Dr. Öğr. Üyesi AHMET SALİH ŞİMŞEK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DR)

2012 - 2017

TEZ: Becerilere güven mesleki ilgi envanterinin uyarlanması ve bilgisayarlı bireyselleştirilmiş test uygulamasının geliştirilmesi

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (YL) (TEZLİ)

2009 - 2012

TEZ: Bilişsel ve duyuşsal özelliklerin yükseköğretimdeki akademik başarıyı yordama gücü

Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

2009 - 2011

Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK PR. (İÖ)

2005 - 2009

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Doktor Öğretim Üyesi Universiteit Twente, Faculty Of Behavioural, Management And Social Sciences, 2019-2019
  • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-
  • Araştırma Görevlisi Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010-2017

Akademik / İdari Görevler

  • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
  • Erasmus Koordinatörü Cumhuriyet Üniversitesi, , 2015 - 2017
  • Farabi Koordinatörü Cumhuriyet Üniversitesi, , 2014 - 2015

Makaleler

1. Validity and Reliability of Turkish Version of Skills Confidence Inventory

Şimşek Ahmet Salih, Tavşancıl Ezel, Yayın Yer: Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Kuzu Okan,Çil Osman,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. 2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi

Çil Osman,Kuzu Okan,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. 2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi

Çil Osman,Kuzu Okan,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimi:Lojistik Yordayıcılık

Uğurlu Celal Teyyar,Usta Hatice Gonca,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntem ve Tekniklerineİlişkin Görüşleri Nitel Bir Araştırma

Bozpolat Ebru,Uğurlu Celal Teyyar,Usta Hatice Gonca,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ASOS Özgün Makale


7. Validity And Reliability Study For Absence Attitude Scale

Usta Hatice Gonca,Uğurlu Celal Teyyar,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


8. Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi

Kamer Selman Tunay,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


9. ÖĞRETİM ELEMANLARIN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ

Bozpolat Ebru,Usta Hatice Gonca,Uğurlu Celal Teyyar,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


10. Türkiye de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi

Ak Mehmet Zeki,Altıntaş Nurullah,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


11. Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimlerinin Belirlenmesi : Ölçek Geliştirme Çalışması

Şimşek Ahmet Salih,Uğurlu Celal Teyyar,Usta Hatice Gonca, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüt Merkezlerini Yeniden Düşünmek

Şimşek Hüseyin,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Okula Yabancılaşma Ölçeği

Şimşek Hüseyin,Abuzar Celil,Yeğin Hüseyin İbrahim,Şimşek Ahmet Salih,Demir Ali, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


14. Yükseköğretimde Devamsızlık Olgusu ve Nedenlerine İlişkin Öğretim Üyeleri ve Üniversite Öğrencilerin

Şimşek Ahmet Salih,Uğurlu Celal Teyyar,Usta Hatice Gonca, Yayın Yer: Turkish Studies, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


15. Absenteeism behavior among university students: causes and attitude levels

Usta Hatice Gonca,Şimşek Ahmet Salih,Uğurlu Celal Teyyar, Yayın Yer: Journal Of Higher Education And Science, 2014

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Views of University Academic Members and Students on the Absenteeism

Şimşek Ahmet Salih,Usta Hatice Gonca,Koç Canan,Uğurlu Celal Teyyar, Yayın Yer: Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli Science Direct Özgün Makale


17. Absenteeism behavior among university students causes and attitude levels

Usta Hatice Gonca,Şimşek Ahmet Salih,Uğurlu Celal Teyyar, Yayın Yer: Journal Of Higher Education And Science, 2014

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Kağıt Kalem ve Bilgisayar Formunda Uygulanan Testlerde Öğrenci Başarısının Karşılaştırıldığı Çalışmaların Meta Analizi

Aybek Eren Can,Şahin Döndü Bahar,Eriş Hayriye Merve,Şimşek Ahmet Salih,Köse Mustafa, Yayın Yer: Asya Öğretim Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


19. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Sosyal Bütünleşme Düzeyi

Şimşek Hüseyin,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2013

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


20. İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Mesleki Yabancılaşma

Şimşek Hüseyin,Balay Refik,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Ebad-Jesr), 2012

Uluslararası Hakemli DOAJ (Directory of Open Access Journals) Özgün Makale


Bildiriler

1. Students Perceptions Concerning The Assessment And Evaluation And Teaching Methods Used By Instructors

Usta Hatice Gonca,Bozpolat Ebru,Uğurlu Celal Teyyar,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: WEI International Academic Conference, 31.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


2. Öğretmen adaylarının öğretme öğrenme sürecini planlama uygulama ve yönetme yeterliklerini kazanma düzeyleri

Ünal Menderes,Şimşek Hüseyin,Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4. International Conference on Curriculum and Instruction, 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüt Merkezlerini Yeniden Düşünmek

Şimşek Hüseyin,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


4. Türkiye 2017 İlköğretim Ulusal Matematik Programındaki Kazanımların Bilgi ve Bilişsel Süreç Boyutlarının İncelenmesi.

Kuzu Okan,Çil Osman,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences (ICES 2018), 22.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Bilişsel ve Duyuşsal Özelliklerin Yükseköğretimdeki Akademik Başarıyı Yordama Gücü

Şimşek Ahmet Salih, Demirtaşlı Nükhet, Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 21.09.2012

Ulusal Özet bildiri


6. MEB e Bağlı Okullarda Yürütülen Araştırmalarda Araştırmacıların ve Öğretmenlerin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Şimşek Ahmet Salih, Aybek Eren Can, Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 21.09.2012

Ulusal Poster


7. Okul Büyüklüğü ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişkide Okul Özelliklerinin AracılıkEtkisi PISA 2012 Türkiye

Usta Hatice Gonca,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇMEVE DEĞERLENDİRME KONGRESİ, 13.06.2014

Ulusal Özet bildiri


8. Views of University Academic Members and Students On The Absenteeism

Şimşek Ahmet Salih, Usta Hatice Gonca, Uğurlu Celal Teyyar, Yayın Yeri: 5. World Conference Education Science, 08.02.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geri Bildirim Alma Düzeylerinin İncelenmesi

Şimşek Ahmet Salih,Aybek Eren Can,Temeltaş Yusuf Orkun, Yayın Yeri: 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 07.05.2011

Ulusal Tam metin bildiri


10. Faculty of Education Students Views on Absence Attitudes

Uğurlu Celal Teyyar,Koç Canan,Usta Hatice Gonca,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4. World Conference Education Science, 04.02.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


11. 2018 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Çil Osman,Kuzu Okan,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: IV. International Academic Research Congress, 03.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


12. Madde Seti Büyüklüğü ve Eğim Parametresinin CAT Test Uzunluğuna Etkisi

Şimşek Ahmet Salih,Tavşancıl Ezel, Yayın Yeri: 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 03.09.2016

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerinin Öğrenci Devamsızlıklarına İlişkin Görüşleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.03.2014 20.03.2015


2. MEB SINAV KAYGI ÖLÇEĞİNİN CİNSİYET VE OKUL TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞEN MADDE FONKİSYONUNUN SIRALI LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.10.2015 24.07.2018


3. Öğretim Elemanlarının Tercih Ettikleri Sınıf Yönetimi Modelleri Öğretim İlke ve Yöntemleri Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlere İlişkin Öğretim Elemanları ve Öğrenci Görüşleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.10.2014 24.10.2016


4. Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Devamsızlık Profilleri ve Öğretim Üyelerinin Devamsızlık Davranışları Hakkında Bilinçlendirilmesi

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 10.10.2012 04.03.2015


5. Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ele mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.05.2018 07.05.2019


6. Çok Düzeyli Madde Tepki Modellerinin Karşılaştırılması ve Geniş Ölçekli Testlerdeki Hiyerarşik Veri Yapısına Sahip Örtük Özelliklerin Kestiriminde Kullanımı

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.03.2019 01.11.2019


7. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma ve Okul Terki İlişkisi

Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>