Dr. Öğr. Üyesi ŞULE ALICI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (DR)

2013 - 2018

TEZ: Investigating the impact of professional development on Turkish early childhood teachers’xx professional growth about education for sustainable development through critical media literacy

Yüksek Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2009 - 2013

TEZ: Recycle, reduce, reuse education for kindergarten children

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2002 - 2007

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-

Verdiği Dersler

  • Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Lisans, 2021-2022
  • Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Lisans, 2021-2022
  • Öğretmenlik Uygulaması 2 Lisans, 2021-2022
  • DRAMA Lisans, 2021-2022
  • Öğretmenlik Uygulaması 1 Lisans, 2021-2022
  • 5) 202931102 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Lisans, 2021-2022
  • Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Lisans, 2021-2022
  • Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri Lisans, 2021-2022
  • Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Lisans, 2021-2022

Makaleler

1. Investigating the impact of professional development on Turkish early childhood teachers’ professional growth about education for sustainable development through critical media literacy

Alıcı Şule, Yayın Yer: Australian Journal Of Environmental Education, 2021

Uluslararası Hakemli Australian Education Index Özet


2. An associational study on pre-service early childhood teachers’ nature relatedness in education for sustainability

Şahin Elvan,Alıcı Şule, Yayın Yer: International Research İn Geographical And Environmental Education, 2019

Uluslararası Hakemli Australian Education Index Özgün Makale


3. Süreçsel Drama Oturumlarının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Seviyelerine Etkisi

Alıcı Şule,Gökbulut Ö Özlem, Yayın Yer: Yaratıcı Drama Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Investigating Pre-Service Early Childhood Teachers’xx Attitudes towards the Computer Based Education in Science Activities

Yılmaz Nursel,Alıcı Şule, Yayın Yer: Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2011

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


Bildiriler

1. “Oh, I am not a creative person”: Pre-service teachers’ attitude towards creativity andproblem solving

Alıcı Şule,Sevimli Çelik Serap, Yayın Yeri: European Early Childhood Education Research Association 28th Conference, 31.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Creating research capacity: The Early Childhood EfS Transnational Dialogues

Davis Julie,Ferreira Jo,Rlemalmhagsr Eva,Alıcı Şule,Emery Sherrridan, Yayın Yeri: The Australian Association for Environmental Education 20th Conference, 25.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Interdisciplinary Approaches In Esd: Researching Professional Development For Early Childhood Teachers In Turkey In Esd Through Critical Media Literacy

Alıcı Şule,Şahin Volkan, Yayın Yeri: The Australian Association for Environmental Education 20th Conference, 25.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. How the Transnational Dialogues process is building capacity for change in ECEfS research

Emery Sherridan,Davis Julie,Boyd Diane,Hirst Nicky,O Gorman Lyndal,Browder Jamison,Alıcı Şule,Sageidet Barbara Maria,Rlemalmhagsr Eva, Yayın Yeri: The Australian Association for Environmental Education 20th conference, 25.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. What can we do for the sake of future generations as a small group? Lots of things with small steps…

Alıcı Şule, Yayın Yeri: 11th World Environmental Education Congress,

Uluslararası Özet bildiri


6. A Fresh Start for ECE Pre-Service Teachers to Human Rights & Democracy Education: Turkish Context

Alıcı Şule, Alan Havva Ayça, Yayın Yeri: EECERA,

Uluslararası Özet bildiri


7. Is There a Tendency towards Education for Sustainable Development in Turkish Pre-service Teachers' School Experience Practices?

Alıcı Şule, Alan Havva Ayça, Yayın Yeri: EECERA,

Uluslararası Özet bildiri


8. Müzede Yaratıcı Drama:Köy Kadınlarının Hayatına Dokunuş

Alıcı Şule, Esen İzzet, Yayın Yeri: 30.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


9. Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Deneyimi ve Bu Deneyimin Yansımaları

Alıcı Şule, Yayın Yeri: 30.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


10. A Matter of Education for Sustainable Development: Public Opinion about Nuclear Wastes

Alıcı Şule, Şahin Elvan, Yayın Yeri: ejer,

Ulusal Tam metin bildiri


Projeler

1. Müzeler Haftası

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar 07.04.2022 23.05.2022


2. Okul Psikolojik Danışmanı Adaylarıyla Dijital Dünyada Siber Kimlik Farkındalığı Eğitimi

TÜBİTAK PROJESİ 04.09.2021 10.09.2021


3. Müzede Yeşeren Umutlar

Kalkınma Bakanlığı 01.01.2019 07.03.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>