Doç. Dr. FUNDA ATİLA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BAHÇE BİTKİLERİ (DR)

2008 - 2015

TEZ: Farklı Hericium izolatlarının en uygun yetiştirme koşulları ve ortamlarının belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu

Yüksek Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

1999 - 2002

TEZ: Domates tohumlarının film kaplama tekniği ile kaplanmasında kullanılabilecek değişik materyallerin etkinliklerinin belirlenmesi

Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1994 - 1998

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2020-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2016-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2015-2016
 • Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2012-2015
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2010-2012

Verdiği Dersler

 • Tohum Teknolojisi Lisans, 2019-2020
 • Meyve Sebze Değerlendirme Lisans, 2018-2019
 • Genel Sebzecilik Lisans, 2018-2019
 • Sürdürülebilir Tarım Esasları Lisans, 2018-2019
 • Sürdürülebilir Tarım Esasları Lisans, 2017-2018
 • Mantar Yetiştiriciliği Lisans, 2017-2018
 • Tohum Teknolojisi Lisans, 2017-2018
 • Bahçe Bitkileri Prensipleri Lisans, 2017-2018
 • Örtü Altı Yetiştiriciliği Lisans, 2017-2018
 • Genetik Lisans, 2017-2018
 • Sebze Tohumculuğunun Temel Esasları Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İyi Tarım Uygulamaları Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Organik Sebze Yetiştiriciliği Yüksek Lisans, 2017-2018

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -

Makaleler

1. Evaluation of the yield and heavy metal bioaccumulation in the fruit body of Pleurotus ostreatus grown on sugar mill wastewaters

Atila Funda, Kazankaya Ahmet, Yayın Yer: Biomass Conversion And Biorefinery, 2023

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Possibility of safe, easy and lower cost substrate disinfection with chlorine dioxide in Hypsizygus ulmarius cultivation

Atila Funda, Yayın Yer: Scientia Horticulturae, 2023

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Utilization of Agricultural and Forestry by-Products in Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. Production

Atila Funda, Yayın Yer: The Journal Of Fungi, 2022

Uluslararası Hakemli CROSSREF, DOAJ, ROAD, TR DİZİN Özgün Makale


4. Using Phenol-Rich Agro-Wastes as Substrates for the Cultivation of Hypsizygus ulmarius Mushroom with Enhanced Functional and Nutritional Potential

Atila Funda, Yayın Yer: Brazilian Archives Of Biology And Technology, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. PARTS FROM LIFE-CYCLE OF H.ERINACEUS: RESPONSE SURFACE METHODOLOGY APPROACH TO OPTIMIZE EXTRACTION CONDITIONS AND DETERMINATION OF ITS ANTIOXIDANT, ANTIDIABETIC AND NTIMICROBIAL EFFECT

Doğan Nurcan, Doğan Cemhan, Atila Funda, Yayın Yer: Journal Of Microbiology, Biotechnology And Food Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (ESCI) Özgün Makale


6. The effect of different fruiting temperatures on the yield and nutritional parameters of some wild and hybrid Hericium isolates

Atila Funda, Tüzel Yüksel, Pekşen Aysun, Cano Angel Faz, Fernandez Juan A, Yayın Yer: Scientia Horticulturae, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. Changes in lignocellulosic fractions of growing substrates during the cultivation of Hypsizygus ulmarius mushroom and its effects on mushroom productivity

Öztürk Ceren, Atila Funda, Yayın Yer: Scientia Horticulturae, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. MANTARLARIN TIBBİ ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ İN VİTRO, İN VİVO VE KLİNİK DEĞERLENDİRMELER

Öztürk Ceren, Atila Funda, Yayın Yer: Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli Scopus Derleme Makale


9. Mantar üretim tesislerinde ısı yalıtımı ve ısıtmada kullanılan enerji kaynaklarının karşılaştırılması

Boyacı Sedat,Atila Funda, Yayın Yer: Bahçe, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Comparative study on the mycelial growth and yield of Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst. on different lignocellulosic wastes

Atila Funda, Yayın Yer: Acta Ecologica Sinica, 2020

Uluslararası Hakemli Scopus, Elsevier BIOBASE, AgrisAquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Environmental Sciences,CAB International, Enviroline, CSA Civil Engineering Abstracts,CSA Technology Research Database, Global HealthMechanical and Transport Engineer Abstract, Gale Özgün Makale


11. Chlorine dioxide as an alternative disinfectant for disinfection of oyster mushroom growing media

Atila Funda, Yayın Yer: The Journal Of Horticultural Science And Biotechnology, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Comparative evaluation of the antioxidant potential of Hericium erinaceus, Hericium americanum and Hericium coralloides

Atila Funda, Yayın Yer: Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. A Useful Way to Dispose of Phenolic-rich Agro-industrial Wastes: Mushroom Cultivation

Atila Funda, Yayın Yer: European Journal Of Engineering And Naturalsciences, 2019

Uluslararası Hakemli Google Scholar, ProQuest One Academic Derleme Makale


14. The Use of Phenolic-rich Agricultural Wastes for Hericium erinaceus and Lentinula edodes Cultivation

Atila Funda, Yayın Yer: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Compositional changes in lignocellulosic content of some agro-wastes during the production cycle of shiitake mushroom

Atila Funda, Yayın Yer: Scıentıa Hortıculturae, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. Lignocellulosic and proximate based compositional changes in substrates during cultivation of Hericium erinaceus mushroom

Atila Funda, Yayın Yer: Scientia Horticulturae, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. Yield and Fruit Body Properties of Pleurotus eryngii IsolatesGrown on Poplar Sawdust Supplemented with DifferentAdditive Materials

Atila Funda, Yayın Yer: Mantar Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. The effect of some agro– industrial wastes on yield, nutritional characteristics and antioxidant activities of Hericium erinaceus isolates

Atila Funda,Tüzel Yüksel,Fernandez Juan A,Faz Angel,Şen Fatih, Yayın Yer: Scıentıa Hortıculturae, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


19. GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF HERICIUM ISOLATES BY ISSR AND SRAP MARKERS

Atila Funda,Tüzel Yüksel,Çakir Birsen,Eroğul Deniz, Yayın Yer: Journal Of Microbiology, Biotechnology And Food Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli Web of Science, Scopus, Crossref, EbscoHost, DOAJ.. Özgün Makale


20. Biodegredation of Different Agro-Endustrial Wastes through the Cultivation of Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr) Kummer

Atila Funda, Yayın Yer: Journal Of Biological And Environmental Science, 2017

Uluslararası Hakemli Zoological Records, CAB abstracts Özgün Makale


21. Determining the Effects of Container Types on Yield and Fruitbody Features of Pleurotus eryngii Strains

Atila Funda, Yayın Yer: International Journal Of Crop Science And Technology, 2017

Uluslararası Hakemli Index copernicus Özgün Makale


22. Effect of different lignocellulosic wastes on Hericium americanum yield and nutritional characteristics

Atila Funda,Tüzel Yüksel,Fernandez Juan A,Cano Angel F, Yayın Yer: Journal Of The Science Of Food And Agriculture, 2017

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


23. Cultivation of Pleurotus spp., as an Alternative Solution to Dispose Olive Waste

Atila Funda, Yayın Yer: Journal Of Agriculture And Ecology Research International, 2017

Uluslararası Hakemli Index Copernicus ICV, AGRIS, CNKI ,Chemical Abstracts Service, Qualis, NAAS , SHERPA/RoMEO, CrossRef , Microsoft Academic Google Scholar, Journalseek, Citefactor, WorldCAT, ResearchGate, ACADEMIA , iSEEK ,Semanticschola, RefSEEK, WorldWideScience, Bielefe Özgün Makale


24. Evaluation of Suitability of Various Agro-Wastes for Productivity of Pleurotus djamor, Pleurotus citrinopileatus and Pleurotus eryngii Mushrooms

Atila Funda, Yayın Yer: Journal Of Experimental Agriculture International, 2017

Uluslararası Hakemli Index Copernicus ICV, AGRIS, CNKI ,Chemical Abstracts Service, Qualis, NAAS , SHERPA/RoMEO, CrossRef , Microsoft Academic Google Scholar, Journalseek, Citefactor, WorldCAT, ResearchGate, ACADEMIA , iSEEK ,Semanticschola, RefSEEK, WorldWideScience, Bielefe Özgün Makale


25. THE NUTRITIONAL AND MEDICAL BENEFITS OF AGARICUS BISPORUS : A REVIEW

Atila Funda,Owaid Mustafa Nadhim,Shariati Mohammad Ali, Yayın Yer: Journal Of Microbiology, Biotechnology And Food Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli SCOPUS,Web of Science, Crossref, EbscoHost, DOAJ.. Özgün Makale


26. Yetiştirme Ortamlarının Hericium İzolatlarının Verim ve Şapka Özellikleri Üzerine Etkisi

Atila Funda,Tüzel Yüksel, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 2016

Uluslararası Hakemli Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Libra Özgün Makale


27. Effect of Different substrate Disinfection Methods on the Production of Pleurotus ostreatus

Atila Funda, Yayın Yer: Journal Of Agricultural Studies, 2016

Uluslararası Hakemli Crossref, Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, Gale’xxs Academic Databases, Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, LOCKSS, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Pubget, Sherpa/Romeo, Standard Periodical Directory, WorldCat Özgün Makale


28. Türkiye’nin Mantar İhracatının Değerlendirilmesi

Emel Ak,Tüzel Yüksel,Eren Erkan,Atila Funda, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 2016

Uluslararası Hakemli Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Libra Özgün Makale


Bildiriler

1. Hericium İzolatlarının Verim ve Şapka Özellikleri Üzerine Sıcaklığın Etkisi

Atila Funda,Tüzel Yüksel, Yayın Yeri: 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 29.08.2015

Ulusal Tam metin bildiri


2. Mantar üretim tesislerinde ısı yalıtımı ve ısıtmada kullanılan enerji kaynaklarının karşılaştırılması

Boyacı Sedat,Atila Funda, Yayın Yeri: II. Uluslararası Tarım Kongresi, 24.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


3. Mantar üretim tesislerinde ısı yalıtımı ve ısıtmada kullanılan enerji kaynaklarının karşılaştırılması

Boyacı Sedat,Atila Funda, Yayın Yeri: II. Uluslararası Tarım Kongresi, 24.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


4. Mantar Üretim Tesislerinde Isı Yalıtımı Ve Isıtmada Kullanılan EnerjiKaynaklarının Karşılaştırılması

Boyacı Sedat,Atila Funda, Yayın Yeri: II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019), 24.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Mantar üretim tesislerinde ısı yalıtımı ve ısıtmada kullanılan enerji kaynaklarının karşılaştırılması

Boyacı Sedat,Atila Funda, Yayın Yeri: II. Uluslararası Tarım Kongresi, 24.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


6. USE OF AGRICULTURAL WASTEWATER IN MUSHROOM CULTIVATION

Alp Cihad Said, Atila Funda, Yayın Yeri: AHI EVRAN 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, 23.10.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Yetiştirme Ortamlarının Hericium İzolatlarının Verim ve Şapka Özellikleri Üzerine Etkisi

Atila Funda,Tüzel Yüksel, Yayın Yeri: 10. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 23.10.2015

Ulusal Tam metin bildiri


8. A useful Way to Dispose of Phenolic-richAgro-industrial Wastes: MushroomCultivation

Atila Funda, Yayın Yeri: ICOEST 4th International Conference on Environmental Science and Technology, 23.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Effects of different agro-wastes on productivity of Lentinula edodes (Berk.) Pegler

Atila Funda, Yayın Yeri: EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC 2017), 22.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. “İstiridye Mantarı Üretiyoruz Yarınlarımıza Umutla ve Sağlıkla Bakıyoruz” KOP BKİ TEYAP Projesi

Atila Funda,Kan Arzu,Kan Mustafa, Yayın Yeri: VII. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 19.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Domates Tohumlarında Film Kaplama Tekniği üzerine Bir araştırma

Atila Funda,Eser Benian, Yayın Yeri: 1. Tohumculuk Kongesi, 13.09.2002

Ulusal Tam metin bildiri


12. Farklı Katkı Maddeleri ile Takviye Edilmiş Kavak Talaşında Yetiştirilen Pleurotus eryngii İzolatlarının Verim ve Şapka Özellikleri

Atila Funda, Yayın Yeri: 11. Yemeklik Mantar Kongresi, 11.10.2019

Ulusal Tam metin bildiri


13. POTENTIAL USES OF SPENT MUSHROOM SUBSTRATE IN AGRICULTURE

Atila Funda, Yayın Yeri: 7th International Scientific Agriculture Symposium- Agrosym 2016, 09.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Evaluation of antioxidant activity and total phenolics of some Hericium spp.

Atila Funda, Yayın Yeri: The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 07.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Terfezia Species Natural Distributed in Turkey and Their Ecologies

Atila Funda, Kazankaya Ahmet, Yayın Yeri: 3rd International Eurasian Mycology Congress,

Uluslararası Tam metin bildiri


16. DISTRIBUTION, ECOLOGY of Tuber SPECIES AND CULTIVATION STUDIES

Karabacak Melike Kübra, Atila Funda, Yayın Yeri: AHI EVRAN 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH,

Uluslararası Tam metin bildiri


17. THE EFFECTS OF BIOGAS LIQUID WASTES USED IN GROWING MEDIUM PREPARATION ON YIELD AND FRUIT BODY CHARACTERISTICS OF Pleurotus spp. AND Hypsizygus ulmarius MUSHROOM

Atila Funda, Yayın Yeri: AHI EVRAN 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH,

Uluslararası Tam metin bildiri


18. THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF KIRŞEHİR REGIONAL AGRICULTURE

Kazankaya Ahmet, Atila Funda, Yayın Yeri: AHI EVRAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH,

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Mycoremediation Potential Of Basidiomycetes Mushrooms

Atila Funda, Kazankaya Ahmet, Yayın Yeri: AHI EVRAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH,

Uluslararası Tam metin bildiri


20. CULTIVATION STUDIES of KEME MUSHROOM (Terfezia spp.)

Atila Funda, Kazankaya Ahmet, Yayın Yeri: 8 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Farklı tarımsal atıkların Lentinula edodes (Shiitake) mantarının verim ve kalitesi üzerine etkileri ve üretim sürecinde mantar yetiştirme ortamının yapısında meydana gelen değişimler

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.09.2016 26.12.2017


2. Kırşehir’xxde yetişen farklı ürünlere ait tarımsal atıkların kral istridye mantarının (Pleurotus eryngii) üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.04.2016 01.06.2017


3. Hypsizygus tessellatus mantarı üretiminde kullanılan yetiştirme ortamlarının mantarın verim ve kalitesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.05.2019 01.09.2021


4. İstiridye mantarı (Pleurostus ostreatus) üretiminde yeşil ceviz kabuklarının kullanım olanaklarının araştırılması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.05.2018 17.05.2019


5. GENÇ TARIMCILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE YENİ TEKNOLOJİLER ALANINDA MESLEKİ DENEYİMLERİNİN, REKABET GÜÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAM OLANAKLARININ ARTTIRILMASI-Improving Competitiveness and Professional Experiences of Young Agriculturists on Sustain

2011-1-Tr1-Leo02-25609 Nolu Proje: Llp/Leonardo Da Vıncı European Programme- Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı – Hayatboyu Öğrenme – Leonardo Da Vinci Programı – Hareketlilik (Plm) Projesigmos (Genetically Modified Organisms)

Araştırmacı Avrupa Birliği 15.10.2011 29.04.2013


6. İstiridye Mantarı Üretiyoruz, Yarınlarımıza Umutla ve Sağlıkla Bakıyoruz

Yürütücü Kalkınma Bakanlığı 01.11.2018 14.04.2020


7. Farklı Hericium İzolatları için En Uygun Yetiştirme Koşulları ve Ortamlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.10.2009 01.05.2014


8. Hericium cinsine ait bazı izolatların genetik çeşitliliğinin sekans ilişkili çoğaltılan polimorfizm SRAP ve basit sekans tekrarlar arası polimorfizm ISSR vasıtası ile belirlenmesi

Bu Çalışma İle Türkiye De Farklı Bölgelerden Doğadan Toplanan Hericium Cinsine Dahil Bazı Yabani İzolatlar Ve Kültür Koleksiyonlarından Temin Edilen Ticari Hericium İzolatlarının Issr Ve Srap Gibi Farklı İki Moleküler Tekniğin Kombinasyonu İle Tür Ve I

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.07.2013 15.03.2015


9. Kuzu Göbeği Morchella esculenta nın şapka oluşumunda orman yangınlarının tetikleyici etkisi üzerine araştırmalar

Yangın Koşulları Taklit Edilerek Morchella Esculenta Nın Laboratuvar Koşullarında Şapka Oluşturma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.05.2011 15.03.2015


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804814

--%>