Dr. Öğr. Üyesi Elif BAŞTÜRK
Fen Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji

Doktora

Ege Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Lisans

Ege Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi, Ahi Evran Üniversitesi, 2008-2014 

Yardımcı Doçent, Ahi Evran Üniversitesi, 2015-

Doğum Yeri

Muş/1979

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015