Araş. Gör. Nigar Gizem ÜNAL
Fen Edebiyat Fakültesi / Felsefe

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi

Lisans

İnönü Üniversitesi

İş Deneyimi

 Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doğum Yeri

Kahramanmaraş

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015