Dr. Öğr. Üyesi EVREN ERZEN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)

2013 - 2018

TEZ: Üniversiteye uyum: Ölçek geliştirilmesi ve uyumun kişilik özellikleri, sosyal destek, akademik öz-yeterlik açısından incelenmesi

Yüksek Lisans

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)

2009 - 2013

TEZ: Üniversite sınavlarına hazırlanan ergenlerin bağlanma stilleri ve öz yeterlikleri ile sınav kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Lisans

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)

2003 - 2007

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-
 • Doktor Öğretim Üyesi Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-2021
 • Araştırma Görevlisi Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-2019

Verdiği Dersler

 • Okullarda RPD Uygulamaları I Lisans, 2021-2022
 • Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Sosyal Psikoloji Lisans, 2021-2022
 • Anne-baba Eğitimi Lisans, 2021-2022
 • Psikolojiye Giriş Lisans, 2021-2022
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Lisans, 2021-2022
 • Psikolojik Testler Lisans, 2021-2022
 • Rehberlik Lisans, 2020-2021
 • Öğrenme psikolojisi Lisans, 2020-2021
 • Aile içi ilişkiler ve iletişim Lisans, 2020-2021
 • Eleştirel ve Analitik Düşünme Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması-I Lisans, 2019-2020
 • Eleştirel ve Analitik Düşünme Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik Lisans, 2019-2020

Akademik / İdari Görevler

 • Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2021 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Rize Merkez Anaokulu, 2007 - 2012

Makaleler

1. Ebeveyne bağlanma ve sınav kaygısı arasındaki ilişkide benlik saygısı ve akademik mükemmeliyetçiliğin rolü

Çıkrıkçı Özkan, Erzen Evren, Yayın Yer: Başkent University Journal Of Education, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Bağlanma stilleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide akademik güdülenmenin aracı rolü

Erzen Evren, Çıkrıkçı Özkan, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Testing the mediating role of phubbing in the relationship between the big five personality traits and satisfaction with life

Çıkrıkçı Özkan,Grıffıths Mark D,Erzen Evren, Yayın Yer: International Journal Of Mental Health And Addiction, 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


4. Bağlanma stilleri, sosyal destek ve kariyer uyumluluğu: Alternatif modeller

Erzen Evren, Kara Ahmet, Yayın Yer: Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. COVID-19 salgını sürecinde psikolojik danışmanlık

Erzen Evren, Yayın Yer: Milli Eğitim Özel Eğitim Ve Rehberlik Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


6. Phubbing: Which personality traits are prone to phubbing?

Erzen Evren,Odacı Hatice,Yeniçeri İlknur, Yayın Yer: Social Science Computer Review, 2021

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


7. Attitude toward computers and critical thinking of postgraduate students as predictors of research self-efficacy

Odacı Hatice, Erzen Evren, Yayın Yer: Computers İn The Schools, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. Hangi öğrenciler daha uyumlu? Üniversiteye uyumun bazı demografik faktörlere göre incelenmesi

Erzen Evren, Özabacı Nilüfer, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Effects of personality traits, social support and self-efficacy on predicting university adjustment

Erzen Evren, Özabacı Nilüfer, Yayın Yer: Journal Of Education, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


10. Sosyal Beğenirlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Erzen Evren, Yurtçu Meltem, Ulu Kalın Özlem, Koçoğlu Erol, Yayın Yer: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması

Erzen Evren, Odacı Hatice, Yayın Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar

Erzen Evren,Ceylan Mustafa, Yayın Yer: Ekev Akademi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Academic procrastination, school attachment, and life satisfaction: A mediation model

Çıkrıkçı Özkan,Erzen Evren, Yayın Yer: Journal Of Rational-Emotive &Amp; Cognitive-Behavior Therapy, 2020

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


14. Self-Esteem and optimism as mediators in the relationship between test anxiety and life satisfaction among a school-based sample of adolescents.

Çikrıkci Özkan,Erzen Evren,Akistanbullu Yeniçeri İlknur, Yayın Yer: Journal Of Psychologists And Counsellors İn Schools, 2019

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


15. Teacher opinions about school and teacher professional development

Erzen Evren, Yayın Yer: Studies İn Educational Research And Development, 2018

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale


16. Akademik ertelemede okula bağlanma ve aileden algılanan sosyal desteğin rolü

Erzen Evren,Çikrıkci Özkan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Teacher Education, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


17. The effect of loneliness on depression: A meta-analysis

Erzen Evren,Çıkrıkçı Özkan, Yayın Yer: International Journal Of Social Psychiatry, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


18. The virtual world’s current addiction: Phubbing

Karadağ Engin,Tosuntaş Şule Betül,Erzen Evren,Duru Pınar,Bostan Akmeşe Nalan,Mızrak Şahin Berrak,Çulha İlkay,Babadağ Burcu, Yayın Yer: Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: Meta analiz

Çikrıkci Özkan,Erzen Evren, Yayın Yer: Hacettepe University Journal Of Education, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


20. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

Erzen Evren, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


21. The effect of the attachment styles and self efficacy of adolescents preparing for university entrance tests in Turkey on predicting test anxiety

Erzen Evren,Odacı Hatice, Yayın Yer: Educational Psychology, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


22. Determinants of phubbing which is the sum of many virtual addictions A structural equation model

Karadağ Engin,Tosuntaş Şule Betül,Erzen Evren,Duru Pınar,Bostan Akmeşe Nalan,Mızrak Şahin Berrak,Çulha İlkay,Babadağ Burcu, Yayın Yer: Journal Of Behavioral Addictions, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


23. The Turkish Positive Perception Scale: A contribution to its validity and reliability

Erzen Evren,Çikrıkci Özkan, Yayın Yer: Journal Of Education And Human Development, 2014

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


24. Who feels more test anxiety A research based on personal academic and family variables

Erzen Evren,Odacı Hatice, Yayın Yer: International Journal Of Human Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


25. Investigation of prospective teacher s self compassion levels in terms of age gender perception of success family income level and branch variables

Erzen Evren,Yurtçu Meltem, Yayın Yer: International Journal Of New Trends İn Arts, Sport Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. Bağlanma stilleri, akademik güdülenme ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler

Erzen Evren,Çıkrıkçı Özkan, Yayın Yeri: 21. Uluslararası psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, 27.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


2. Teacher trends about school and teacher professional development

Erzen Evren, Altun Taner, Yayın Yeri: New Trends on Global Education Conference, 26.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


3. Investigation of self-compassion levels of prospective teachers in terms of some variables

Erzen Evren, Yurtçu Meltem, Yayın Yeri: New Trends on Global Education Conference, 26.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


4. Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime ilişkin öğrenci görüşleri

Erzen Evren,Ceylan Mustafa, Yayın Yeri: Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası E-Kongresi, 26.06.2020

Uluslararası Özet bildiri


5. Araştırma öz yeterliğinin yordayıcıları olarak bilgisayara yönelik tutum ve eleştirel düşünme

Odacı Hatice,Erzen Evren, Yayın Yeri: Ejer Congress 2014, 26.04.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Üç Boyutlu Bağlanma ve Psikolojik Kırılganlık: Mental İyi Oluşun Aracı Rolü

Erzen Evren,Çıkrıkçı Özkan, Yayın Yeri: 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 23.08.2020

Uluslararası Özet bildiri


7. Ergenler ve Yetişkinler için Yaşam Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Erzen Evren, Bağrıyanık Kübra Elif, Yayın Yeri: Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası E-Kongresi - II, 23.06.2021

Uluslararası Özet bildiri


8. Üniversiteli gençlerde kişilik özelliklerinin phubbing üzerindeki etkisi

Erzen Evren,Odacı Hatice,Akistanbullu Yeniçeri İlknur, Yayın Yeri: ICITS 2016, 18.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


9. Phubbing kişilerarası ilişki tarzları aile ilişkileri ve demografik özellikler açısından bir değerlendirme

Odacı Hatice,Erzen Evren,Akistanbullu Yeniçeri İlknur, Yayın Yeri: ICITS 2016, 18.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


10. An exploration of the mediation role of problem fields and D Type Personality in the association between Three Dimensioned Attachment and Phubbing

Çıkrıkçı Özkan,Erzen Evren, Yayın Yeri: 3th International Congress of Human Studies, 15.11.2020

Uluslararası Özet bildiri


11. Sınav kaygısı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide benlik saygısı ve iyimserliğin aracı rolü

Çikrıkci Özkan,Erzen Evren,Akistanbullu Yeniçeri İlknur, Yayın Yeri: ULEAD 2016, 15.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


12. Kişilik özellikleri, psikolojik ihtiyaçlar ve üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkiler.

Çikrıkci Özkan,Erzen Evren, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide sosyotelizmin aracı rolü

Çikrıkci Özkan,Erzen Evren, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. Üniversite Uyum Ölçeği

Erzen Evren, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Akademik başarının gelişmesinde öğrenci kişilik hizmetlerinin rolü Finlandiya Örneği

Erzen Evren,Gündüz Yüksel,Çikrıkci Özkan, Yayın Yeri: Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 11.05.2013

Uluslararası Özet bildiri


16. Bir meslek örgütü olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin Hayata Etkin Katılımı Yılın empati ödülü

Çikrıkci Özkan,Gündüz Yüksel,Erzen Evren, Yayın Yeri: Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 11.05.2013

Uluslararası Özet bildiri


17. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

Erzen Evren, Yayın Yeri: 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 09.10.2015

Ulusal Özet bildiri


18. Yalnızlığın depresyona etkisi: Bir meta analiz çalışması

Erzen Evren, Çıkrıkçı Özkan, Yayın Yeri: 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 09.10.2015

Ulusal Özet bildiri


19. Üç boyutlu bağlanma ve internet bağımlılığı: D tipi kişiliğin aracı rolü

Erzen Evren,Çıkrıkçı Özkan, Yayın Yeri: 5th International Scientific Research Congress, 02.09.2020

Uluslararası Özet bildiri


20. Öğrencilerin üniversiteye uyumlarının akademik motivasyon ve akademik benlik düzeyi açısından incelenmesi

Erzen Evren, Merdivenli Sefa, Yayın Yeri: 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


21. Opinions of preschool teachers on death themed illustrated children's literature works

Erzen Evren, Öztürk Hüseyin, Yayın Yeri: 3. International Scientific Research and Innovation Congress,

Uluslararası Özet bildiri


22. Bilinçli farkındalık düzeylerinin öz-duyarlık ve sosyal medya bağımlılığı ile ilişkisi

Erzen Evren, Dağlı Gizem Nurhan, Yayın Yeri: 2nd International Cappadocia Scientific Research Congress,

Uluslararası Özet bildiri


23. Kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rolü stresleri, duygusal şiddete maruz kalmaları ve olumsuz değerlendirilme korkuları arasındaki yordayıcı ilişkiler

Aydın Davut, Baltacı Umay Bilge, Erzen Evren, Yayın Yeri: 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

08504410244

--%>