Prof. Dr. ERTUĞRUL YAMAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ (DR)

1990 - 1994

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)

1988 - 1990

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1981 - 1985

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2020-
 • Profesör Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 2011-
 • Profesör Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 2011-
 • Doçent Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, 2005-2011

Verdiği Dersler

 • Seminer-I Doktora, 2015-2016
 • Seminer-I Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Dil ve İletişim Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Türk Dilinin Kaynakları Doktora, 2015-2016
 • Dil Politikaları Doktora, 2015-2016
 • Çağdaş Türk Lehçeleri-I Lisans, 2015-2016
 • Metin Yazarlığında Dil Estetiği Lisans, 2015-2016

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı , , 2015 -
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü , , 2014 -
 • Anabilim Dalı Başkanı , , 2011 -
 • Bölüm Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, , 2011 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Gazi Üniversitesi, , 1998 - 2011
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi, , 1997 - 1998

Üniversite Dışı Deneyim

 • Doç.Dr. Gazi Üniversitesi, 2006 - 2011
 • Yard.Doç.Dr. Gazi Üniversitesi, 1998 - 2006
 • Öğr.Gör. Gazi Üniversitesi, 1997 - 1998
 • Okutman Ve Okutman Dr. Ankara Üniversitesi, 1986 - 1997
 • Okutman Atatürk Üniversitesi, 1985 - 1986

Makaleler

1. Azerbaycanlı Aydınların Türkiye’ye Etkileri

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce, 2021

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


2. Küresel Salgın Üzerine Düşünceler

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2021

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


3. Susmanın Felsefesi

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Telmih Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


4. Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Eğitime Bakış Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


5. Toplumun Kilit Taşı: AİLEDE ŞİDDET

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


6. Gönüllerin Tercümanı: Gaspıralı İsmail

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


7. Çalışma Hayatında Uzlaşma

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Meyad Akademi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


8. Hanımefendilik ve Beyefendilik Kültürü-II

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


9. Gençliğe Örnek Bir Şahsiyet

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


10. İnsanın Anlam Arayışı ve İletişimde Sözlerin Duygu Değeri

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Türk Dili, 2020

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


11. Eğitimde Paydaşlık ve Yeni Yöntemler

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


12. Anlaşılma İhtiyacı

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


13. Gönül Bahçesinden

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: İmbik Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


14. Az Bilinen veya Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif İNAN

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Eğitime Bakış, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


15. Sosyal Medya Ağlarına Düşen İnsanlık

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


16. Hanımefendilik ve Beyefendilik Kültürü

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


17. Takdir Allah’ın İrade Milletin

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


18. Yaratılışı ve İnsanı Anlamak

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


19. Yerküreye Çağrı!,

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Yerli Düşünce Dergisi, 2020

Ulusal Hakemsiz Kısa Makale


20. Türkiye nin Tarihsel Misyonu Gelecek Vizyonu Lider Türkiye

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Ulisam Analiz, 2015

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


21. Mehmet Âkif ve İdeal Gençlik Âsım ın Nesli

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Aile, 2015

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


22. Lider Türkiye nin Geleceğinde Türkçenin Yüksek Gücü

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Türkiye Dil Ve Edebiyat Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


23. TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENİCİLERİN KELİME SERVETİNİN OLUŞUMUNDA OKUR KİMLİĞİNİN ETKİSİ

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2015

Ulusal Hakemli Ulakbim Bilirkişi Raporu vb.


24. ÖZBEK AİLESİNDE ÇOCUK SAYISININ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli ULAKBİM, EBSCO, MLA Bilirkişi Raporu vb.


25. Toplumsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Sde Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


26. Mehmet Akif ve İdealindeki Gençlik Asım ın Nesli

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Dergisi, 2015

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


27. Toplumda ve Kamu Yönetiminde Uzlaşma Kültürü

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Tbb İller Ve Belediyeler Dergisi, 2015

Ulusal Hakemsiz Özgün Makale


28. Lider Türkiye

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Ulisam Analiz, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


29. Evlilik Yolunda

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Diyanet Aile, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


30. Manas Tipi ve Günümüze Uzanan Mesajlar

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, 1997

Ulusal Hakemli dergipark Özgün Makale


31. Ortak Türkçe

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Bilig, 1996

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


32. Tokat tan Derlenmiş Halk Edebiyatı Ürünleri

Yaman Ertuğrul, Yayın Yer: Milli Folklor, 1995

Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale


Bildiriler

1. Türkiye Türkçesine Göre Özbek Türkçesindeki Söz Dizimi FarklılıklarıÜzerine

Yaman Ertuğrul, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 27.09.1996

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Türk Yazı Dillerinin Ortaklaştırılması ve Öğretilmesi Üzerine Düşünceler

Yaman Ertuğrul, Yayın Yeri: Devlet Dilinin Etkisini ve Mevkisini Yükseltiş: Sorunlar ve Çözümler, 20.10.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Geleceğin Türkiyesi nde Türkçenin Değeri

Yaman Ertuğrul, Yayın Yeri: X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 01.10.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

Sanatsal Faaliyetler

1. Hikmet Makamı-Değerler Eğitimi Üzerine

YER:

DÜZENLEYENLER:

Ulusal Özgün 28.11.2015 28.11.2015 TV PROGRAMLARI /


2. Hikmet Makamı-Türkçenin Zenginliği Üzerine

YER: Kon Tv

DÜZENLEYENLER:

Ulusal Özgün 26.12.2015 26.12.2015 TV PROGRAMLARI /


3. Divan: STK'lar ve Değerlerimiz (Program Konuğu)

YER: Trt Diyanet

DÜZENLEYENLER:

Ulusal Özgün TV PROGRAMLARI /Metin yazarı /


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805229

--%>