Prof. Dr. ABDULLAH AYDIN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİMYA EĞİTİMİ (DR)

1996 - 2004

TEZ: Çeşitli ülkelerin ortaöğretim kimya derslerinin müfredatlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve Türkiye için yeni bir müfredat önerisi

Yüksek Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİMYA (YL) (TEZLİ)

1991 - 1995

TEZ: Sularda bulunan Cu,Cd,Zn,Mn'ın flotasyonla zenginleştirilmesi ve atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile tayini

Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

KİMYA PR.

1986 - 1990

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2020-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-2019
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2007-2014

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 - 2023
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2020
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2017
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2017
 • Myo/Yüksekokul Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 - 2017
 • Enstitü Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2015
 • Enstitü Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2015
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2014
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2014
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2014
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2014
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2014
 • Enstitü Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2017
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2014
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2007 - 2010

Makaleler

1. The Similarities of Achievements towards STEM Activity in Science Course Teaching Curricula in Turkey Physical Events/New Zealand Physical World

Aydın Abdullah, Kıvanç Zeliha, Yayın Yer: Hacettepe Unıversıtesı Egıtım Fakultesı Dergısı-Hacettepe Unıversıty Journal Of Educatıon, 2022

Uluslararası Hakemli EBSCO Education Source Database Coverage List Emerging Sources Citation Index (ESCI) Özgün Makale


2. MATEMATİK DESTEKLİ YOĞUNLUK KONUSU ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI VE FEN VE MATEMATİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doğan Akdeniz Emine, Kartal Büşra, Aydın Abdullah, Yayın Yer: Trakya Eğitim Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Kimya Kavramlarına Yönelik Analojilerin Tespiti

Kıvanç Zeliha, Aydın Abdullah, Yayın Yer: Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 2021

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


4. Türkiye ve Yeni Zelanda Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarında Bilimin Doğası Kazanımlarının Benzerlikler Yönünden İncelenmesi†

Kıvanç Zeliha, Aydın Abdullah, Yayın Yer: Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi, 2020

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


5. Türkiye ve Singapur Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Bulunan “Çözeltiler” Ünitesindeki Kazanımların Benzerlik Yönünden Karşılaştırılması

Çiftçi Burak, Aydın Abdullah, Yayın Yer: Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 2020

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


6. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri

Çiftçi Burak, Aydın Abdullah, Yayın Yer: Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi, 2020

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


7. 2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması

Aydın Abdullah, Ayyıldız Selimoğlu Yıldızay, Nakiboğlu Canan, Yayın Yer: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. 2018 Yılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Orijinal Ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

Ayyıldız Yıldızay,Aydın Abdullah,Nakiboğlu Canan, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli Index Copernicus, DRJI, TR Dizin Özgün Makale


9. John Dewey’in Demokratik Yaşam Felsefesinin Fen Bilimleri DersiÖğretim Programlarına Yansıması: Türkiye ve Yeni Zelanda Örneği

Kıvanç Zeliha,Aydın Abdullah, Yayın Yer: Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi, 2019

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


10. 8. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Bilgilerinin Epistemolojik İnançlar Açısından İncelenmesi

Durmaz Serbay,Aydın Abdullah, Yayın Yer: Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi, 2019

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


11. Johan Vilhelm Snellman’s–Finnish Philosopher, Writer,Diplomat–Statement “Science Centers for All”

Aydın Abdullah, Yayın Yer: International Education Studies, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


12. Teaching Materials Development and Meeting the Needs of the Subject: A Sample Application

Aydın Abdullah,Aytekin Cahit, Yayın Yer: International Education Studies, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


13. Türkiye ve Etiyopya Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarında Bulunan “Çözeltiler” Ünitesindeki Kazanımların Benzerlik Yönünden Karşılaştırılması

Çiftçi Burak,Aydın Abdullah, Yayın Yer: Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi, 2018

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi, DOAJ, DRJI, Google Scholar Özgün Makale


14. YEDİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ BAKIMINDAN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Güven Çağrı,Aydın Abdullah, Yayın Yer: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM Özgün Makale


15. 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Bulunan SorularınYenilenmiş Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna Göreİncelenmesi

Güven Çağrı,Aydın Abdullah, Yayın Yer: Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 2017

Ulusal Hakemli Google Scholar Özgün Makale


16. REPRESENTATION OF SCIENCE PROCESS SKILLS IN THE CHEMISTRYCURRICULA FOR GRADES 10 11 AND 12 TURKEY

Aydın Abdullah, Yayın Yer: International Journal Of Education And Practice, 2013

Uluslararası Hakemli Scopus Özgün Makale


17. Turkish Student Science Teachers Conceptions of Sustainable Development A Phenomenography

Kılınç Ahmet,Aydın Abdullah, Yayın Yer: International Journal Of Science Education, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


18. LEARNER ACQUISITION AND ITS RELATIONSHIP WITH CONSTRUCTIVIST LEARNER ROLES IN A SECONDARY EDUCATION CHEMISTRY CURRICULUM IN QUÉBEC CANADA

Aydın Abdullah, Yayın Yer: International Education Studies, 2013

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


19. Turkish Science Student Teachers Conceptions on the States of Matter

Aydın Abdullah,Yasemin Gödek Altuk, Yayın Yer: International Education Studies, 2013

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


20. Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bazı Matematik Kavramlarına Yönelik Hatalarının veBilgi Eksiklerinin Tespit Edilmesi

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Baü Fen Bil. Enst. Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


21. Çeşitli Ülkelerde Yapılan Ortaöğretim Kimya Müfredatlarını GeliştirmeÇalışmalarının Karşılaştırılması

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Trakya University Journal Of Education, 2011

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


22. Kimya I Ders Kitabının Öğretmen GörüşlerineGöre Değerlendirilmesi

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


23. Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Kimya ÖğretimProgramlarının Esnek Program Ve UygulamalarıAçısından Değerlendirilmesi

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Baü Fen Bil. Enst. Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


24. 1992 Kimya I ders kitabındaki konu sıralamasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi ve 2007 kimya I ders kitabındaki konu sıralaması ile karşılaştırılması

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. Ortaöğretim Öğretmenlerinin 1992 den Beri Uygulanan Ortaöğretim Kimya Müfredatları Hakkındaki Görüşleri

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2008

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


26. Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programında Periyodik Sistem ile İlgili Kavramların VerilişSırasının İncelenmesi (A.B.D ve Türkiye Örneği)

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


27. Ortaöğretim kimya dersi öğretim programının uygulama süreciningerçekleştirilmesinde 1992’den beri uygulanan ortaöğretim kimya müfredat programınınuygunluğu konusunda öğretmen görüşleri

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli EBSCOhost Özgün Makale


28. Çeşitli Ülkelerin Orta Öğretim Kimya Derslerinin Müfredatlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Türkiye İçin Yeni Bir Kimya Müfredat Çerçevesi Önerisi

Aydın Abdullah, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


Bildiriler

1. SEKİZİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İKİNCİ TEOG SINAVINDA SORULAN SORULARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ NE GÖRE İNCELENMESİ

Güven Çağrı,Aydın Abdullah, Yayın Yeri: 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 30.09.2016

Ulusal Özet bildiri


2. DİL VE DÜNYA ...

Aydın Abdullah, Yayın Yeri: EYFOOR 8, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. The material design of cacabey astronomy and space theme

Ateş Hüseyin,Aydın Abdullah,Uluay Gülşah,Arıkan Nihat, Yayın Yeri: II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 21.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. THE EFFECTS OF DRAWING ON GIFTED STUDENTS’ OPINIONS TOWARDS SPACE

Uluay Gülşah,Ateş Hüseyin,Aydın Abdullah,Arıkan Nihat, Yayın Yeri: 3RD INTERNATIONAL CONGRESSon EDUCATION SCIENCESAND LEARNING TECHNOLOGY, 19.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. AMASYA, KAYSERİ VE KONYA ŞEKER FABRİKALARINDA ÜRETİLEN SIKILMIŞ KÜSPELERDEKİ ŞEKER MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ VE BU KÜSPELERDEKİ ŞEKER MİKTARININ GİDERİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Aydın Abdullah,Küçükkarasu Levent,Çoban Naziye,Kahveci Nevzat,Canıtez Osman, Yayın Yeri: 1nd International Turkish World Enginering and Science Congress, 10.12.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Eğitimin Niteliğinin Artırılmasında Kafayı Geliştirmek Vurgusu

Aydın Abdullah, Yayın Yeri: EYFOR VI, 07.11.2015

Uluslararası Poster


7. 7 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Bulunan Soruların Yenilenmiş BloomTaksonomisine Göre İncelenmesi

Güven Çağrı,Aydın Abdullah, Yayın Yeri: EYFOR VI, 07.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


8. BAZI DÜŞÜNÜRLER VE FİLOZOFLARIN EĞİTİM İLE İLGİLİ İFADELERİ VE BUNLARDAN İBN İHALDUN UN EĞİTİM İLE İLGİLİ İFADESİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

Aydın Abdullah, Yayın Yeri: EYFOR-VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


9. 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ “OLGU VE GENELLEMELERİN” TESPİT EDİLMESİ, SUNUŞ VE AKTARMA MODELLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Acer Fatih,Aydın Abdullah, Yayın Yeri: 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’xxna (EYFOR-9), 04.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


10. ORTAOKUL 6,7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SERA ETKİSİ KONUSUYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI

Haliloğlu Aslıhan,Aydın Abdullah, Yayın Yeri: 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’xxna (EYFOR-9), 04.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


11. YENİ ZELANDA VE TÜRKİYE’NİN 8.SINIF FEN MÜFREDATLARININ KAZANIM BENZERLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Kıvanç Zeliha,Aydın Abdullah, Yayın Yeri: 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’xxna (EYFOR-9), 04.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


12. 2018 Yılı Ortaöğretim Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yeniden Düzenlenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi

Ayyıldız Yıldızay,Aydın Abdullah,Nakiboğlu Canan, Yayın Yeri: 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 04.05.2019

Ulusal Özet bildiri


13. Türk ve Etiyopya Fen Dersi Öğretim Programlarındaki Çözeltiler Ünitesinde Geçen Kazanımların Benzerlik Yönünden Karşılaştırılması

Çiftçi Burak,Aydın Abdullah, Yayın Yeri: IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Öğretmenlerin Fen Eğitimine Yönelik Öz- Yeterlilik Algılar

Gazioğlu Fatma, Ateş Hüseyin, Aydın Abdullah, Yayın Yeri: 12th International Congress on Social Sciences-Humanities And Education,

Uluslararası Özet bildiri


15. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Araçlarını Kullanma Niyetlerinin Belirlenmesi

Öz İpek, Ateş Hüseyin, Aydın Abdullah, Yayın Yeri: 2 nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’22) Proceedings Book,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Cacabey Astronomi ve Uzay Temalı Materyal Tasarımı

Fen Eğitimi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 22.12.2017


2. A E Ü ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ALT YAPI PROJESİ LABORATUVAR KURULUMU

4005

Yürütücü Diğer (Ulusal) 15.09.2014 31.12.2015


3. Mevcut Fen Bilgisi Laboratuvarlarının İyileştirilmesi ve Eski Öğretmen Okulundan Kalma Deneysel Malzemelerin Sergilenmesi

4005

Araştırmacı Diğer (Ulusal) 14.04.2014 06.01.2015


Sanatsal Faaliyetler

1. Cacabey ve Uzay temalı Resim ve Materyal Sergisi

YER: Kırşhir İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

DÜZENLEYENLER: Doç. Dr. Nihat Arıkan, Doç. Dr. Abdullah Aydın, Arş. Gör. Hüseyin Ateş, Arş. Gör. Gülşah Uluay

Ulusal Karma 19.04.2017 21.04.2017 SERGİLER/


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805126

--%>