Doç. Dr. MUSTAFA KAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARIM EKONOMİSİ (DR)

2005 - 2011

TEZ: Yerel düzeyde ekonomik kalkınmada coğrafi işaretlerin kullanımı ve etkisi: Akşehir kirazı araştırması

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)

1999 - 2002

TEZ: Antalya ili Kumluca ilçesi örtü altı sebze yetiştiriciliğinde tarım ilacı kullanımında sorunlar ve çözüm önerileri

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

1995 - 1999

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2019-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2016-2019

Verdiği Dersler

 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ANALİZİ Yüksek Lisans, 2021-2022
 • KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL GELİŞME Yüksek Lisans, 2021-2022
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2021-2022
 • KIRSAL SOSYOLOJİ Lisans, 2021-2022
 • TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Lisans, 2021-2022
 • BİTİRME TEZİ I Lisans, 2021-2022
 • MESLEKİ UYGULAMA I Lisans, 2021-2022
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ANALİZİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL GELİŞME Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EKONOMİSİ Yüksek Lisans, 2020-2021
 • İNOVASYON EKONOMİSİ VE TARIM Yüksek Lisans, 2020-2021
 • KIRSAL KALKINMA Lisans, 2020-2021
 • KIRSAL SOSYOLOJİ Lisans, 2020-2021
 • MESLEKİ YABANCI DİL: İNGİLİZCE I Lisans, 2020-2021
 • TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Lisans, 2020-2021
 • MESLEKİ UYGULAMA II Lisans, 2020-2021
 • MESLEKİ UYGULAMA I Lisans, 2020-2021
 • BİTİRME TEZİ II Lisans, 2020-2021
 • BİTİRME TEZİ I Lisans, 2020-2021
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ Lisans, 2020-2021
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Lisans, 2019-2020
 • KIRSAL KALKINMA Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA II Lisans, 2019-2020
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2019-2020
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2019-2020
 • EKONOMİ Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ YABANCI DİL: İNGİLİZCE I Lisans, 2019-2020
 • TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA I Lisans, 2019-2020
 • TARIM EKONOMİSİ VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2019-2020
 • KIRSAL SOSYOLOJİ Lisans, 2019-2020
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2019-2020
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2018-2019
 • MESLEKİ YABANCI DİL: İNGİLİZCE I Lisans, 2018-2019
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2018-2019
 • MESLEKİ UYGULAMA I Lisans, 2018-2019
 • TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Lisans, 2018-2019
 • MESLEKİ UYGULAMA II Lisans, 2018-2019
 • EKONOMİ Lisans, 2018-2019
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2018-2019
 • MESLEKİ UYGULAMA II Lisans, 2017-2018
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2017-2018
 • EKONOMİ Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA I Lisans, 2017-2018
 • TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Lisans, 2017-2018
 • TARIM EKONOMİSİ Lisans, 2017-2018
 • TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Lisans, 2016-2017
 • KÜRESELLEŞME VE DÜNYA EKONOMİSİ Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİKSEL İKTİSAT Lisans, 2016-2017
 • MATEMATİKSEL İKTİSAT Lisans, 2016-2017
 • KÜRESELLEŞME VE DÜNYA EKONOMİSİ Lisans, 2016-2017

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Ziraat Mühendisi Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 1999 - 2016
 • Ziraat Teknisyeni Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 1996 - 1999

Makaleler

1. PERCEPTION OF PEOPLE REGARDING RECYCLING OF HOUSEHOLD WASTE AND WILLINGNESS TO BE INVOLVED IN WASTE MANAGEMENT: A CASE STUDY OF FAISALABAD

Razaq Samra, Bashır Muhammad Khalıd, Ashfaq Muhammad, Mahboob Muhammad Hassan, Humayon Asad Afzal, Kan Mustafa, Yayın Yer: International Journal Of Environment And Waste Management, 2022

Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale


2. Young Women Farmers in The Scope of The Young Farmers Grant Support Project: The Case of Kırıkkale Province in Turkiye

Kan Mustafa, Kan Arzu, Yaman Memduha, Yayın Yer: Journal Of Global Innovations İn Agricultural Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli Publons, Google Scholar, Research4Life, ResearchGate, Internet Archieve, WorldCat, Tufts, EuroPub, AsiaNet Pakistan, LexisNexis, ISN, Crossref Özgün Makale


3. D-8 Ülkelerinde Sığır Varlığı Gelişim Trendi ve Projeksiyonlar

Doğan Hasan Gökhan, Kan Mustafa, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, 2021

Uluslararası Hakemli EBSCO, ASOS Index, Directory Research Journals Indexing, Cite Factor, WorldCat Özgün Makale


4. Türkiye'de Yerel Ekonomik Kalkınmada Yerel Ürünlerin Önemi: Azatlı Biberi Örneği

Kan Mustafa, Yılmaz İbrahim, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Intrinsic Motivation for Creativity of Agricultural Holdings in Kirşehir Province of Turkey

Özdemir Halil Özcan, Kan Mustafa, Doğan Hasan Gökhan, Kan Arzu, Yayın Yer: Ciência Rural, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. Kastamonu İli Merkez İlçesinde Gıda Ürünleri Tercihinde Coğrafi İşaretlerin Etkisi

Kan Mustafa, Kan Arzu, Kütükoğlu Şevket, Yayın Yer: Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Projection of Dry Beans Cultivation Area For Turkey: Case of Center Anatolian

Doğan Hasan Gökhan,Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yer: Journal Of Global Innovations İn Agricultural And Social Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli Publons, Gogle Scholar, Tufts, Asianet Pakistan, WorldCat, Europub, LexisNexis, ISN, Crossref Özgün Makale


8. General Charecteristics of Chickpea Producers and Their Production Behaviours In Turkey

Kan Arzu,Doğan Hasan Gökhan,Kan Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Global Innovations İn Agricultural And Social Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli Publons, Gogle Scholar, Tufts, Asianet Pakistan, WorldCat, Europub, LexisNexis, ISN, Crossref Özgün Makale


9. Coupling Socioeconomic Factors and Cultural Practices in Production of Einkorn and Emmer Wheat Species in Turkey

Yaman Huri Melek,Ordu Bülent,Zencirci Nusret,Kan Mustafa, Yayın Yer: Envıronment Development And Sustaınabılıty, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


10. Tarım İşletmelerinin Yönetiminde Kullanılan Tarımsal Bilgi Kaynakları: Kırşehir İli Örneği

Özdemir Halil Özcan,Kan Mustafa, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Can Agricultural Services Providers (ASPS) Play Role for Enhancing Wheat Productivity? A Case Study of District Sargodha

Mehmood Khalıd,Ashfaq Muhammad,Alı Asghar,Hussaın Mehran,Khan Muhammad Arıf,Kan Mustafa, Yayın Yer: Pakıstan Journal Of Agrıcultural Scıences, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Qualitative and Quantitative Analysis of The Geographical Indication System in Turkey

Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yer: Journal Of Global Innovations İn Agricultural And Social Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli Publons, Google Scholar, Tufts, Asianet Pakistan, WorldCat, EuroPub, LexisNexis, Crossref Özgün Makale


13. The Factors Affecting Psychological Empowerment Levels of Entrepreneurs in Agricultural Holdings of Kirsehir Province, Turkey

Özdemir Halil Özcan,Kan Mustafa,Doğan Hasan Gökhan,Kan Arzu, Yayın Yer: Pakıstan Journal Of Agrıcultural Scıences, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Tourist’s Attitude Toward Cultural Heritage and Halal Products: A Case Study of Lahore

Mahboob Muhammad Hassan,Ashfaq Muhammad,Humayon Asad Afzal,Kan Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Organizational Culture, Communications And Conflicts, 2020

Uluslararası Hakemli EBSCO, SCIMAGO, Cengage Gale, LexisNexis Özgün Makale


15. IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTION: BALKAN COUNTRIES IN 2050

Özer Osman Orkan,Özden Altuğ,Kan Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Envıronmental Protectıon And Ecology, 2020

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


16. Evaluation of the farms producing dry bean landraces by capital approach in the Middle Kızılırmak Valley of Turkey

Kan Mustafa,Kan Arzu,Sözen Ömer,Karadavut Ufuk,Yağmur Mehmet, Yayın Yer: Plant Genetic Resources: Characterization And Utilization, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. The Nexus of Agricultural Credit and Agricultural Gross Domestic Product (GDP) in Terms of European Union Rural Area Typology in Turkey

Doğan Hasan Gökhan,Kan Arzu,Kan Mustafa, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Orta Kızılırmak Vadisinden Toplanan Beyaz Taneli Yerel Kuru Fasulye Genotiplerinin Morfolojik Varyabilitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Sözen Ömer,Yağmur Mehmet,Karadavut Ufuk,Sağlam Hayriye Didem,Bardak Adem,Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Young Farmers in Agriculture Sector of Turkey: YoungFarmers Support Program

Kan Mustafa,Tosun Fatma,Kan Arzu,Doğan Hasan Gökhan,Uçum İlkay,Solmaz Cengiz, Yayın Yer: Journal Of Agricultural Science And Technology, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


20. Orta Kızılırmak Vadisi’nde Üretici Şartlarında Yerel Kuru Fasulye Popülasyonlarının Doğal Kaynak Ekonomisi Açısından Genel Değerlendirilmesi

Kan Mustafa,Sözen Ömer,Kan Arzu,Karadavut Ufuk,Yağmur Mehmet, Yayın Yer: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesitarım Ve Doğa Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


21. Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Gerçekleşen Tarife Dışı Engellerin Düzeyinin Hesaplanması

Özer Osman Orkan,Gürer Betül,Taşkaya Top Berrin,Kan Mustafa, Yayın Yer: Tarım Ekonomisi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli ULAKBİM, EBSCO Özgün Makale


22. Corporate Governance of Climate Change Adaptation

Peker Kenan,Kan Mustafa,Nadeem Muhammad, Yayın Yer: Journal Of Global Innovations İn Agricultural And Social Sciences, 2019

Uluslararası Hakemli Google Scholar Derleme Makale


23. Economical Aspects of Conservation Agriculture (Zero Tillage-Direct Seeding) System in Turkey

Kan Mustafa,Partigöç Fevzi,Gültekin İrfan,Arısoy Rifat Zafer,Kaya Yasin,Gültekin Serpil,Şahin Mehmet,Aydoğan Seydi,Özdemir Fatih,Taner Alper, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletin, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


24. Türkiye’de Genç Çiftçi Proje Desteğinden Yararlanma Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Doğan Hasan Gökhan,Kan Arzu,Kan Mustafa,Tosun Fatma,Uçum İlkay,Solmaz Cengiz,Birol Duygu, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. Evaluation of Young Farmers Project Support Program in Terms of Agri-Entrepreneurship in Turkey

Kan Arzu,Kan Mustafa,Doğan Hasan Gökhan,Tosun Fatma,Uçum İlkay,Solmaz Cengiz, Yayın Yer: Pakistan Journal Of Agricultural Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


26. The Relationship Production Behaviours and Perception of Genetic Resource Conservation of The Farmers Producing Dry Bean Landraces in Turkey

Kan Mustafa, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletin, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


27. Multidimensions of Poverty for Agricultural Community in Turkey: Konya Province Case

Kan Mustafa,Oğuz Cennet,Kan Arzu,Ergun Hüseyin,Demiröz Emel, Yayın Yer: Pakistan Journal Of Agricultural Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


28. The Nexus of CO2 Emission, Population, Agricultural Area Size, GDP and Energy Use in Turkey

Doğan Hasan Gökhan,Kan Mustafa, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletin, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


29. Agricultural Land-Use Change of Major Field Crops in Pakistan (1961-2014)

Ahmad Shakeel,Rehman Atıqueur,Ejaz Maryam,Fatıma Zartash,Kan Mustafa,Ahmed Mukhtar, Yayın Yer: Science, Technology And Development, 2018

Uluslararası Hakemli Asian Digital Library, DRJI, Advanced Science Index Derleme Makale


30. Türkiye’ de Fark Ödemesi Desteklemelerinin Bazı Hububat Ürünlerinin Üretici Kararlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi

Doğan Hasan Gökhan,Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yer: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


31. Yerel Çeşitlerin Korunmasında ve Üretimin Sürdürülebilirliğinde Kadın

Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yer: Türktob Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


32. Orta Anadolu Bölgesi’nde buğdayda Avrupa Sünesi (Eurygaster maura L. Hemiptera: Scutelleridae)’nin neden olduğu ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi

Özkan Mümtaz,Babaroğlu Numan E,Gökdoğan Atilla,Kan Mustafa,Koçak Erhan, Yayın Yer: Bitki Koruma Bülteni, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


33. Türkiye’de Coğrafi İşaretlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlara Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Çerçevesinden Bir Bakış

Kan Mustafa,Gülçubuk Bülent,Kan Arzu,Doğan Hasan Gökhan, Yayın Yer: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


34. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarafından Desteklenen Projelerin İstihdam Yaratma Açısından Değerlendirilmesi

Gülçubuk Bülent,Köksal Özdal,Ataseven Yener,Gül Umut,Kan Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


35. Türkiye’de Yerel Buğday Popülasyonlarının Durumu ve Yerel Buğday Üreten Üreticilerin Üretim Kararlarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Morgounov Alexey,Keser Mesut,Özdemir Fatih,Mumınjanov Hafız,Qualset Calvın O, Yayın Yer: Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


36. Kırsal Kalkınma Desteklerinin Ulusal Düzeyde Etkileri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerinin İncelenmesi

Gülçubuk Bülent,Köksal Özdal,Ataseven Yener,Gül Umut,Kan Mustafa, Yayın Yer: Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO, ASOS Index, Index Copernicus, DRJI, ProQuest, ScienceDirect, Worldwide Political Science Abstracts, BioOne, CiteSeerX Özgün Makale


37. Kışlamış Süne Ergin Mücadelesinde Çiftçi Bilinç Düzeyi Örnek Çalışması Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Mutlu Çetin,Duman Mehmet,Karaca Vedat,Bayram Yunus,Sıray Erdal,Kan Mustafa, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli DOAJ, Cite Factor (AcademicScientific Journal),Scientific Indexing Services(SIS),Google Scholar Özgün Makale


38. Wheat Landraces Production on Farm Level in Turkey Who is Growing in Where?

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Mourgounov Alex,Keser Mesut,Özdemir Fatih,Mumınjanov Hafız,Qualset Cal, Yayın Yer: Pakistan Journal Of Agricultural Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


39. Wheat Landraces Currently Grown in Turkey Distribution Diversity and Use

Morgounov Alex,Keser Mesut,Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Özdemir Fatih,Gummadov Nurberdy,Mumınjanov Hafız,Zuev Evgeny,Qualset Calvın O, Yayın Yer: Crop Science, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


40. The Importance of Creating New Inheritance Policies and Laws That Reduce Agricultural Land Fragmentation and Its Negative Impacts in Turkey

Yücer Ahmet,Kan Mustafa,Demirtaş Muhammet,Kalanlar Şevket, Yayın Yer: Land Use Policy, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


41. Küçük Aile Çiftçiliğinin Yerel Tohumların Sürdürülebilirliğindeki Rolü

Kan Mustafa, Yayın Yer: Türktob Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


42. Measuring the Impact of Agricultural Research: The Case of New Wheat Varieties in Turkey

Mazid Ahmed,Keser Mesut,Amegbeto Koffi N.,Morgounov Alexey,Bağcı Seydi Ahmet,Peker Kenan,Akın Mustafa,Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Semerci Arif,Karabak Sevinç,Altıkat Ahmet,Yaktubay Şadiye, Yayın Yer: Experimental Agriculture, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


43. Anadolu Merinoslarında Sık Kuzulatma Olanaklarının Araştırılması

Bülbül Bülent,Kırbaş Mesut,Aktaş Ahmet Hamdi,Köse Mehmet,Ataman Mehmet Bozkurt,Çoyan Kenan,Kan Mustafa,Halıcı İbrahim,Gök Bekir,Akbulut Neffel Kürşat, Yayın Yer: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


44. Economic threshold revision of the Sunn Pest (Eurygaster integriceps Put.) (Hemiptera: Scutelleridae) on wheat in Southeastern Anatolia Region

Mutlu Çetin,Canhilal Ramazan,Karaca Vedat,Duman Mehmet,Gözüaçık Celalettin,Kan Mustafa, Yayın Yer: Türkiye Entomoloji Bülteni, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


45. Perception of Direct Seeding (No Tillage-Zero Tillage) Method in Wheat Production by The Farmers in Turkey: Konya Province Case

Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Özdemir Fatih, Yayın Yer: International Journal Of Ecosystems And Ecology Science, 2014

Uluslararası Hakemli EBSCO, Index Copernicus, Research Bible, CABI Özgün Makale


46. Doğrudan Ekim Yönteminin Buğday Tarımında Kullanımı ve Çiftçi Görüşlerinin Belirlenmesi: Konya İli Örneği

Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Özdemir Fatih, Yayın Yer: Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


47. Conservation Characteristics of Triticale-Hungarian Vetch Silage Ensiled with Homo-fermentative or Hetero-fermentative Lactic Acid Bacteria in Jars

Keleş Gürhan,Kurtoğlu Varol,Demirci Uğur,Ateş Serkan,Canatan Tülay,Kan Mustafa,Güneş Ahmet, Yayın Yer: Animal Nutrition And Feed Technology, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


48. Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları

Kan Mustafa,Gülçubuk Bülent,Küçükçongar Murat, Yayın Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


49. The Production Functions of Wheat Production in Turkey

Semerci Arif,Mazid Ahmed,Amegbeto Koffi N.,Keser Mesut,Morgounov Alexey,Peker Kenan,Bağcı Seydi Ahmet,Akın Mustafa,Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Karabak Sevinç,Altıkat Ahmet,Yaktubay Şadiye, Yayın Yer: Bulgarıan Journal Of Agrıcultural Scıence, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


50. Coğrafi İşaret Olarak Karaman Divle Tulum Peyniri

Kan Mustafa,Gülçubuk Bülent,Kan Arzu,Küçükçongar Murat, Yayın Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


51. Pesticide Use in Turkish Greenhouses Health and Environmental Consciousness

Gün Arife Sema,Kan Mustafa, Yayın Yer: Polish Journal Of Environmental Studies, 2009

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


52. Süne Mücadelesinde Çiftçi Davranışları: Konya, Karaman ve Aksaray Örneği

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Oğuz Cennet, Yayın Yer: Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


53. Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler

Kan Mustafa,Gülçubuk Bülent, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


54. Konya İlinde Yonca Üretimine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Özellikleri ve Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Kan Arzu, Yayın Yer: Bitkisel Araştırma Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. Genetik Kaynakların Korunmasında ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Aile Çiftçiliği Türkiye’de Yerel Buğday Çeşitleri Örneği

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Morgounov Alexey,Keser Mesut,Özdemir Fatih, Yayın Yeri: Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 31.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri


2. Aile Çiftçiliğinde Bahçe Tarımında Kadınların Rolü:Yaylacık Köyü Örneği

Oğuz Cennet,Kan Arzu,Kan Mustafa, Yayın Yeri: Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 31.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri


3. Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Sürdürülebilirliğinde Aile Çiftçiliğinin Rolü

Kan Mustafa,Gülçubuk Bülent, Yayın Yeri: Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 31.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri


4. Aile Çiftçiliğinin Kırsal Yoksulluğun Önlenmesindeki Rolü

Oğuz Cennet,Ergun Hüseyin,Kan Arzu,Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Demiröz Emel, Yayın Yeri: Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 31.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri


5. Aile Çiftçiliğinin Küresel İklim Değişiminin Olumsuz Etkilerini Azaltmadaki Rolü

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Demirtaş Mehmet Naim,Kan Arzu, Yayın Yeri: Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 31.10.2014

Ulusal Tam metin bildiri


6. Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Yürütülen Kırsal Kalkınma Çalışmaları

Direk Mithat,Kan Arzu,Kan Mustafa, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28.05.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Buğday Üretiminde Kullanılan Teknolojilerin Belirlenmesi Konya İli Örneği

Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Kan Arzu,Oğuz Cennet, Yayın Yeri: VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 27.06.2008

Ulusal Tam metin bildiri


8. Konya İli Taşkent İlçesinde Kiraz Üreticilerinin Kiraz Üretimine ve Pazarlamasına Bakışı

Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Özdemir Fatih,Mehmet Naim Demirtaş,Öz Mehmet Hüsrev,Ülke Gül, Yayın Yeri: XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 27.05.2016

Ulusal Tam metin bildiri


9. Kırsal Kalkınma Desteklerinin Ulusal Düzeyde Etkileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK Projelerine İlişkin Araştırma Sonuçları

Gülçubuk Bülent,Köksal Özdal,Ataseven Yener,Gül Umut,Kan Mustafa, Yayın Yeri: XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 27.05.2016

Ulusal Tam metin bildiri


10. Economical Aspects of Triticale Seed and Grain Production

Bağcı Seydi Ahmet,Kan Mustafa, Yayın Yeri: 9th International Triticale Symposium, 27.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


11. Yöresel Peynir Çeşitlerinin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkılarının Arttırılmasında Coğrafi İşaretler

Susta Gülce Olgun,Kan Mustafa,Gülçubuk Bülent, Yayın Yeri: 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 26.05.2017

Ulusal Özet bildiri


12. Diversity of Wheat Landraces Currently Grown in Turkey: Value for Farmers and Breeders

Morgounov Alexey,Keser Mesut,Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Dreısıgacker Susanne,Gummadov Nurberdy,Mumınjanov Hafız,Özdemir Fatih,Sehgal Deepmala,Zuev Evgenıy,Qualset Calvın, Yayın Yeri: 9th International Wheat Conference, 25.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


13. Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Dağlıç, Hasak, and HasakXDağlıç Cross Breed (F1) Lambs

Canatan Tülay,Kan Mustafa,Doğan Şükrü,Akbulut N Kürşat,Tekik Havva,Teke Bumin Emre,Halıcı İbrahim,Akay Necdet, Yayın Yeri: International Mesopotamia Agriculture Congress, 25.09.2014

Uluslararası Özet bildiri


14. Bilgi Edinme, Bilim Üretme ve Teknolojiye Dönüştürmede Yeni Bir Yaklaşım

Peker Kenan,Kan Arzu,Kan Mustafa, Yayın Yeri: III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 24.10.2013

Ulusal Özet bildiri


15. Orta Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne Mücadelesine Bakış Açıları

Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Oğuz Cennet, Yayın Yeri: Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 24.09.2010

Ulusal Tam metin bildiri


16. Bağımsız Devletler Topluluğunda Ekonomik Büyüme ile Tarımsal Katma Değer, Enerji Kullanımı ve CO2 Salınımı İlişkisi

Kan Mustafa,Kan Arzu,Doğan Hasan Gökhan, Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 23.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


17. TR71 ve TRC2 Bölgelerinde Nohut Üretiminde Arz Duyarlılığının Panel Veri Yöntemi İle Analizi

Doğan Hasan Gökhan,Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yeri: Hasat Uluslaraarsı Tarım ve Orman Kongresi, 23.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Türkiye’de Bazı Baklagil Ürünlerinin Üretim Trendi ve Projeksiyonlar (Nojut, Kuru Fasulye ve Kırmızı Mercimek Örneği)

Doğan Hasan Gökhan,Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yeri: Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, 23.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Anadolu’nun genetik hazinesi “yerel buğdaylar”

Özdemir Fatih,Küçükçongar Murat,Morgounov Alexey,Keser Mesut,Kan Mustafa,Mumınjanov Hafız,Qualset Calvın, Yayın Yeri: Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu, 22.12.2018

Ulusal Özet bildiri


20. Building Resilience Agricultural Community for Adaptation to Climate Change in Turkey

Kan Mustafa, Yayın Yeri: Mid Term AgMIP Workshop and TOA-MD Training, 22.12.2016

Uluslararası Özet bildiri


21. Impact of Global Cimate Change on Agricultural Production: Balkan Countries in 2050

Özer Osman Orkan,Kan Mustafa,Özden Altuğ, Yayın Yeri: Internatinol U.A.B-B.E.N.A Workshop Environmental Engineering and Sustainable Devolopment, 21.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


22. Poverty in Agricultural and Rural Community: A Case Study From Konya, Turkey

Oğuz Cennet,Ergun Hüseyin,Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Kan Arzu,Demiröz Emel, Yayın Yeri: I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 21.06.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Are Geographical Indications an Opportunity for Local Economic Development A Case of Aksehir Kirazı (Cherry of Aksehir)

Kan Mustafa,Gülçubuk Bülent, Yayın Yeri: I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 21.06.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


24. A Rural Development Tool: Geographical Indications

Kan Mustafa, Yayın Yeri: 1st International Conference on Social Sciences and Information Communication Technologies (ICSSICT – 2018), 21.02.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. Avrupa Birliği’nde Gıda ve Tarımsal Ürünlere Yönelik Farklı Etiketleme Sistemlerinin Türkiye’de Uygulanabilirliği ve Kırsal Kalkınmaya Katkısı Açısından Değerlendirme

Kan Mustafa,Doğan Hasan Gökhan,Kan Arzu, Yayın Yeri: International Conference On Social Sciences-Cappadocia, 20.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


26. Kırsal Alan Tanımında Farklı Yaklaşımlar ve Türkiye Kırsal Kalkınma Destekleme Araçlarının Bölgesel Yoğunlaşmalarına Bakış

Doğan Hasan Gökhan,Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yeri: International Conference On Social Sciences-Cappadocia, 20.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


27. “İstiridye Mantarı Üretiyoruz Yarınlarımıza Umutla ve Sağlıkla Bakıyoruz” KOP BKİ TEYAP Projesi

Atila Funda,Kan Arzu,Kan Mustafa, Yayın Yeri: VII. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 19.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


28. Türkiye’de Yerli Hayvan Genetik Kaynaklar: Güney Karaman Koyun Irkı

Canatan Tülay,Akay Necdet,Kan Mustafa,Kırbaş Mesut, Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, 18.10.2014

Uluslararası Özet bildiri


29. Şeker Kanunu’nun Üreticiye Yansıması: Konya Bölgesi Örneği

Oğuz Cennet,Kan Arzu,Küçükçongar Murat,Kan Mustafa, Yayın Yeri: Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18.09.2004

Ulusal Tam metin bildiri


30. Örgüt İkliminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Örnek

Özdemir Halil Özcan, Kan Mustafa, Gümüşbaş Melek, Yayın Yeri: International Congress on Business and Marketing'21, 17.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


31. An Overview to Women’s Empowerment Policies in Rural Areas of Turkey

Kan Arzu,Kan Mustafa,Doğan Hasan Gökhan, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


32. Investigation The Effects on Economic Growth of Economic Main Activity Branches In Turkish Republics

Doğan Hasan Gökhan,Gürel Esra,Gürler Arslan Zafer,Kan Arzu,Kan Mustafa, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


33. Chronological Course And Effects Of Agricultural Support Policies In Turkey

Doğan Hasan Gökhan,Ayyıldız Bekir,Gürler Arslan Zafer,Kan Mustafa,Kan Arzu, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


34. Coğrafi İşaretlerde Denetim ve İyi Yönetişim Elazığ-Baskil Üzerinden Bir Değerlendirme

Kan Mustafa,Peker Kenan,Kan Arzu,Doğan Hasan Gökhan,Özdemir Halil Özcan, Yayın Yeri: Uluslararası Baskil Sempozyumu, 17.04.2020

Uluslararası Özet bildiri


35. Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Uygulamalarındaki Mevcut Durum ve Gelecek

Kan Mustafa,Kan Arzu,Nizam Bilgiç Derya,Perkin Adil Yüksel,Everest Bengü,Taşcıoğlu Yavuz, Yayın Yeri: IX. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 17.01.2020

Ulusal Tam metin bildiri


36. Niğde İlinde buğday Çeşitlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi

Özdemir Fatih,Küçükçongar Murat,Kan Mustafa, Yayın Yeri: I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 16.11.2013

Ulusal Tam metin bildiri


37. Coğrafi İşaretlerin Yerel Kalkınma Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Akşehir Kirazı Araştırması Bulguları

Kan Mustafa,Gülçubuk Bülent, Yayın Yeri: I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 16.11.2013

Ulusal Tam metin bildiri


38. Etçi Genotiplerin Baba Hattı Olarak Kullanımı ile Elde Edilen Dağlıç Kuzuların Yetiştirici Koşullarında Performansları

Canatan Tülay,Keleş Gürhan,Akbulut N Kürşat,Teke Bumin Emre,Kan Mustafa,Doğan Şükrü,Dağ Birol, Yayın Yeri: 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 16.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


39. Kırsal Kalkınma Paradigması ve Yeni Arayışlar

Gülçubuk Bülent,Kızılaslan Nuray,Eroğlu Dilek,Kan Mustafa,Soysaldı Erkin,Olgun Gülce, Yayın Yeri: Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongre, 16.01.2015

Ulusal Tam metin bildiri


40. The Causes and Solutions of Poverty in Agricultural Rural Areas: The Case of Konya Province, Turkey

Oğuz Cennet,Ergun Hüseyin,Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Kan Arzu,Demiröz Emel, Yayın Yeri: International Symposium on Poverty Alleviation Strategies: Experiences and New Ideas, 15.10.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


41. Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika Değişimleri

Gülçubuk Bülent,Yıldırak Nurettin,Kızılaslan Nuray,Özer Dilek,Kan Mustafa,Kepoğlu Arzu, Yayın Yeri: Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 15.01.2010

Ulusal Tam metin bildiri


42. Kırsal Alanda Tarımda Yaşlanmayı Önlemek İçin Genç Çiftçi Desteği Perspektifinden Bir Bakış

Kan Mustafa,Kan Arzu,Doğan Hasan Gökhan, Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 14.09.2018

Ulusal Özet bildiri


43. Dağlıç, Hasmer x Dağlıç F1 ve Hasak x Dağlıç F1 kuzularının Ekstansif Koşullarda Yaşama Gücü ve Büyüme Özellikleri

Canatan Tülay,Akbulut N Kürşat,Kan Mustafa,Doğan Şükrü,Teke Bumin Emre,Tekik Havva,Dağ Birol, Yayın Yeri: Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 13.09.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


44. The Factors Triggering Poverty in Agricultural Holdings: A Case Study of Konya Province in Turkey

Oğuz Cennet,Ergun Hüseyin,Yücer A Ahmet,Demirtaş Muhammet,Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Kan Arzu,Demiröz Emel, Yayın Yeri: Fifth Annual Poverty and Social Protection Conference-PSPC-2012, 10.03.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


45. Women’s Role in Local Development: A Case of Organic Agriculture in Yaylacik Village, Konya Province, Turkey

Oğuz Cennet,Kan Arzu,Kan Mustafa,Ergun Hüseyin, Yayın Yeri: Fifth Annual Poverty and Social Protection Conference-PSPC-2012, 10.03.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


46. Diversity of Wheat Landraces Currently Grown in Turkey As Compared to 1929-30 Collections

Morgounov Alexey,Kan Mustafa,Kaya Yüksel,Keser Mesut,Küçükçongar Murat,Qualset Calvın, Yayın Yeri: III. Vavilov International Conference, 09.11.2012

Uluslararası Özet bildiri


47. The Conservation Of Genetic Resource Of Dağliç Sheep Breed In Breeder’s Conditions And A Study On Achieving Economic Sustainability By Commercial Crossbreeding: Konya Province Case

Canatan Tülay,Kan Mustafa,Akbulut N Kürşat,Keleş Gürhan,Doğan Şükrü,Teke Bumin Emre, Yayın Yeri: 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, 08.10.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


48. Dağlıç, Hasmer ve Hasmer x Dağlıç (F1) Kuzularda Besi Performansı ve Karkas Özellikleri

Canatan Tülay,Akbulut N Kürşat,Kan Mustafa,Doğan Şükrü,Halıcı İbrahim,Teke Bumin Emre, Yayın Yeri: 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 07.09.2013

Ulusal Özet bildiri


49. Konya İli Tarım Havzalarında Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Arazi ve Gelir Dağılımı

Oğuz Cennet,Ergun Hüseyin,Küçükçongar Murat,Kan Mustafa,Kan Arzu,Demiröz Emel, Yayın Yeri: 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 07.09.2012

Ulusal Tam metin bildiri


50. Agricultural Supports on Sustainability of Agriculture in Turkey

Direk Mithat,Kan Arzu,Kan Mustafa, Yayın Yeri: 6th International Conference onSustainable Agriculture and Environment, 05.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


51. An Evaluation of Dry Bean Landraces Through the Lens of Sustainability and Genetic Resources in Turkey

Kan Mustafa,Kan Arzu,Sözen Ömer,Karadavut Ufuk, Yayın Yeri: 6th International Conference onSustainable Agriculture and Environment, 05.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


52. The Native Genetic Resource “Daglıc Sheep Breed”

Canatan Tülay,Kan Mustafa,Akbulut N Kürşat,Akın Oya, Yayın Yeri: VIth International Balkan Animal Conference, 05.10.2013

Uluslararası Özet bildiri


53. Süne (Eurygaster integriceps Put.)’nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi

Koçak Erhan,Kan Mustafa,Babaroğlu Numan Ertuğrul, Yayın Yeri: Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 05.06.2008

Ulusal Tam metin bildiri


54. Paletlenmiş Dallı Darının (Panicum Virgatum) Biyoyakıt Olarak Kullanım Ekonomisi

Başer Eyüp,Acaroğlu Mustafa,Kan Mustafa, Yayın Yeri: Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 05.06.2008

Ulusal Tam metin bildiri


55. Buğday Sektörü İçin Kalkınma Stratejisi

Peker Kenan,Küçükçongar Murat,Kan Mustafa, Yayın Yeri: Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 05.06.2008

Ulusal Özet bildiri


56. Süne Mücadelesinde Çiftçi Davranışları: Konya-Karaman-Aksaray Örneği

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Oğuz Cennet, Yayın Yeri: Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 05.06.2008

Ulusal Tam metin bildiri


57. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir KOP TEYAP Projesi: “Vermikompost Üretim ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz”

Hepşen Türkay Fevziye Şüheyda,Kan Mustafa,Kan Arzu,Türkay İlker, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 05.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


58. The diversity of wheat landraces in Turkey and their potential to use in breeding

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Keser Mesut,Morgounov Alexey,Kaya Yüksel,Dönmez Emin,Özbek Kürşad,Karabak Sevinç,Taşçı Rahmi,Ulucan Oğuzhan,Çakmak Mustafa,Yüksel Soner,Karadaş Köksal,Denizer Barış, Yayın Yeri: International Conference on “Diversity, characterization and utilization of plant geneticresources for enhanced resilience to climate change”, 04.10.2011

Uluslararası Özet bildiri


59. Long-Term Assessment of Conventional and No-Till Management on Winter Wheat Under Dryland Conditions in Central Turkey

Gültekin İrfan,Arısoy Rifat Zafer,Partigöç Fevzi,Kaya Yasin,Gültekin Serpil,Taner Alper,Kan Mustafa, Yayın Yeri: 7th World Congress on Conservation Agriculture, 04.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


60. Avrupa Birliği Kırsal Alan Sınıflamasına Göre Türkiye’nin Bazı Tarımsal Göstergelerindeki Değişimin Analizi

Kan Mustafa,Kan Arzu,Bayraktar Önder Volkan, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


61. Türkiye’de Coğrafi İ̇şaret Sistemindeki Gelişmelerin Yansımaları

Kan Arzu,Kan Mustafa,Bayraktar Önder Volkan, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


62. General Evaluation of Agricultural Extension for Achieving Sustainable Agriculture in Konya Plain Project (KOP) Region, Turkey

Kan Mustafa,Küçükçongar Murat,Oğuz Cennet,Gülçubuk Bülent,Soylu Süleyman,Kan Arzu,Köksal Özdal,Özdemir Fatih,Demirtaş Mehmet Naim,Okur Oktay,Vanoğlu Mevlüt, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 03.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


63. The Growth and Developing Traits of Dağlıç and Hasmer X Dağlıç (F1) in Konya Provınce of Turkey

Canatan Tülay,Kan Mustafa,Akbulut N Kürşat, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 03.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


64. Yerel Değerlerle Yerel Kalkınma: Cemele Biberi

Kan Arzu, Kan Mustafa, Genç Serdar, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


65. Analysis of Chickpea Production Profile in Central Anatolia Region By Fuzzy Clustering Approach

Akıllı Aslı, Doğan Hasan Gökhan, Kan Arzu, Kan Mustafa, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


66. Characteristics of Risk Groups in Chickpea Producers:Case Study for Central Anatolia Region

Doğan Hasan Gökhan, Akıllı Aslı, Kan Arzu, Kan Mustafa, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research, 02.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programının Etki Analizi (TR71 Bölgesi)

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 30.06.2018 01.04.2021


2. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programının Etki Analizi (Ülkesel Proje)

Bu Projenin Amacı, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Kapsamında Dağıtılan Hibelerin Etkisini Ölçmektir. Destekten Yararlanan Ve Yararlanmayan Çiftçiler Arasındaki Farkların Belirlenmesi , Dağıtılan Hibel

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 30.06.2018 01.04.2021


3. Kırşehir İlinde Cemele Biberi Üretiminin Sosyo-Ekonomik Analizi

Bu Proje İle Kırşehir İlinin Önemli Yerel Ürünlerinden Biri Olan Cemele Biberi Üretiminin Sosyo-Ekonomik Analizinin Yapılması Amaçlanmaktadır. Son Yıllarda Bölgesel Kalkınmada Yerel Ürünlerin Bir Araç Olarak Kullanıldığı Görülmektedir. Coğrafi İşaret Sist

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2021


4. Vermikompost Üretimi Ve Kullanımını Öğretiyor,Toprağımıza Ve Ekonomimize Can Katıyoruz

Vermikompost Üretimi

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 25.10.2017 18.01.2021


5. Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi

Pilot Üniversite Kapsamında 2018 Yılında Kalkınma Bakanlığı Tarafından Kabul Edilen 5 Projeden Biri Olan ”Ceviz Odaklı Kalkınma Ve Gelişim Projesi” Nin Amaçları Şunlardır1. Bölgede Mevcut Ceviz Sektörünün Sorunlarını Gidermek Ve Güçlenmesini Sağlamak.2. C

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 22.05.2018


6. KOP Desteğiyle İstridye Mantarı Üretiyoruz Yarınlarımıza Umutla ve Sağlıkla Bakıyoruz

İstridye Mantarı Üretim Projesi

Yürütücü Kalkınma Bakanlığı 16.11.2018 14.01.2020


7. KOP Bölgesi’nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması

Yürütücü Kalkınma Bakanlığı 15.09.2015 15.02.2017


8. Orta Kızılırmak Vadisi Yerel Kuru Fasulye Popülâsyonlarının Morfolojik Moleküler Karakterizasyonu ile Kök Lezyon Nematoduna Karşı Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi

Proje İş Paketleri1.Orta Kızılırmak Vadisi Yerel Kuru Fasulye Materyallerinin Toplanması, Morfolojikkarakterizasyonu İle Seleksiyonu,2.Moleküler Karakterizasyon Ve İncelenen Karakterlerle İlişkili Dna Bölgelerinin İlişkilendirme Haritalaması Yöntemiyle Be

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15.08.2016 15.08.2019


9. ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA KORUYUCU TOPRAK İŞLEME UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK: ŞERİTVARİ TOPRAK İŞLEME PROJESİ

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 12.11.2015 12.11.2019


10. International Winter Wheat Improvement Program (IWWIP)-Milletlerarası Kışlık Buğday GeliştirmeProgramı

Proje Koordinatörü Diğer (Uluslararası) 06.02.2015 04.06.2015


11. Kadın Çiftçiler ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi

Bilecik İli Gölpazarı İlçesine Bağlı Yaklaşık 25 Kadın Çiftçi Ve Ailelerine Karabuğday Üretimi Başta Olmak Üzere Yerel Ürünler, Vermikompost, Arıcılık, Kooperatifçilik, Traktör Sürme Gbi Konularda Eğitim Çalışmaları Ve Üretim Çalışmaları Yapılmıştır. Bu Ç

Danışman Özel Kuruluşlar 01.12.2016 01.12.2017


12. KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi

Bu Araştırmada Aksaray, Karaman, Konya Ve Niğde İllerinde 60 İlçede 128 Farklı Tarımsal Kamu Kurum Kuruluş, Sivil Toplum Örgütü, Kooperatif Ve Birlik Yöneticisi 196 Kişi İle 470 Tar-Gel Personeli, 25 Gthb İl Müdürlükleri Tarımsal Yayım Personeli Ve 34 Öze

Yürütücü Kalkınma Bakanlığı 01.10.2014 01.03.2015


13. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projeleri Etki Değerlendirme Çalışması

Bu Çalışma, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Tkdk) Tarafından 2011 Yılından Bu Yana Desteklenen Ve Hayata Geçen Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesini Amaçlamaktadır. Bundan Hareketle Yapılan Çalışmaların Ve Desteklenen Projelerin Yarattığı E

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.10.2014 01.04.2015


14. Konya İlinde Kuru Koşullarda Geleneksel ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinde Farklı Münavebe SistemlerininKarşılaştırılması

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.09.2011 31.08.2016


15. Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgesinde Buğday Çeşitleri İzleme Projesi

Bu Çalışma İle Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Ankara, Yozgat, Sivas, Eskişehir, Kütahya, Afyon İllerinde Üretici Şartlarında Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinin Ekim Alanı, Üretim Miktarlarının Tespiti, Buğday Fiziki Girdi Kullanımının Projenin 1. Ve 5. Yıl

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.06.2010 31.05.2013


16. Orta anadolu bölgesinde buğday üretiminde kullanılan teknolojilerin belirlenmesi.

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.06.2004 01.02.2006


17. Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi (TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) Bölgesi)

Genç Çiftçi Desteklerinin Durumunun Belirlenmesi

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.04.2017 01.04.2018


18. Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi

Kırsal Kalkınma

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.04.2017 01.04.2018


19. Wheat Landraces in Farmers’ Fields in Turkey: National Survey, Collection, and Conservation, 2009-2014

Yerel Buğday Çeşitleri

Proje Koordinatörü Diğer (Uluslararası) 01.03.2009 31.12.2015


20. Biyolojik Silaj Katkı Maddelerinin Tritikale-Macar Fiği Karışım Silajında Fermantasyon Süresi Uzunluğu, Aerobik Stabilite, Kuzularda Canlı Ağırlık Değişimi Ve Rumen Parametreleri Üzerine Etkileri

Proje No: Tagem/Gy/08/03/01/139

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.03.2008 01.03.2010


21. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Bazı Baklagil Ürünlerinin (Nohut, Kuru Fasulye ve Kırmızı Mercimek) Arz Zinciri Yapısının İncelenmesi

Tagem-18/Ar-Ge/55

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2019 25.08.2020


22. Bölgesel ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Olası Etkilerinin Analizi

Bu Çalışmada, Dünya Ekonomisinden Ve Dünya Ticaretinden Büyük Pay Alan Ülkeler Tarafından Oluşturulan Ve Görüşmeleri Devam Eden, Türkiye’Nin Etkilenmesi Muhtemel, Bölgesel Serbest Ticaret Anlaşmalarının (Ttıp, Tpp, Mercosur, Kik) Yürürlüğe Girmesi Ve Gümr

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2017 23.02.2018


23. Türkiye Yemeklik Tane Baklagil (K. Fasulye, Nohut, Mercimek) Üretim ve Tüketim Yapısının Belirlenmesi

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2016 31.12.2017


24. Konya İli Taşkent İlçesi Kiraz Üreten Tarım İşletmelerinin Yapısının Belirlenmesi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2015 31.12.2015


25. A Study on the Adoption, Impacts and Seed Demand and Supply of Improved Wheat Varieties in Turkey

Araştırmacı Diğer (Uluslararası) 01.01.2015 11.10.2021


26. Karadeniz Bölgesinde Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


27. Doğu Akdeniz Bölgesinde Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


28. Batı Akdeniz Bölgesinde Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


29. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


30. Doğu Akdeniz Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksullu Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


31. Batı Akdeniz Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


32. Ege Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


33. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


34. Türkiye de Ayçiçeği Yağlık Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 08.02.2016


35. Türkiye de Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 08.02.2016


36. Türkiye de Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 08.02.2016


37. Türkiye de Mısır dane Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 08.02.2016


38. Türkiye de Çeltik Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 08.02.2016


39. Orta Anadolu Bölgesinde Yağlık Ayçiçeği Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 08.02.2016


40. Orta Anadolu Bölgesinde Mısır (Dane) Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi

Yoksulluk Analizi

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 10.02.2016


41. Yetiştirici Şartlarında Suni Mera ve Entansif Beslenen Kuzuların Besi ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması

Bu Araştırmada, Yetiştirici Şartlarında Suni Mera Ve Entansif Beslenen Kuzuların Besi Ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması Amaçlanmıştır. Araştırma, 2011-2012 Yıllarında Konya İli Karapınar İlçesinde Yapılmış Ve Toplam 60 Baş Kuzu Hayvan Materyali O

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2013 31.12.2014


42. Süt Emme Dönemindeki Akkaraman Kuzularının Süzek Yemleme (Creep Feeding) Sistemi İle Büyütülmesi

Bu Çalışmanın Hedefi Doğumla Başlayıp Yaklaşık 98. Gün Sonuna Kadar İlave Besleme Yapılarak,Besleme Uygulanan Kuzularda Büyüme Dönemlerinde Hızlı Büyümeyi Daha Da Etkinleştirmek, Kısa Sürede Daha Fazla Canlı Ağırlık Kazancı Sağlamaktır. Besin Maddelerinin

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2013 31.12.2014


43. Halk Elinde ve Enstitü Şartlarında Anadolu Merinoslarında Sık Kuzulatma Olanaklarının Araştırılması

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2013 31.12.2014


44. Tarım Arazilerinin Bölünmesinin Önlenmesine Yönelik Yasal Düzenleme Hakkında Düzenleyici Etki Analizi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2012 31.12.2012


45. Dağlıç Koyunlarının Hasak ve Hasmer Tipi Koçlarla Melezlenmesi İle Elde Edilen Kasaplık Kuzuların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri

Bu Çalışma, Halk Elinde Yetiştirilen Dağlıç Koyunları İle Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Melezleme Projeleri Sonucu Elde Edilmiş Olan Hasmer Ve Hasak Koyun Tiplerinin Koçlarının Baba Hattı Olarak Kullanılması İle Elde Edilen Dağ

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2009 31.12.2013


46. Adoption and Impacts of Improved Winter and Spring Wheat Varieties in Turkey

Türkiye’De Yazlık Ve Kışlık Buğdaylar Çeşit Kullanımı Etki Değerlendirme Projesi

Araştırmacı Diğer (Uluslararası) 01.01.2008 31.12.2009


47. Türkiye’de Süne (Eurygaster spp., Het.:Scutelleridae) Mücadelesinde Başarıyı Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Araştırılması

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2004 31.12.2008


48. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Süne (Eurygaster integriceps Put.)’ nin Neden Olduğu Ürün Kayıpları Ve Ekonomik Zarar Eşiği Üzerinde Araştırmalar.

Günümüzde Yaygın Bir Biçimde Uygulanan Kimyasal Mücadele, Bazı Olumlu Yanlara Sahip Olmasına Karşın, Kimyasal İlaçların Bilinçsizce Kullanılmasından Dolayı Doğal Dengenin Bozulması, Toprak, Hava Ve Su Gibi Çevre Elemanlarında Kirliliğe Neden Olması, Besin

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2004 31.12.2009


49. Orta Anadolu Bölgesinde Avrupa Süne’si (Eurygaster maura)’nin Neden Olduğu Ürün Kayıpları ve Ekonomik Zarar Eşiği Üzerinde Araştırmalar

Proje No: Tagem/Bs/97/01/05/118 Dpt- 2004 K 120160[Bs-04/01-05-164(1)] 204 Yılından Dpt Tarafından Desteklenemeye Başlayan Bu Proje Tagem Tarafından Sürekli Yapılan Ve 5 Yılda Bir Yenilenen Proje Niteliğindedir. Bu Nedenle Değişik Zamanlarda Farklı Araştı

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.1997 31.12.2008


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>