Doç. Dr. SEDAT BOYACI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (DR)

2008 - 2014

TEZ: Kahramanmaraş yöresi için plastik seralarda uygun serinletme sisteminin belirlenmesi

Yüksek Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (YL) (TEZLİ)

2001 - 2005

TEZ: K.S.Ü. Ziraat Fakültesi araştırma ve uygulama çiftliği etlik piliç kümesinde çevre koşullarının denetimi ve çözüm önerileri

Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ

1997 - 2001

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2019-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2014-2019
 • Araştırma Görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2008-2014
 • Araştırma Görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2001-2004

Verdiği Dersler

 • Teknik Resim Lisans, 2018-2019
 • Ölçme Bilgisi Lisans, 2018-2019
 • Örtüaltı Yapıları Lisans, 2018-2019
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Tarımı Lisans, 2017-2018
 • Hayvan Barınakları Lisans, 2017-2018
 • Teknik Resim Lisans, 2017-2018
 • Tarım Makineleri Lisans, 2017-2018
 • Örtüaltı Yapıları Lisans, 2017-2018
 • Ölçme Bilgisi Lisans, 2017-2018
 • ÖLÇME BİLGİSİ Lisans, 2016-2017
 • ÖLÇME BİLGİSİ Lisans, 2015-2016
 • Ölçme Bilgisi Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Memur Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2005 - 2008

Makaleler

1. Comparison of heat requirements in greenhouses for Kırşehir and Kahramanmaraş provinces

Boyacı Sedat, Akyüz Adil, Tanrıverdi Çağatay, Yayın Yer: Infrastructure And Ecology Of Rural Areas, 2022

Uluslararası Hakemli Polindex Özgün Makale


2. Evaluation of harvest waste in soilless agriculture tomato cultivation

Boyacı Sedat, Abacı Bayar Ahu Alev, Başak Hakan, Yayın Yer: Infrastructure And Ecology Of Rural Areas, 2022

Uluslararası Hakemli Polindex Özgün Makale


3. Seralarda Yalıtım Değerleri Farklı Isı Perdelerinin Enerji Tasarrufuna Etkisinin Belirlenmesi: Kırşehir İli Örneği

Boyacı Sedat, Güleç Duran, Yayın Yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


4. Kırşehir İlindeki Bazı Seralarda Yetiştirilen Bitkilerin Beslenme Durumlarının Toprak ve Yaprak Analizleri ile Değerlendirilmesi

Boyacı Sedat, Abacı Bayar Ahu Alev, Başpınar Ayşe, Duran Gökalp Derya, Yayın Yer: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli CAB Abstract Özgün Makale


5. Kırşehir ilinin örtü altı domates yetiştiriciliğinde bitkisel artık kaynaklı enerji potansiyelinin mekânsal olarak değerlendirilmesi

Boyacı Sedat, Ertuğrul Ömer, Özgünaltay Ertuğrul Gülden, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli CABI Özgün Makale


6. Mantar üretim tesislerinde ısı yalıtımı ve ısıtmada kullanılan enerji kaynaklarının karşılaştırılması

Boyacı Sedat,Atila Funda, Yayın Yer: Bahçe, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Farklı örtü malzemesi ve ısıtma derece değerlerine bağlı olarak seralarda ortaya çıkan ısı enerjisi gereksiniminin belirlenmesi

Boyacı Sedat, Kılıç İlker, Yayın Yer: Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


8. Seralarda soğutma pedi olarak yerel malzemelerin kullanımı olanaklarının araştırılması

Boyacı Sedat, Akyüz Adil, Eren Merve Nur, Yayın Yer: Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale


9. Fan-ped serinletme sisteminin duyulur ve gizli ısı transferine etkisi ve sistem etkinliğinin belirlenmesi

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR dizini Özgün Makale


10. Seralarda soğutma pedi olarak bazı yerel malzemelerin uygunluklarının değerlendirilmesi

Boyacı Sedat,Akyüz Adil, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli CAB Abstracts Özgün Makale


11. Rainwater Harvesting in Greenhouses Establishments and Use as Irrigation Water

Boyacı Sedat,Kartal Sinan, Yayın Yer: International Journal Of Scientific And Technological Research, 2019

Uluslararası Hakemli Open Academic Journals Index Özgün Makale


12. Determination of environmental problems caused by agricultural wastes in greenhouse enterprises and solution suggestions

Boyacı Sedat,Kartal Sinan, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli CAB Abstracts Özgün Makale


13. Rainwater harvesting on greenhouse roof and use in irrigation

Boyacı Sedat,Kartal Sinan, Yayın Yer: International Journal Of Research-Granthaalayah, 2019

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


14. Etlik piliç kümeslerinde, ısıtma ve soğutma derece gün değerlerinin derece gün yöntemiyle belirlenmesi: Kırşehir ili örneği

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


15. Kırşehir ilinde jeotermal enerji ile sebze-meyve kurutma tesisinin mevcut durumu ve geliştirme olanaklarının belirlenmesi.

Boyacı Selma,Boyacı Sedat,Gürdal Güldane, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Yumurtacı bıldırcın kümesinde derece gün yöntemi ile ısıtma ve soğutma derece gün değerlerinin belirlenmesi. (1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ICASI 2018) sunulmus bildiri kitabında özeti basılmıstır.

Boyacı Sedat,Filik Gökhan,Filik Ayşe Gül, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Environmental problems caused by agricultural wastes resulting from greenhouse and high tunnel cultivation and solution suggestions.

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. Kırşehir ilindeki sera ve yüksek tünellerin mevcut durumu üzerine bir araştırma

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Mediterranean Agricultural Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Kırşehir ve Antalya illeri için seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi ve ısıtmada kullanılan enerji kaynaklarının karşılaştırılması

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


20. Effect of greenhouse cooling methods on the growth and yield of tomato in a Mediterranean climate

Boyacı Sedat,Akyüz Adil, Yayın Yer: International Journal Of Horticulture, Agriculture And Food Science, 2018

Uluslararası Hakemli Scilit Özgün Makale


21. Kar ve rüzgârın seralar üzerindeki etkisinin belirlenmesi: Kırşehir ili örneği.

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Black Sea Journal Of Engineering And Science, 2018

Uluslararası Hakemli ROOT INDEXING Özgün Makale


22. Investigation of the effectiveness of the fan-pad cooling system and the horizontal temperature and relative humidity changes in the greenhouse

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


23. Seralarda yüksek sıcaklıkların azaltılmasında kullanılan yöntemler. (1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 2015) sunulmuş bildiri kitabında özeti basılmıştır.

Boyacı Sedat,Akyüz Adil,Üstün Sait,Baytorun Abdullah Nafi,Güğercin Özkan, Yayın Yer: Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


24. To clarify the effects of traditional and direct planting on secondary product corns productivity and water consumption. (The International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture 2017) sunulmuş bildiri kitabında özeti basılmıştır.

Tanrıverdi Çağatay,Değirmenci Hasan,Gönen Engin,Boyacı Sedat, Yayın Yer: Scientific Papers Series A. Agronomy, 2017

Uluslararası Hakemli CABI, INDEX COPERNICUS Özgün Makale


25. Determination of biogas potential from animal waste in Kırşehir province (International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, ICAFOF 2017 ) sunulmuş bildiri kitabında özeti basılmıstır.

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


26. Comparison of different cover materials and energy resources in determining greenhouse heat requirements in Kırşehir province of Turkey. (3rd International Agriculture Congress, IAC 2017) sunulmuş bildiri kitabında özeti basılmıştır.

Boyacı Sedat, Yayın Yer: Journal Of Applied Biological Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli Scopus Özgün Makale


27. Sera çevre koşullarının nesnelerin interneti tabanlı izleme ve analiz sistemi ile denetlenmesi

Çaylı Ali,Akyüz Adil,Baytorun Abdullah Nafi,Boyacı Sedat,Üstün Sait,Kozak Fatma Begüm, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


28. Kırşehir ilinin örtüaltı tarım potansiyelinin belirlenmesi. (1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 2015) sunulmuş bildiri kitabında özeti basılmıştır.

Boyacı Sedat,Akyüz Adil,Baytorun Abdullah Nafi,Çaylı Ali, Yayın Yer: Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


29. Kahramanmaraş yöresinde yaygın olarak kullanılan damla sulama damlatıcılarının hidrolik özelliklerinin değerlendirilmesi.

Tekin Servet,Boyacı Sedat,Sezen Semih Metin,Gönen Engin,Soylu Esra,Soyugüzel Ercüment,Özge Zekeriya,Ketenci Akif Mehmet,Üstün Yusuf, Yayın Yer: Ksü Doğa Bilimleri Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli Ulakbim Özgün Makale


30. A comparision of the gravimetric and TDR methods interms of determining the soil water content of the corn plant. (The International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture 2016) sunulmuş bildiri kitabında özeti basılmıştır.

Tanrıverdi Çağatay,Değirmenci Hasan,Gönen Engin,Boyacı Sedat, Yayın Yer: Scientific Papers Series A. Agronomy, 2016

Uluslararası Hakemli CABI, INDEX COPERNICUS Özgün Makale


31. A modeling study with an artificial neural network developing estimationmodels for the tomato plant leaf area

Küçükönder Hande,Boyacı Sedat,Akyüz Adil, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


32. Seralarda ısı kaybına neden olan yapısal sorunların termal kamera ile belirlenmesi. (1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 2015) sunulmuş bildiri kitabında özeti basılmıştır.

Çaylı Ali,Akyüz Adil,Baytorun Abdullah Nafi,Üstün Sait,Boyacı Sedat, Yayın Yer: Ksü Doğa Bilimleri Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli Ulakbim Özgün Makale


33. Water production functions of wheat irrigated with saline water using line sources sprinkler system under the mediterranean type climate

Tekin Servet,Sezen Semih Metin,Arslan Selçuk,Boyacı Sedat,Yıldız Mehmet, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Services Özgün Makale


34. Büyükbaş hayvan barınaklarında gübrenin yarattığı çevre kirliliği ve çözüm olanakları

Boyacı Sedat,Akyüz Adil,Kükürtcü Murat, Yayın Yer: Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli ISI Master Journals Özgün Makale


35. Determination of critical period for dairy cows using temperature humidity index

Akyüz Adil,Boyacı Sedat,Çaylı Ali, Yayın Yer: Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


36. Determination of heat and moisture balance for broiler house

Akyüz Adil,Boyacı Sedat, Yayın Yer: Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2010

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Etlik piliç kümeslerinde kış aylarında yapılan havalandırmanın önemi

Boyacı Sedat,Akyüz Adil,Çaylı Ali, Yayın Yeri: I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 29.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


2. Determination of the current situation of the vegetable-fruit drying plant using geothermal energy in Kırşehir province and of its development possibilities

Boyacı Selma,Boyacı Sedat,Gürdal Güldane, Yayın Yeri: 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 28.12.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Seralarda, ısıtma ve soğutma ihtiyacının derece saat yöntemiyle belirlenmesi

Boyacı Sedat, Yayın Yeri: 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 28.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Determination of the heating and cooling degree day values of laying quail henhouse by the degree day method

Boyacı Sedat,Filik Gökhan,Filik Ayşe Gül, Yayın Yeri: 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 28.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Determination of environmental problems caused by agricultural wastes in greenhouse enterprises and solution suggestions

Boyacı Sedat, Kartal Sinan, Yayın Yeri: 1st International Congress on Biosystems Engineering, 27.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. Determination of the suitability of some local materials as cooling pad in greenhouses

Boyacı Sedat, Akyüz Adil, Yayın Yeri: 1st International Congress on Biosystems Engineering, 27.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


7. Etlik piliç kümeslerinin fan ped sistemiyle serinletilmesi

Boyacı Sedat,Akyüz Adil,Gençoğlan Serpil,Şaban Baydar, Yayın Yeri: II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 25.05.2012

Ulusal Tam metin bildiri


8. Kahramanmaraş yöresinde örtüaltı tarımında yaşanan gelişmeler ve iklimlendirme yapılacak ayların belirlenmesi

Boyacı Sedat,Akyüz Adil,Gençoğlan Serpil,Üstün Sait, Yayın Yeri: II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 25.05.2012

Ulusal Tam metin bildiri


9. Kahramanmaraş ilinde desteklemelerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarına ve kırmızı et üretimine etkisi

Gençoğlan Serpil,Akyüz Adil,Üstün Sait,Boyacı Sedat, Yayın Yeri: II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 25.05.2012

Ulusal Tam metin bildiri


10. Mantar üretim tesislerinde ısı yalıtımı ve ısıtmada kullanılan enerji kaynaklarının karşılaştırılması

Boyacı Sedat,Atila Funda, Yayın Yeri: II. Uluslararası Tarım Kongresi, 24.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


11. Kahramanmaraş bölgesi için seralarda maksimum ısıtma ihtiyacının belirlenmesi

Çaylı Ali,Boyacı Sedat,Üstün Sait,Akyüz Adil, Yayın Yeri: 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 23.05.2014

Ulusal Tam metin bildiri


12. Comparison of different cover materials and energy resources in determining greenhouse heat requirements in Kırşehir province of Turkey

Boyacı Sedat, Yayın Yeri: 3rd International Agriculture Congress, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Cloud-based early warning system design for greenhouse environmental conditions

Çaylı Ali,Baytorun Abdullah Nafi,Akyüz Adil,Üstün Sait,Boyacı Sedat, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. Determination of biogas potential from animal waste in Kırşehir province

Boyacı Sedat, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. A comparison of the gravimetric and TDR methods in terms of determining the soil water content of the corn plant

Tanrıverdi Çağatay,Değirmenci Hasan,Gönen Engin,Boyacı Sedat, Yayın Yeri: The International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, 11.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


16. Türkiye seracılığı sorunlar ve sürdürülebilirlik

Baytorun Abdullah Nafi,Üstün Sait,Akyüz Adil,Boyacı Sedat,Özkan Güğercin, Yayın Yeri: 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 11.06.2015

Ulusal Özet bildiri


17. Kırşehir ilinin örtüaltı tarım potansiyelinin belirlenmesi

Boyacı Sedat,Akyüz Adil,Baytorun Abdullah Nafi,Çaylı Ali, Yayın Yeri: 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 11.06.2015

Ulusal Özet bildiri


18. Seralarda yüksek sıcaklıkların azaltılmasında kullanılan yöntemler

Boyacı Sedat,Akyüz Adil,Üstün Sait,Baytorun Abdullah Nafi,Özkan Güğercin, Yayın Yeri: 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 11.06.2015

Ulusal Özet bildiri


19. Seralarda ısı kaybına neden olan yapısal sorunların termal kamera ile belirlenmesi

Çaylı Ali,Akyüz Adil,Baytorun Abdullah Nafi,Üstün Sait,Boyacı Sedat, Yayın Yeri: 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 11.06.2015

Ulusal Özet bildiri


20. To clarify the effects of traditional and direct planting on secondary product corn’s productivity and water consumption

Tanrıverdi Çağatay,Değirmenci Hasan,Gönen Engin,Boyacı Sedat, Yayın Yeri: The International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, 10.06.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. Sürdürülebilir seracılık için alınması gerekli bazı tedbirlerin değerlendirilmesi

Boyacı Sedat, Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 05.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Kırşehir ilinde sıcaklık nem indeksi değerlerinin süt sığırcılığı açısından değerlendirilmesi

Boyacı Sedat, Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 05.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sera Çevre Koşulları İzleme Sistemi Uygulaması

Çaylı Ali,Akyüz Adil,Baytorun Abdullah Nafi,Boyacı Sedat,Üstün Sait, Yayın Yeri: 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 01.07.2017

Ulusal Özet bildiri


24. Yüksek tünellerde doğal havalandırma ve evaporatif soğutma uygulamalarının iç ortam buhar basıncı açığına etkisinin değerlendirilmesi

Boyacı Sedat, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


25. Seralarda ısıtmada kullanılan farklı enerji kaynaklarının ısıtma maliyetlerine etkisinin belirlenmesi

Boyacı Sedat, Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: Cukurova 8th International Scientıfic Researches Conference,

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Havalandırılmayan yüksek tünel serada iklim parametrelerinin değişimi

Boyacı Sedat, Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: Cukurova 8th International Scientıfic Researches Conference,

Uluslararası Tam metin bildiri


27. Havalandırma açıklık oranlarının ve gölgelemenin sera iç ortam sıcaklık değerlerine etkisinin belirlenmesi

Boyacı Sedat, Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: AHI EVRAN 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH,

Uluslararası Tam metin bildiri


28. Seralarda iç sıcaklıkların azaltılması için uygulanan bazı yöntemlerin karşılaştırılması

Boyacı Sedat, Başpınar Ayşe, Yayın Yeri: AHI EVRAN 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Damla sulama yöntemi ile sulanan mısırda doğrudan ekim ile geleneksel ekim yöntemleri arasındaki farkların karşılaştırılması

Doğrudan Ve Geleneksel Ekim Yöntemleri Arasindaki Farkların Karşılaştırılması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.10.2009 28.10.2011


2. Kahramanmaraş yöresindeki plastik seralarda uygun serinletme sisteminin belirlenmesi

Yüksek Sıcaklıklarda Seraların Evaporatif Serinletme Yöntemleri İle Serinletilebilirliğinin Araştırılması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.10.2009 28.10.2011


3. KSÜ Avşar kampüsünde 4000 başlıklı etlik piliç kümesi için altyapı çalışması

Etlik Piliç Kümesinin İnşası Ve Kümes İçi Çevre Denetiminin Sağlanması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.06.2013 25.06.2014


4. Kırşehir ilindeki seralarda yetiştirilen bitkilerin toprak ve yaprak analizleri ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi.

Seralarda Yetiştirilen Bitkilerin Toprak Ve Yaprak Analizleri İle Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.05.2019 03.03.2021


5. K S Ü Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği etlik piliç kümesinde çevre koşullarının denetimi ve çözüm önerileri

Etlik Piliç Kümeslerinde Çevre Denetimi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 22.02.2004 22.10.2005


6. Total station alımı için altyapı projesi

Deneme Parsellerinin Ve Arazilerin Tesviyelerinin Daha Hassas Ölçüm Aletleri İle Yapılmasının Sağlanması

Araştırmacı Diğer (Ulusal) 16.11.2009 16.11.2010


7. GPS Global Positioning System alımı için altyapı projesi

Deneme Parsellerinin Ve Arazilerin Tesviyelerinin Daha Hassas Ölçüm Aletleri İle Yapılmasının Sağlanması

Araştırmacı Diğer (Ulusal) 16.11.2009 16.11.2010


8. KSÜ Avşar Kampüsünde 100 başlıklı büyükbaş hayvan barınağı yapımı için altyapı çalışması

Büyükbaş Hayvan Barınağının Tesis Edilmesi

Araştırmacı Diğer (Ulusal) 15.09.2014 05.10.2016


9. TERMAL SERALARDA KÜMELENME PROJESİ

”Tarım Ve Jeotermal” Alanlarında Pilot Üniversite Olarak Seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Yürütülen 7 Projeden Birisi Olan Termal Seralarda Kümelenme Projesi Kapsamında Bölgedeki Jeotermal Kaynakların Seracılık Alanında Daha Etkin Bir Şe

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 15.01.2018


10. Basınçlı sulama sistem testlerinin alt yapı projesi

Basınçlı Sulama Sistem Testlerinin Yapılması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 10.05.2013 10.05.2014


11. Ölçme laboratuvarının kurulması için altyapı projesi

Deneme Parsellerinin Ve Arazilerin Tesviyelerinin Daha Hassas Ölçüm Aletleri İle Yapılmasının Sağlanması

Araştırmacı Diğer (Ulusal) 10.03.2010 10.03.2011


12. Kırşehir’de Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Kırşehir’De Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Elma Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Amaçlanmıştır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.05.2018 05.02.2019


13. Kırşehir ili seralarında kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi

Seralarda Kullanılan Sulama Sularının Kalitelerinin Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.05.2021


14. Seralarda soğutma pedi olarak bazı yerel malzemelerin uygunluklarının değerlendirilmesi

Seralarda Yükselen İç Sıcaklık Değerlerinin Bitki Yetiştiriciliğine Elverişli Olmadığı Dönemlerde Evaporatif Serinletme Yöntemlerinin Kullanılması Zorunlu Hale Gelmektedir. Piyasada Ticari Olarak Kullanılan Ve Yurtdışından Getirilen Serinletme Ped Materya

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.04.2018 22.11.2019


15. Kırşehir ilindeki seraların yapısal özelliklerinin incelenmesi ve geliştirme olanaklarının belirlenmesi

Kırşehir İlindeki Mevcut Seraların Yapısal Özellikleri Ve Bu Seraların Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.04.2017 06.11.2017


16. Kahramanmaraş yöresi için plastik seralarda uygun serinletme sisteminin belirlenmesi

Seralarda Uygun Serinletme Sisteminin Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 03.06.2011 03.06.2014


17. Kahramanmaraş ili şartlarında farklı plastik örtü malzemeleri ile örtülü seralarda toplam ısı iletim katsayısının belirlenmesi ve ısı tasarrufunda ısı perdelerinin etkinliğinin belirlenmesi

Farklı Plastik Örtü Malzemeleri İle Örtülü Seralarda Toplam Isı İletim Katsayısının Belirlenmesi Ve Isı Tasarrufunda Isı Perdelerinin Etkinliğinin Belirlenmesi

Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ 01.01.2014 01.01.2015


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805601

--%>