Dr. Öğr. Üyesi Cengizhan DURUCAN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

Doktora

Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Lisans

Gazi Üniversitesi

İş Deneyimi

Yardımcı Doçent Doktor- Ahi Evran Üniversitesi-2017

Araştırma Görevlisi- Gazi Üniversitesi- 2012-2017

Araştırma Görevlisi- Orta Doğu Teknik Üniversitesi- 2006-2012

Doğum Yeri

Ankara/1984

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015