Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKKAYA
Mucur Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Araştırma Alanı/Research Area

Araştırma Alanı

·          Metal-Yarıiletken kontakların elektriksel karakterizasyonu vemodellenmesi

·          Metal-Yarıiletken kontakların organik/inorganik modifikasyonu

·          III-V ve bunların üçlü bileşik yarıiletkenlerinin elektrikselve kimyasal özellikleri

·          VEE Pro (Agilent) ile programlama.

Araştırma Deneyimi

·          Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Ölçümleri (I-V-T),

·          Sıcaklığa Bağlı Kapasite-Gerilim Ölçümleri (C-V-T),

·          Kapasite- frekans Ölçümleri (C-f),

·          Aktarma Uzunluğu Metodu Ölçümleri (TLM),

·          VEE Pro (Agilent) ile Program Geliştirme ve Cihaz Kontrol veOtomasyonu,

·          Fotolitografi için Maske Tasarımı (AutoCAD veya L-Edit),

·          Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM) ile Yüzey Morfolojisi Araştırmaları,

·          X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi ile Arayüz Araştırmaları,

·          İnce film Biriktirme Teknikleri (Saçtırma, buharlaştırma vedönel kaplama),

·          Metal-Yarıiletken kontakların organik modifikasyonu,

·          Tek Kristal X-Işını Kırınımı;

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015