Dr. Öğr. Üyesi Başar ALTUNTAŞ
Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi

Doktora

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yüksek Lisans

Bahçeşehir Üniversitesi SBE İşletme

Lisans

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

İş Deneyimi

Ahi Evran Üniversitesi, Akademisyen: 2009 - Halen

Özel Sektör: 2000 - 2009

Doğum Yeri

Wertheim / 08.12.1978

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015