Araş. Gör. Emine Seylan ŞAHİN
Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji

Doktora

Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Yüksek Lisans

The University of York/ MSc in Cognitive Neuroscience

Lisans

İstanbul Üniversitesi/ Psikoloji Bölümü

İş Deneyimi

2014-..           Ahi Evran Universitesi

2012-2013      University of York

2011-2012      King's College London

2007-2011     Erenkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doğum Yeri

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015