Doç. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim

Doktora

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği

İş Deneyimi

Yüksek Öğretim Kurumu -       Araştırma Görevlisi          2001-2007

Yüksek Öğretim Kurumu -       Yardımcı Doçent Doktor    2007-2012

Yüksek Öğretim Kurumu -        Doçent Doktor                  2012-.....

Doğum Yeri

Osmaniye / 15.02.1975

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015