Dr. Öğr. Üyesi Aslı DOĞAN SARIKAYA
Fen Edebiyat Fakültesi / Antropoloji

Doktora

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü/ 2010

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Arası Adli Tıp AnabilimDalı/ Adli Biyoloji/ 2006

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü/ 2003

İş Deneyimi

2009-2010 Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü/ Araştırma Görevlisi

2010-2012 Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü/ Araştırma Görevlisi Doktor

2012- (halen) Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü/ Yardımcı Doçent Doktor

Doğum Yeri

Zonguldak/ 02/07/1981

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015