogical beliefs

Kartal Tezcan,Kartal Büşra, Yayın Yeri: II. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 22.11.2020

Uluslararası Özet bildiri


26. Examining Pre-Service Teachers’ Beliefs Related To Inquiry Skills

Yılmaz Süleyman,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: II. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 22.11.2020

Uluslararası Özet bildiri


27. The Effects of the Computer Aided Teaching on Understanding The Subject “Journey to The Structure of The Matter” of 7th Grade Students

Şeker Renan,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 13th International Conference ICT in The Education of The Balkan Countries, 19.06.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


28. The Awareness of Pre-Service Teachers About Living Things as A Fundamental Concept on Teaching Socioscientific Issues

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 18.05.2014

Uluslararası Özet bildiri


29. Student science teachers’ self-efficacy beliefs about teaching a socio-scientific issue

Kılınç Ahmet,Kartal Tezcan,Görgülü Özkan,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Afacan Özlem,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış,Demiral Ümit,Tanık Önal Nagihan, Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA), 17.04.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


30. İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Değerlendirme Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri

Güçlü Nezahat,Kartal Tezcan,Mete Filiz, Yayın Yeri: Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 15.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


31. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İlköğretim 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Derslerinde Öğrenci Başarısına Etkisi

Kartal Tezcan,Urtekin Ahmet, Yayın Yeri: Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 15.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


32. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller

Demiral Ümit,Kartal Tezcan,Kılınç Ahmet,Sönmez Arzu,Afacan Özlem,Polat Dilber,Demirci Güler Mutlu Pınar,Yıldırım Kasım,Eroğlu Barış, Yayın Yeri: Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


33. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) İncelenmesi

Afacan Özlem,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 14.09.2014

Ulusal Özet bildiri


34. Preservice science teachers first experiences with socio scientific discourse: The problems and possible solutions

Kartal Tezcan,Demiral Ümit,Kılınç Ahmet, Yayın Yeri: National Association for Research in Science Teaching (NARST), 14.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


35. Türkiye, Amerika ve İngiltere’de Lisansüstü Eğitim: Fen Eğitimi ve Karşılaştırılması

Kaya Volkan Hasan,Kartal Tezcan,Gödek Altuk Yasemin, Yayın Yeri: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 08.10.2011

Ulusal Tam metin bildiri


36. Opinions of The Students from Different Grade Levels About The Nature of Science

Hastürk Hanife Gamze,Öztürk Nurhan,Demir Ramazan,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: International Congress on Curriculum and Instruction, 08.10.2011

Uluslararası Özet bildiri


37. The Thematic Tendencies of Graduate Dissertations in Science Education

Kartal Tezcan,Demir Ramazan,Öztürk Nurhan,Hastürk Hanife Gamze, Yayın Yeri: International Congress on Curriculum and Instruction, 08.10.2011

Uluslararası Özet bildiri


38. Teachers’ Opinions about the Assessment and Evaluation Methods Employed in Elementary School Science and Technology Teaching Programs (4th-5thgrades)

Öztürk Nurhan,Hastürk Hanife Gamze,Kartal Tezcan,Demir Ramazan, Yayın Yeri: International Congress on Curriculum and İnstruction, 08.10.2011

Uluslararası Özet bildiri


39. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasını Oluşturan Temel İlkeleri Algılama Durumları

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Aslan Oktay, Yayın Yeri: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 07.05.2011

Ulusal Özet bildiri


40. Misconceptions of Science Teacher Candidates about Heat and Temperature

Kartal Tezcan,Öztürk Nurhan,Hastürk Hanife Gamze, Yayın Yeri: 3rd World Conference on Educational Sciences, 07.02.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


41. Developing Pedagogical Content Knowledge in Preservice Science Teachers Through Microteaching Lesson Study

Kartal Tezcan,Öztürk Geren Nurhan,Ekici Gülay, Yayın Yeri: 4th World Conference On Educational Sciences, 05.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


42. Out-of-the- school learning environments in values education:science centres and museums

Taşdemir Adem,Kuş Zafer,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 4th World Conference on Educational Sciences, 05.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


43. The Exploration of the Attitudes of the Science Teacher Candidates Towards Teaching Profession.

Kartal Tezcan,Kaya Volkan Hasan,Öztürk Nurhan,Ekici Gülay, Yayın Yeri: 4th World Conference on Educational Sciences., 05.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


44. The use of out-of-the-school learning environments for the formation of scientific attitudes in teacher training programmes.

Taşdemir Adem,Kartal Tezcan,Kuş Zafer, Yayın Yeri: 4th World Conference on Educational Sciences, 05.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


45. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri

Demiral Ümit,Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 05.01.2015

Uluslararası Özet bildiri


46. Preservice teachers’ teacher efficacy beliefs and attitudes towards STEM

Kartal Büşra, Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices,

Uluslararası Tam metin bildiri


47. Preservice teachers’ understandings of science, technology, and mathematics and the relationships among these disciplines

Kartal Büşra, Kartal Tezcan, Yayın Yeri: 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Okul Binasında Bir Öğrenme Çevresinin Tasarımı Tarihsel Araç Gereçlerin Kullanımı

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 31.12.2014 31.12.2016


2. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimine Mikro Öğretim Uygulamalarının Etkisi

Araştırma Projesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 31.07.2014 24.03.2016


3. Öğretmen Adaylarının Epistemolojik ve Pedagojik İnançlarının Teknoloji Kabulleri Üzerindeki Etkisi

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018 13.09.2019


4. Kimyasal Tepkimeler Konusunda Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi

Araştırma Projesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018 13.09.2019


5. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.10.2011 08.04.2016


6. Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerinin Fen Ve Teknoloji Okuryazarlığı Üzerine Etkileri

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2011 14.10.2013


7. Fen Öğretmen Adaylarının Sosyo Bilimsel Konularda Yapmış Oldukları Muhakemelerde Risk Algılarının Etkileri

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.11.2015 31.03.2017


8. Bilgisayar Destekli Öğretimin 7 Sınıf Öğrencilerinin Maddenin İç Yapısına Yolculuk Konusunu Anlamalarına Olan Etkisi

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.10.2004 06.10.2006


9. Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi

Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.05.2017 22.12.2017


10. 2237-A-FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GiRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (FÖYGE)

Gerçekleştirilmesi Planlanan Bu Proje İle Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Öğrenme Yaklaşımları Konusunda Farkındalıkları Olan Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Temelli Öğretim Etkinlikleri Hazırlayabilme Yeterliklerinin Geliştirilmesi Amaçlanmaktadır. Bu

TÜBİTAK PROJESİ 03.02.2020 07.02.2020


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805134

--%>