Dr. Öğr. Üyesi İSA BAHAT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI (DR)

2014 - 2020

TEZ: Türkiye yükseköğretiminde nitelik sorunsalı konusunda devlet üniversiteleri öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri

Yüksek Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ)

2009 - 2013

TEZ: Halk eğitimi merkezi yöneticilerinin hayat boyu öğrenme algısı

Lisans

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2000 - 2005

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2020-
 • Öğretim Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2018-2020

Verdiği Dersler

 • Bilişim Projeleri Yönetimi Lisans, 2020-2021
 • Arama Motoru Optimizasyonu Lisans, 2020-2021
 • Algoritma ve Programlamaya Giriş Lisans, 2020-2021
 • Algoritma ve Programlamaya Giriş Lisans, 2019-2020
 • Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Lisans, 2019-2020
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans, 2019-2020
 • Veritabanı Yönetimine Giriş Lisans, 2019-2020
 • Bilgisayar Ağları ve Güvenlik Lisans, 2019-2020
 • Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı Lisans, 2019-2020
 • Bilişim Projeleri Yönetimi Lisans, 2019-2020
 • Algoritma ve Programlamaya Giriş Lisans, 2019-2020
 • Bilgisayar Donanım ve İşletim Sistemleri Lisans, 2019-2020
 • Bilgisayar Donanım ve İşletim Sistemleri Lisans, 2018-2019
 • Algoritma ve Programlamaya Giriş Lisans, 2018-2019
 • Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Lisans, 2018-2019
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans, 2018-2019

Akademik / İdari Görevler

 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 - 2020

Üniversite Dışı Deneyim

 • Müdür Abidin Nesimi Fatinoğlu Mtal, 2017 - 2018
 • Müdür Yardımcısı Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi, 2014 - 2017
 • Müdür Yardımcısı Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi, 2013 - 2014
 • İlçe Koordinatörü - Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2006 - 2017

Makaleler

1. Yükseköğretim Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yer: E-International Journal Of Educational Research, 2021

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


2. Examination of student perceptions about helicopter parental attitudes

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yer: International Journal Of Curriculum And Instruction, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. COVID 19: Eğitimde Yeni Arayışlar

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yer: Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


4. Analyzing School Attachment of Secondary School Students’ for Regards to Various Variables

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yer: Education Quarterly Reviews, 2021

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


5. Teknoloji Bağlamında Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Eğitime Erişime Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE YAŞAYAN GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Öğretmenlik İmajı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Özgenel Mustafa,Işık Metin,Bahat İsa, Yayın Yer: Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Hesapverebilirlik Bağlamında MEBİM 147 Hakkında Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

Işık Metin,Bahat İsa, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Farklı Kariyer Evrelerindeki Öğretmenlerin Sürekli Öğrenen Okul Oluşturmaya İlişkin Zihni Modelleri

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yer: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN LİDERLERİ ALGILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yer: The Journal Of International Educational Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemi ve Güvenli Ölçme Uygulaması Seçme: Sistematik Bir İnceleme

Bahat İsa, Işık Metin, Yayın Yeri: 5. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 16.10.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Uzaktan Eğitimde Öğrenme Yönetim Sistemi ve Güvenli Ölçme Uygulaması Seçme: Sistematik Bir İnceleme

Bahat İsa, Işık Metin, Yayın Yeri: 5. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 16.10.2021

Uluslararası Özet bildiri


3. Hesapverilebilirlik Bağlamında MEBİM 147 Hakkında Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ,

Uluslararası Özet bildiri


4. Türkiye yükseköğretim sisteminden öğrenci beklentileri ve karşılanma düzeyi

Işık Metin, Bahat İsa, Yayın Yeri: 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>