Doç. Dr. MUSTAFA ERDEM

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ (DR)

2001 - 2008

TEZ: Öğretmenlere göre kamu ve özel liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi

Yüksek Lisans

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

1993 - 1997

TEZ: Ortaöğretim yöneticilerinin yetiştirilmeleri ve mesleki yeterlilikleri (Van ili örneği)

Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

1988 - 1993

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-
 • Yardımcı Doçent Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-2016
 • Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2001-2008
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1993-2001

Verdiği Dersler

 • DANIŞMANLIK Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • öğretmenlik uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Eğitim yönetimi Lisans, 2018-2019
 • sınıf yönetimi Lisans, 2018-2019
 • eğitim bilimine giriş Lisans, 2018-2019
 • Örgütsel davranış Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Yönetim psikolojisi Doktora, 2018-2019
 • TEZ DANIŞMANLIK Yüksek Lisans, 2017-2018
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM YÖNETİMİ Lisans, 2017-2018
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2017-2018
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2017-2018
 • seminer Yüksek Lisans, 2017-2018
 • öğretmenlik deneyimi Lisans, 2016-2017
 • öğretmenlik uygulaması Lisans, 2016-2017
 • bilimsel araştırmalarda veri analizi ve istatistik Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul yönetimi Lisans, 2016-2017
 • kaynak tarama ve rapor yazma Lisans, 2016-2017
 • UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TEZ DANIŞMANLIK Yüksek Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİM YÖNETİMİ Lisans, 2016-2017
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2016-2017
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2016-2017
 • OKUL GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2015-2016
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2015-2016
 • eğitim bilimine giriş Lisans, 2015-2016
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • danışmanlık Yüksek Lisans, 2015-2016
 • uzmanlık alan dersi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • öğretmenlik uygulaması Lisans, 2015-2016
 • Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri Yüksek Lisans, 2014-2015
 • uzmanlık alan dersi Yüksek Lisans, 2014-2015
 • danışmanlık Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • OKUL GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2014-2015
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2014-2015
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2014-2015
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2013-2014
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2013-2014
 • OKUL GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2013-2014
 • danışmanlık Yüksek Lisans, 2013-2014
 • uzmanlık alan dersi Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri Yüksek Lisans, 2013-2014
 • avrupa birliği eğitim sistemleri Yüksek Lisans, 2012-2013
 • yönetimde çağdaş yaklaşımlar Yüksek Lisans, 2012-2013
 • yüksek lisans danışmanlık Yüksek Lisans, 2012-2013
 • uzmanlık alan dersi Yüksek Lisans, 2012-2013
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2012-2013
 • OKUL GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2012-2013
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2012-2013
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2012-2013
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2011-2012
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2011-2012
 • OKUL GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2011-2012
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2011-2012
 • uzmanlık alan eğitimi Lisans, 2011-2012
 • yüksek lisans danışmanlık Lisans, 2011-2012
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2010-2011
 • OKUL GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2010-2011
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2010-2011
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2010-2011
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2009-2010
 • TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans, 2009-2010
 • OKUL GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2009-2010
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Yüksek Lisans, 2009-2010

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2011 - 2017

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretim Üyesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2009 - 2016
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2008 - 2009
 • Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, 2001 - 2007
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1993 - 2001

Makaleler

1. Lise Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki

Erdem Mustafa, İpek Ziyaeddin Halid, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. LİSE ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA VE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İpek Ziyaeddin Halid, Erdem Mustafa, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Prediction of Professional Commitment of Teachers by the Job Characteristics of Teaching Profession (Öğretmenlik Mesleği İş Özelliklerinin Mesleğe Adanmışlığı Yordama Düzeyi)

Meriç Erdal,Erdem Mustafa, Yayın Yer: Educational Administration: Theory And Practice, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND SCHOOLADMINISTRATORS’ BEHAVIOURS OF FAVOURITISM

Erdem Mustafa,Aytaç Tufan,Gönül Turgut, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Sınıf Öğretmenlerinin İş Yükü Algısı ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Öztürk Mehmet Ali, Erdem Mustafa, Yayın Yer: Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Yönetici Yeterlikleri İle Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Öztürk Kübra, Erdem Mustafa, Yayın Yer: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. High School Teachers’xx Perception of Institutional Trust

Erdem Mustafa,Aytaç Tufan, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Bakaç Naman,Okçu Veysel,Erdem Mustafa, Yayın Yer: Anadolu Eğitim Liderliği Ve Öğretim Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli EBSCHO VE SOBİAD Özgün Makale


9. Examining High School Students’ Safe Computer and Internet Usage Awareness

Aytaç Tufan,Erdem Mustafa, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2019

Uluslararası Hakemli ERIH, erıcC, ACADEMİA.EDU Özgün Makale


10. İlkokul Öğrencilerinin Çevresel Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Erdem Mustafa,Meriç Erdal,Meriç Ayşe, Yayın Yer: Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Ve Sanat Eğitimi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli Google Scholar, Academic Resource Index Researchbib, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi, ASOS İndex, Scientific Indexing Services, İdealOnline Özgün Makale


11. Predicting teacher job satisfaction based on principals’xx instructional supervision behaviours: a study of Turkish teachers

Süngü Hilmi,İlğan Abdurrahman,Oksana Parylo,Erdem Mustafa, Yayın Yer: Irish Educational Studies, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


12. Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İlkokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Çatışma Yönetme Stratejileri Arasındaki İlişki

Konak Mehmet,Erdem Mustafa, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


13. Examining teacher job satisfaction and principals instructional supervision behaviours A comparative study of Turkish private and public school teachers

İlğan Abdurrahman,Süngü Hilmi,Oksana Parylo,Erdem Mustafa, Yayın Yer: Alberta Journal Of Educational Research, 2014

Uluslararası Hakemli Australian Education Index,ERIC Özgün Makale


14. The Level of Quality of Work Life to Predict Work Alienation

Erdem Mustafa, Yayın Yer: Educational Sciences: Theory Practice, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


15. Relationship between Learning Organization and Job Satisfaction of Primary School Teachers

Erdem Mustafa,İlğan Abdurrahman,Halil İbrahim Uçar, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


16. Relationship between learning organization and job satisfaction of primary school teachers

Erdem Mustafa,İlğan Abdurrahman,İbrahim Halil Uçar, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli Education Abstracts (H.W. Wilson),Education Full Text (H.W. Wilson),EBSCO Özgün Makale


17. Evaluation of the Standards for Recruiting and Training Elementary School Principals Used in Some European Union Countries by Teachers and School Principals in Turkey

Balcı Ali,Memduhoğlu Hasan Basri,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat, Yayın Yer: Mevlana International Journal Of Education (Mıje), 2013

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


18. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yönetiminde Kayırmacılık

Meriç Erdal,Erdem Mustafa, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2013

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


19. Lise öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki

Erdem Mustafa,İlğan Abdurrahman,Çelik Fettullah, Yayın Yer: Turkish Studies, 2013

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


20. Learning Organization Perceptions in Elementary Education in Terms of Teachers and the Effect of Learning Organization on Organizational Commitment

Erdem Mustafa,İbrahim Halil Uçar, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


21. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yönetiminde Kayırmacılık

Meriç Erdal,Erdem Mustafa, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (Educational Administration: Theory And Practice), 2013

Ulusal Hakemli Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), EBSCO Information Services, Education Research Complete, Education Source, The Belt and Road Initiative Reference Source, PEGEM Eğitim Bilimleri İndeksi, TSOBİAD (Sosyal Bil Özgün Makale


22. İlköğretim Okullarında Okul Yaşamı Kalitesi: Van İli Örneği

Erden Ali, Erdem Mustafa, Yayın Yer: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


23. Lise öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki

Erdem Mustafa,İlğan Abdurrahman,Çelik Fethullah, Yayın Yer: Turkish Studies, 2013

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ Özgün Makale


24. Evaluation of the Standards for Recruiting and Training Elementary School Principals Used in Some European Union Countries by Teachers and School Principals in Turkey

Balcı Ali,Memduhoğlu Hasan Basri,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat, Yayın Yer: Mevlana International Journal Of Education, 2013

Uluslararası Hakemli Turkish Educational Index, ASOS index, Index Copernicus, EBSCO Pub, Educational Research Abstracts (ERA), Aniji, DOAJ, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), and ERIC Özgün Makale


25. Evaluation of the Standards for Recruiting and Training Elementary School Principals Used in Some European Union Countries by Teachers and School Principals in Turkey

Balcı Ali,Memduhoğlu Hasan Basri,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat, Yayın Yer: Mevlana International Journal Of Education, 2013

Uluslararası Hakemli ebsco Özgün Makale


26. Evaluation of the standards for recruiting and training elementary school principals used in some European Union countries by teachers and school principals in Turkey

Balcı Ali,Memduhoğlu Hasan Basri,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat, Yayın Yer: Mevalana International Journal Of Education, 2013

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


27. İlköğretim okullarında okul yaşamı kalitesi Van İli örneği

Erden Ali, Erdem Mustafa, Yayın Yer: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


28. Veli ilgisi farkındalığı ve akademik başarıyı yordama

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Yapar Burcu,Aydemir Şükrü,Aydın Süleyman, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


29. Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması

Erdem Mustafa,Meriç Erdal, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Uluslararası E-Dergi, 2012

Uluslararası Hakemli DOAJ (Directory of Open Access Journals)Miami University LibrariesUniversity of Zurich LibrariesBoatwright Memorial LibraryArastirmax Bilimsel Yayın İndeksiPEGEM Türk Eğitim Bilimleri İndeksiTürk Eğitim İndeksiAkademik DizinAcademic Journals DatabaseSherp Özgün Makale


30. Okul yönetiminde kayırmacılığa ilişkin ölçek geliştirme çalışması

Erdem Mustafa,Meriç Erdal, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli EBAD - Dizinleme:DOAJ (Directory of Open Access Journals)Root IndexingMiami University LibrariesUniversity of Zurich LibrariesBoatwright Memorial LibraryArastirmax Bilimsel Yayın İndeksiPEGEM Türk Eğitim Bilimleri İndeksiTürk Eğitim İndeksiAkademik DizinA Özgün Makale


31. Veli ilgisi ve ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavlarını SBS yordama düzeyi

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Yapar Burcu,Aydın Süleyman,Aydemir Şükrü Şakir, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012

Uluslararası Hakemli DOAJ, Root İndexing, Miami Üniversity Lib., University of Zurich lib., Türk Eğitim İndeksi, AJD, S/R, CSUBL, Özgün Makale


32. MESLEKTAŞ KOÇLUĞU

Erdem Mustafa, İlgan Abdurrahman, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Scientific İndexing Services, Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD, Tübitak, google akademik Özgün Makale


33. İlköğretim Okullarının Mesleki Öğrenme Topluluğu Olma Durumlarının Değerlendirilmesi

Ilgan Abdurrahman, Erdem Mustafa, Çakmak Altan, Erdoğumuş Ertuğrul, Sevinç Ömer Seyfettin, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli ISI, THOMSON REUTERS, ULAKBİM, ASOS, TÜBİTAK SBVT Özgün Makale


34. Meslektaş koçluğu

Erdem Mustafa,İlğan Abdurrahman, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi Derleme Makale


35. İlköğretim okullarının mesleki öğrenme topluluğu olma durumlarının değerlendirilmesi

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Çakmak Altan,Erdoğmuş Ertuğrul,Sevinç Ömer Seyfettin, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


36. Educational Problems and Solutions in Turkey The Views of District Governors

Erdem Mustafa, Aydın İnayet, Taşdan Murat, Akın Ugur, Yayın Yer: Educational Management Administration & Leadership, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


37. Educational problems and solutions in Turkey The views of district governors

Erdem Mustafa,Aydın İnayet,Taşdan Murat,Akın Uğur, Yayın Yer: Educational Management Administration & Leadership, 2011

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


38. İlköğretim okulu öğretenlerinin iş yaşamı kalitesi ile örgütsel değer algıları arasındaki ilişki düzeyi

Erdem Mustafa,Taşdan Murat, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ERİK Özgün Makale


39. İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşamı kalitesi ile örgütsel değer algıları arasındaki ilişki düzeyi

Taşdan Murat,Erdem Mustafa, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Tübitak-ulakbim, SOBİAD, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ Özgün Makale


40. Öğretmen Algılarına Göre Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi

Erdem Mustafa, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2010

Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale


41. Örgütsel Kültür Metaforu ve Eğitime Yansımaları

Erdem Mustafa, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli SCİENTİFİC İNDEXİNG SERVİCES, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, SOBİAD, TÜBİTAK-ULAKBİM, GOOGLE AKADEMİK Özgün Makale


42. Örgütsel Gelişim Aracısı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Planlama

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat,Memduhoğlu Hasan Basri, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli SCI Özgün Makale


43. Örgütsel gelişim aracısı olarak toplam kalite yönetimi ile stratejik yönetim ve planlama

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat,Memduhoğlu Hasan Basri, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli TÜBİTAK-ULAKBİM Özgün Makale


44. Örgütsel gelişim aracıları olarak toplam kalite yönetimi ile stratejik yönetim ve planlama

İlğan Abdurrahman,Taşdan Murat,Erdem Mustafa,Memduhoğlu Hasan Basri, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Uluslararası Hakemli ÜBİTAK- ULAKBİM - ASOS- EBSCO Özgün Makale


45. İstatistiksel Okuryazarlığa Dair Fikirlerin Genişletilmesi İstatistik Kuruluşlarının Ürünleri Üzerine Bir Analiz Çeviri

Kıranlı Güngör Semra,Taşdan Murat,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa, Yayın Yer: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, 2007

Uluslararası Hakemli Repec, Econpapers, IndexCopernicus, Ulrichsweb, Scientific Commons, Socionet, EconomistOnline, Scirus, Scholar Google, ZDB, Scholarsportal, EZB, HKU E-resources Özgün Makale


46. İstatistiksel okuryazarlığa dair fikirlerin genişletilmesi istatistik kuruluşlarının ürünleri üzerine bir analiz tercüme

Kıranlı Semra, Taşdan Murat, İlgan Abdurrahman, Erdem Mustafa, Yayın Yer: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli Repec, Econpapers, IndexCopernicus, Ulrichsweb, Scientific Commons, Socionet, EconomistOnline, Scirus, Scholar Google, ZDB, Repec, Econpapers, IndexCopernicus, Ulrichsweb, Scientific Commons, Socionet, EconomistOnline, Scirus, Scholar Google, ZDB, Schola Özgün Makale


47. İstatistiksel okuryazarlığa dair fikirlerin genişletilmesi İstatistik kuruluşlarının ürünleri üzerine bir analiz

Kıranlı Güngör Semra,Taşdan Murat,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa, Yayın Yer: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli İndeks Copernicus, Econpapers Derleme Makale


Bildiriler

1. Türkiye de Eğitim Bilimlerinin Kurumsallaşması

Yılmaz Kürşad,Taşdan Murat,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi, 30.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri


2. Türkiye de eğitim bilimlerinin kurumsallaşması

Erdem Mustafa,Yılmaz Kürşad,Taşdan Murat, Yayın Yeri: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 30.09.2005

Ulusal Tam metin bildiri


3. Türkiye de Eğitim Bilimlerinin Kurumsallaşması

Erdem Mustafa,Yılmaz Kürşat,Taşdan Murat, Yayın Yeri: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 30.09.2005

Ulusal Sözlü Bildiri


4. İlkokul Öğrencilerinin Çevresel Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma

Erdem Mustafa,Meriç Erdal,Meriç Ayşe, Yayın Yeri: XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


5. İş Özellikleri ve Öğretmenlerin Mesleğe Adanmışlıkları Arasındaki İlişki

Meriç Erdal,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. Üniversite Öğrencilerine göre Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Örgütsel İmajı

Erdem Mustafa,Gülnihal Kılıç, Yayın Yeri: 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi, 26.05.2012

Ulusal Sözlü Bildiri


7. Meslektaş koçluğu

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Dumlupınar Üniversitesi. Kütahya, 25.06.2010

Ulusal Özet bildiri


8. Ortaöğretim öğretmenlerine göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik rolleriyle öğretmenlerin motivasyon düzeyi arasındaki ilişki

Erdem Mustafa,Mehmet Konak, Yayın Yeri: Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslar Arası Konferans,, 25.05.2014

Uluslararası Sözlü Bildiri


9. Öğretmenlerin görüşlerine göre ilkokul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile çatışma yönetme stilleri arasındaki ilişki Batman ili örneği

Erdem Mustafa,Mehmet Konak, Yayın Yeri: Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslar Arası Konferans, 25.05.2014

Uluslararası Sözlü Bildiri


10. Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin duygusal zeka ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki

Erdem Mustafa,İpek Ziyaeddin Halid, Yayın Yeri: I. Uluslar arası ipek yolu akademik çalışmalar sempozyumu, 23.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Erdem Mustafa,İpek Ziyaeddin Halid, Yayın Yeri: I. Uluslar arası ipek yolu akademik çalışmalar sempozyumu, 23.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Eğitim Müfettiş Ve Müfettiş Yardımcılarının Rehberlik Amaçlı Yaptıkları Çalışmalar Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar

Erdem Mustafa,Faik Aktaş, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi TEM-Sen III. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetim Kongresi, 22.06.2011

Ulusal Sözlü Bildiri


13. Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri İlköğretim Okul Yöneticilerinin Seçilmesi Ve Yetiştirilmesine İlişkin Standartların Türkiye deki Öğretmen Ve Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Balcı Ali,Memduhoğlu Hasan Basri,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat, Yayın Yeri: Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek, Eğitim Yönetimi Ve Eğitim Deneticileri Derneği,, 22.06.2007

Ulusal Sözlü Bildiri


14. Bazı Avrupa birliği ülkeleri ilköğretim okul yöneticilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi

Balcı Ali,Memduhoğlu Hasan Basri,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat, Yayın Yeri: II. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 22.06.2007

Ulusal Özet bildiri


15. Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri İlköğretim Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi Standartlarının Türkiye deki Öğretmen Ve Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Balcı Ali,Memduhoğlu Hasan Basri,İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Taşdan Murat, Yayın Yeri: Eğitim Yönetimi Kongresi, 22.06.2007

Ulusal Özet bildiri


16. The Relation between favoritism and organisational cynicism

Erdem Mustafa,Turgut Gönül, Yayın Yeri: X EUROPEAN CONGERENCE ON SOCIAL AND BEHAVOORAL SCIENCES, 22.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. Eğitim sistemimizde hikmet arayışı

Balay Refik,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: I. International Symposium Plilosophical Heritage of the Turkiye People, 21.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


18. Dede korkut hikayelerinde değerler ve karakter eğitimi

Balay Refik,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: I. International Symposium Plilosophical Heritage of the Turkiye People, 21.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


19. Lı̇se müdürlerı̇nı̇n sergı̇ledı̇klerı̇ yönetı̇m tarzlarının öğretmenlerı̇n örgütsel sessı̇zlı̇klerı̇nı̇ yordama düzeyı̇

Erdem Mustafa,Yıldırım Sevindim Kıymet, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Eğı̇tı̇m ve Değerler Sempozyumu ISOEVA, 13.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


20. Öğretimsel liderlik davranışları Batman ili örneği

Erdem Mustafa,Mehmet Konak, Yayın Yeri: Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 10.05.2014

Ulusal Sözlü Bildiri


21. İLKÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN KADIN ÖĞRETMENLERİN ÖNÜNDEKİ CAM TAVAN ENGELLER İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Erdem Mustafa,Bodur Emel, Yayın Yeri: 10. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 09.05.2015

Ulusal Özet bildiri


22. Relationship between learning organization and job satisfaction Sample of Turkish primary school teachers

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Akram Muhammad, Yayın Yeri: 3rd. International Conference in Pakistan: Practices & challanges. University of Education. Lahore, Pakistan., 09.01.2014

Uluslararası Özet bildiri


23. Learning Organization Perception And Its Relation To Organizational Commitment According To Teachers In Elementary School

Erdem Mustafa, Yayın Yeri: Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 07.05.2012

Uluslararası Sözlü Bildiri


24. Okul yönetiminde kayırmacılığa ilişkin ölçek geliştirme çalışması

Erdem Mustafa,Meriç Erdal, Yayın Yeri: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 07.05.2011

Ulusal Sözlü Bildiri


25. Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması

Erdem Mustafa,Meriç Erdal, Yayın Yeri: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 07.05.2011

Ulusal Tam metin bildiri


26. A comparative analysis of Turkish private and publiç school teacheres job satisfaction levels and principals instructional supervision The power of education research for innovation in practice and policy

Süngü Hilmi,İlğan Abdurrahman,Oksana Parylo,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: American Educational research association (AERA), 07.04.2014

Uluslararası Sözlü Bildiri


27. A comparative analysis of Turkish private and public school teachers job satisfaction levels and principals instructional supervision behaviors

Süngü Hilmi,İlğan Abdurrahman,Parylo Oksana,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: 2014 AERA Annual Meeting, 07.04.2014

Uluslararası Sözlü Bildiri


28. Relationship between learning organization and job satisfaction Sample of Turkish Primary School Teachers

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Akram Muhammad, Yayın Yeri: Education in Pakistan: Practices and Challenges, 3rd İnternational Conference, 07.01.2014

Uluslararası Sözlü Bildiri


29. Yönetim Tarzlarının Örgüt Kültürünü Yordama Düzeyi

Erdem Mustafa,Akın Cem, Yayın Yeri: 14th indernational congress on educational administration, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Liselerde görev yapan öğretmenlerin güven algısı Van İli Örneği

Erdem Mustafa, Yayın Yeri: 5.Uluslararası Balkan Eğitim Ve Bilim Kongresi, 03.09.2009

Uluslararası Sözlü Bildiri


31. Meslektaş koçluğu

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: 2. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Dumlupınar Üniversetesi, 03.09.2008

Ulusal Sözlü Bildiri


32. İlköğretim okullarının mesleki öğrenme topluluğu olma durumlarının değerlendirilmesi

İlğan Abdurrahman,Erdem Mustafa,Çakmak Altan,Sevinç Ömer Seyfettin, Yayın Yeri: 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 03.09.2008

Ulusal Sözlü Bildiri


33. İlköğretim okullarının mesleki öğrenme topluluğu olma durumlarının değerlendirilmesi

İlğan Abdurrahman,Çakmak Altan,Erdoğmuş Ertuğrul,Erdem Mustafa,Sevinç Ömer Seyfettin, Yayın Yeri: 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 03.09.2008

Ulusal Özet bildiri


34. Öğretmenlere Göre Kamu Ve Özel Liselerde İş Yaşamı Kalitesi

Erdem Mustafa, Yayın Yeri: The First International Congress of Educational Research, 03.05.2009

Uluslararası Sözlü Bildiri


35. İlköğretim Okullarında Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Memduhoğlu Hasan Basri,Taşdan Murat,Erdem Mustafa, Yayın Yeri: International Conferance on Educational Sciences /ICES - Eastern Mediterranean University. Famagusta, North Cyprus (Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı Doğu Akdeniz Üniversitesi, 03.05.2009

Uluslararası Sözlü Bildiri


36. BAŞARILI OKUL MÜDÜRLERİ VE DİĞER OKUL MÜDÜRLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdem Mustafa,Kızıldeniz Mehmet, Yayın Yeri: XVIII AMSE-AMCE-WAER CONGRESS TEACHİNG AND TRAİNİNG TODAY FOR TOMORROW, 02.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


37. Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ile mesleki tükenmişlik düzeleri arasındaki ilişki.

Erdem Mustafa,Öztürk Mehmet Ali, Yayın Yeri: III. INES İneternational education and social science congress, 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


38. Öğretmen algılarına göre müdürlerin yönetici yeterlikleri ile öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki

Erdem Mustafa,Öztürk Kübra, Yayın Yeri: III. INES İneternational education and social science congress, 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. THE RELATİON BETWEEN FAVORİTİSM AND ORGANİZATİONAL CYNİCİSM

Kayırmacılıkla Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 28.06.2016


2. Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ele mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.05.2018 07.05.2019


3. Dede korkut hikayelerinde değerler ve karakter eğitimi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 04.07.2019


4. Pilot Provinces Communication Component Baseline Survey European Union Turkey Support to Basic Education Programme EU T SBEP Contract No CB SV 01 EUROPEAN UNİON

Temel Eğitim

Araştırmacı Avrupa Birliği 01.01.2004 01.02.2006


5. Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri İlköğretim Okul Yöneticilerinin Seçilmesi Ve Yetiştirilmesine İlişkin Standartların Türkiye deki Öğretmen Ve Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Okul Yönetici Standartları

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ


6. Çağdaş Yönetim Anlayışı Olarak Liselerde Farklılıkların Yönetim Anlayışının Değerlendirmesi

Farklılıkların Yönetimi

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ


7. Pilot Provinces Communication Component Baseline Survey Ministry of Education Ankara University and European Union

Farklılıkların Yönetimi

Araştırmacı Avrupa Birliği


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>