Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKGÜL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Çalışma Alanları

Tüketici Davranışı

Tüketim Kültürü

Hedonik Tüketim

Elektronik Pazarlama

Uluslararası Pazarlama

Satış Yönetimi

Reklamcılık

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015