Prof. Dr. TUFAN AYTAÇ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (DR)

1996 - 1999

TEZ: Okul merkezli yönetim (Ankara’xxdaki ortaöğretim kurumları üzerinde yapılan bir araştırma)

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (YL) (TEZLİ)

1993 - 1995

TEZ: Genel liselerde uygulanmakta olan ders geçme ve kredi düzeni hakkında okul yöneticilerinin görüşleri, sorunlar ve çözüm önerileri (Ankara ili örneği)

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI PR.

1989 - 1993

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-2021
 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-
 • Doçent Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-2018
 • Yardımcı Doçent Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-

Verdiği Dersler

 • Eğitim Hukuku Lisans, 2021-2022
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Eğitime Giriş Lisans, 2019-2020
 • Sınıf Yönetimi Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Hukuku Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Doktora, 2018-2019
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Lisans, 2018-2019
 • Küreselleşme ve Eğitim Yüksek Lisans, 2018-2019
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2015-2016
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • SINIF YÖNETİMİ Lisans, 2015-2016
 • LİDERLİK VE YÖNETİMDE YENİ PARADİGMALAR Lisans, 2014-2015
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2013-2014
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYEL GELİŞTİRME Lisans, 2011-2012

Akademik / İdari Görevler

 • Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Bozok Üniversitesi, , 2013 -

Makaleler

1. Teachers’ Well-Being Levels by Gender and Marital Status: A Meta-Analysis Study

Erden Ali, Erden Hale, Aytaç Tufan, Yayın Yer: Asian Journal Of Instruction, 2023

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


2. Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Şener Gökhan, Aytaç Tufan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aeüsbed), 2023

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Comparative Analysis of Democratic Attitude and Value Perceptions of School Administrators, Teachers, Preservice Teachers and Students: A Meta-Analysis Study

Kula Sultan Selen, Aytaç Tufan, Yayın Yer: International Journal Of Psychology And Educational Studies,, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Yılmaz Orhan, Aytaç Tufan, Yayın Yer: Batı Anadolu Eğitim Bilimleri, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARINA BİR BAKIŞ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Okul Yöneticilerinin Okullarda Yetenek Yönetimi Yaklaşımının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri (Nitel Bir Analiz)

Aytaç Tufan, İpek Cemalettin, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. The Problems Faced by Teachers in Turkey During the COVID-19 Pandemic and Their Opinions

Aytaç Tufan, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. The Effect of Student-Centered Approaches on Students’ Creative Thinking Skills: A Meta-Analysis Study

Aytaç Tufan,Kula Sultan Selen, Yayın Yer: International Journal Of Contemporary Educational Research (Ijcer), 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


9. The Problems and Opinions of School Administrators during COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study from Turkey

Aytaç Tufan, Yayın Yer: European Journal Of Educational Sciences (Ejes), 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


10. THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND SCHOOLADMINISTRATORS’ BEHAVIOURS OF FAVOURITISM

Erdem Mustafa,Aytaç Tufan,Gönül Turgut, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


11. The Effects of Working in Public or Private Schools on Job Satisfaction of Teachers in Turkey: A Meta-Analysis Study

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


12. ANALYSIS OF THE PERCEPTIONS OF TEACHERS WITH REGARDTO EDUCATION INSPECTORS’ LEVELS OF CARRYING OUTTHEIR DUTIES AND ROLES: A META-ANALYSIS STUDY

Aytaç Tufan, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2019

Uluslararası Hakemli ERIH, ERICC Özgün Makale


13. Effect of gender on teachers’xx organizational citizenship behavior: A meta-analysis

Aytaç Tufan,Elma Cevat,Çınkır Şakir, Yayın Yer: Educational Policy Analysis And Strategic Research, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


14. Examining High School Students’ Safe Computer and Internet Usage Awareness

Aytaç Tufan,Erdem Mustafa, Yayın Yer: European Journal Of Education Studies, 2019

Uluslararası Hakemli ERIH, erıcC, ACADEMİA.EDU Özgün Makale


15. The Effect of Gender on Mobbing Experienced by Teachers at School: A Meta-Analysis Study

Aytaç Tufan, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


16. Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının kıdem değişkeni açısından incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması

Yılmaz Orhan,Aytaç Tufan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. High School Teachers’xx Perception of Institutional Trust

Erdem Mustafa,Aytaç Tufan, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


18. Effect of gender on teachers’ organizational citizienship behaviour: A meta analysis

Aytaç Tufan,Elma Cevat,Çınkır Şakir, Yayın Yer: Educational Policy Analysis And Strategic Research, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


19. Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi:Meta-Analiz Çalışması

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Kastamonu Eğiitm Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale


20. The Effects of Gender on Attitudes of Preservice Teachers towards the Teaching Profession A Meta analysis Study

Erdamar Gürcü,Aytaç Tufan,Türk Nilay,Arseven Zeynep, Yayın Yer: Universal Journal Of Educational Research, 2016

Uluslararası Hakemli ERİC Özgün Makale


21. The Effects of Gender On Attitudes of Preservice Teachers Towards the Teaching Profession A Meta Analysis Study

Erdamar Gürcü,Aytaç Tufan,Türk Nilay,Arseven Zeynep, Yayın Yer: Universal Journal Of Educational Research, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


22. Students Opinions on the Use of Tablet Computers in Education

Duran Muharrem,Aytaç Tufan, Yayın Yer: European Journal Of Contemporary Education, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


23. Students Opinions on the Use of Tablet Computers in Education

Duran Muharrem,Aytaç Tufan, Yayın Yer: European Journal Of Contemporary Education, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC, Academic Journals Database (Switzerland),ACM Digital Library (USA),CiteFactor - Directory of International Reseach Journals (Сanada),CrossRef (USA),Directory of Open Access Journals (Sweden), EBSCOhost Electronic Jornals Service (USA),Electronic sci Özgün Makale


24. The Effect of Gender and Seniority on the Perceptions of Organizational Justice of Teachers in Turkey A Meta analysis

Aytaç Tufan, Yayın Yer: The Anthropologist, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


25. The Effects of Gender on Attitudes of Preservice Teachers towards the Teaching Profession A Meta analysis Study

Erdamar Gürcü,Aytaç Tufan,Türk Nilay,Arseven Zeynep, Yayın Yer: Universal Journal Of Educational Research, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


26. Gender effect on classroom management skills and competencies of teachers A meta analysis study

Erden Ali,Aytaç Tufan,Erden Hale, Yayın Yer: International Journal Of Human Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli TÜBİTAK, EBSCO host, DOAJ, INDEKS Copernicus Özgün Makale


27. Gender effect on classroom management skills and competencies of teachers: A meta-analysis study

Erden Ali, Aytaç Tufan, Erden Hale, Yayın Yer: The International Journal Of Human Sciences, 2016

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


28. Gender effect on classroom management skills and competencies of teachers: A meta-analysis study

Erden Ali,Aytaç Tufan,Erden Hale, Yayın Yer: International Journal Of Human Sciences, 2016

Ulusal Hakemli CiteFactor, Index Copernicus,Sobiad, Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


29. The Relationship between Teachers Perception about School Managers Talent Management Leadership and the Level of Organizational Commitment

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2015

Uluslararası Hakemli ERIC, EBSCO Host - Education Research Complete, EBSCO Host - Education Research Index, Educational Research Abstracts Online (ERA), Higher Education Research Data Collection (HERDC), ULAKBIM National Index Özgün Makale


30. Öğretmenlerin okulda karşılaştıkları mobbinge ilişkin hizmet süresinin etkisi Bir meta analiz

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2015

Ulusal Hakemli Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi- Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)- EBSCO Information Services- PEGEM Eğitim Bilimleri İndeksi- Türk Eğitim İndeksi- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale


31. Effect of Seniority on Teachers Organizational Citizenship Behavior A Meta Analysis

Elma Cevat,Aytaç Tufan, Yayın Yer: Mevlana International Journal Of Education (Mıje), 2015

Uluslararası Hakemli Turkish Educational Index, ASOS index, Index Copernicus, EBSCO Pub, Educational Research Abstracts (ERA), Aniji, DOAJ, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Özgün Makale


32. Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis

İpek Cemalettin,Aytaç Tufan,Gök Enes, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2015

Uluslararası Hakemli ERIC, Academic Journals Database, AUT University Library, Crossref, DOAJ, Google Scholar, IE Library, JournalTOCs, LOCKSS, MediaFinder.com,Open J-Gate, Open Science Directory, PKP Open Archives Harvester, Science Gate, SHERPA/RoMEO, Simon Fraser Universit Özgün Makale


33. The Effect of Gender on Teachers Job Satisfaction A Meta analysis

Aytaç Tufan, Yayın Yer: The Anthropologist, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


34. Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Yetenek Yönetimi Yaklaşımına İlişkin Metaforik Algıları

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2015

Uluslararası Hakemli ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic,Education Research Index family Özgün Makale


35. Effect of Gender on Teachers Transformational Leadership Perception A Meta Analysis

Eraslan Levent,Aytaç Tufan, Yayın Yer: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli ULAKBİM, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ Özgün Makale


36. Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis

İpek Cemalettin,Aytaç Tufan,Gök Enes, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2015

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


37. Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis

İpek Cemalettin,Aytaç Tufan,Gök Enes, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2015

Uluslararası Hakemli ERİC Özgün Makale


38. Effect of Gender on Teachers Transformational Leadership Perception A Meta Analysis

Eraslan Levent,Aytaç Tufan, Yayın Yer: Sakarya Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin Özgün Makale


39. Sosyal medya çağında reklamın eğitim işlevi üzerine bir çözümleme

Kahraman Ayşe Derya,Aytaç Tufan, Yayın Yer: Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli asos,oaji, research bible, drji, isam, akademik dizin, ici,tei, sjournal index, ajns, advance science index Özgün Makale


40. Kullanıcı dostu arayüzlerin grafik tasarım öğeleri ile nitelik ve niceliklerinin artırılması

Kahraman Ayşe Derya, Yayın Yer: Uluslararası Hakemli Mimarlık Ve Tasarım Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli research bible, akademk türk dergileri indexi, drjı, ısra, jıf,open access journal,sulb.uni-saarland.de, ubl Özgün Makale


41. Okullarda Bütünleştirilmiş Yetenek Yönetimi Modeli Öğretmen Görüşleri

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli EBSCO,DOAJ,CITEFACTOR,TÜBİTAK ULAKBİM,TÜBİTAK DERGİ PARK AKADEMİK, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, RESEARCHBIB Özgün Makale


42. The Effect of School Type On Intimidation Mobbing Experienced By Teachers in Schools A Meta Analysis

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Educational Research And Reviews, 2014

Uluslararası Hakemli ERIC, Google Scholar, Genamics Journal Seek Özgün Makale


43. Sosyal Medya Çağında Reklamın Eğitim İşlevi Üzerine Bir Çözümleme

Kahraman Ayşe Derya,Aytaç Tufan, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Sciences (Asos), 2014

Uluslararası Hakemli Cite factor, Asos, OAJI, Researh Bible, DRJI, ISAM, Akademik dizin,ICI, Türk Eğitim İndeksi,Journal Indeks,Advance Science Indeks, AJNS Özgün Makale


44. Orta Öğretim Kademesinde Öğretmen Öğrenci İlişkilerinin Değerlendirilmesi KKTC Örneği

Erden Ali,Aytaç Tufan,Altunçekiç Alper, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST), TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS INDEKS Özgün Makale


45. Teachers Perception Towards School Administrators Levels of Possession of Postmodern Leadership Values

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Mevlana International Journal Of Education (Mıje), 2014

Uluslararası Hakemli Turkish Educational Index, ASOS index, Index Copernicus, EBSCO Pub, Educational Research Abstracts (ERA), Aniji, DOAJ, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Özgün Makale


46. ORTA ÖĞRETİM KADEMESİNDE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KKTC ÖRNEĞİ

Erden Ali, Aytaç Tufan, Altunçekiç Alper, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


47. Ortaöğretim Kademesinden Öğretmen Öğrenci İlişkilerinin Değerlendirilmesi KKTC Örneği

Altunçekiç Alper,Erden Ali,Aytaç Tufan, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


48. Interactive Whiteboard Factor in Education Students Points Of View and Their Problems

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Educational Research And Review, 2013

Uluslararası Hakemli ERIC, Google Scholar, Genamics Journal Seek Özgün Makale


49. Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

Aytaç Tufan,Altunçekiç Alper, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli ISI WEB OF SCIENCE, TÜBTAK-ULAKBİM, EBSChost, INDEX COPERNICUS, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ) Özgün Makale


50. Karma Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi ve Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

Aytaç Tufan,Altunçekiç Alper, Yayın Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


51. Etkileşimli Tahtalar

Aytaç Tufan, Yayın Yer: E-Eğitek, 2010

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


52. Karma Öğrenme

Aytaç Tufan, Yayın Yer: E-Eğitek, 2010

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


53. FATİH Projesi Kapsamında Eğitim Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Rollerinin Önemi

Aytaç Tufan, Yayın Yer: E-Eğitek, 2010

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


54. The Influence Of Blended Learning Model On Developing Leadership Skills of School Administrators

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Ubicc Journal, 2009

Uluslararası Hakemli DOAJ, Google Scholar, Informatics, ProQuest CSA Technology Research Database, University of Karlsruhe, Germany, Georgetown University Library and Washington University. Özgün Makale


55. Okul Merkezli Bütçe

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


56. 21 Yüzyılın Başında Öğretmenin Değişen Rolleri

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2003

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


57. Karizmatik Liderlik

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2003

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


58. Geleceğin Öğrenme Biçimi e Öğrenme

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2003

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


59. Kurum İmajı

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2002

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


60. Postmodern Dünyada Çocuk

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2002

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


61. Okul Liderliği Yaklaşımları

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2001

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


62. Hizmetiçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2000

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


63. Bilgi Toplumundan Postmodern Topluma Geçiş Sürecinde Eğitim Paradigmalarının Değişimi

Aytaç Tufan, Yayın Yer: 2020 Ve Ötesi, 2000

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


64. Eğitim Yönetiminde Yeni Bir Paradigma Okul Merkezli Yönetim

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2000

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


65. Okul Merkezli Yönetim

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 1999

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


66. Öğrenen Örgüt Okul

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Milli Eğitim, 1999

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


67. Vizyoner Liderlik

Aytaç Tufan, Yayın Yer: Çağdaş Eğitim, 1999

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. The Effects of Gender and Seniority Variables on Organizational Justice Perceptions of Teachers in Turkey A Meta Analysis

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ONLIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, 31.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


2. Fen ve Teknoloji Dersi 6 Sınıf Öğretim Programlarında Yer alan Fen Teknoloji Toplum Çevre Öğrenme Alanını Destekleyici Teknoloji ve Toplum Temasına Yönelik Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerini Kullanarak Ortaya Koyduğu Projelerin Değerlendirilmesi I

Çelik Ebubekir,Aytaç Tufan, Yayın Yeri: VIII.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 29.08.2008

Ulusal Tam metin bildiri


3. Postmodern Eğitim Paradigması

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, 28.04.2008

Ulusal Tam metin bildiri


4. Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimi Liderliği ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 1. EURASIAN Educational Research Congress, 26.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


5. Effect of Creative Drama on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

Erden Hale, Aytaç Tufan, Erden Ali, Yayın Yeri: 2nd International Conference On Lifelong Education and Leadership for All, 23.07.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Effect of Creative Drama on Students Academic Achievement A Meta Analysis Study

Erden Hale,Aytaç Tufan,Erden Ali, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, ICLEL 2016, 23.07.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Postmodern Eğitim Yöneticisi

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 21. Yüzyıl EğitimYöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, 18.05.2002

Ulusal Tam metin bildiri


8. Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesi Sürecine Yönelik Bir Uygulama Çalışması

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 18.04.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Teachers’ Well-Being Levels by Gender and Marital Status: A Meta-Analysis Study

Erden Ali, Aytaç Tufan, Erden Hale, Yayın Yeri: 1st International Positive Schools & Well-Being Congress, 17.05.2023

Uluslararası Tam metin bildiri


10. An evaluation of today's mentoring and coaching practices in the context of ahi (ahi evran's human training model) approach..

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: AHI EVRAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 15.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Maarif Müfettişlerinin Denetim Görev ve Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Bir Meta Analiz Çalışması

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: VIII. Uluslararası Eğitim Denetim Kongresi, 15.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


12. The Effect of Gender on the Pre service Teachers Attitudes towards Teaching as a Profession A Meta Analysis

Türk Nilay,Erdamar Gürcü,Aytaç Tufan,Arseven Zeynep, Yayın Yeri: The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015 May 13-15, 2015, 15.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


13. The Effect of Gender on The Preservice Teachers Attitudes Towards Teaching as a Profession A Meta Analysis

Türk Nilay,Erdamar Gürcü,Aytaç Tufan,Arseven Zeynep, Yayın Yeri: International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC), 15.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


14. The Effect of Gender on the Preservice Teachers Attitudes towards Teaching as a Profession A Meta Analysis

Türk Nilay,Erdamar Gürcü,Aytaç Tufan,Arseven Zeynep, Yayın Yeri: International Congress on Education for he Future: Issues and Challenges, 15.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


15. Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Becerilerinin Branş Değişkeni Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Toprak Bektaş,Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ, 09.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algılarının Branş Değişkenine Göre İncelenmesi: Bir Meta-Analiz

Şener Gökhan,Aytaç Tufan, Yayın Yeri: Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Kongresi (7-8-9 KASIM 2019), 09.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


17. THE VIEWS OF TEACHERS ON THE IMPLEMENTATION OF STORYTELLING LEADERSHIP APPROACH IN THE CLASSROOM MANAGEMENT PROCESS

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: KORKUT ATA II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE October 7-8, 202 Ankara, Türkiye, 08.10.2023

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Okulöncesi Eğitim Programlarında Bilişsel Gelişim Kazanımları Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Ünal Dilşad Peker,Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası KAtılımlı), 07.09.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


19. The Influence of Blended Learning Model on Developing Leadership Skills of School Administrators

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 4th International Conference on Informatiion Technoogy ICIT 2009, 05.06.2009

Uluslararası Tam metin bildiri


20. Öğrencilerin Okulda Şiddet Algısının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi: Bir Meta-analiz Çalışması

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK), 03.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


21. LİDERLİK YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA AHİLİK (AHİ EVRAN’IN İNSAN YETİŞTİRME MODELİ) SİSTEMİNE BİR BAKIŞ

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: Ahi Evran 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 01.11.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Students Viewpoints and Facing Problems Toward The Use of Interactive Whiteboards

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: The 6th International Conference on Information Technology Cloud Computing, ICIT 2013,,

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Effect of Creative Drama on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

Erden Hale, Aytaç Tufan, Erden Ali, Yayın Yeri: ICLEL 16 Conference,

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Aytaç Tufan,Sezgül İbrahim, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012,,

Uluslararası Tam metin bildiri


25. Okullarda Bütünleştirilmiş Yetenek Yönetimi Modeli Öğretmen Görüşleri Nitel Bir Analiz

Aytaç Tufan, Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi,

Ulusal Tam metin bildiri


26. Okul Yöneticilerinin Postmodern Liderlik Değerlerine Sahip Olma Düzeylerine Yönelik Öğretmen Algısı

Aytaç Tufan,Ünal Dilşad Peker, Yayın Yeri: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı),,

Uluslararası Sözlü Bildiri


Projeler

1. Eğitimde Etkileşimli Tahta Kullanımı FATİH Projesi

Fatih Projesi Kapsamında Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrencilerin Görüşleri Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Ortaya Koyulmuştur

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 12.01.2012 09.01.2013


2. Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Becerilerin Geliştirilmesinde b Öğrenme Modelinin Başarıya Etkisi SOBAG 1001 107K206

Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Becerilerin Geliştirilmesinde B Öğrenme Modelinin Başarıya Etkisi

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 11.09.2009 02.09.2010


3. Öğretmen Yönetici İlişkilerinde Psikolojik Yıldırma Mobbing Bir Meta Analiz Çalışması

Eğitim Örgütlerinde Öğretmen Yönetici İlişkilerinde Mobbing Yıldırma Konulu Araştırmaları Meta Analiz Yöntemiyle Çeşitli Değişkenler Cinsiyet Okul Türü Kıdem Bağlamında Ele Alınmıştır

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2015 14.09.2015


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805127

--%>