Öğr. Gör. Fatma Hümeyra YÜCEL
Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Lisans

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Yabancı Diller

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015