Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKKAYA
Mucur Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Curriculum Vitae

Unvanı                       : Dr. Öğr. Üyesi

Adı ve Soyadı            : Abdullah AKKAYA

D. Tarihi                    : 1980 / Kayseri

Adres (iş)                   : Yenice Mah. Kayseri Cad. No:3 Mucur / KIRŞEHİR

Telefon                      : 0 546 547 52 88  iş:0 386 280 55 60

e–posta                       : abdullah.akkaya@ahievran.edu.tr

Eğitim

Doktora     : Fizik Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, (2008-2013), “AlxGa1-xN’a Dayalı Devre Elemanı Üretimi ve Elektriksel Karakterizasyonu” (Danışman: Prof. Dr. Enise AYYILDIZ).

Y. Lisans   : Fizik Bölümü 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye, (2005-2007) “Salisilaldehit’ten Elde Edilen Bazı Schiff Bazlarının Yapısal Özelliklerinin Deneysel X-Işını Kırınımı Yöntemiyle İncelenmesi” (Danışman: Prof. Dr. İsmet Şenel).

Y. Lisans   : Fizik Bölümü, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye, (2003-2005) (Tezsiz Y. Lisans)

Lisans        : Fizik Bölümü, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye, (1998-2003).

İş Deneyimi

Ahi Evran Üniversitesi, Mucur MYO, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü., Kimya Teknolojileri Programı, 2014 – (Bl. Bşk.)

Diğer

 • Yabancı dil: İngilizce,
 • VEE Pro, MS Office, MatLab, MathCad, AutoCAD, L-Edit, Scope Photo
 • Bilgisayar Donanımı.

Araştırma Alanı

 • Metal-Yarıiletken kontakların elektriksel karakterizasyonu ve modellenmesi,
 • Metal-Yarıiletken kontakların organik/inorganik modifikasyonu,
 • III-V ve bunların üçlü bileşik yarıiletkenlerinin elektriksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması,
 • VEE Pro (Agilent) ile programlama.

Araştırma Deneyimi

 • Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Ölçümleri (I-V-T),
 • Sıcaklığa Bağlı Kapasite-Gerilim Ölçümleri (C-V-T),
 • Kapasite- frekans Ölçümleri (C-f),
 • Aktarma Uzunluğu Metodu Ölçümleri (TLM),
 • VEE Pro (Keysight) ile Program Geliştirme (Analiz, Cihaz Kontrol ve Elektriksel Ölçüm Sistemlerinin Otomasyonu)
 • Fotolitografi için Maske Tasarımı (AutoCAD veya L-Edit),
 • Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM) ile Yüzey Morfolojisi Araştırmaları,
 • Derinliğe Bağlı X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi ile Arayüz Araştırmaları,
 • İnce film Biriktirme Teknikleri (Saçtırma, buharlaştırma ve dönel kaplama),
 • Metal-Yarıiletken kontakların organik modifikasyonu,
 • Tek Kristal X-Işını Kırınımı;

Yayınlar

 1. Akkaya, A., Boyarbay, B., Çetin, H. et al. A Study on the Electronic Properties of SiOxNy/p-Si Interface, Silicon, (2018), 10, 2717–2725, https://doi.org/10.1007/s12633-018-9811-6
 2. Akkaya A., The Current–Voltage Characterization of the Au/Methylene Blue/GaAs Organic-Modified Schottky Diodes, Anadolu Univ. J. of Sci. and Technology A – Appl. Sci. and Eng., (2018), 202-213, DOI: 10.18038/aubtda.357685.
 3. Kahveci O., Akkaya A., Ayyıldız E., Türüt A. Comparison of the Ti/GaAs Schottky contacts parameters fabricated using DC magnetron sputtering and thermal evaporation, Surface Review and Letters, Vol. 24, No. 3 (2017) 1750047.
 4. Akkaya A., Esmer L., Karaaslan T., Çetin H., Ayyıldız E., "Electrical Characterization Of Ni/Al0.09Ga0.91N Schottky Barrier Diodes As A Function Of Temperature", Materials Science in Semiconductor Processing, (2014), 28, 127-134.
 5. Akkaya A., Esmer L., Boyarbay Kantar B., Çetin H. and Ayyıldız E., Effect of Thermal Annealing on Electrical and Structural Properties of Ni/Au/n-GaN Schottky Contacts, Microelectronic Engineering, (2014), 130, 62–68.
 6. Akkaya A., Karaaslan T., Dede M., Çetin H. and Ayyıldız E., Investigation of temperature dependent electrical properties of Ni/Al0.26Ga0.74N Schottky barrier diodes, Thin Solid Films, (2014), 564, 367–374.
 7. Çetin H., Boyarbay B., Akkaya A., Uygun A. and Ayyıldız E., t., (2011), 161, 2384-2389.
 8. Yazıcı S., Akkaya A., Ağar E., Şenel İ.and Büyükgüngör O, (2009).
 9. Akkaya A., Erşahin F., Şenel İ., Ağar E., and Büyükgüngör O., (E)-2-[(3-Bromophenylimino)methyl]-6-methylphenol. Acta Cryst., (2007), E63, o2383 – o2385.
 10. Akkaya A., Erşahin F., Ağar E., Şenel İ., and Büyükgüngör O., (E)-2-Methyl–6-[3-(trifluoromethyl)phenyliminomethyl]phenol, Acta Cryst, (2007), E63, o3555.

Proceedings ;

 1. Akkaya A. and Ayyıldız E., Effect of post annealing on electrical properties of (Ni/Au)/Al0.20Ga0.80N Schottky contacts, Materials Today: Proceedings 3 ( 2016 ), 1248–1254.
 2. Akkaya A. and Ayyıldız E., Effects of Post Annealing on I-V-T Characteristics of (Ni/Au)/Al0.09Ga0.91N Schottky Barrier Diodes, Journal of Physics: Conference Series 707 (2016) 012015

Sözlü Sunumları;

 1. *Akkaya A.ve Ayyıldız E., “Electrical characteristics and Depth profile study on Ti/Al bilayer Ohmic contacts to AlGaN/GaN”, 2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD 2018), Ardahan, Türkiye, 28-30 Ağustos 2018.
 2. Akkaya A., Boyarbay Kantar B., *Güneri E. ve Ayyıldız E., “Döndürme Kaplama Tekniğiyle Elde Edilen Carmine İnce Filminlerin Optik ve Morfolojik Özellikleri” III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB III), Gaziantep, Türkiye, 21-22 Haziran 2018.
 3. Temel E., *Akkaya A., Taşdoğan A., Ağar E., “Structural and spectroscopic analysis of (E)-2-((2,3-dihydroxybenzylidene)amino)-3a,7a-dihydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione”, 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), Bodrum/Muğla, Türkiye, 26-29 Ağustos 2017.
 4. Akgün B., Sökmen M., *Yavuzkan Y., H. Cüce and Akkaya A., “Obtaining a Precious Metal (Gold) from e-Waste” International Conference on Civil and Environmental Engineering ( ICOCEE   –   CAPPADOCIA   2017), Nevşehir, Türkiye, 8 – 10 Mayıs 2017.
 5. *Akkaya A., Ayyıldız E., “Effects of Post Annealing on I-V-T Characteristics of (Ni/Au)/Al0.09Ga0.91N Schottky Barrier Diodes, International Physics Conference at the Anatoilan Peak (IPCAP 2016), Erzurum\Türkiye, 25-27 Şubat 2016.
 6. *Akkaya A., Ayyıldız E., "Effect of Post Annealing on Electrical/Chemical Properties of (Ni/Au)/GaN/Al0.20Ga0.80N Schottky Contacts", International Semiconductor Science and Technology Conference 2015, Aydın/Türkiye, 11-13 Mayıs 2015.
 7. *Esmer L., Akkaya A., Boyarbay B., Ayyıldız E., "Effects Of Thermal Annealing On Ni/Au Based Schottky Contacts On n-GaN", International Semiconductor Science and Technology Conference 2014, İstanbul/Türkiye, 13-15 Ocak 2014.
 8. Esmer L., Akkaya A., Çetin H., Ayyıldız E., "Ni/GaN Schottky Kontakların Karakteristik Parametrelerinin Akım-Gerilim Ölçümleriyle İncelenmesi", 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum/Türkiye, 5-8 Eylül 2012.
 9. *Akkaya A., Çetin H., Ayyıldız E., Dede M., "Ni/AlGaN Schottky Engel Diyotlarının Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Ölçümlerin Değerlendirilmesi", 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum/Türkiye, 5-8 Eylül 2012.
 10. *Boyarbay B., Akkaya A., Çetin H., Ayyıldız E., "Conductance Characteristics Of Graphene Field Effect Transistor", 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum/Türkiye, 6-9 Eylül 2011.

 

Poster Sunumları;

 1. Keskin M., Akkaya A., Çetin H., Uygun Öksüz A. ve *Ayyıldız E., “On the Electrical Characterization of Au/WO3:PEDOT/P-Si Hybrid Device”, 3rd International Conference On Advances in Natural & Applied Science (ICANAS 2018), Antalya, Türkiye, 9-12 Mayıs 2018.
 2. *Akkaya A., Güneri E., Soylu M.Ç., Çetin H. ve Ayyıldız E., “Effect of RF Power and Sputtering Background Pressure on Structural Properties of a:Si”, 2nd International Congress on Semiconductor Materials and Devices (ICSMD 2018), Ardahan, Türkiye, 28-30 Ağustos 2018.
 3. Akkaya A., *Temel E., Meral S., Alaman Ağar A., “Crystal structure, Hirshfeld surfaces and DFT computation of (E)-2-(((5-nitrothiophen-2-yl)methylene)amino)benzonitrile”, 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2017), Bodrum/Muğla, Türkiye, 26-29 Ağustos 2017.
 4. Ayyıldız E., *Akkaya A., “C-f Characteristics and Interface State Density Distribution of (Ni/Au)/Al0.09Ga0.91N Schottky Barrier Diodes, International Physics Conference at the Anatoilan Peak (IPCAP 2016), Erzurum\Türkiye, 25-27 Şubat 2016.
 5. *Akkaya A., Kahveci O., Boyarbay B., Ayyıldız E., "Pirana Çözeltisinin Au/n-GaAs Schottky Diyotun Elektriksel Parametreleri Üzerine Etkisi", 21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara/Türkiye, 25 Aralık 2015.
 6. *Akkaya A., Ayyıldız E., " Effects of Post Annealing on Electrical Properties of (Ni/Au)/GaN/Al0.20Ga0.80N Schottky Contacts", International Semiconductor Science and Technology Conference 2015, Aydın/Türkiye, 11-13 Mayıs 2015.
 7. *Akkaya A., G. Ertuğrul, Ayyıldız E., " Electrical Characterization of Pd/Al0.20Ga0.80N Schottky Barrier Diodes", International Semiconductor Science and Technology Conference 2015, Aydın/Türkiye, 11-13 Mayıs 2015.
 8. *Akkaya A., Esmer L., Karaaslan T., Çetin H., Ayyıldız E., "Electrical Characterization Of Ni/Al0.09Ga0.91N Schottky Barrier Diodes As A Function Of Temperature", International Semiconductor Science and Technology Conference 2014, İstanbul/Türkiye, 13-15 Ocak 2014.
 9. *Akkaya A., Erşahin F., Ağar E., Şenel İ., Büyükgüngör O., “Structural Properties of (Z)-N-(2-((5-methoxy-6-oxocyclohexa-2,4-dienylidene)methylamino)ethyl)-4-methylbenzene sulfonamide”, III. Ulusal Kristalografi Toplantısı, İzmir/Türkiye, 7–9 Haziran 2012.
 10. *Akkaya A., Ayyıldız E., "C-V-T Ölçümleri İçin E4980A LCR Metrenin Programlanması Ve Verilerin Değerlendirilmesi", 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum/Türkiye, 5-8 Eylül 2012.
 11. *Esmer L., Akkaya A., Dönmez M., Ayyıldız E., "Mo Schottky Metalinin Yüzey Oksidasyonuna Bağlı Olarak Mo/GaAs Schottky Diyotlarının I-V Karakteristiklerindeki Değişimin İncelenmesi", 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum/Türkiye, 5-8 Eylül 2012.
 12. *Boyarbay B., Akkaya A., Çetin H., Güneri E., Kariper A., Ayyıldız E., "Electrical Characterization Of Au/Carmine/n-GaAs Schottky Barrier Diodes", MSM XVII Microscopy of Semiconducting Materials 2011, İngiltere, 4-7 Nisan 2011.
 13. *Boyarbay B., Akkaya A., Çetin H., Güneri E., Ayyıldız E., "The Determination Of The Interface State-Density Distribution Of The Au/Carmine/N-GaAs Metal-Organic Layer-Semiconductor Structures", UK Semiconductors 2011, İngiltere, 6-7 Temmuz 2011.
 14. *Akkaya A., Boyarbay B., Çetin H., Ayyıldız E., "Schottky Engel Diyotlarda Kapasite-Gerilim (C-V), Kapasite-Frekans (C-F) Ölçümleri Ve Temel Hesaplar İçin VEE Pro Agilent E4980 LCR Metre Yazılımı (SeCLaS)", 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul/Türkiye, 14-17 Eylül 2010.
 15. Yıldırım V., Boyarbay B., *Akkaya A., Çetin H., Ayyıldız E., "Schottky Diyot Parametreleri Üzerine Engel Yükseklik Dağılımının Etkisi", 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul/Türkiye, 14-17 Eylül 2010.
 16. *Akkaya A., Boyarbay B., Çetin H., Ayyıldız E., "Schottky Diyotlarda Kapasite-Gerilim (C-V) Ve Kapasite-Frekans (C-F) Ölçümleri İçin VEE Pro ile Agilent E4980 LCR Metrenin Programlanması", 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara/Türkiye, 5 Kasım 2010.
 17. *Boyarbay B., Akkaya A., Çetin H., Yıldızlı K., Ayyıldız E., "SiOxNy Arayüzey Tabakalı p-Si Schottky Engel Diyotlarının Admitans Ölçümleriyle Arayüzey Hal Yoğunluk Dağılımlarının Belirlenmesi", 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara/Türkiye, 5 Kasım 2010.

Ayrıca;

 

 • International School on Nitride Materials and Devices, Bilkent Üniversitesi, Ankara/Türkiye, 17-21 Ocak 2016, (kış okulu).
 • JANA 2006 Workshop, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir/Türkiye, 5-6 Haziran 2012 (yaz okulu).
 • Güneş Gözelerinin Fiziği Ve Teknolojisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas/Türkiye, 17-21 Mayıs 2010 (yaz okulu).
 • 15. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, Ankara/Türkiye, 7 Kasım 2008 (dinleyici).
 • II. Ulusal Kristalografi Toplantısı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri/Türkiye, 17–19 Mayıs 2006 (dinleyici).

Üyelikler

 • Ulusal Kristalografi Derneği, (2006-…)
 • Türk Fizik Derneği, (2010-…)

 

Yer Aldığı Projeler

 1. RF Saçtırma Yöntemi ile polikristal Si İnce Filmlerin Üretimi, Yapısal Elektriksel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, (FOA-2017-7502, 149,999.24TL), Araştırmacı, 2016- .
 2. Tiyofen Grubu İçeren Bazı Schiff Bazlarının Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Uygulamalarının Araştırılması (MMY.A3.16.003, 7,154TL), Yürütücü, 2016-.2017.
 3. Bitki tabanlı terpenler kullanılarak yenilenebilir polimer sentezi ve karakterizasyonu (MMY.A3.16, 7,995.55TL), Araştırmacı, 2016-2017.
 4. , 29.047,72TL), Araştırmacı, 2012- 2014.
 5. Metal/GaN Kontakların Yapımı ve Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Ölçümler (FBY-11-3826, 4.997,30TL),
 6. Ti/n-GaAs Schottky Engel Diyotlarının Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim (I-V-T) Karakteristiklerinin incelenmesi (FBY-11-3501, 4.998,26TL),
 7.  
 8. AlxGa1-xN'a Dayalı Devre Elemanı Üretimi Ve Elektriksel Karakterizasyonu (FBD-10-3308, 14.999,22TL), Araştırmacı, 2010-2013.
 9. Metal/Yarıiletken Ve Metal/Arayüzey Tabakası/Yarıiletken Eklemlerin Karakteristik Parametrelerinin Araştırılması (FBA-09-1073, 38.696,01TL), Araştırmacı, 2009-2012.
 10. Metal/Al0.20Ga0.80N Schottky Diyotların Akım-Gerilim Ölçümlerinden Engel Yüksekliğinin Belirlenmesi (FYL-14-4920, 9.961,97TL), Araştırmacı, 2014-2015.

 

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015