Araş. Gör. DİLDAR ÖZASLAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

2019 -

Yüksek Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

2017 - 2019

TEZ: Eğitim fakültesi öğrencilerinin örtük program algılarının incelenmesi

Yüksek Lisans

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

2016 - 2017

Lisans

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2011 - 2015

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
  • Araştırma Görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-2019

Üniversite Dışı Deneyim

  • İngilizce Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, 2015 - 2017

Makaleler

1. Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Öz Güven İlişkisi

Şimşek Hüseyin, Ünal Menderes, Erbay Mermer Şeyma, Özaslan Dildar, Yayın Yer: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Merkezli Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Şimşek Hüseyin, Özaslan Dildar, Yayın Yer: Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Berkant Hasan Güner,Özaslan Dildar, Yayın Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasına İlişkin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri

Berkant Hasan Güner,Özaslan Dildar,Doğan Emine, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Özaslan Dildar,Baysal Seda,Doğruluk Sıddık, Yayın Yeri: 28th International Conference on Educational Sciences, 28.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulamasına Yönelik İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri

Berkant Hasan Güner,Özaslan Dildar,Doğan Emine, Yayın Yeri: 28th International Conference on Educational Sciences, 28.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Lisans Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık ve Dijital Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Özçelik Fatma Cahide, Özaslan Dildar, Yayın Yeri: TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 26.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


4. Lisansüstü Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Özaslan Dildar,Sulak Süleyman Alpaslan, Yayın Yeri: EJER IVth International Eurasian Educational Research Congress, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Berkant Hasan Güner,Özaslan Dildar, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Eğitim Fakültesi Lisans ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Berkant Hasan Güner,Özaslan Dildar, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. Exploring Education Faculty Students’ Perceptions Towards Hidden Curriculum

Berkant Hasan Güner,Özaslan Dildar, Yayın Yeri: 7th International Congress on Curriculum and Instruction, 12.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


8. Öğretmen Adaylarının Eleştirel İnternet Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma

Özaslan Dildar, Yayın Yeri: TUDSAK Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. İngilizce Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Özaslan Dildar,Sulak Süleyman Alpaslan, Yayın Yeri: ISCER Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Güncellenen İngilizce Öğretim Programında Dinleme ve Konuşma Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Özaslan Dildar,Sulak Süleyman Alpaslan, Yayın Yeri: ISCER Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 05.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. Eğitim Sistemlerinde Kalite Arayışı Olarak Öğrenme Yönetim Sistemleri: Özgün Bir Model Olarak AYDEP

Şimşek Hüseyin, Özaslan Dildar, Yayın Yeri: TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


12. Türkiye ve İngiltere'deki Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

Özaslan Dildar, Şimşek Hüseyin, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>